Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Aspecte teoretice si practice privind ascultarea martorilor

Descriere

Astăzi, ca şi odinioară, mărturia constituie modul comun de informare a organelor judiciare, proba firească, necesară, proba cu frecvenţa cea mai ridicată, ceea ce a făcut să fie denumită de un jurist filozof “ochii şi urechile justiţiei”. Probă aparent simplă şi uşor de administrat, dar deseori anevoios de a fi apreciată, modalitate firească de informare a organelor judiciare, a cărei valoare a fost viu discutată, mărturia îşi păstrează astăzi nealterată utilitatea, constituind aşa cum s-a precizat, proba cu cel mai indicat indice de frecvenţă.

Aportul tot mai însemnat al ştiinţelor naturii şi tehnicii, mai cu seamă al criminalisticii prin mijlocirea căreia realizările celor dintâi sunt necontenit preluate şi adaptate scopurilor probaţiunii judiciare, a făcut să sporească rolul mijloacelor materiale de probă, al probaţiunii ştiiţifice fără însă ca aceasta să diminueze importanţa şi utilitatea probei testimoniale în procesul penal. Într-adevăr, proba testimonială continuă să constituie un material informativ esenţial, fundamental şi nu poate fi vorba de o restrângere a importanţei sale.

Chiar în acele pricini în care probaţiunea se întemeiază cu precădere pe mijloacele materiale de probă, al căror număr sporeşte de la o zi la alta, importanţa probei testimoniale se păstrează nealterate. Existenţa în cauză a probelor materiale nu înlătură nicidecum necesitatea depoziţiilor martorilor deoarece proba materială în sine (urmă, armă, etc.), luată izolat nu poate demonstra nimic, dacă nu i se clarifică provenienţa, însemnătatea ei pentru cauză etc.; iar aceasta se poate face numai cu ajutorul declaraţiilor oamenilor, adică în primul rând cu depoziţiile martorilor.

Împrejurarea că probei testimoniale îi revine un rol de prim plan, că e cel mai frecvent utilizată, că aproape nu există pricină în care să nu-şi aducă o contribuţie mai mică sau mai mare la soluţionarea ei, îşi află explicaţia în însăşi natura activităţilor informaţionale în caracterul şi scopul procesului penal, în însăşi sfera faptelor şi împrejurărilor ce urmează a fi dovedite.

Într-adevăr, în vreme ce procesul civil se pune chestiunea probării legitimităţii unei pretenţii şi de aici cerinţa unor forme de constatare a faptelor juridice, împrejurare ce atribuie mărturiei caracter de probă de excepţie, în procesul penal obiectul probaţiunii îl constituie fapte şi împrejurări de fapt.

Într-o considerare cu totul generală, în procesul penal se pune chestiunea localizării în timp şi spaţiu a faptei în materialitatea sa, a activităţii ce constituie latură obiectivă a infracţiunii în dinamismul ei. Ori, modul cel mai firesc, mai nemijlocit şi expresiv de cunoaştere a faptelor în întreaga lor complexitate îl constituie arătările celor care, prezenţi la producerea lor, le-au preocupat prin propriile simţuri.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: SCURT ISTORIC PRIVIND PROBA CU MARTORI.

SECŢIUNEA A II-A: IMPORTANŢA PROBEI TESTIMONIALE

SECŢIUNEA A III-A: REGLEMENTARE LEGALĂ

§ 1. ASPECTE GENERALE

§ 2. CALITATEA DE MARTOR.

§ 3. PROCEDURA DE ASCULTARE A MARTORILOR

 

CAPITOLUL II: VALOAREA PROBANTĂ A DECLARAŢIILOR MARTORILOR

SECŢIUNEA I: EVALUĂRI ALE FORŢEI PROBANTE

SECŢIUNEA A II-A: CAUZE ALE RELATIVITĂŢII MĂRTURIEI

 

CAPITOLUL III: PROCESUL DE FORMARE A DECLARAŢIILOR MARTORILOR

SECŢIUNEA I: RECEPŢIA FAPTELOR ŞI ÎMPREJURĂRILOR

 § 1. RECEPŢIA SENZORIALĂ

1.1. SENZAŢIA

1.2. PERCEPŢIA

1.3. LEGITĂŢILE GENERALE ALE SENZORIALITĂŢII.

§ 2. FACTORII DE BRUIAJ AI RECEPŢIEI SENZORIALE A MARTORILOR DIN PERSPECTIVA CRIMINALISTICĂ.

SECŢIUNEA A II- A: PRELUCRAREA (DECODAREA) INFORMAŢIILOR

§ 1. APRECIEREA SPAŢIULUI ŞI A DIMENSIUNILOR

§ 2. PERCEPŢIA TIMPULUI

§ 3. APRECIEREA VITEZEI

SECŢIUNEA A III-A: STOCAREA MEMORIALĂ

§ 1. RAPIDITATEA ŞI DURATA STOCĂRII MEMORIALE.

§ 2. TIPURI DE MEMORIE A MARTORULUI.

§ 3. UITAREA.

SECŢIUNEA A IV-A: REACTIVAREA MEMORIALĂ

§ 1. RECUNOAŞTEREA.

§ 2. REPRODUCEREA.

 

CAPITOLUL IV: TACTICA ASCULTĂRII MARTORILOR

SECŢIUNEA I: PREGĂTIREA ÎN VEDEREA ASCULTĂRII MARTORILOR

§ 1. STUDIEREA DOSARULUI CAUZEI.

§ 2. STABILIREA MARTORILOR.

§ 3. CUNOAŞTEREA PERSONALITĂŢII MARTORILOR.

SECŢIUNEA A II-A: REGULI TACTICE APLICATE ÎN PREGĂTIREA ASCULTĂRII

§ 1. DETERMINAREA ORDINII DE AUDIERE.

§ 2. FIXAREA MOMENTULUI AUDIERII.

§ 3. PREGĂTIREA AUDIERII.

SECŢIUNEA A III-A: ASCULTAREA PROPRIU-ZISĂ A MARTORILOR

§ 1. TACTICA ETAPEI DE IDENTIFICARE A MARTORILOR.

§ 2. CONDUITA TACTICĂ DIN MOMENTUL RELATĂRII LIBERE A MARTORULUI.

§ 3. REGULI TACTICE APLICATE ÎN ETAPA FORMULĂRII DE ÎNTREBĂRI.

3.1 CATEGORIILE DE DENATURĂRI ALE DEPOZIŢIILOR.

3.2. CATEGORII DE ÎNTREBĂRI.

3.3. REGULI TACTICE ALE ADRESĂRII ÎNTREBĂRILOR.

3.4. REGULI TACTICE ALE ASCULTĂRII RĂSPUNSURILOR.

3.5. PROCEDEE TACTICE DE ASCULTARE A MARTORILOR MINCINOŞI.

§ 4. VERIFICAREA ŞI APRECIEREA DECLARAŢIILOR MARTORILOR.

 

CAPITOLUL V: ASCULTAREA MARTORILOR MINORI ŞI A ALTOR CATEGORII DE MARTORI

SECŢIUNEA I: PARTICULARITĂŢI ÎN ASCULTAREA MINORILOR

§ 1. GENERALITĂŢI.

§ 2. PREGĂTIREA ASCULTĂRII.

§ 3. AUDIEREA MINORILOR.

§ 4. PARTICULARITĂŢI TACTICE ÎN ASCULTAREA MINORILOR.

§ 5. COMPORTAREA ORGANULUI JUDICIAR ÎN TIMPUL ASCULTĂRII.

SECŢIUNEA A II-A: ASCULTAREA ALTOR CATEGORII DE MARTORI

§ 1. ASCULTAREA VÂRSTNICILOR

§ 2. ASCULTAREA MARTORILOR HANDICAPAŢI.

2.1. ASCULTAREA SURDO-MUŢILOR

2.2. ASCULTAREA MARTORILOR NEVĂZĂTORI.

2.3. ASCULTAREA HANDICAPAŢILOR PSIHIC.

§ 3. ASCULTAREA PERSOANELOR CARE NU CUNOSC LIMBA ROMÂNĂ.

 

CAPITOLUL VI: METODE TEHNICE DE FIXARE ŞI CONSEMNARE A DECLARAŢIILOR MARTORILOR

SECŢIUNEA I: CONSEMNAREA ÎN PROCESUL VERBAL A DECLARAŢIILOR MARTORILOR

SECŢIUNEA A II-A: FIXAREA DECLARAŢIILOR PRIN PROCEDEE TEHNICE CRIMINALISTICE

BIBLIOGRAFIE

 

 

Titlul lucrarii: Aspecte teoretice si practice privind ascultarea martorilor
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 88
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker