Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Garantia bancara la cerere

Descriere

Acest studiu dedicat scrisorii de garanţie bancară la cerere este o analiză atât de ansamblu, cât şi în detaliu al acestui instrument bancar de comerţ internaţional. Mecanismul multifaţetat al raporturilor între părţile garanţiei bancare este reflectat în lumina intrării în vigoare a Publicaţiei 758 privind Garanţiile la Cerere, de la 1 iunie 2010.

Lucrarea are un pronunţat caracter practic, fiind inserate referinţe la jurisprudenţa română şi internaţională în materie. Garanţia bancară la cerere, fiind o creaţie a practicii şi a doctrinei, este un instrument juridic uşor de integrat în dreptul românesc re-exploatând instituţiile tradiţionale.

Acest instrument este o noutate în tradiţionalism, şi în România poate fi utilizat conform aceloraşi reguli de funcţionare aplicabile ca în practica şi doctrina internaţională.

Lucrarea are şi un capitol dedicat raporturilor de drept internaţional privat. În mod detaliat sunt studiate normele conflictuale pornind de la prevederile Regulamentului Roma I, ale legii române şi ale altor state europene, cu privire la dreptul internaţional privat, reliefându-se legea aplicabilă în relaţia dintre părţile contractante în fiecare dintre raporturile juridice constitutive ale garanţiei bancare.

În final s-au analizat măsurile speciale de conservare, purtându-se discuţii asupra admisibilităţii măsurilor provizorii şi a sechestrului în materie de garanţii bancare, dar şi normele de competenţă ratione loci si ratione materiae atât în dreptul român, cât şi în unele state europene.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 44.00
Cantitate:

Cuprins

 

Partea I. Elementele juridice caracteristice ale garantiei bancare

 

Capitolul I. Geneza garantiei bancare la cerere

Sectiunea 1. Geneza garantiei bancare la cerere

§1. Efectele relansarii comertului international

§2. Ratiunea de a folosi scrisoarea de garantie bancara

§3. Variatele denumiri ale garantiei bancare

 

 

Capitolul II. Definitia si tipurile de garantii bancare

Sectiunea 1. Definitia instrumentului garantiei bancare

Sectiunea a 2-a. Tipuri de garantii bancare în functie de modalitatea de executare

§1. Garantia bancara la simpla cerere

§2. Garantiile documentare

Sectiunea a 3-a. Tipuri de garantii dupa rolul bancii interveniente din tara beneficiarului

§1. Garantiile directe

§2. Garantiile indirecte

Sectiunea a 4-a. Concluzii

 

Partea II. Caracterul si natura juridica a garantiei bancare

 

Capitolul I. Caracterele juridice ale garantiei bancare

Sectiunea 1. Introducere

§1. Angajament personal si intuitu personae

§2. Angajament irevocabil

§3. Caracterul independent si autonom

§4. Caracterul abstract sau cauzal al garantiei

§5. Contract unilateral sau angajament unilateral al garantiei bancare

§6. Angajament literal si formal

 

Capitolul II. Natura juridica a garantiei bancare

Sectiunea 1. Natura juridica sui generis a garantiei bancare

§1. Distinctia fata de fidejusiune

§2. Distinctia fata de promisiunea faptei altuia

§3. Distinctia fata de stipulatia pentru altul

§4. Distinctia fata de angajamentele cambiale

§5. Distinctia fata de acreditivul documentar

§6. Distinctia fata de aval

§7. Distinctia fata de dreptul de gaj general

§8. Distinctia fata de scrisoarea de confort

§9. Garantia bancara – contract sui generis

§10. Distinctia fata de scrisoarea de credit stand-by

Sectiunea a 2-a. Concluzii

 

Partea III. Raporturile juridice constitutive ale garantiei bancare

 

Capitolul I. Raporturile juridice constitutive

Sectiunea 1. Interesele partilor în emiterea garantiei bancare

§1. Interesul comun

§2. Interesul beneficiarului

§3. Interesul ordonatorului

§4. Interesul garantului

Sectiunea a 2-a. Raportul juridic între ordonator si banca

§1. Calificarea naturii juridice a raportului între ordonator si banca

§2. Obligatiile bancii

2.1. Obligatia pre-contractuala de a acorda consultanta ordonatorului

2.2. Obligatia de a urma instructiunile ordonatorului

2.3. Obligatia de a emite garantia

2.4. Obligatia de a informa ordonatorul în cursul contractului

2.5. Obligatia de a examina apelul în garantie si de a face plata

§3. Obligatiile ordonatorului

3.1. Obligatia de a furniza instructiuni

3.2. Obligatia de a plati o remuneratie bancii

3.3. Obligatia de a furniza garantii

3.4. Obligatia de a rambursa emitentul

Sectiunea a 3-a. Raportul juridic între banca si beneficiar

§1. Obligatiile bancii

1.1. Obligatia de a examina cererea de plata

1.2. Obligatia de a plati sau de a refuza plata

§2. Obligatiile beneficiarului

2.1. Formularea cererii de executare a garantiei

2.2. Obligatia de a restitui scrisoarea de garantie

Sectiunea a 4-a. Raportul juridic fundamental

§1. Obligatiile ordonatorului

1.1. Obligatia de a obtine emiterea scrisorii de garantie

1.2. Modificarea garantiei în spiritul contractului de baza

§2. Obligatia beneficiarului

2.1. Obligatia de a onora pretentia de rambursare a ordonatorului

 

Capitolul II. Cai de regres dupa plata garantiei

Sectiunea 1. Regresul garantului contra ordonatorului

Sectiunea a 2-a. Regresul garantului contra beneficiarului

Sectiunea a 3-a. Regresul între banci

 

Capitolul III. Concluzii

 

Partea IV. Reglementarea juridica româna, europeana, internationala si ierarhia surselor conflictuale

 

Capitolul I. Reglementarea juridica româna si europeana

Sectiunea 1. Repere legislative interne si europene

§1. Reglementari de genul regulilor generale de functionare

§2. Reglementari de genul „restrictii’’ de utilizare

 

Capitolul II. Armonizarea non-statala a reglementarilor garantiei bancare la cerere

Sectiunea 1. Camera de Comert International

§1. Regulile si Uzantele Uniforme pentru Garantiile la Cerere – Publicatia 458

1.1. Aria de aplicare

1.2. Aportul unificator al Publicatiei 458

§2. Reguli si Uzante Uniforme privind Garantiile la Cerere – Publicatia 758

2.1. Aria de aplicare

2.2. Câteva elemente inovatoare ale Publicatiei 758

2.3. Cererea de plata, conditiile în care poate fi facuta cererea de plata

2.4. Cererea extinde sau plateste

2.5. Cererea de plata neconforma

2.6. Forta majora

§3. Autoritatea normelor CCI

3.1. Autoritatea certa a normelor CCI în prezenta unei referinte exprese în angajament

3.2. Autoritatea „incerta” a normelor CCI în absenta unei clauze de referinta expresa

 

Capitolul IIII. Reglementari de sorginte statala

Sectiunea 1. Surse internationale de sorginte statala: UNCITRAL

§1. Conventia UNCITRAL cu privire la garantiile independente

1.1. Justificarea adoptarii Conventiei

1.2. Aportul unificator al Conventiei UNCITRAL privind garantiile independente

Sectiunea a 2-a. Surse nationale de sorginte statala

 

Capitolul IV. Ierarhia surselor garantiei bancare

Sectiunea 1. Conflictul de legi

§1. Conflictul de legi între norme de origine statala

§2. Conflictele între norme statale si norme non-statale

§3. Conflictele între normele non-statale

Sectiunea a 2-a. Concluzii

 

Partea V. Aspecte de drept international privat

 

Capitolul I. Determinarea legii aplicabile

Sectiunea 1. Interesele partilor în sistemul de drept international privat

§1. Introducere

§2. Urmarirea intereselor în contractele de comert international

2.1. Conceptia monista

2.2. Conceptia pluralista

2.3. Legea aplicabila – uniformitate în diversitate

2.4. Lex voluntatis sau metoda conflictului de legi

Sectiunea a 2-a. Alegerea legii aplicabile. Drept comparat. Normele conflictuale în relatia dintre partile contractante

§1. Dreptul aplicabil contractului de baza

1.1. Regulamentul Roma I

1.2. România

§2. Relatia ordonator-banca garanta

2.1. Dreptul aplicabil contractului de garantie

2.2. Dreptul aplicabil contractului de mandat dintre ordonator si banca

§3. Relatia inter-bancara

3.1. Regulamentul Roma I

3.2. Contractul de contra garantie

3.3. Relatia banca emitenta-banca care notifica/confirma

3.4. Contractul de mandat în raportul dintre bancile garantiei indirecte

 

Capitolul II. Jurisdictia competenta. Masuri provizorii

Sectiunea 1. Regulamentul UE 44/2001

§1. Normele de competenta în procesul pe fond

Sectiunea a 2-a. Masuri speciale de conservare

§1. Remarci preliminare

§2. Discutii privind admisibilitatea sechestrului si a masurilor asiguratorii în materie de garantii bancare

§3. România: admisibilitatea masurilor provizorii prin ordonanta presedintiala

§4. Masurile provizorii

4.1. Modalitati de realizare a masurilor provizorii

4.2. Masuri asiguratorii

4.3. Norme de competenta în materie de masuri provizorii

Sectiunea a 3-a. Cazurile de drept international privat român de înlaturare de la aplicare a legii straine

§1. Frauda la lege

§2. Ordinea publica de drept international privat

§3. Legile de aplicare imediata

Sectiunea a 4-a. Concluzii

 

Partea VI. Riscurile acoperite si tipurile de garantii utilizate de bancile române

 

Capitolul I. Riscurile comerciale si politice garantate si aria de utilizare a garantiei bancare la cerere

Sectiunea 1. Riscurile garantate. Introducere

§1. Riscurile comerciale

§2. Riscurile socio-politice

§3. Aria de utilizare a scrisorii de garantie bancara în practica bancilor române

 

Capitolul II. Tipuri de garantii utilizate de bancile române

Sectiunea 1. Garantia de participare la licitatie

Sectiunea a 2-a. Garantia de executare, de buna executie sau de buna finalizare

Sectiunea a 3-a. Garantia de buna executie

Sectiunea a 4-a. Garantia de rambursare sau de restituire a avansului

Sectiunea a 5-a. Garantia de plata

§1. Garantia de plata stricto senso

§2. Garantia de plata la incasso

§3. Garantia pentru acceptare si aval

§4. Garantia pentru plata ratelor scadente

§5. Garantia pentru rambursarea creditului

§6. Garantia pentru plata efectelor de comert

Sectiunea a 6-a. Garantia pentru documentele lipsa sau neconforme

Sectiunea a 7-a. Garantia de stingere a datoriilor fiscale

Sectiunea a 8-a. Garantii vamale

Sectiunea a 9-a. Garantia de admisie temporara

Sectiunea a 10-a. Garantia de compensatie pentru export prealabil

Sectiunea a 11-a. Garantia de buna functionare tehnica

Sectiunea a 12-a. Garantia de retinere a garantiei

 

Partea VII. Concluzii finale

 

Anexe

Anexa I. Publicatia 758 – Reguli uniforme privind garantiile la cerere

Anexa II. Conventia Natiunilor Unite privind garantiile independente si acreditivul stand-by (New York, 1995)

Anexa III. Publicatia 458 – Reguli uniforme privind garantiile la cerere

Anexa IV. Modele de scrisori de garantie

Bibliografie

 

Autor: Nedelea Zina
Titlul cartii: Garantia bancara la cerere
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 30 Noi 2010
ISBN: 978-973-115-786-3
Numar de pagini: 360
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Garantia bancara la cerere

Garantia bancara la cerere

Pretul nostru: Lei (Ron) 44.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker