Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Politica Europeana de Vecinatate

Descriere

Având o tematică extrem de actuală, lucrarea prezintă o analiză a principalelor obiective, instrumente, mecanisme, realizări şi perspective ale Politicii Europene de Vecinătate. Având în vedere apariţia acestei politici în anii 2003-2004, tema de cercetare suscită interesul cititorului, permanentele schimbări la nivel european în ceea ce priveşte conturarea şi consolidarea acestei noi politici transformând cercetarea iniţiată de autoare într-un demers extrem de complex.

Analiza şi urmărirea în dinamică a documentelor oficiale, a discursurilor factorilor implicaţi în construirea acestei politici, prezentarea detaliată a proiectelor Uniunii Europene privind vecinătatea sa estică şi sudică, consideraţiile autoarei pe marginea unor concepte precum transferul de norme şi standarde, diplomaţia transformaţională, condiţionalitatea, influenţele cu caracter interguvernamental, rolul şi contribuţia României în conturarea şi consolidarea acestei politici de vecinătate, precum şi concluziile argumentate ale întregii lucrări oferă valoare adăugată rezultatelor cercetării autoarei.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 33.00
Cantitate:

CUPRINS

 

LISTA DE ABREVIERI

 

LISTA TABELELOR  

 

PREFAŢĂ

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1. Elemente defi nitorii ale Politicii Europene de Vecinătate

1.1. Aspecte introductive. Consideraţii teoretice

1.2. Raţiuni pentru o politică de vecinătate a Uniunii Europene. Contextul apariţiei şi elemente premergătoare PEV

1.3. Etape în evoluţia Politicii Europene de Vecinătate

1.3.1. Conceptul de Europă extinsă - Vecinătate

1.3.2. Obiective, principii şi instrumente iniţiale ale unei politici de vecinătate

1.3.3. Apariţia efectivă a Politicii Europene de Vecinătate. Instrumente principale ale PEV

1.4. Orientări ale Uniunii Europene în vederea consolidării PEV

1.4.1. Spre o Politică Europeană de Vecinătate consolidată

1.4.2. Noi iniţiative de cooperare ale Uniunii Europene

1.5. Aspecte privind fenomenul condiţionalităţii în cadrul PEV

1.6. Puncte forte şi limite ale politicii europene de vecinătate

1.7. Concluzii

 

CAPITOLUL 2. Evoluţii ale componentei sudice a Politicii Europene de Vecinătate

2.1 Parteneriatul Euro-mediteranean: istoric, principale elemente, realizări şi limite

2.2. Spre o politică de vecinătate a Uniunii Europene în regiunea mediteraneană

2.2.1. Implementarea PEV în zona sud-mediteraneană. Aspecte punctuale, evoluţii recente

2.2.2 Consideraţii referitoare la domeniul energiei în regiunea sud-mediteraneană

3 2.3. Uniunea pentru Mediterana - o nouă iniţiativă de cooperare a UE: obiective şi instrumente principale, elemente critice

2.4. Concluzii

 

CAPITOLUL 3. Construirea unei dimensiuni estice a Politicii de Vecinătate a Uniunii Europene

3.1. Demersuri iniţiale în construirea componentei răsăritene a PEV

3.1.1. De la Acordurile de Parteneriat şi Cooperare spre Planurile de Acţiune ale PEV: principale elemente, context actual

3.1.2. Evoluţii înregistrate în statele estice partenere PEV. Infl uenţe ale crizei mondiale. Aspecte fi nanciare şi comerciale

3.2. Evenimentele din Georgia din vara anului 2008 şi implicaţiile asupra Politicii Europene de Vecinătate

3.3. Infl uenţe ale Rusiei asupra dimensiunii estice a PEV

3.3.1. Strategia UE faţă de Rusia – o viziune unitară sau diferenţiată?

3.3.2. Poziţii ale Rusiei în relaţia sa cu UE şi cu statele PEV

3.3.3. Importanţa componentei energetice în relaţiile europene de vecinătate

3.4. Concluzii

 

CAPITOLUL 4. Iniţiative recente ale Uniunii Europene de consolidare a componentei răsăritene a politicii de vecinătate

4.1. Parteneriatul Estic – o nouă iniţiativă a Uniunii Europene în relaţiile cu vecinii săi răsăriteni

4.1.1. Apariţia Parteneriatului Estic

4.1.2. Obiective şi instrumente principale

4.1.3. Elemente privind implementarea Parteneriatului Estic

4.2. Sinergia Mării Negre – recentă iniţiativă a politicii UE în zona Mării Negre

4.2.1. Consideraţii introductive privind cooperarea la Marea Neagră

4.2.2. Obiective şi elemente principale ale Sinergiei Mării Negre

4.3. Complementarităţi sau rivalitate între Sinergia Mării Negre şi Parteneriatul Estic?

4.4. Concluzii  

 

CAPITOLUL 5. Rolul României în noua Politică Europeană de Vecinătate

5.1. Contribuţii/poziţii ale României în cadrul politicii europene de vecinătate: elemente generale, aspecte fi nanciare

5.2. Studiu de caz: România - Republica Moldova în contextul PEV

5.2.1. Republica Moldova în contextul PEV

5.2.2. Relaţiile României cu Republica Moldova în lumina noilor iniţiative europene de vecinătate

5.2.3. Concluzii şi recomandări

5.3. Aspecte punctuale privind relaţiile României cu Ucraina, Georgia şi Azerbaidjan în contextul PEV

5.4. Contribuţii recente ale României privind o serie de iniţiative de cooperare în regiunea Mării Negre

5.5. Concluzii  

 

CAPITOLUL 6. Concluzii finale. Perspective ale Politicii Europene de Vecinătate  

 

BIBLIOGRAFIE

Autor: oana Mihaela Mocanu
Titlul cartii: Politica Europeana de Vecinatate. Realizari si perspective
Producator: Editura Nomina Lex
Data aparitiei: Noiembrie, 2010
ISBN: 978-606-8153-24-7
Numar de pagini: 317
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosata

by Agnes Nicolescu, Expert IER, 27 Jan 2011

Lucrarea de fata e un material extrem de valoros pentru expertii interesati de problematica politicii externe a UE, indeosebi de cadrul relatiilor Uniunii cu vecinii sai sudici si rasariteni. Totodata, cartea este un sprijin pentru studentii care intentioneaza sa se specializeze in domenii precum: relatii economice internationale, studii europene, stiinte politice si administrative.

by Prof. univ. dr. Nicolae Suta, 21 Jan 2011

Parcurgerea a peste 250 de surse bibliografice, în totalitate extrem de actuale, stilul elevat şi îngrijit al redactării şi prezentarea unei mini-secţiuni de concluzii la fiecare capitol, coroborate cu numărul impresionant de trimiteri la surse demonstrează faptul că autoarea reuşeşte să ne prezinte o lucrare extrem de valoroasă, atât sub aspectul structurii, cât şi al conţinutului şi al documentării folosite.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Pretul nostru: Lei (Ron) 33.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker