Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept financiar public. Editia 4

Descriere

Cursul analizează aspecte referitoare la noţiunea de „finanţe publice”, atribuţiile principalelor organe ale statului implicate în procesul bugetar, activitatea bugetară, veniturile şi cheltuielile publice, controlul execuţiei bugetare, răspunderea în materie financiară şi moneda unică europeană.

În cadrul capitolelor referitoare la veniturile şi cheltuielile publice sunt abordate teme de mare actualitate, cum ar fi achiziţiile publice, datoria publică şi sistemul asigurărilor sociale de stat.

Prezenta ediţie a cursului are în vedere legislaţia internă în domeniul finanţelor publice publicată până la data de 1 noiembrie 2010, iar elementul de noutate îl constituie corelarea cu legislaţia comunitară în materie.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 61.00
Cantitate:

Din cuprins:

Abrevieri

Capitolul I. Introducere în dreptul financiar

Sectiunea 1. Definitia dreptului financiar

Sectiunea a 2-a. Locul si importanta dreptului financiar în cadrul dreptului public

Sectiunea a 3-a. Relatia dintre dreptul financiar si dreptul fiscal

Sectiunea a 4-a. Principiile dreptului financiar

Sectiunea a 5-a. Izvoarele dreptului financiar

Sectiunea a 6-a. Normele dreptului financiar

Sectiunea a 7-a. Raporturile de drept financiar

Capitolul II. Finantele publice si moneda

Sectiunea 1. Finantele publice – categorie economico-juridica

§1. Notiunea de finante publice

1.1. Teorii conturate în literatura de specialitate privind finantele publice

1.2. Finantele publice ca stiinta si disciplina juridica

§2. Continutul economic, trasaturile si functiile finantelor publice

2.1. Continutul economic al finantelor publice

2.2. Trasaturile finantelor publice

2.3. Functiile finantelor publice

§3. Structura finantelor publice

Sectiunea a 2-a. Repere istorice ale finantelor publice românesti

§1. Aspecte generale

1.1. Sursele de venituri ale statului

1.2. Organele fiscale si administrarea veniturilor statului

1.3. Regulamentele Organice

§2. Finantele publice de la Unirea Principatelor pâna la primul razboi mondial

2.1. Sistemul fiscal

2.2. Organizarea bugetara

2.3. Curtea de Conturi

§3. Finantele publice între cele doua razboaie mondiale si în epoca contemporana

3.1. Sistemul fiscal

3.2. Procedura bugetara

Sectiunea a 3-a. Moneda si instrumentele monetare

§1. Moneda si functiile ei

1.1. Notiune

1.2. Functiile monedei

1.3. Relatia bani – moneda

§2. Principalele ipoteze asupra momentului aparitiei monedei

2.1. Ipoteza economica

2.2. Ipoteza aparitiei monedei ca etalon de valoare

2.3. Ipoteza religioasa

2.4. Ipoteza sociala

2.5. Ipoteza patrimoniala

§3. Geneza social-economica a monedei

§4. Categorii de monede existente în circulatia monetara

4.1. Principalele categorii de monede

4.2. Monede internationale – DST si ECU

§5. Crearea sistemului banesc al leului

5.1. Repere de istorie monetara anterioara aparitiei monedei nationale

5.2. Necesitatea social-economica si istorica a monedei nationale

5.3. Legea nr. 14/1867

5.4. Evolutia unitatii monetare a leului

§6. Notiunea si formele circulatiei monetare

§7. Stabilitatea si echilibrul monetar

7.1. Puterea de cumparare a banilor

7.2. Stabilitatea monetara

7.3. Devalorizarea monetara

§8. Inflatia monetara

8.1. Notiunea de inflatie monetara

8.2. Formele de manifestare a inflatiei

Capitolul III. Organele statului cu atributii si raspunderi în domeniul finantelor publice

Capitolul IV. Conceptul de sistem bugetar

Sectiunea 1. Notiuni introductive

Sectiunea a 2-a. Aparitia si dezvoltarea bugetului statului român

Sectiunea a 3-a. Definitia si importanta sistemului bugetar

Sectiunea a 4-a. Natura juridica a sistemului bugetar

Sectiunea a 5-a. Continutul sistemului bugetar

§1. Veniturile publice

§2. Cheltuielile publice

Sectiunea a 6-a. Partile sistemului bugetar

 Capitolul V. Activitatea bugetara a statului român. Procedura bugetara

Sectiunea 1. Notiunea de procedura bugetara

Sectiunea a 2-a. Principiile procedurii bugetare

§1. Universalitatea bugetara

§2. Echilibrarea bugetului

§3. Specializarea bugetara

§4. Realitatea bugetara

§5. Unitatea bugetara

§6. Neafectarea veniturilor bugetare

§7. Anualitatea bugetara

§8. Unitatea monetara

§9. Publicitatea bugetului

Sectiunea a 3-a. Elaborarea proiectului sistemului bugetar

§1. Elaborarea proiectului bugetului de stat

§2. Elaborarea proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat

§3. Elaborarea proiectelor bugetelor locale

3.1. Repartizarea veniturilor si cheltuielilor bugetare între organele centrale si locale de stat

3.2. Factorii care contribuie la cresterea cheltuielilor finantate din bugetele unitatilor locale

3.3. Modificari în structura veniturilor bugetelor locale

3.4. Particularitati ale întocmirii, aprobarii si executarii bugetelor locale

3.5. Reglementarea actuala a elaborarii bugetelor locale în România

Sectiunea a 4-a. Aprobarea sistemului bugetar

§1. Aprobarea bugetului de stat

§2. Aprobarea bugetului asigurarilor sociale de stat

§3. Aprobarea bugetelor locale

§4. Cuprinsul legilor bugetare anuale

Sectiunea a 5-a. Executia bugetelor

§1. Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor

§2. Executia de casa bugetara

§3. Procedura realizarii veniturilor bugetare

§4. Procedura efectuarii cheltuielilor bugetare

Sectiunea a 6-a. Modificarea destinatiei creditelor bugetare

§1. Virarile de credite bugetare

§2. Transferarea creditelor bugetare

§3. Suplimentarea creditelor bugetare

§4. Anticiparea creditelor bugetare

§5. Blocarea creditelor bugetare

§6. Anularea creditelor bugetare

Sectiunea a 7-a. Procedura încheierii executiei bugetare

§1. Elaborarea si aprobarea contului general anual de executie

Sectiunea a 8-a. Controlul executiei bugetare

Capitolul VI. Veniturile publice

Sectiunea 1. Introducere

Sectiunea a 2-a. Veniturile ordinare

§1. Impozitele

§2. Taxele

§3. Principalele impozite datorate bugetului de stat

3.1. Impozitul pe venit

3.2. Taxa pe valoarea adaugata

3.3. Accizele

3.4. Taxele vamale

§4. Principalele impozite si taxe datorate bugetelor locale

§5. Contributiile sociale

5.1. Contributia de asigurari sociale

5.2. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

§6. Contributiile la fondurile speciale extrabugetare

6.1. Contributia la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

6.2. Contributii la bugetul asigurarilor de somaj

Sectiunea a 3-a. Veniturile extraordinare

§1. Împrumuturi acordate din disponibilitatile Trezoreriei Statului

§2. Împrumuturi temporare în conditiile art. 69 din Legea nr. 500/2002 a finantelor publice si art. 72 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale

§3. Datoria publica

§4. Datoria publica guvernamentala

4.1. Împrumuturile de stat

4.2. Titlurile de stat

4.3. Garantiile guvernamentale

4.4. Administrarea datoriei publice guvernamentale

§5. Datoria publica locala

5.1. Introducere

5.2. Împrumuturile publice locale si împrumuturile garantate de autoritatile administratiei publice locale

 Capitolul VII. Sistemul cheltuielilor publice

Sectiunea 1. Notiunea, rolul si clasificarea cheltuielilor publice

§1. Notiunea de cheltuieli publice

§2. Rolul cheltuielilor publice

§3. Clasificarea cheltuielilor publice

Sectiunea a 2-a. Structura cheltuielilor publice

§1. Cheltuieli publice în domeniul social

1.1. Cheltuieli publice pentru învatamânt. Investitia în „capital uman”

1.2. Cheltuieli publice pentru sanatate

1.3. Cheltuielile publice pentru asigurarile sociale

§2. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare

§3. Cheltuieli militare

§4. Cheltuielile bugetare pentru functionarea aparatului de stat

§5. Cheltuieli publice pentru actiuni economice

 5.1. Cheltuieli bugetare pentru functionarea sectorului de stat

Sectiunea a 3-a. Achizitiile publice

§1. Reglementarea aplicabila

(. . .)

Autor: Saguna Dan Drosu
Titlul cartii: Drept financiar public. Editia 4
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 14 Ian 2011
ISBN: 978-973-115-828-0
Numar de pagini: 408
Mod de legare (Coperta): Carte brosata, Coperta laminata

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Drept financiar public. Editia 4

Drept financiar public. Editia 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 61.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker