Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Codul penal comentat

Descriere

Volumul de faţă continuă comentariile începute cu Partea generală a actualului Cod penal, care, la cei patruzeci de ani ai săi, rezistă unei mereu promise, dar nerealizate reforme.În acest context, comentariile Părţii speciale a Codului penal încearcă să aducă în atenţie acele probleme şi soluţii de practică judiciară care sunt valide, exprimând, atunci când estre cazul, şi opinii critice faţă de soluţiile legislative, vechi sau noi, care sunt de natură să perturbe activitatea organelor judiciare. Desele referiri la soluţiile instanţelor judecătoreşti, ladeciziile Curţii Constituţionale şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului oferă o imagine asupra a ceea ce ar trebui să fie un cod penal în acord cu noile realităţi sociale.

Comentariile sunt opera colectivă a universitarilor de la facultăţile de drept din Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu şi Oradea, pe care-i leagă nu numai aceeaşi formaţie universitară în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, sub îndrumarea distinsului profesor Matei Basarab, ci şi oîndelungată activitate de practicieni ai dreptului, în calitate de judecători, procurori sau avocaţi, ceea ce le conferă avantajul cunoaşterii „pe viu” a fenomenului juridic.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 140.00
Cantitate:

 Cuprins

Titlul I. Infracţiuni contra siguranţei statului

Art. 155. Trãdarea
Art. 156. Trãdarea prin ajutarea inamicului
Art. 157. Trãdarea prin transmitere de secrete
Art. 158. Acţiunile duşmãnoase contra statului
Art. 159. Spionajul
Art. 160. Atentatul care pune în pericol siguranţa statului
Art. 161. Atentatul contra unei colectivitãţi
Art. 162. Subminarea puterii de stat
Art. 163. Actele de diversiune
Art. 164. Abrogat.
Art. 165. Subminarea economiei naţionale
Art. 166. Propaganda în favoarea statului totalitar
Art. 1661. Acţiuni împotriva ordinii constituţionale
Art. 167. Complotul
Art. 168. Compromiterea unor interese de stat
Art. 1681. Comunicarea de informaţii false
Art. 169. Divulgarea secretului care pericliteazã siguranţa statului
Art. 170. Nedenunţarea
Art. 171. Infracţiuni contra reprezentantului unui stat strain
Art. 172. Unele cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei
Art. 173. Sancţionarea tentativei, tãinuirii şi favorizãrii
Titlul II. Infracţiuni contra persoanei
Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii, integritãţii corporale şi sãnãtãţii
Secþiunea I. Omuciderea
Secþiunea II. Lovirea şi vãtãmarea integritãţii corporale sau a sãnãtãţii
Secþiunea III. Avortul
Capitolul II. Infracţiuni contra libertãţii persoanei
Art. 189. Lipsirea de libertate în mod ilegal
Art. 190. Sclavia
Art. 191. Supunerea la muncã forţatã sau obligatorie
Art. 192. Violarea de domiciliu
Art. 193. Ameninţarea
Art. 194. Şantajul
Art. 195. Violarea secretului corespondenţei
Art. 196. Divulgarea secretului profesional
Capitolul III. Infracţiuni privitoare la viaţa sexualã
Art. 197. Violul
Art. 198. Actul sexual cu un minor
Art. 199. Seducţia
Art. 200. Abrogat
Art. 201. Perversiunea sexualã
Art. 202. Corupţia sexualã
Art. 203. Incestul
Art. 2031. Hãrţuirea sexualã
Art. 204. Sancţionarea tentativei
Capitolul IV. Infracţiuni contra demnitãţii
Art. 205. Insulta
Art. 206. Calomnia
Art. 207. Proba veritãţii
Titlul III. Infracţiuni contra patrimoniului
Art. 208. Furtul
Art. 209. Furtul calificat
Art. 210. Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilã
Art. 211. Tâlhãria
Art. 212. Pirateria
Art. 213. Abuzul de încredere
Art. 214. Gestiunea frauduloasã
Art. 215. Înşelãciunea
Art. 2151. Delapidarea
Art. 216. Însuşirea bunului gãsit
Art. 217. Distrugerea
Art. 218. Distrugerea calificatã
Art. 219. Distrugerea din culpã
Art. 220. Tulburarea de posesie
Art. 221. Tãinuirea
Art. 222. Sancţionarea tentativei
Titlul IV. Infracţiuni contra avutului obştesc
Art. 223-235. Abrogate.
Titlul V. Infracţiuni contra autoritãţii
Art. 236. Ofensa adusã unor însemne
Art. 2361. Abrogat.
Art. 237. Abrogat.
Art. 238. Abrogat.
Art. 239. Ultrajul
Art. 2391. Cazuri speciale de pedepsire
Art. 240. Uzurparea de calitãţi oficiale
Art. 241. Portul nelegal de decoraţii sau semne distinctive
Art. 242. Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
Art. 243. Ruperea de sigilii
Art. 244. Sustragerea de sub sechestru
Art. 245. Abrogat.
Titlul VI. Infracţiuni care aduc atingere unor activitãţi de interes public sau altor activitãţi reglementate de lege
Capitolul I. Infracţiuni de serviciu sau în legãturã cu serviciul
Art. 246. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor
Art. 247. Abuzul în serviciu prin îngrãdirea unor drepturi
Art. 248. Abuzul în serviciu contra intereselor publice
Art. 2481. Abuzul în serviciu în formã calificatã
Art. 249. Neglijenţa în serviciu
Art. 250. Purtarea abuzivã
Art. 251. Abrogat.
Art. 252. Neglijenţa în pãstrarea secretului de stat
Art. 253. Abrogat.
Art. 2531. Conflictul de interese
Art. 254. Luarea de mitã
Art. 255. Darea de mitã
Art. 256. Primirea de foloase necuvenite
Art. 257. Traficul de influenţã
Art. 258. Fapte sãvârşite de alţi funcţionari
Capitolul II. Infracţiuni care împiedicã înfãptuirea justiţiei
Art. 259. Denunţarea calomnioasã
Art. 260. Mãrturia mincinoasã
Art. 261. Încercarea de a determina mãrturia mincinoasã
Art. 2611. Împiedicarea participãrii în proces
Art. 262. Nedenunţarea unor infracţiuni
Art. 263. Omisiunea sesizãrii organelor judiciare
Art. 264. Favorizarea infractorului
Art. 265. Omisiunea de a încunoştinţa organele judiciare
Art. 266. Arestarea nelegalã şi cercetarea abuzivã
Art. 267. Supunerea la rele tratamente
Art. 2671. Tortura
Art. 268. Represiunea nedreaptã
Art. 269. Evadarea
Art. 270. Înlesnirea evadãrii
Art. 271. Nerespectarea hotãrârilor judecãtoreşti
Art. 272. Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri
Capitolul III. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe cãile ferate
Art. 273. Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasã, din culpã
Art. 274. Neîndeplinirea cu ştiinţã a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasã
Art. 275. Pãrãsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate
Art. 276. Distrugerea şi semnalizarea falsã
Art. 277. Accidentul şi catastrofa de cale feratã
Art. 278. Punerea în mişcare a acţiunii penale
Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul stability pentru unele activitãţi reglementate de lege
Art. 279. Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor
Art. 2791. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive
Art. 280. Nerespectarea regimului materiilor explozive
Art. 2801. Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri
Art. 281. Exercitarea fãrã drept a unei profesii
Art. 2811. Nerespectarea regimului transportului rutier public
Titlul VII. Infracţiuni de fals
Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Art. 282. Falsificarea de monede sau de alte valori
Art. 283. Falsificarea de timbre, mãrci sau de bilete de transport
Art. 284. Falsificarea de valori strãine
Art. 285. Deţinerea de instrumente în vederea falsificãrii de valori
Art. 2851. Sancţionarea persoanei juridice
Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Art. 286. Falsificarea instrumentelor oficiale
Art. 287. Folosirea instrumentelor oficiale false
Capitolul III. Falsuri în înscrisuri
Art. 288. Falsul material în înscrisuri oficiale
Art. 289. Falsul intelectual
Art. 290. Falsul în înscrisuri sub semnãturã privatã
Art. 291. Uzul de fals
Art. 292. Falsul în declaraţii
Art. 293. Falsul privind identitatea
Art. 294. Falsul prin folosirea emblemei Crucii Roşii
Titlul VIII. Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activitãţi economice
Art. 295. Specula
Art. 296. Înşelãciunea la mãsurãtoare
Art. 297. Înşelãciunea cu privire la calitatea mãrfurilor
Art. 298. Divulgarea secretului economic
Art. 299. Contrafacerea obiectului unei invenţii
Art. 300. Punerea în circulaþie a produselor contrafãcute
Art. 301. Concurenţa neloialã
Art. 302. Nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export
Art. 3021. Deturnarea de fonduri
Art. 3022. Nerespectarea dispoziþiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri
Titlul IX. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socialã
Capitolul I. Infracţiuni contra familiei
Art. 303. Bigamia
Art. 304. Abrogat.
Art. 305. Abandonul de familie
Art. 306. Relele tratamente aplicate minorului
Art. 307. Nerespectarea mãsurilor privind încredinţarea minorului
Capitolul II. Infracţiuni contra sãnãtãţii publice
Art. 308. Zãdãrnicirea combaterii bolilor
Art. 309. Contaminarea venericã şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit
Art. 3091. Sustragerea de la tratament medical
Art. 310. Rãspândirea bolilor la animale sau plante
Art. 311. Infectarea apei
Art. 312. Traficul de substanţe toxice
Art. 313. Falsificarea de alimente sau alte produse
Capitolul III. Infracţiuni privitoare la asistenţa celor aflaţi în primejdie
Art. 314. Punerea în primejdie a unei persoane în neputinţã de a se îngriji
Art. 315. Lãsarea fãrã ajutor
Art. 316. Lãsarea fãrã ajutor prin omisiunea de înştiinţare
Capitolul IV. Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socialã
Art. 317. Instigarea la discriminare
Art. 318. Împiedicarea libertãţii cultelor
Art. 319. Profanarea de morminte
Art. 320. Tulburarea folosinţei locuinţei
Art. 321. Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice
Art. 322. Încãierarea
Art. 323. Asocierea pentru sãvârşirea de infracţiuni
Art. 324. Instigarea publicã şi apologia infracţiunilor
Art. 325. Rãspândirea de materiale obscene
Art. 326. Cerşetoria
Art. 327. Abrogat.
Art. 328. Prostituţia
Art. 329. Proxenetismul
Art. 330. Jocul de noroc
Titlul X. Infracţiuni contra capacitãþii de apãrare a României
Capitolul I. Infracţiuni sãvârşite de militari
Secþiunea I. Infracţiuni contra ordinii şi disciplinei militare
Secþiunea II. Infracţiuni pe câmpul de luptã
Secþiunea III. Infracţiuni specifice aviaţiei şi marinei militare
Capitolul II. Infracţiuni sãvârşite de militari sau de civili
Art. 348. Sustragerea de la serviciul militar
Art. 349. Defetismul
Art. 350. Jefuirea celor cãzuţi pe câmpul de luptã
Art. 351. Folosirea emblemei Crucii Roşii în timpul operaţiilor militare
Art. 352. Sustragerea de la rechiziţii militare
Capitolul III. Infracţiuni sãvârşite de civili
Art. 353. Sustragerea de la recrutare
Art. 354. Neprezentarea la încorporare sau concentrare
Art. 355. Punerea în mişcare a acţiunii penale
Titlul XI. Infracţiuni contra pãcii şi omenirii
Art. 356. Propaganda pentru rãzboi
Art. 357. Genocidul
Art. 358. Tratamentele neomenoase
Art. 359. Distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri
Art. 360. Distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale
Art. 361. Sancţionarea tentativei, tãinuirii şi favorizãrii
Dispoziţii finale
Art. 362
Art. 363
Bibliografie generalã
Index
Titlul cartii: Codul penal comentat
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: August 2008
Numar de pagini: 1168
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Codul penal comentat

Codul penal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 140.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker