Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Participaţia penală

Descriere

Autoarea abordează cu mult curaj problemele controversate din doctrină şi din legislaţie, de pe poziţia atât a teoreticianului, cât şi a practicianului magistrat cu multă experienţă, iar opiniile la care achiesează ori pe care le propune sunt întemeiate şi argumentate convingător.
Susţinerile teoretice sunt ilustrate cu o bogată practică judiciară, publicată şi nepublicată, fiind însoţite de trimiteri la diverse opinii exprimate în literatura juridică română şi străină, precum şi de aspecte de drept comparat, conferind lucrării un real caracter de îndrumar teoretic şi practic în materia pluralităţii de infractori.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 35.00
Cantitate:

Cuprins

Titlul I. Aspecte generale privind participaţia penală
Capitolul I. Consideraţii generale privind calitatea
de subiect activ al infracţiunii
§1. Subiectul activ al infracţiunii. Noţiune. Condiţii de existenţă
§2. Examinarea criminologică a pluralităţii de subiecţi activi
Capitolul al II-lea. Noţiuni generale privind pluralitatea de infractori
§1. Aspecte generale privind pluralitatea de făptuitori
§2. Examinare comparativă a formelor pluralităţii de infractori
§3. Structura pluralităţii de făptuitori
Capitolul al III-lea. Participaţia penală, formă a pluralităţii de infractori
§1. Noţiune
§2. Istoricul participaţiei penale în dreptul comparat
§3. Necesitatea reglementării participaţiei penale
§4. Condiţiile participaţiei penale
§5. Felurile participaţiei penale
§6. Temeiul juridic al participaţiei
Titlul al II-lea. Formele participaţiei penale
Capitolul I. Autoratul şi coautoratul
Secţiunea 1. Autoratul
§1. Definiţie
§2. Caracterul necesar şi esenţial al autoratului.
Secţiunea a 2-a. Coautoratul
§1. Definiţie
§2. Condiţii pentru existenţa coautoratului
§3. Coautoratul – formă de participaţie proprie
§4. Infracţiuni în cazul cărora coautoratul nu este posibil
§5. Coautoratul în cazul infracţiunilor omisive
§6. Coautoratul în cazul infracţiunii complexe
§7. Coautoratul în raport de formele infracţiunii
Capitolul al II-lea. Instigarea
§1. Istoricul instigării
§2. Agentul provocator în legislaţia actuală română şi internaţională
§3. Instigarea în concepţia Codului penal actual
§4. Condiţiile instigării
§5. Interacţiuni ale instigării cu alte instituţii de drept penal
§6. Principalele genuri şi modalităţi ale instigării
Capitolul al III-lea. Complicitatea
§1. Noţiuni introductive
§2. Condiţiile complicităţii.
§3. Distincţia dintre actele de coautorat şi cele de complicitate
§4. Modalităţile complicităţii
Capitolul al IV-lea. Participaţia improprie (imperfectă)
§1. Consideraţii generale
§2. Cadru legislativ
§3. Dependenţa actelor de participare de fapta autorului nemijlocit
§4. Condiţiile participaţiei improprii
§5. Particularităţi ale modalităţilor participaţiei penale improprii
Titlul al III-lea. Aplicarea pedepsei
Capitolul I. Consideraţii generale privind aplicarea pedepsei în cazul participaţiei penale
§1. Individualizarea judiciară a pedepselor în cazul participaţiei penale
§2. Pedepsirea participanţilor în perspectivă istorică
Capitolul al II-lea. Pedeapsa în cazul participaţiei proprii
§1. Criteriile de individualizare şi modul de folosirea acestora
§2. Influenţa circumstanţelor personale şi reale asupra pedepsei participanţilor
§3. Cazuri în care pluralitatea autorilor constituie o agravantă specială
Capitolul al III-lea. Pedeapsa în cazul participaţiei improprii
Titlul al IV-lea. Incidenţa participaţiei penale cu alte instituţii de drept penal
Capitolul I. Amnistia şi graţierea în cazul participaţiei penale
§1. Amnistia
§2. Graţierea
§3. Aplicarea actelor de amnistie şi graţiere în cazul instigării neurmate de executare
Capitolul al II-lea. Prescripţia răspunderii penale şi aplicarea legii penale în timp în material participaţiei penale
§1. Prescripţia răspunderii penale
§2. Aplicarea legii penale în timp
Titlul al V-lea. Aspecte de drept procesual penal privind participaţia penală
Capitolul I. Disponibilitatea în procesul penal. Extinderea procesului penal
§1. Disponibilitatea în procesul penal, cu referire specială la plângerea prealabilă
§2. Extinderea procesului penal cu privire la alte persoane
Capitolul al II-lea. Procedura de judecată în cauzele cu infractori majori şi minori
§1. Publicitatea şedinţei de judecată
Capitolul al III-lea. Competenţa de soluţionare a cauzelor în materia participaţiei penale. Reguli de prorogare a competenţei
Capitolul a IV-lea. Asistenţa juridică acordată în aceeaşi cauză inculpaţilor cu interese contrare. Schimbarea încadrării juridice
§1. Asistenţa juridică acordată în aceeaşi cauză inculpaţilor cu interese contrare
§2. Schimbarea încadrării juridice
Capitolul al V-lea. Efectul extensiv al apelului şi al recursului
§1. Efectul extensiv al apelului.
§2. Efectul extensiv al recursului
Titlul al VI-lea. Elemente de drept comparat
Capitolul I. Tipuri de reglementări ale participaţiei penale în funcţie de calificările diverse ale participanţilor
§1. Legislaţii care recunosc existenţa a două categorii de participanţi
§2. Legislaţii care recunosc existenţa a trei categorii de participanţi
§3. Legislaţii care recunosc existenţa a patru categorii de participanţi
§4. Evoluţia reglementărilor privind diferitele categorii de participanţi
Capitolul al II-lea. Reglementarea participaţiei penale în alte sisteme de drept
§1. Sistemul de drept francez
§2. Sistemul de drept spaniol
§3. Sistemul de drept italian
§4. Sistemul de drept american
§5. Sistemul de drept german
§6. Sistemul de drept al Republicii Moldova
§7. Sistemul de drept belgian
Bibliografie selectivă
Index alfabetic
Titlul cartii: Participaţia penală
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Iunie 2008
Numar de pagini: 384
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Participaţia penală

Participaţia penală

Pretul nostru: Lei (Ron) 35.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker