Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Cetatenia Europeana

Descriere

Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie” are o latură politică prin faptul că modalităţile de stabilire şi cadrul legal de instituire nu reprezintă altceva decât expresia voinţei suverane a unui popor.

Mai mult decât atât, orice om dintr-o societate îşi poate singur da seama că participă, în calitatea sa de cetăţean, la exercitarea puterii, astfel încât se poate spune că oricăruia dintre noi îi revine o foarte mică parte din puterea suverană a poporului. Ca exemplu elocvent în acest sens, poate fi dat dreptul cetăţenilor de a alege şi de a fi aleşi în instituţiile parlamentare.

O altă latură a cetăţeniei este cea civilă, care se referă, spre exemplu, la drepturile privind libertatea individuală. În fine, cea de-a treia latură a cetăţeniei este cea socială, care include, spre exemplu, drepturile cetăţenilor la un standard decent de viaţă, dreptul la sănătate, dreptul al educaţie, dreptul la locuinţă etc.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Cantitate:

Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie” are o latură politică prin faptul că modalităţile de stabilire şi cadrul legal de instituire nu reprezintă altceva decât expresia voinţei suverane a unui popor. Mai mult decât atât, orice om dintr-o societate îşi poate singur da seama că participă, în calitatea sa de cetăţean, la exercitarea puterii, astfel încât se poate spune că oricăruia dintre noi îi revine o foarte mică parte din puterea suverană a poporului. Ca exemplu elocvent în acest sens, poate fi dat dreptul cetăţenilor de a alege şi de a fi aleşi în instituţiile parlamentare. O altă latură a cetăţeniei este cea civilă, care se referă, spre exemplu, la drepturile privind libertatea individuală. În fine, cea de-a treia latură a cetăţeniei este cea socială, care include, spre exemplu, drepturile cetăţenilor la un standard decent de viaţă, dreptul la sănătate, dreptul al educaţie, dreptul la locuinţă etc.

 

CUPRINS

 

ABREVIERI

PREFAŢĂ

 

CAPITOLUL 1. Procesul integrării europene şi conceptul de „Cetăţenie Europeană”

§ 1. PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE. EVOLUŢII ISTORICE ŞI NORMATIVE

1.1. Ideea de „Europa Unită”

1.2. Tratatul de la Paris. Instituirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO)

1.3. Tratatele de la Roma: Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom, CEEA)

1.4. Tratatul de fuziune de la Bruxelles. Unifi carea instituţională

1.5. Actul Unic European (AUE)

1.6. Tratatul de la Maastricht

1.7. Tratatul de la Amsterdam

1.8. Tratatul de la Nisa

1.9. Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa

1.10. Tratatul de la Lisabona (intrat în vigoare la 1 decembrie 2009)

§ 2. NOŢIUNEA DE „CETĂŢENIE”. CETĂŢENIA EUROPEANĂ

2.1. Evoluţii istorice

2.2. Identifi carea noţiunii

2.3. Natura juridică

§ 3. PREZENTAREA CADRULUI LEGAL ÎN MATERIE DE CETĂŢENIE EUROPEANĂ

 

 

CAPITOLUL 2. Cetăţenie europeană şi drepturi cetăţeneşti

§ 1. CONSIDERAŢII GENERALE

§ 2. DREPTUL CETĂŢENILOR EUROPENI DE A CIRCULA LIBER

2.1. Lucrătorii

2.2. Dreptul de stabilire

§ 3. DREPTURILE POLITICE CONFERITE DE CETĂŢENIA EUROPEANĂ. DREPTUL DE A ALEGE ŞI DE A FI ALES

§ 4. DREPTUL CETĂŢENILOR EUROPENI DE A ÎNAINTA PETIŢII

§ 5. DREPTUL CETĂŢENILOR EUROPENI DE A SE ADRESA MEDIATORULUI EUROPEAN (OMBUDSMAN-ULUI)

5.1. Apariţia instituţiei în Europa

5.2. Răspândirea instituţiei în spaţiul european

5.3. Instituţia Mediatorului (Ombudsmanul) European

§ 6. PROTECŢIA DIPLOMATICĂ A CETĂŢENILOR EUROPENI

 

CAPITOLUL 3. Drepturile cetăţeanului european potrivit Cartei Drepturilor Fundamentale

§ 1. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI DREPTURILE OMULUI. ASPECTE GENERALE

§ 2. CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE DIN PERSPECTIVĂ ISTORICĂ

§ 3. CONŢINUTUL CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

§ 4. CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE ŞI CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

§ 5. APLICABILITATEA CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

 

CAPITOLUL 4. Cetăţenia Europeană conform noului Tratat de la Lisabona

§ 1. ASPECTE GENERALE

§ 2. TRATATUL DE LA LISABONA ŞI CETĂŢENIA EUROPEANĂ

 

DOCUMENTE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN MATERIE DE CETĂŢENIE TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE astfel cum a fost modifi cat prin Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Extras

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE(2007/C 303/01)

DIRECTIVA 93/109/CE A CONSILIULUI din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi

DIRECTIVA 94/80/CE A CONSILIULUI din 19 decembrie 1994 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales la alegerile locale pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin

DECIZIA REPREZENTANŢILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE, REUNIŢI ÎN CADRUL CONSILIULUI din 19 decembrie 1995 privind protecţia cetăţenilor Uniunii Europene prin reprezentanţele diplomatice şi consulare (95/553/CE)

DIRECTIVA 2000/43/CE A CONSILIULUI din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

I. Tratate. Cursuri. Monografii. Articole

● François Audigier, Educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică, broşură editată de Consiliul Europei, 26 iunie 2000

● Iordan Gheorghe Bărbulescu, De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană, Editura Trei, Bucureşti, 2001

● Iordan Gheorghe Bărbulescu, Sistemul instituţional, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007

● Cezar Bîrzea, Cetăţenia europeană, Editura Politeia, Bucureşti, 2005

● Cezar Bîrzea, Politicile şi instituţiile Uniunii Europene, Editura Corint, Bucureşti, 2001

● Radu Carp, Proiectul politic european, de la valori la acţiune comună, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006

● Constantin Brânzan, Avocatul Poporului - o instituţie la dispoziţia cetăţeanului, Editura Juridică, 2001

● Constanţa Călinoiu, Verginia Vedinaş, Teoria funcţiei publice comunitare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

● Ioan Ceterchi, Instituţia Ombudsman-ului în Suedia, Revista Studii de drept românesc, Editura Academiei Române, Bucureşti, anul 3, nr. 1 – 2, 1991

● Florian Coman, Drept comunitar european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003

● Mihai Constantinescu, Şerban Nicolae, Marius Amzulescu, Parlamentele europene, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003

● Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shackleton, Parlamentul European, Monitorul Ofi cial, Bucureşti, 2007

● Felician Cotea, Drept comunitar european, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009

● Guillaume Courty, Guillaume Devin, Construcţia europeană, Editura C.N.I. Coresi S.A., Bucureşti, 2002 Nicolae Darie, Uniunea Europeană. Construcţie. Instituţii. Legislaţie. Politici Comune. Dezvoltare, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2001

● Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. 2, Iaşi, 1992

● Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, vol. II, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996

● Sergiu Deleanu, Drept comunitar al afacerilor, Editura Servo- Sat, Arad, 2002

● Mirela Diaconescu, Economie europeană, Editura Uranus, Bucureşti, 2004

● Nicoleta Diaconu, Sistemul instituţional al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001

● Eduard Dragomir, Dan Niţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009.

● Eduard Dragomir, Dan Niţă, Tratatul de la Lisabona, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009.

● Victor Duculescu, Noi elemente de integrare europeană în Tratatul de la Amsterdam, în Analele Academiei de Poliţie A. I. Cuza, anul VI, 1998

● Victor Duculescu, Dreptul integrării europene. Tratat elementar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003

● Felicia Dumitru, Construcţia europeană, Editura Biblioteca, Târgovişte, 2004

● Gyula Fábián, Curtea de Justiţie Europeană. Instanţă de judecată supranaţională, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002

● Gyula Fábián, Drept instituţional comunitar, Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006

● Gilles Ferréol, Dicţionarul Uniunii Europene, Editura Polirom, Iaşi, 2001

● Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, Drept instituţional comunitar european, Editura ACTAMI, Bucureşti, 2000

● Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Editura ACTAMI, Bucureşti, 2001

● Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002 Augustin Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003

● Augustin Fuerea, Dimensiunea politico-juridică a cetăţeniei europene, în Cetăţenie Naţională – Cetăţenie europeană, Fundaţia Culturală Libra, Bucureşti, 2003

● Grigore Geamănu, Drept internaţional contemporan, vol. 1, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975

● Gornig Gilbert, Rusu Ioana Eleonora, Dreptul Uniunii Europene, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006

● Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008 ● Eric Hobsbawn, Age of extremes, Abacus, St Ives, 2002

● Cristian Ionescu, Drept constituţional şi instituţii politice. Sistemul constituţional românesc, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997

● Ion Jinga, Uniunea Europeană, realităţi şi perspective, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993

● Ion Jinga, Andrei Popescu, Integrarea europeană. Dicţionar de termeni comunitari, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000

● Cornelia Lefter, Fundamente ale dreptului comunitar instituţional, Editura Economică, Bucureşti, 2003

● Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Editura Teora, Bucureşti, 2001

● Ruxandra Luca (coord.), România şi integrarea Euro-atlantică, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti, 2004

● Pierre Mathijsen, Compendiu de drept european, Editura Club Europa, Bucureşti, 2002

● Marian Mihăilă, Carmen Suciu, Dan Stan, Drept instituţional comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002

● Ştefan Munteanu, Integrarea europeană. O perspectivă juridicofi losofi că, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006

● Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti, 1991

● Octavian Manolache, Drept comunitar. Instituţii comunitare, Editura All Beck, Bucureşti, 1999

● Octavian Manolache, Tratat de drept comunitar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006

● Viorel Marcu, Drept instituţional comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001

● Dumitru Mazilu, Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001

● Steven P. McGiffen, Uniunea Europeana. Ghid critic, Regia Autonoma Monitorul Ofi cial, Bucureşti, 2007

● John McCormick, Să înţelegem Uniunea Europeană, Editura Codecs, Bucureşti, 2006

● Gabriel Micu, Ordinea Juridica Instituţională Comunitară, Editura Paideia, Bucureşti, 2007

● Raluca Miga-Beşteliu, Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public, Editura ALL, Bucureşti, 1998

● Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, Drept instituţional european, Editura Olimp, Bucureşti, 1999

● Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, Prolegomene la un drept instituţional comunitar, Editura Economică, Bucureşti, 2003

● Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, Drept instituţional comunitar şi drepturile omului, IRDO, Bucureşti, 2005

● Roxana Munteanu, Drept european. Evoluţie, Instituţii. Ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996

● Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Drept parlamentar românesc, Editura Actami, Bucureşti, 1999

● Dan Niţă, Eduard Dragomir, Instituţiile Uniunii Europene, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2010

● Nicolae Păun, Adrian-Ciprian Păun, Georgiana Ciceo, Europa Unită, Europa Noastră, Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca, 2003

● Nicolae Păun (coord.), Instituţiile Uniunii Europene, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2004

● Cristian Popa, Justiţia europeană. Dimensiuni, repere, perspective, Editura Concordia, Arad, 2007

● Ion Popescu, Aurelian Bondrea, Mădălina Constantinescu, Uniunea Statelor Europene, alternativă la sfi dările secolului al XXIlea, Editura Economică, Bucureşti, 2005

● Roxana Mariana Popescu, Mihaela Augustina Dumitraşcu, Augustin Fuerea, Drept comunitar european, Editura ProUniversitaria Bucureşti, 2004

● Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Drept internaţional public, Casa de Editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1997

● Petre Prisecaru, Guvernanţa Uniunii Europene, Editura Economică, Bucureşti, 2005

● Mariana Rudăreanu, Drept comunitar. Note de curs, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007

● Stelian Scăunaş, Uniunea Europeană. Construcţie. Instituţii. Drept, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

● David Spence, Geoffrey Edwards, Comisia Europeană, Monitorul Ofi cial R. A., Bucureşti, 2008

● Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006

● Brînduşa Ştefănescu, Curtea de justiţie a comunităţilor europene, Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979

● Loukas Tsoukalis, Ce fel de Europă ?, Editura All, Bucureşti, 2005

● Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Editura Didactică şi Pedagogic, Bucureşti, 1999

● Dan Vătăman, Drept comunitar european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

● Cristina Vintilescu, Cetăţenia europeană între trecut şi viitor, Revista Sfera Politicii nr. 116-117, www.sferapoliticii.ro.

● Marin Voicu, Drept comunitar. Teorie şi jurisprudenţă, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2002

● Marin Voicu, Introducere în dreptul european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007

● Catherine Withol de Wenden, La citoyenneté européenne, Editura Presses de Sciences Po, Paris, 1997

● Cătălin Zamfi r, Lazăr Vlăsceanu (coord.), Dicţionar de sociologie, Bucureşti, 1993 Charles Zorgbibe, Construcţia europeană. Trecut, prezent, viitor, Editura Trei, Bucureşti, 1998

 

II. Legislaţie

● Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (1951)

● Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene (1957)

● Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (1957)

● Tratatul de Fuziune - Jurnalul Ofi cial 152 din 13 iulie 1967

● Actul Unic European - Jurnalul Ofi cial L 169 din 29 iunie 1987

● Tratatul privind Uniunea Europeană (Maastricht) - Jurnalul Ofi cial C 191 din 29 iulie 1992

● Tratatul de la Amsterdam - Jurnalul Ofi cial C 340 din 10 noiembrie 1997

● Tratatul de la Nisa - Jurnalul Ofi cial C 80 din 10 martie 2001

● Tratatul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei şi Slovaciei (2003) - Jurnalul Ofi cial L 236 din 23 septembrie 2003

● Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa - Jurnalul Ofi cial C 310 din 16 decembrie 2004

● Documente privind aderarea Republicii Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană (2005) - Jurnalul Ofi cial L 157 din 21 iunie 2005

● Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene - Jurnalul Oficial C115 din 9 mai 2008

● Tratatul de la Lisabona de modifi care a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007 - Jurnalul Ofi cial C 306 din 17 decembrie 2007

● Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Jurnalul Ofi cial C 303 din 14 decembrie 2007

Autor: Eduard Dragomir, Dan Nita
Titlul cartii: Cetatenia Europeana
Producator: Nomina Lex
Data aparitiei: 2010
ISBN: 978-606-8153-11-7
Numar de pagini: 278
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker