Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Caiete de Drept Penal, Nr. 3/2010

Descriere

În nr. 3/2010 al Revistei Caiete de Drept Penal, la secţiunea Doctrină publicam un nou articol semnat de Kai Ambos care cuprinde o analiză a dreptul internaţional penal găsit la răscrucea dintre imputarea ad hoc si un sistem universal izvorât din tratate, autorul considerând că singura modalitate de depăşire a „crizei de identitate a dreptului internaţional penal” o reprezintă transpunerea acestuia într-o disciplină de sine-stătătoare, bazată pe principiile fundamentale ale dreptului penal inerente oricărui sistem de drept penal liberal şi echitabil.

Rubrica mai cuprinde, printre altele, şi articolul lui Florin Streteanu care analizează efectele deciziilor Curţii constituţionale, cu referire la infracţiunile de insultă şi calomnie. În continuare, la rubrica Jurisprudenţă, Sergiu Bogdan comentează o încheiere a Curţii de Apel Cluj în care s-a analizat diferenţa dintre indiciile temeinice pentru a fi arestată o persoană şi indiciile minime, care nu justifică arestarea unei persoane, indi¬ferent cât este de gravă este acuzaţia care i se aduce.

Betinio Diamant face recenzia lucrării Diritto penale. Parte generale e reati contro la persona e il patrimonio, semnată de Rossana Petrucci şi apărută la Editura Giuridiche Simone din Napoli în 2010. Lucrarea se află la cea de-a 19 ediţie si cuprinde o expunere amănunţită a părţii generale a dreptului penal italian, dar şi a unor dispoziţii din partea specială – infracţiunile contra persoanei şi cele contra patrimoniului.

La rubrica Curierul penal, Oana Dimitriu face o trecere în revistă a tuturor modificărilor din perioada 16 iunie – 20 septembrie 2010 relevante în domeniul dreptului penal şi dreptului procesual penal, precum şi a altor materii de drept, în măsura în care există repercusiuni în raport de legislaţia penală şi procesual penală, gândindu-ne în primul rând, dar nu numai, la dreptul constituţional, la protecţia drepturilor omului la nivel european sau la dreptul comunitar.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 39.00
Cantitate:

CUPRINS

 • Abrevieri
 • I. DOCTRINĂ Jean Pradel, Constituţionalizarea dreptului penal în Franţa
 •  Kai Ambos, Dreptul internaţional penal la răscruce: de la imputarea ad hoc la un sistem universal izvorât din tratate
 • Florin Streteanu, Succinte consideraţii privind efectele deciziilor Curţii Constituţionale, cu referire la infracţiunile de insultă şi calomnie
 • Oana Chiriţă, Traficul şi consumul de droguri – (in)eficienţă legislativă şi (in)eficienţă practică
 • Voicu Puşcaşu, Agenţi sub acoperire. Provocarea ilegală a infracţiunii. Consideraţii (II)
 • Iacob-Cătălin Marcu, O noutate absolută în legislaţia României – infracţiunea de compromitere a intereselor justiţiei
 • II. JURISPRUDENŢĂ Propunere arestare pentru comiterea unui omor calificat. Inexistenţa unor indicii temeinice de comitere a unei infracţiuni. Insuficienţa unor indicii minime indiferent de gravitatea acuzaţiei. Respingere propunere arestare preventivă (Curtea de Apel Cluj, încheierea penală nr. 59/R/2010) cu notă de Sergiu Bogdan
 • III. RECENZII Rossana Petrucci (coord.), Diritto penale. Parte generale e reati contro la persona e il patrimonio, Giuridiche Simone, Napoli, 2010, 790 pagini (Betinio Diamant)
 • IV. CURIER PENAL 16 iunie – 20 septembrie 2010 (Oana Dimitriu)
 • Index
 • Abonamente 2011
 •  

 

CONTENT

 •  Abbreviations
 • I. DOCTRINE Jean Pradel, Rendering Criminal Law Constitutional in France
 • Kai Ambos, International Law at the Crossroads: from Ad Hoc Imposition to a Treaty Based Universal System
 • Florin Streteanu, An Insight on the Effects of Constitutional Court’s Decisions regarding the Case of Insult and Defamation
 • Oana Chiriţă, Drug Trafficking and Drug Consumption – legislative (in)efficiency and practical (in)sufficiency
 • Voicu Puşcaşu, Undercover Investigators. Entrapment. Considerations (II)
 • Iacob-Cătălin Marcu, An absolute Novelty in Romanian Legislation – The Obstruction of Justice Offence
 • II. CASE LAW Prosecutor’s Proposal of Arrest for Aggravated Murder. Lack of Reasonable Suspicion. Insufficiency of Minimal Suspicion as to Severity of Charges. Proposal Dismissed (Cluj Court of Appeals, decision no. 59/R/2010) note by Sergiu Bogdan
 • III. REVIEWS Rossana Petrucci (coord.), Diritto penale. Parte generale e reati contro la persona e il patrimonio, Giuridiche Simone, Napoli, 2010, 790 pagini (Betinio Diamant)
 • IV. UPDATES ON CRIMINAL LAW 16th of June – 20th of September 2010 (Oana Dimitriu)
 • Index
 • Subscription 2011
 •  

Autor: Colectiv autori Caiete de Drept Penal
Titlul cartii: Caiete de Drept Penal, Nr. 3/2010
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 15 Noi 2010
ISBN: 1841-6047
Numar de pagini: 136
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Caiete de Drept Penal, Nr. 3/2010

Caiete de Drept Penal, Nr. 3/2010

Pretul nostru: Lei (Ron) 39.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker