Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Caiete de Drept Penal, Nr. 4/2010

Descriere

TITLU EPUIZAT!

A apărut numărul 4 al revistei Caiete de Drept Penal!

Data aparitiei: 10 Februarie 2011
 

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 39.00
Cantitate:

TITLU EPUIZAT!

CUPRINS

 

 • Abrevieri
 • I. DOCTRINĂ Elek Balázs, Câteva posibilităţi privind utilizarea expertizei specialistului în psihologie în evaluarea depoziţiilor în cadrul procedurii penale
 • Gyula Fábián, Perspectivele creării unei Procuraturi Europene după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona
 • Gianina-Viorica David, Despăgubirea victimelor infracţiunilor potrivit Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • Iulian-Alexander Stoia, Unele consideraţii privind circumstanţele agravante prevăzute de art. 75 alin. (1) lit. a), b) teza I şi lit. c) C.pen.
 • Iacob-Cătălin Marcu, Infracţiunea de încălcare a solemnităţii şedinţei
 • Paul Chiosac, Raportul dintre infracţiunea de violare de domiciliu şi infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 209 alin. (1) lit. i) C.pen.
 • II. JURISPRUDENŢĂ Internarea nevoluntară în scopul expertizării psihiatrice a acuzatei întemeiat pe baza prevederilor art. 117 C.proc.pen. Caracterul nelegal al acesteia (Curtea de Apel Cluj, secţia penală, decizia nr. 499 din 17 iunie 2010) cu notă de Sergiu Bogdan şi Doris Alina Şerban
 • III. RECENZII Mihail Udroiu – Drept penal. Partea generală. Partea specială (Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010, 456 pagini) (Iulian-Alexander Stoia
 • IV. INFO Noile Coduri în materie penală între tradiţie şi inovare – Conferinţă consacrată comemorării a 50 de ani de la decesul profesorului Traian Pop (1885-1960), Cluj-Napoca, 10 decembrie 2010 (Daniel Niţu
 • Eroarea Medicală – efecte juridice şi sociale, Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2010 (Emanuel Bondalici)
 • V. CURIER PENAL 21 septembrie – 31 decembrie 2010 (Oana Dimitriu)
 • Abonamente 2011
 •  

CONTENT

 • Abbreviations
 • I. DOCTRINE Elek Balázs, The possible use of an expert psychologist in the evaluation of testimonies in criminal procedures
 • Gyula Fábián, Perspectives of Establishing a European Public Prosecutor’s Office, Following the Lisbon Treaty
 • Gianina-Viorica David, Compensation of victims of crimes according to Law no. 211 from 2004 on measures for the protection of victims of crimes
 • Iulian-Alexander Stoia, Some considerations regarding the aggravating circumstances provided by Article 75 para. (1) letters a), b) thesis I and c) of the Criminal Code
 • Iacob-Cătălin Marcu, The Offence of Misconduct in Court
 • Paul Chiosac, Being Unlawfully in Dwelling-House vs. Aggravated Theft [art. 209 para. 1 letter i) in the Penal Code
 • II. CASE LAW Non-voluntary Hospitalization aiming at the Psychiatric Evaluation of the Accused, based on article 117 in the Code of Criminal Procedure. Unlawful Measure (Cluj Court of Appeals, Criminal chamber, decision no. 499 of June the 17th 2010) note by Sergiu Bogdan and Doris Alina Şerban
 • III. REVIEWS Mihail Udroiu – Drept penal. Partea generală. Partea specială (C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2010, 456 pages) (Iulian-Alexander Stoia
 • IV. INFO The new criminal Codes between Tradition and Innovation – Conference on the 50th anniversary Commemoration of the Death of Professor Traian Pop (1885-1960), Cluj-Napoca, 10th of December 2010 (Daniel Niţu
 • Medical Mistake – legal and social effects, Cluj-Napoca, 23rd of November 2010 (Emanuel Bondalici)
 • V. UPDATES ON CRIMINAL LAW 21st of September – 31st of December 2010 (Oana Dimitriu)
 • Subscription 2011

 

Autor: Colectiv autori Caiete de Drept Penal
Titlul cartii: Caiete de Drept Penal, Nr. 4/2010
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 10 Feb 2011
ISBN: 1841-6047
Numar de pagini: 136
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Caiete de Drept Penal, Nr. 4/2010

Caiete de Drept Penal, Nr. 4/2010

Pretul nostru: Lei (Ron) 39.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker