Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Audierea minorilor in calitate de martori, invinuiti sau inculpati

Descriere

Şi în cazul învinuiţilor şi inculpaţilor minori se vor aplica regulile generale prevăzute de C. proc. pen. (art. 70-74). Astfel, ascultarea se va desfăşura în trei etape principale - identificare, ascultare liberă şi punerea de întrebări - urmate de consemnarea declaraţiilor. În acest moment, pregătit anterior, se trece la aplicarea directă a regulilor tactice criminalistice de ascultare, în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte, de personalitatea celui audiat.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 320.00
Cantitate:

PARTICULARITATI TACTICE ALE AUDIERII MINORILOR
ÎN CALITATE DE MARTORI SI ÎNVINUITI SAU INCULPATI
C U P R I N S

CONSIDERATII INTRODUCTIVE

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND MARTORII SI ÎNVINUITII SAU INCULPATII ÎN PROCESUL PENAL
Sectiunea I Obligatiile si drepturile martorului si ale învinuitului sau inculpatului
§ 1. Obligatiile si drepturile martorului
1. Generalitati
2. Reglementari procesuale
§ 2. Obligatiile si drepturile învinuitilor sau inculpatilor
1. Generalitati
2. Reglementari procesuale
Sectiunea a II-a Consideratii privind valoarea probanta a declaratiilor martorilor
§ 1. Evaluari ale fortei probante
§ 2. Cauze ale relativitatii marturiei

CAPITOLUL II OBLIGATIILE SI DREPTURILE MARTORILOR SI ÎNVINUITILOR SAU INCULPATILOR MINORI
Sectiunea I Obligatiile si drepturile martorilor minori
Sectiunea a II-a Obligatiile si drepturile martorilor si învinuitilor sau inculpatilor minori

CAPITOLUL III CONSIDERATII PRIVIND VALOAREA PROBANTA A DECLARATIILOR MARTORILOR SI ÎNVINUITILOR SAU INCULPATILOR MINORI

CAPITOLUL IV PARTICULARITATI ALE PSIHOLOGIEI MARTORILOR SI ÎNVINUITILOR SAU INCULPATILOR MINORI
Sectiunea I Aspecte generale
Sectiunea a II-a Elemente ale personalitatii minorilor
§ 1 Prima perioada a vietii
§ 2. Vârsta prescolara si vârsta scolara
1. Vârsta prescolara. Generalitati
2. Vârsta scolara. Generalitati
3. Senzatiile si perceptiile la vârsta prescolara si vârsta scolara
A. Generalitati
B. Senzatiile si perceptiile la vârsta scolara mica
4. Gândirea la vârsta prescolara si vârsta scolara
5. Procesele afective la vârsta prescolara si vârsta scolara
6. Dezvoltarea personalitatii la vârsta prescolara si vârsta scolara
7. Dezvoltarea caracterului la vârsta prescolara si vârsta scolara
8. Memoria si atentia la vârsta prescolara si vârsta scolara
A. Memoria si caracteristicile ei
B. Atentia si caracteristicile ei
C. Caracteristici ale memoriei si atentiei la vârsta prescolara si scolara
9. Imaginatia la vârsta prescolara si vârsta scolara
A. Imaginatia la copilul prescolar
B. Imaginatia la copilul scolar
§ 3. Vârsta preadolescentei si vârsta adolescentei
1. Generalitati
2. Aspecte importante ale dezvoltarii psihice ale preadolescentului si adolescentului
Sectiunea a III-a Factorii care influenteaza perceperea unui eveniment
§ 1. Generalitati
§ 2. Factorii de bruiaj din perspectiva criminalistica

CAPITOLUL V ELEMENTE TACTICE ÎN ASCULTAREA MARTORILOR MINORI
Sectiunea I Aspecte generale ale pregatirii ascultarii martorilor
§ 1. Generalitati
§ 2. Studierea dosarului cauzei
§ 3. Stabilirea martorilor
1. Identificarea persoanelor
2. Selectarea martorilor
§ 4. Cunoasterea personalitatii martorului
Sectiunea a II-a Elemente tactice în pregatirea si ascultarea martorului
§ 1. Determinarea ordinii de audiere
§ 2. Fixarea momentului de audiere
§ 3. Organizarea audierii
Sectiunea a III-a Reguli si procedee tactice criminalistice în ascultarea propriu-zisa a martorului
§ 1. Reguli generale
1. Identificarea martorului
2. Relatarea libera
3. Formularea de întrebari
§ 2. Particularitati ale ascultarii martorilor minori
1. Generalitati
2. Pregatirea ascultarii
3. Audierea minorilor
4. Particularitati tactice în ascultarea minorilor
5. Comportamentul organelor judiciare în timpul ascultarii
Sectiunea a IV-a Fixarea declaratiilor martorului minor
§ 1. Consemnarea în procesul-verbal a declaratiilor martorului
§ 2. Fixarea declaratiilor martorilor minori prin procede tehnice criminale

CAPITOLUL VI ELEMENTE TACTICE ÎN ASCULTAREA ÎNVINUITULUI SAU INCULPATULUI MINOR
Sectiunea I Pregatirea în vederea ascultarii
§ 1. Stidierea materialului cauzei
§ 2. Organizarea modului de desfasurare a ascultarii
§ 3. Planificarea ascultarii minorului
Sectiunea a II-a Ascultarea propriu-zisa a învinuitului sau inculpatului minor
§ 1. Generalitati
§ 2. Verificarea identitatii învinuitului sau inculpatului
§ 3. Modalitati de ascultare în faza relatarii libere
Sectiunea a III-a Fixarea declaratiilor învinuitului sau inculpatului minor
§ 1. Consemnarea în procesul-verbal
§ 2. Banda magnetica

CAPITOLUL VII MODUL DE VERIFICARE A DECLARATIILOR MARTORILOR SI ÎNVINUITILOR SAU INCULPATILOR
Sectiunea I Verificarea declaratiilor martorilor si învinuitului sau inculpatului minor
Sectiunea a II-a Reguli tactice recomandate pentru probarea, evidentierea si înlaturarea contradictiilor din declaratiile minorilor
§ 1. Îndepartarea contradictiilor
§ 2. Demascarea si îndepartarea minciunii si a rezultatelor imaginatiei din declaratiile minorului
Sectiunea a III-a Aprecierea declaratiilor învinuitului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE


 V. Berchesan, C-tin Aioanitoaie, T. Butoi, I. Marcu, E. Palanceanu,
C-tin Platea, I.E. Sandu, Emilian Stancu, "Tratat de tactica
criminalistica", Acad. de Politie, Min. de Interne, Ed. Carpati, Craiova,
1992.
 V. Berchesan, Ion N. Dumitrascu, "Probele si mijloacele de proba",
Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 1994.
 Ciopraga, "Criminalistica tactica", Univ. Al. I. Cuza, Iasi, 1986.
 Gh. Pasescu, „Interpretarea criminalistica a urmelor la locul faptei”,
Editura National, Bucuresti, 2000.
 Nicolae Dan, “Particularitatile perceperii relatiilor spatiale si tactica
audierii martorilor”, în Rev. "Probleme de medicina judiciara si de
criminalistica", Ed. Medicala, Buc. 1965.
 Aurel Ciopraga, "Evaluarea probei testimoniale în procesul penal",
Editura Junimea, Iasi 1979.
 Tiberiu Bogdan, Ioan Santea, Rodica Dragan-Cornianu,
“Comportamentul uman în procesul judiciar”, Ed. Min. de Interne,
Bucuresti, 1983.
 C. Suciu, “Criminalistica”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti,
1972.
 I. Mircea, "Criminalistica", Ed. Didactica si Pedagogica, Buc. 1979.
 Tiberiu Bogdan, “Probleme de psihologie judiciara”, Ed. Stiintifica,
Buc. 1973.
 Nicolae Dan, “Rolul senzatiilor si perceptiilor în procesul formarii
declaratiilor martorilor ti informatorilor”, Revista "Probleme de
Medicina Judiciara si de Criminalistica", 1965.
 Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, "Psihologia
judiciara", Ed. Sansa, Buc., 1992.
 Emilian Stancu, “Tratat de Criminalistica", Ed. Universul Juridic,
Bucuresti, 2002.
 Emilian Stancu, “Criminalistica", Ed. Actami, Buc. 1995, vol. II.
 Stefan Danes, “Repertoriu de practica judiciara în materie penala”,
Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti 1989.
 Ion Neagu, “Drept procesual penal”, Editura Academiei, Bucuresti,
1988, p. 271.
 V. Dongoroz s. a. "Explicatii teoretice ale Codului de procedura
penala român", vol. I, p. 205, Editura Academiei, Bucuresti, 1974.
 Nicolae Volonciu, “Drept procesual penal”, T.U.B., Bucuresti, 1995.
 Vintila Dongoroz, “Curs de procedura penala”, Bucuresti, editia a II-a,
1942.
 Traian Pop, "Drept procesul penal, partea generala", vol. III,
Tipografia Nationala Cluj, 1947.
 Nicolae Volonciu, "Tratat de procedura penala”, partea generala", vol.
I. Editura Paideia, Bucuresti, 1995.
 Gheorghe Craut, “Curs de istoria dreptului românesc”, Editura
Centrala a Uniunii Nationale a Studentilor din România, 1948.
 Valeriu Bogdanescu, s.a. "Probleme de drept din deciziile curtii
Supreme de Justitie (1990-1992)", Ed. Orizonturi, Bucuresti, 1995.
 J.J. Thonissen, „Etudes sur l’Histoire du droit criminal des peuples
anciens”, Tome II.
 Eduard Cuq, „Etudes sur le Droit Babylonien, les lois assyriennes et
les lois Hittites”, Paris, 1929, pag 453, vol. III
 Tomulescu, „Curs de drept privat roman”, Bucuresti 1954.
 Maxim Kovalenski, „Coutume contemporane et loi ancienne, Droit
coutumier Ossetien eclaire par l’histoire comparee”, Paris, 1893.
 Mototolescu, „Juramântul cu brazda în cap”, Bucuresti, 1922.
 M.S. Strogovici, “Procesul penal sovietic”, Ed. de Stat, 1950.
 Doina Gomian, “Introducere în Conventia Europeana a Drepturilor
Omului”, Bucuresti, 1993.
 Avram Filias, "Infractiuni contra justitiei", Editura Academiei,
Bucuresti, 1985.
 Tiberiu Bogdan, “Probleme de psihologie judiciara”, Ed Stiintifica,
Bucuresti, 1973.
 Stoenescu si Savelly Zilberstein, "Drept procesual civil, Teoria
generala", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997.
 Emil Mihuleac, "Sistemul probator în procesul civil", Ed. Academiei
Române, 1970.
 Gr. Theodoru si L. Moldovan, "Drept procesual penal", Ed. Didactica
si Pedagogica, Bucuresti, 1997.
 Nicolae Dan, I. Anghelescu, M. Constantinescu, I. Grigorescu,
Dumitru Sandu, "Dictionar de criminalistica".
 Emilia Y Lopez, „Manual de psychologie juridique”, Presses
Univgersitaires de France, Paris, 1959.
 Tiberiu Bogdan, Ilie Stanculescu, „Psihologia copilului si psihologia
pedagogica”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1971.
 Ursula Sciopu, Emil Verza, „Psihologie vârstelor (ciclurile vârstei)”,
Editura Didactica si Pedagogica,, Bucuresti, 1981.
 Jean Piaget, "Psihologie si pedagogie", Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1972.
 Al. Rosca, V. Chircev, "Psihologia copilului", Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1958.

 

Titlul lucrarii: Audierea minorilor in calitate de martori, invinuiti sau inculpati
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 117
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker