Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Descriere

Cartea de faţă îşi doreşte să aducă lumină, atât publicului larg cât şi celor cu activităţi legate direct de fenomenul comunitar, cu privire la unul dintre cele mai importante aspecte ale Uniunii, sistemul său instituţional. Pentru a realiza acest lucru am structurat prezentarea pe mai multe capitole, unul cu privire la modul în care Uniunea s-a dezvoltat de la începuturi şi până în prezent, altul în care se tratează caracteristicile generale ale sistemului instituţional comunitar şi, apoi, câte unul pentru fiecare dintre instituţiile care fac parte din acest sistem, astfel cum a fost el redesenat de Tratatul de la Lisabona intrat în vigoare la sfârşitul anului 2009, respectiv 1 decembrie.

În cadrul prezentării fiecărei instituţii s-a încercat cuprinderea cât mai multor aspecte, de la modul în care e organizată, la modul de funcţionare sau atribuţiile sale, însă s-a insistat şi pe prezentarea personalului care face parte din conducere, considerându-se că acesta, de multe ori, ajunge să reprezinte mult mai mult pentru caracteristicile vieţii unui organism decât litera unui Tratat sau Regulament de Funcţionare. În acelaşi timp am dorit să prezentăm şi exemple concrete din modul în care aceste instituţii au fost implicate în viaţa Uniunii, pentru a trece dincolo de discursul pur teoretic, în zona practicii de zi cu zi.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 39.00
Cantitate:

 - CUPRINS -

 

PREFATA

CAPITOLUL 1. Scurt istoric al Uniunii Europene
1.1. Comunitatile Europene
1.1.1. Tratatul de la Paris. Instituirea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului
1.1.2. Tratatele de la Roma instituind Comunitatea Economica Europeana (CEE) si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (Euratom, CEEA)
1.1.3. Tratatul de fuziune
1.1.4. Actul Unic European
1.1.5. Extinderea numarului de state membre
1.2. Uniunea Europeana
1.2.1. Tratatul de la Maastricht
1.2.2. Tratatul de la Amsterdam
1.2.3. Tratatul de la Nisa
1.2.4. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa
1.2.5. Tratatul de la Lisabona (intrat în vigoare la l decembrie 2009)
1.2.6. Extinderea Uniunii Europene

CAPITOLUL 2. Privire generala asupra institutiilor Uniunii Europene
2.1. Sistemul institutional comunitar. Aspecte generale
2.2. Evolutii istorice privind structura institutionala comunitara
2.3. Caracteristicile actuale ale institutiilor
2.4. Principii care guverneaza activitatea institutiilor europene
2.4.1. Principiul autonomiei institutiilor comunitare
2.4.2. Principiul atribuirii de competente
2.4.3. Principiul echilibrului institutional
2.4.4. Principiul transparentei

CAPITOLUL 3. Consiliul European
3.1. Aspecte introductive
3.2. Componenta si functionarea Consiliului European
3.2.1. Componenta Consiliului European
3.2.2. Pregatirea sesiunilor Consiliului European
3.2.3. Sesiunile Consiliului European
3.2.4. Actele adoptate de Consiliul European
3.3. Atributiile Consiliului European
3.4. Presedintele Consiliului European

CAPITOLUL 4. Consiliul
4.1. Delimitari conceptuale
4.2. Constituirea Consiliului
4.3. Componenta Consiliului
4.4. Organizarea si functionarea Consiliului
4.4.1. Presedintia Consiliului
4.4.2. Organele auxiliare
4.4.2.1. Secretariatul general
4.4.2.2. Comitetul reprezentantilor permanenti ai statelor membre (COREPER)
4.4.3. întrunirea Consiliului
4.4.4. Metodele de lucru pentru un Consiliu largit
4.4.5. Votul
4.4.5.1. Aspecte generale
4.4.5.2. Procedura scrisa obisnuita si procedura tacita
4.4.5.3. Procese verbale
4.4.5.4. Modul de votare
4.4.6. Actele
4.4.6.1. Semnarea actelor
4.4.6.2. Forma actelor
4.4.6.3. Accesul publicului la documentele Consiliului
4.5. Atributiile Consiliului
4.5.1. Atributii legislative
4.5.2. Atributii bugetare
4.5.3. Atributiile executive
4.5.4. Atributii în domeniul PESC
4.5.5. Atributii în sectorul apararii dreptului comunitar
4.5.6. Atributii în impulsionarea actiunii si a dreptului comunitar
4.5.7. Alte atributii

CAPITOLUL 5. Parlamentul European
5.1. Aspecte introductive
5.2. Membrii Parlamentului European
5.2.1. Alegerea parlamentarilor europeni
5.2.2.2. Prevederi comunitare
5.2.2.2. Prevederi nationale
5.2.2. Numarul parlamentarilor europeni
5.2.3. Observatorii
5.2.4. Mandatul deputatilor europeni
5.2.4.2. Aspecte generale
5.2.4.2. începutul mandatului
5.2.4.3. Terminarea mandatului
5.2.4.4. Statutul parlamentarilor
5.2.4.5. Privilegii si imunitati
5.2.4.6. Indemnizatia si pensia
5.2.4.7. Personalul
5.2.4.8. Transparenta si interesele financiare ale deputatilor europeni
5.2.4.9. Alte drepturi si obligatii ale parlamentarilor europeni
5.3. Functionarea Parlamentului European
5.3.1. Sediul
5.3.2. Data desfasurarii activitatilor Parlamentului
5.3.3. Limbile folosite
5.3.4. Grupurile politice
5.3.4.2. Aspecte generale
5.3.4.2. Grupul PPE
5.3.4.3. Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor (SD)
5.3.4.4. Grupul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE)
5.3.4.5. Grupul Verzilor/Alianta Libera Europeana
5.3.4.6. Grupul Conservatorii si Reformistii Europeni
5.3.4.7. Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordica (EUL-NGL)
5.3.4.8. Grupul Europa Libertatii si Democratiei
5.3.4.9. Statutul si finantarea partidelor politice la nivel european
5.3.5. Presedintele Parlamentului European
5.3.6. Vicepresedintii Parlamentului European
5.3.7. Chestorii Parlamentului European
5.3.8. Biroul
5.3.9. Conferinta presedintilor
5.3.10. Comisiile parlamentare
5.3.20.2. Aspecte generale
5.3.20.2. Comisia pentru afaceri externe
5.3.20.3. Comisia pentru dezvoltare
5.3.10.2. Comisia pentru comert international
5.3.20.2. Comisiapentru bugete
5.3.20.3. Comisia pentru control bugetar
5.3.20.4. Comisia pentru afaceri economice si monetare
5.3.10.8. Comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale
5.3.10.9. Comisia pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara
5.3.10.10. Comisiapentru industrie, cercetare si energie
5.3.10.11. Comisia pentru piata interna si protectia consumatorilor
5.3.10.12. Comisiapentru transport si turism
5.3.10.13. Comisia pentru dezvoltare regionala
5.3.10.14. Comisiapentru agricultura si dezvoltare rurala
5.3.10.15. Comisia pentru pescuit
5.3.10.16. Comisiapentru cultura si educatie
5.3.10.17. Comisiapentru afaceri juridice
5.3.10.18. Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne
5.3.10.19. Comisiapentru afaceri constitutionale
5.3.20.9. Comisia pentru drepturile femeii si egalitatea de gen
5.3.20.22. Comisia pentru petitii
5.3.11. Conferinta presedintilor de comisie
5.3.12. Delegatiile interparlamentare
5.3.13. Conferinta presedintilor de delegatie
5.3.14. Secretariatul General
5.3.15. Desfasurarea lucrarilor
5.3.16. Ordinea lucrarilor Parlamentului
5.3.17. Reguli generale pentru desfasurarea sedintelor
5.3.18. Masuri în caz de nerespectare a regulilor de conduita
5.3.19. Cvorum si vot
5.3.19.1. Cvorumul
5.3.19.2. Amendamentele
5.3.29.1. Procedura de vot
5.4. Competentele Parlamentului European
5.4.1. Competenta legislativa
5.4.2.2. Aspecte generale
5.4.1.2. Reprezentarea Parlamentului la reuniunile Consiliului
5.4.1.3. Drepturile de initiativa conferite Parlamentului prin tratate
5.4.1.4. Initiativa prevazuta la articolul 225 TFUE
5.4.1.5. Examinarea documentelor legislative
5.4.1.6. Primalectura
5.4.1.7. A doua lectura
5.4.1.8. A treia lectura
5.4.1.9. încheierea procedurii legislative
5.4.1.10. Procedura de aviz conform
5.4.2. Competenta în domeniul international
5.4.2.1. Aspecte generale
5.4.2.2. Extinderea Uniunii
5.4.2.3. Acordurile internationale
5.4.2.4. Consultarea si informarea Parlamentului în cadrul politicii externe si de securitate comuna
5.4.3. Competenta bugetara
5.4.3.1. Aspecte generale
5.4.3.2. Proceduri bugetare
5.4.3.3. Proceduri bugetare interne
5.4.4. Competenta în numirea membrilor altor institutii europene
5.4.4.1. Aspecte generale
5.4.4.2. Numirea înaltului Reprezentant pentru politica externa si de securitate comuna
5.4.4.3. Alegerea Presedintelui Comisiei
5.4.4.4. Alegerea Comisiei
5.4.4.5. Numirea membrilor Curtii de Conturi
5.4.4.6. Numirea membrilor Comitetului Director al Bancii Centrale Europene
5.4.4.7. Numirea Ombudsmanului
5.4.4.8. Rolul Parlamentului European în procesul numirilor pentru Agentiile Uniunii Europene
5.4.5. Competenta de cenzura
5.4.6. Competenta în domeniul cooperarii politienesti si judiciare în materie penala
5.4.7. Atributii consultative
5.4.8. Competente de natura jurisdictionala
5.4.9. Forum politic si mijloc de comunicare
5.4.9.1. Aspecte generale
5.4.9.2. Formularea de întrebari catre celelalte institutii europene
5.4.9.3. Rezolutii si recomandari
5.4.10.Posibilitatea de petitionare
5.4.11. Ombudsmanul (Mediatorul European, Avocatul Poporului)
5.4.11.1. Aparitia institutiei Ombudsman-ului pe continentul European
5.4.11.2. Raspândirea institutiei în spatiul european
5.4.11.3. Ombudsmanul European conform modificarilor aduse de Tratatul de la Lisabona
5.5. Parlamentele Nationale

CAPITOLUL 6. Comisia Europeana
6.1. Consideratii generale
6.1.1. Scurt istoric
6.1.2. Comisia Europeana în prezent. Elemente definitorii
6.2. Componenta Comisiei Europene
6.2.1. Comisarii europeni
6.2.2. Presedintele Comisiei Europene
6.2.3. înaltul Reprezentant pentru Politica Externa si de Securitate Comuna a Uniunii
6.3. Statutul membrilor
6.4. Organizarea Comisiei Europene
6.4.1. Aspecte generale
6.4.2. Colegiul Comisiei
6.4.3. Cabinetele comisarilor
6.4.4. Secretariatul General
6.4.5. Directoratele (Directiile) Generale si Serviciile
6.4.6. Serviciile speciale
6.4.7. Personalul Comisiei Europene
6.4.7.1. Aspecte generale
6.4.7.2. încadrarea personalului
6.4.7.3. Cariera
6.4.7.4. încetarea raportului de functie publica europeana
6.4.7.5. Personalul nepermanent
6.4.7.6. Codul de buna conduita administrativa pentru personalul Comisiei Europene în relatiile sale cu publicul
6.5. Functionarea Comisiei Europene
6.5.1. Sedintele Comisiei
6.5.2. Pregatirea si aplicarea deciziilor Comisiei
6.6. Atributiile Comisiei Europene
6.6.1. Consideratii generale
6.6.2. Functia de initiativa
6.6.3. Functia de executie
6.6.4. Functia de supraveghere
6.6.5. Functia de decizie
6.6.6. Functia de reprezentare

CAPITOLUL 7. Curtea de Justitie a Uniunii Europene
7.1. Aspecte generale
7.1.1. Dezvoltarea istorica
7.1.2. Competenta
7.2. Curtea de Justitie
7.2.1. Componenta
7.2.1.1. Judecatorii
7.2.1.2. Presedintele Curtii
7.2.1.3. Avocatii generali
7.2.1.4. Grefa
7.2.1.5. Referentii
7.2.1.6. Serviciile Curtii
7.2.2. Functionare
7.2.2.1. Completele de judecata
7.2.2.2. Timpul, regimul lingvistic, locul desfasurarii sedintelor si vacanta judecatoreasca
7.2.2.3. Drepturile si obligatiile agentilor, consilierilor si avocatilor
7.2.2.4. Deliberarile
7.2.3. Procedura
7.2.3.2. Aspecte generale
7.2.3.2. Procedura scrisa
7.2.3.3. Raportul preliminar si repartizarea cauzelor între completele de judecata
7.2.3.4. Cercetarea judecatoreasca si masurile preparatorii
7.2.4. Procedura orala
7.2.5. Procedurile accelerate
7.2.6. Hotarârile
7.2.7. Cheltuielile de judecata
7.2.8. Asistenta judiciara gratuita
7.2.9. Desistarea
7.2.10. Comunicarile
7.2.11. Termenele
7.2.12. Suspendarea procedurilor
7.2.13. Procedurile speciale
7.2.23.2. Suspendarea si alte masuri provizorii
7.2.23.2. Incidentele de procedura
7.2.23.3. Interventia
7.2.23.4. Cauzele judecate în lipsa si opozitia
7.2.14. Caile extraordinare de atac
7.2.24.2. Terta opozitie
7.2.24.2. Revizuirea
7.2.15. Caile de atac împotriva deciziilor comitetului de arbitraj
7.2.16. Interpretarea hotarârilor
7.2.17. Procedura întrebarilor preliminare si alte proceduri în materie de interpretare
7.2.18. Procedurile speciale prevazute de articolele 103-105 din Tratatul CEEA
7.2.19. Avizele
7.2.20. Recursurile împotriva deciziilor Tribunalului
7.2.21. Reexaminarea deciziilor Tribunalului
7.2.22. Procedurile prevazute de acordul privind SEE
7.3. Tribunalul
7.3.1. Aspecte introductive
7.3.2. Componenta si organizare
7.3.2.2. Judecatorii
7.3.2.2. Presedintele
7.3.2.3. Avocatul general
7.3.2.4. Camerele
7.3.2.5. Grefa
7.3.2.6. Serviciile
7.3.3. Functionarea Tribunalului
7.3.3.2. Aspecte generale
7.3.3.2. Regimul lingvistic
7.3.3.3. Drepturile si obligatiile agentilor, consilierilor si avocatilor
7.3.4. Procedura ordinara în fata Tribunalului
7.3.4.2. Procedura scrisa
7.3.4.2. Procedura orala
7.3.4.3. Masurile de organizare a procedurii si activitatile de cercetare judecatoreasca
7.3.4.4. Procedurile accelerate
7.3.4.5. Suspendarea procedurilor si desesizarea Tribunalului
7.3.4.6. Hotarârile
7.3.4.7. Cheltuielile de judecata
7.3.4.8. Asistenta judiciara
7.3.4.9. Desistarea
7.3.4.20. Comunicarile
7.3.4.22. Termenele
7.3.5. Proceduri speciale în f ata Tribunalului
7.3.5.1. Suspendarea si alte masuri provizorii
7.3.5.2. Incidentele de procedura
7.3.5.3. Interventia
7.3.5.4. Hotarârile Tribunalului pronuntate dupa anularea cu trimitere spre rejudecare
7.3.5.5. Cauzele judecate în lipsa si opozitia
7.3.6. Recursurile împotriva deciziilor Tribunalului Functiei Publice a Uniunii Europene
7.4. Tribunalul Functiei Publice a Uniunii Europene
7.4.1. Aspecte introductive
7.4.2. Organizarea Tribunalului Functiei Publice
7.4.2.1. Aspecte generale
7.4.2.2. Judecatorii
7.4.2.3. Presedintele
7.4.2.4. Completele de judecata
7.4.2.5. Grefierul
7.4.2.6. Functionarii si personalul auxiliar
7.4.3. Functionarea tribunalului Functiei Publice
7.4.3.2. Aspecte generale
7.4.3.2. Cvorumul
7.4.3.3. Deliberarea
7.4.3.4. Vacantele judecatoresti
7.4.3.5. Regimul lingvistic
7.4.3.6. Drepturile si obligatiile reprezentantilor partilor
7.4.4. Procedura ordinara în fata Tribunalului Functiei Publice
7.4.4.1. Aspecte generale
7.4.4.2. Procedura scrisa
7.4.4.3. Procedura orala
7.4.4.4. Masurile de organizare a procedurii si activitatile de cercetare judecatoreasca
7.4.4.5. Solutionarea amiabila a litigiilor
7.4.4.6. Suspendarea procedurilor si desesizarea în favoarea curtii de justitie si a tribunalului de prima instanta
7.4.4.7. Desistarea, nepronuntarea asupra fondului si incidentele de procedura
7.4.4.8. Hotarârile si ordonantele
7.4.4.9. Cheltuielile
7.4.4.10. Asistenta judiciara
7.4.4.11. Comunicarile
7.4.4.12. Termenele
7.4.5. Proceduri speciale în fata Tribunalului Functiei publice
7.4.5.2. Suspendarea si alte masuri provizorii
7.4.5.2. Interventia
7.4.5.3. Recursul si cauzele trimise spre rejudecare dupa anulare
7.4.5.4. Cauzele judecate în lipsa si opozitia
7.4.5.5. Caile extraordinare de atac

CAPITOLUL 8. Banca Centrala Europeana
8.1. Aspecte generale
8.2. Organizarea Bancii Centrale Europene
8.2.1. Consiliul guvernatorilor
8.2.2. Comitetul executiv
8.2.3. Consiliul general al BCE
8.2.4. Comitetele Eurosistemului/SEBC
8.2.5. Responsabilitatile organelor de decizie
8.2.6. Presedintele
8.2.7. Bancile centrale nationale
8.3. Functionarea Bancii Centrale Europene
8.3.1. Obligatii de raportare
8.3.2. Bancnotele
8.3.3. Functiile monetare si operatiunile SEBC
8.3.4. Operatiunile externe
8.3.5. Alte operatiuni
8.3.6. Supravegherea prudentiala
8.3.7. Dispozitii financiare ale SEBC
8.3.8. Capitalul BCE
8.3.9. Transferul activelor din rezervele valutare la BCE
8.3.10. Active din rezervele valutare detinute de bancile centrale nationale
8.3.11. Repartizarea veniturilor monetare ale bancilor centrale nationale
8.3.12. Repartizarea profiturilor si pierderilor nete ale BCE
8.3.13. Actele juridice
8.3.14. Controlul jurisdictional si aspecte conexe
8.3.15. Personalul
8.3.16. Privilegiile si imunitatile

CAPITOLUL 9. Curtea de Conturi
9.1. Prezentare generala
9.2. Dezvoltarea Curtii de Conturi
9.2.1. Aparitie si evolutie
9.2.2. Dispozitiile Tratatului de la Nisa privind Curtea Europeana de Conturi
9.2.3. Dispozitiile Tratatului de la Lisabona
9.3. Componenta Curtii Europene de Conturi
9.3.1. Membrii
9.3.2. Presedintele Curtii Europene de Conturi
9.3.3. Secretariatul
9.3.4. Resursele umane
9.4. Organizarea interna
9.5. Functionarea Curtii de Conturi a Uniunii Europene
9.6. Competentele Curtii de Conturi a U.E.
9.7. Accesul publicului la documentele Curtii Europene de Conturi
9.8. Rezultatele activitatii Curtii Europene de Conturi
9.8.1. Publicatiile
9.8.2. Prezentarea în fata Parlamentului European si a Consiliului
9.8.3. Procedura anuala de descarcare de gestiune
9.8.4. Monitorizarea impactului observatiilor de audit

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

Autor: Eduard Dragomir, Dan Nita
Titlul cartii: Institutiile Uniunii Europene
Producator: Editura Nomina Lex
Data aparitiei: 2010
ISBN: 978-606-8153-01-8
Numar de pagini: 743
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker