Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Ascultarea martorilor

Descriere

Astăzi, ca şi odinioară, mărturia constituie modul comun de informare a organelor judiciare, proba firească, necesară, proba cu frecvenţa cea mai ridicată, ceea ce a făcut să fie denumită de un jurist filozof “ochii şi urechile justiţiei”.

Probă aparent simplă şi uşor de administrat, dar deseori anevoios de a fi apreciată, modalitate firească de informare a organelor judiciare, a cărei valoare a fost viu discutată, mărturia îşi păstrează astăzi nealterată utilitatea, constituind proba cu cel mai indicat indice de frecvenţă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 310.00
Cantitate:

CUPRINS
 
 

Capitolul I: Consideraţii introductive

Sectiunea I: Scurt istoric privind proba cu martori

Secţiunea a II-a: Importanţa probei testimoniale

Sectiunea a III-A: Reglementare legala

§ 1. aspecte generale

§ 2. Calitatea de martor.

§ 3. Procedura de ascultare a martorilor

 

Capitolul II: Valoarea probantă a declaraţiilor martorilor

Secţiunea I: Evaluări ale forţei probante

Secțiunea a II-a: Cauze ale relativitatii marturiei

 
Capitolul III: Procesul de formare  a declaraţiilor martorilor

Secţiunea I: Recepţia faptelor şi împrejurărilor

§ 1. Recepţia senzorială

1.1. Senzaţia

1.2. Percepţia

1.3. Legitățile generale ale senyorialității

§ 2. Factorii de bruiaj ai recepției senyoriale a martorilor din perspectivă criominalistică

Secţiunea  a II- a: Prelucrarea (decodarea) informaţiilor

§ 1. Aprecierea spaţiului şi a dimensiunilor

§ 2. Percepţia timpului

§ 3. Aprecierea vitezei

Secţiunea a III-a: Stocarea memorială

§ 1. Rapiditatea şi durata stocării memoriale.

§ 2. Tipuri de memorie a martorului.

§ 3. Uitarea.

Secţiunea a IV-a: Reactivarea memorială

§ 1. Recunoaşterea.

§ 2. Reproducerea.

 

Capitolul IV: Tactica ascultării martorilor

Secţiunea I: Pregătirea în vederea ascultării martorilor

§ 1. Studierea dosarului cauzei.

§ 2. Stabilirea martorilor.

§ 3. Cunoaşterea personalităţii martorilor.

Secţiunea a II-a: reguli tactice aplicate în pregătirea ascultării

§ 1. Determinarea ordinii de audiere.

§ 2. Fixarea momentului audierii.

§ 3. Pregătirea audierii.

Secţiunea a III-a: ascultarea propriu-zisă a martorilor

§ 1. Tactica etapei de identificare a martorilor.

§ 2. Conduita tactică din momentul relatării liberea martorului.

§ 3. Reguli tactice aplicate în etapa formulării de întrebări.

3.1 Categoriile de denaturări ale depoziţiilor.

3.2. Categorii de întrebări.

3.3. Reguli tactice ale adresarii intrebarilor

3.4. Reguli tactice ale ascultăriirăspunsurilor.

3.5. Procedee tactice de ascultare a martorilor mincinoşi.

§ 4. Verificarea şi aprecierea declaraţiilor martorilor.

 

Capitolul V: Ascultarea martorilor minori și a altor categorii de martori

Secţiunea I: Particularităţi în ascultarea minorilor

§ 1. Generalităţi.

§ 2. Pregătirea ascultării.

§ 3. Audierea minorilor.

§ 4. Particularităţi tactice în ascultarea minorilor.

§ 5. Comportarea organului judiciar în timpul ascultarii.

Secţiunea a II-a: Ascultarea altor categorii de martori

§ 1. Ascultarea vârstnicilor

§ 2. Ascultarea martorilor handicapaţi.

2.1. Ascultarea surdo-muţilor

2.2. Ascultarea martorilor nevăzători.

2.3. Ascultarea handicapaţilor psihic.

§ 3. Ascultarea persoanelor care nu cunosc limba română.

 

Capitolul VI: Metode tehnice de fixare şi consemnare a declaraţiilor martorilor

Secţiunea I: Consemnarea în procesul verbal a declarațiilor martorilor

Secţiunea a II-a: Fixarea declaraţiilor prin procedee tehnice criminalistice

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

-       V. Bercheşan, C-tin Aioaniţoaie, T. Butoi, I. Marcu, E. Palanceanu, C-tin Platea, I.E. Sandu, Emilian Stancu, "Tratat de tactică criminalistică", Acad. de Poliţie, Min. de Interne, Ed. Carpaţi, Craiova, 1992.

-       V. Bercheşan, Ion N. Dumitraşcu, "Probele şi mijloacele de probă", Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1994.

-       Ciopraga, "Criminalistică tactică", Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 1986.

-       Gh. Păşescu, „Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei”, Editura Naţional, Bucureşti, 2000.

-       Nicolae Dan, “Particularităţile perceperii relaţiilor spaţiale şi tactica audierii martorilor”, în Rev. "Probleme de medicină judiciară şi de criminalistică", Ed. Medicală, Buc. 1965.

-       Aurel Ciopraga, "Evaluarea probei testimoniale în procesul penal", Editura Junimea, Iaşi 1979.

-       Tiberiu Bogdan, Ioan Santea, Rodica Drăgan-Cornianu, “Comportamentul uman în procesul judiciar”, Ed. Min. de Interne, Bucureşti, 1983.

-       C. Suciu, “Criminalistica”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.

-       I. Mircea, "Criminalistica", Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc. 1979.

-       Tiberiu Bogdan, “Probleme de psihologie judiciară”, Ed. Ştiinţifică, Buc. 1973.

-       Nicolae Dan, “Rolul senzaţiilor şi percepţiilor în procesul formării declaraţiilor martorilor ţi informatorilor”, Revista "Probleme de Medicină Judiciară şi de Criminalistică", 1965.

-       Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, "Psihologia judiciară", Ed. Şansa, Buc., 1992.

-       Emilian Stancu, “Criminalistică", Ed. Actami, Buc. 1995, vol. II.

-       Ştefan Daneş, “Repertoriu de practică judiciară în materie penală”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1989.

-       Ion Neagu, “Drept procesual penal”, Editura Academiei, Bucureşti, 1988.

-       Ion Neagu, “Drept procesual penal. Tratat”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2003.

-       V. Dongoroz ş. a. "Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român", vol. I, p. 205, Editura Academiei, Bucureşti, 1974.

-       Nicolae Volonciu, “Drept procesual penal”, T.U.B., Bucureşti, 1995.

-       Vintilă Dongoroz, “Curs de procedură penală”, Bucureşti, ediţia a II-a, 1942.

-       Traian Pop, "Drept procesul penal, partea generală", vol. III, Tipografia Naţională Cluj, 1947.

-       Nicolae Volonciu, "Tratat de procedură penală”, partea generală", vol. I. Editura Paideia, Bucureşti, 1995.

-       Gheorghe Crauţ, “Curs de istoria dreptului românesc”, Editura Centrală a Uniunii Naţionale a Studenţilor din România, 1948.

-       V.I. Prisăcaru "Contenciosul administrativ român", Ed. ALL Bucureşti, 1955.

-       Valeriu Bogdănescu, ş.a. "Probleme de drept din deciziile curţii Supreme de Justiţie (1990-1992)", Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1995.

-       J.J. Thonissen, „Etudes sur l’Histoire du droit criminal des peuples anciens”,  Tome II.

-       Eduard Cuq, „Etudes sur le Droit Babylonien, les lois assyriennes et les lois Hittites”, Paris, 1929, pag 453, vol. III

-       Tomulescu, „Curs de drept privat roman”, Bucureşti 1954.

-       Maxim Kovalenski, „Coutume contemporane et loi ancienne, Droit coutumier Ossetien eclaire par l’histoire comparee”, Paris, 1893.

-       Mototolescu, „Jurământul cu brazda în cap”, Bucureşti, 1922.

-       M.S. Strogovici, “Procesul penal sovietic”, Ed. de Stat, 1950.

-       Doina Gomian, “Introducere în Convenţia Europeană a Drepturilor  Omului”, Bucureşti, 1993.

-       Avram Filiaş, "Infracţiuni contra justiţiei", Editura Academiei, Bucureşti, 1985.

-       Tiberiu Bogdan, “Probleme de psihologie judiciară”, Ed Ştiinţifică, Bucureşti, 1973.

-       Stoenescu şi Savelly Zilberstein, "Drept procesual civil, Teoria generală", Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.

-       Emil Mihuleac, "Sistemul probator în procesul civil", Ed. Academiei Române, 1970.

-       Gr. Theodoru şi L. Moldovan, "Drept procesual penal", Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.

-       Nicolae Dan, I. Anghelescu, M. Constantinescu, I. Grigorescu, Dumitru Sandu, "Dicţionar de criminalistică".

-       Emilia Y Lopez, „Manual de psychologie juridique”, Presses Univgersitaires de France, Paris, 1959.

-       Tiberiu Bogdan, Ilie Stănculescu, „Psihologia copilului şi psihologia pedagogică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.

-       Ursula Şciopu, Emil Verza, „Psihologie vârstelor (ciclurile vârstei)”, Editura Didactică şi Pedagogică,, Bucureşti, 1981.

-       Jean Piaget, "Psihologie şi pedagogie", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.

-       Al. Roşca, V. Chircev, "Psihologia copilului", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1958.

 

Titlul lucrarii: Ascultarea martorilor
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 93
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Ascultarea martorilor

Ascultarea martorilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 310.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker