Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Dreptul Uniunii Europene. Editia 3

Descriere

Lucrarea „Dreptul Uniunii Europene”, aflată la a 3-a ediţie, prezintă, într-o abordare concisă, instituţiile, principiile şi mecanismele de funcţionare a sistemului juridic instituit prin Tratatul asupra Comunităţii Europene şi prin Tratatul privind Uniunea Europeană.

Volumul, revăzut şi adus la zi, cuprinde o analiză riguroasă a dreptului comunitar primar, a jurisprudenţei Curţii de Justiţie, dar şi a legislaţiei comunitare secundare, precum şi a ultimelor evoluţii din materia dreptului comunitar, inclusiv o sinteză a principalelor elemente de noutate introduse prin Tratatul de la Lisabona.

Cartea este un instrument util adresat studenţilor şi practicienilor din domeniul juridic care doresc să îşi însuşească un set de cunoştinţe fundamentale, indispensabile pentru înţelegerea acestui domeniu complex al dreptului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 54.00
Cantitate:

Din cuprins:

 

Cuvânt-înainte la ediţia a treia

Listă de abrevieri

 

A. Introducere

I. Ideea europeană

II. Aspectele metodologice ale unei integrări

1. Teoria federalistă

2. Teoria funcţională

III. Aspecte dogmatice ale unei integrări

1. Cooperarea (forme interguvernamentale de integrare

2. Integrarea (forme suprastatale de integrare

3. Delimitarea între conceptele de cooperare şi integrare

IV. Scurt istoric al procesului de unificare europeană

1. Planul Schuman

2. Tratatul de la Paris: Formarea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO)

3. Eşecul Comunităţii de Apărare Europeană (CAE)

4. Tratatele de la Roma: formarea Comunităţii Economice Europene (CEE) şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA)

5. Dezvoltarea istorică a Comunităţilor Europene

a. De la Tratatul de Fuziune la Compromisul de la Luxemburg

b. Primele extinderi ale Comunităţii. Schimbări instituţionale

c. A doua etapă de extindere: Extinderea către sud a Comunităţilor Europene

d. Modificările Tratatelor Constitutive

aa. Actul Unic European (1986

bb. Tratatul de la Maastricht (1992

cc. Tratatul de la Amsterdam (1997)

dd. Tratatul de la Nisa (2001)

ee. Perspective ale Uniunii Europene

Concluzii

B. Uniunea Europeană

I. Generalităţi

1. „Acoperiş instituţional

2. Lipsa personalităţii juridice a Uniunii Europene

3. Consiliul European – unica instituţie a Uniunii Europene

II. Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC)

1. Evoluţie istorică

2. Obiective şi modalităţi de acţiune

a. Declaraţii comune

b. Stabilirea principiilor şi a liniilor directoare pentru Politica Externă şi de Securitate Comună

c. Strategii comune

d. Acţiuni comune

e. Poziţii comune .

3. Procedura art. 23 din Tratatul asupra Uniunii Europene

4. Aspecte instituţionale

III. Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală (CPJ)

1. Evoluţie istorică

2. Obiective şi modalităţi de acţiune

IV. Oficiul European de Poliţie (Europol) şi Agenţia Europeană pentru Cooperare Judiciară (Eurojust)

1. Convenţia Europol

2. Obiectivele Europol

3. Structură

4. Controlul judiciar asupra prevederilor Convenţiei Europol

5. Agenţia Europeană pentru Cooperare Judiciară – Eurojust

V. Cetăţenia Uniunii Europene

C. Comunităţile Europene (CE)

 I. Generalităţi

 II. Relaţia dintre Comunitate şi statele membre

1. Baza de drept internaţional public a Tratatelor constitutive

2. Obligaţii reciproce ale Comunităţii şi statelor membre. Obligaţia de loialitate (art. 10 din Tratatul CE

3. Delimitarea competenţelor între Comunitate şi statele membre

a. Principiul atribuirii exprese şi limitate de competenţe

b. Principiul subsidiarităţii

4. Alte principii care guvernează relaţia statelor membre cu Comunitatea

 

III. Instituţiile comunitare

1. Generalităţi

2. Consiliul de Miniştri (Consiliul Uniunii Europene)

a. Atribuţii în cadrul Comunităţii Europene

b. Atribuţii în cadrul Uniunii

c. Procedura decizională în Consiliu

d. Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi – COREPER şi Comitetul Politic şi de Securitate

3. Comisia Europeană

a. Alcătuire

b. Competenţe

c. Procedura decizională

4. Parlamentul European

a. Istoric şi structură

b. Atribuţii şi competenţe

c. Atribuţiile de supraveghere şi control ale Parlamentului European

d. Atribuţiile legislative ale Parlamentului European

aa. Procedura consultării

bb. Procedura codeciziei

cc. Procedura cooperării

dd. Procedura de aviz conform

e. Atribuţiile Parlamentului în materie de relaţii externe

f. Atribuţiile bugetare ale Parlamentului European

g. Atribuţiile de consultare ale Parlamentului European

h. Alte atribuţii

5. Justiţia comunitară – organele comunitare de jurisdicţie

a. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

aa. Compunere şi organizare

bb. Rolul Curţii

cc. Competenţe

b. Tribunalul de Primă Instanţă

c. Tribunalul Funcţiei Publice

6. Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene

a. Alcătuire şi rol

b. Competenţe

7. Alte organisme comunitare

a. Comitetul Economic şi Social.

b. Comitetul Regiunilor

8. Instituţii comunitare financiare .

a. Banca Europeană de Investiţii (BEI

b. Banca Centrală Europeană

 

IV. Izvoare de drept comunitar

1. Generalităţi

a. Efectul direct al dreptului comunitar

b. Aplicabilitatea directă a dreptului comunitar..

2. Dreptul comunitar primar

a. Tratatele comunitare

b. Dreptul cutumiar

c. Principiile generale ale dreptului comunitar

d. Carta Drepturilor Fundamentale

3. Dreptul comunitar secundar

a. Principiul împuternicirii exprese şi limitate

b. Regulamentul

aa. Natură juridică

bb. Aplicare

c. Directiva

aa. Natură juridică

bb. Obligaţia statelor de transpunere a directivei

cc. Excepţie: aplicarea directă a directivei

dd. Efectul anterior al directivei

d. Decizia

e. Recomandarea şi avizul

f. Alte acte juridice

4. Procedura adoptării actelor comunitare

a. Generalităţi

b. Procedura legislativă a Consiliului şi Parlamentului European

aa. Procedura consultării

bb. Procedura cooperării

cc. Procedura codeciziei

c. Competenţele de implementare ale Comisiei (Comitologie

aa. Procedura consultativă (a comitetului consultativ

bb. Procedura (comitetului) de gestionare

cc. Procedura (comitetului) de reglementare

dd. Procedura de salvgardare

ee. Procedura de reglementare cu control

5. Dreptul comunitar şi dreptul naţional

a. Ierarhia normelor juridice comunitare

b. Supremaţia dreptului comunitar

 

V. Aplicarea dreptului comunitar

1. Tipuri de aplicare

2. Aparatul administrativ.

3. Procedura administrativă

4. Aplicarea dreptului comunitar de către statele membre

VI. Controlul judecătoresc al actelor juridice comunitare

1. Generalităţi

a. Sistemul comunitar de protecţie juridică

b. Metode de interpretare.

c. Acte juridice supuse controlului judecătoresc comunitar.

d. Cauze de nelegalitate

2. Acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor

a. Procedura de control iniţiată de Comisie (art. 226 din Tratatul CE

aa. Admisibilitate

bb. Motivare

cc. Hotărârea judecătorească

b. Procedura de control iniţiată de state membre (art. 227 din Tratatul CE)

aa. Admisibilitate

bb. Motivare

cc. Hotărârea judecătorească

3. Acţiunea în anulare (art. 230 din Tratatul CE)

a. Admisibilitate

b. Motivare

c. Hotărârea judecătorească

4. Acţiunea relativă la abţinerea instituţiilor comunitare de a acţiona (art. 232 din Tratatul CE

a. Admisibilitate

b. Motivare

c. Hotărârea judecătorească

5. Acţiunea în răspundere extracontractuală (în daune) (art. 235 coroborat cu art. 288 alin. 2 din Tratatul CE)

a. Admisibilitate

b. Motivare

c. Hotărârea judecătorească

6. Acţiunea pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare (art. 234 din Tratatul CE)

(. . .)

 

Autor: Gornig Gilbert, Rusu Ioana Eleonora
Titlul cartii: Dreptul Uniunii Europene. Editia 3
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 12 Ian 2010
ISBN: 978-973-115-662-0
Numar de pagini: 432
Mod de legare (Coperta): Carte brosata, Coperta laminata

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Dreptul Uniunii Europene. Editia 3

Dreptul Uniunii Europene. Editia 3

Pretul nostru: Lei (Ron) 54.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker