Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Tactici de confruntare a partii vatamate cu inculpatul

Descriere

Rolul confruntării în clarificarea unor fapte sau împrejurări este pus în evidenţă, îndeosebi în cazurile în care contradicţiile, neclarităţile, neconcordanţele din declaraţiile personale ascultate într-o cauză penală nu pot fi înlăturate pe baza examinării altor mijloace de probă, confruntarea rămânând singura modalitate de limpezire, de clarificare a aspectelor incerte. Cu atât mai necesar devine un asemenea act procedural, cu cât neconcordanţele din declaraţii vizează împrejurări esenţiale pentru cunoaşterea adevărului.

Un alt argument ce poate fi adus în sprijinul importanţei confruntării este şi acela conform căruia, prin efectuarea acesteia, este posibilă obţinerea unor noi date sau informaţii, necunoscute până în acel moment de organul juridic, cu privire la faptele şi împrejurările cauzei. Şi în plan tactic criminalistic, confruntarea îşi are importanţa sa, prin plusul de informaţii pe care îl poate aduce în legătură cu personalitatea, cu psihologia persoanelor ascultate, mai ales în ipoteza în care acestea se dovedesc a fi nesincere, persistând în încercarea de ascundere a adevărului.

De asemenea, confruntarea poate constitui un element de stimulare a memoriei persoanelor ascultate, care, deşi de bună-credinţă, nu reuşesc să-şi reamintească o serie de amănunte referitoare la faptele şi împrejurările percepute.

Confruntarea reprezintă un valoros mijloc tactic de verificare a declaraţiilor, de precizare a poziţiei învinuiţilor sau inculpaţilor, faţă de faptele imputate. În raport de aceste aspecte, considerăm necesar să evidenţiem şi semnificaţia tactică a momentului psihologic creat prin punerea "faţă în faţă" a persoanelor care au făcut declaraţii contradictorii.

De regulă, confruntarea determină apariţia unui stres psihologic aparte, astfel încât persoanele care persistă în declaraţiile lor nesincere şi care şi-au Controlat destul de bine emoţiile în ascultarea anterioară pot avea reacţii de natură să le demaşte reaua-credinţă, reacţii pe care organul judiciar trebuie să fie pregătit să le surprindă şi să le valorifice în interesul aflării adevărului. Cauzele contradicţiilor din declaraţiile învinuiţilor sau inculpaţilor sunt multiple. Frecvent, aceste contradicţii sunt determinate de încercările acestora de a scăpa de răspundere, prin punerea faptelor în sarcina altor persoane.

Există, însă, şi situaţii opuse, în care un învinuit sau inculpat ia asupra sa întreaga vină, urmărind să-şi acopere complicii. Contradicţiile din declaraţiile martorilor pot avea cauze, în primul rând, factorii obiectivi dar şi factori subiectivi care influenţează procesul de percepţie, memorare şi redare.

De asemenea, nu trebuie exclusă nici influenţarea martorilor de către părţile interesate în cauză (învinuiţi sau inculpaţi, parte responsabilă civilmente, etc.) prin rugăminţi, promisiuni sau ameninţări.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

REGULI TACTICE DE EFECTUARE A CONFRUNTĂRII DINTRE PARTEA VĂTĂMATĂ ŞI INCULPAT

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL 1: NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ASCULTAREA PĂRŢII VĂTĂMATE ŞI A INCULPATULUI

1.2. CONFRUNTAREA – PARTE A ACTIVITĂŢII DE URMĂRIRE PENALĂ. NOŢIUNE

 

CAPITOLUL 2: ORGANIZAREA EFECTUĂRII CONFRUNTĂRII

2.1. PREGĂTIREA CONFRUNTĂRII

2.2. ASCULTAREA PREALABILĂ

2.3. ORGANIZAREA CONFRUNTĂRII

 

CAPITOLUL 3: TACTICA EFECTUĂRII CONFRUNTĂRII PROPRIU-ZISE DINTRE PARTEA VĂTĂMATĂ ŞI INCULPAT

3.1. FACTORI DE NATURĂ PSIHOLOGICĂ CARE INFLUENŢEAZĂ MOMENTUL CONFRUNTĂRII

3.2. REGULI TACTICE PRIVIND EFECTUAREA PROPRIU-ZISĂ A CONFRUNTĂRII

 

CAPITOLUL 4: FIXAREA REZULTATELOR CONFRUNTĂRII

 

CAPITOLUL 5: CONSIDERAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE
 
 • Emilian Stancu, “Tratat de criminalistică", Editura Universul Juridic, Bucureşti -ediţiile 2002 şi 2004.
 • Ion Neagu, “Drept procesual penal. Tratat”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002, 2004.
 • Camil Suciu, “Criminalistica”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 • Vasile Bercheşan,  „Cercetarea penală (Criminalistica – teorie şi practică). Îndrumar complet de cercetare penală”, Editura ICAR, Bucureşti, 2002.
 • Vasile Bercheşan, C-tin Aioaniţoaie, T. Butoi, I. Marcu, E. Palanceanu, C-tin Pletea, I.E. Sandu, Emilian Stancu, "Tratat de tactică criminalistică", Acad. de Poliţie, Min. de Interne, Ed. Carpaţi, Craiova, 1992.
 • Vintilă Dongoroz ş. a., "Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român", vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1974.
 • Nicolae Volonciu, "Tratat de procedură penală”, partea generală", vol. I. Editura Paideia, Bucureşti, 1995.
 • Vasile Bercheşan, Ion N. Dumitraşcu, "Probele şi mijloacele de probă", Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1994.
 • Tiberiu Bogdan, “Probleme de psihologie judiciară”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973.
 • Tiberiu Bogdan, Ioan Santea, Rodica Drăgan-Cornianu - “Comportamentul uman în procesul judiciar”, Ed. Min. de Interne, Bucureşti, 1983.
 • Aurel Ciopraga, "Criminalistica. Tratat de tactică”, Editura Gama, Iaşi, 1996.
 • Nicolae Dan, “Rolul senzaţiilor şi percepţiilor în procesul formării declaraţiilor martorilor şi informatorilor”, Revista "Probleme de Medicină Judiciară şi de Criminalistică", 1965.
 • Gh. Elian, „Persoana vătămată în procesul penal”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
 • Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, „Psihologia judiciară", Ed. Şansa, Buc., 1992.
 • Ion Mircea, "Criminalistica", Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

   

 
Titlul lucrarii: Tactici de confruntare a partii vatamate cu inculpatul
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 37
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker