Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept penal. Partea generala. Editia a III-a (Nov. 2011)

Descriere

Lucrarea "Drept penal. Partea generala" este destinată, deopotrivă, practicienilor şi teoreticienilor din domeniul dreptului penal, absolvenţilor care urmează un masterat sau o altă formă de perfecţionare profesională, precum şi studenţilor de la facultăţile de drept.

Pornind de la analiza Codului penal în vigoare, sunt prezentate dispoziţiile noului Cod penal, conţinutul noilor instituţii, precum şi elementele care le diferenţiază sau particularizează în raport de actuala reglementare.

Acest studiu comparativ scoate în evidenţă faptul că noul Cod penal introduce instituţii noi, elimină paralelismele şi aduce corective actualelor reglementări. În acest fel, sunt transpuse în legislaţia penală română reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene, având drept consecinţă o bună cooperare judiciară în materie penală.

De asemenea, este prezentată şi analizată Legea de punere în aplicare a noului Cod penal, aflată în prezent în dezbatere parlamentară, care va stabili data intrării în vigoare şi va aduce modificări substanţiale ale unor dispoziţii din noul cod.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 38.00
Cantitate:

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE

ABREVIERI

CAPITOLUL I. DEFINIŢIA, OBIECTUL, SCOPUL, TRĂSĂTURILE SPECIFICE ŞI LOCUL DREPTULUI PENAL ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂNESC

§ 1. Definiţia dreptului penal

§ 2. Obiectul dreptului penal

§ 3. Scopul dreptului penal

§ 4. Dreptul penal – instrument al politicii penale

§ 5. Trăsăturile specifice ale dreptului penal

§ 6. Locul dreptului penal în sistemul dreptului românesc

CAPITOLUL II. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SAU REGULILE DE BAZĂ ALE DREPTULUI PENAL

§ 1. Principiul legalităţii răspunderii penale, a legalităţii incriminării şi a pedepsei

§ 2. Principiul caracterului personal al răspunderii penale

§ 3. Individualizarea răspunderii penale .

§ 4. Umanismul dreptului penal

§ 5. Egalitatea în faţa legii penale

§ 6. Răspunderea penală subiectivă (nulla poena sine culpa)

§ 7. Unicitatea răspunderii penale

CAPITOLUL III. IZVOARELE DREPTULUI PENAL

§ 1. Noţiuni generale

§ 2. Legea penală – izvor de drept

§ 3. Tratatele şi convenţiile internaţionale – izvoare externe de drept penal

§ 4. Deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

§ 5. Clasificarea legilor penale

§ 6. Norma penală

§ 7. Interpretarea normelor penale

7.1. Proiectul legii pentru punerea în aplicare a noului Cod penal

CAPITOLUL IV. RAPORTUL PENAL ŞI FAPTELE PENALE

§ 1. Definiţie

§ 2. Subiecţii raportului penal

§ 3. Conţinutul raportului penal

§ 4. Obiectul raportului penal

§ 5. Caracteristici

§ 6. Naşterea raportului penal

§ 7. Durata raportului penal

§ 8. Stingerea raportului penal

§ 9. Raportul penal şi cel procesual penal

§ 10. Faptele penale

CAPITOLUL V. APLICAREA LEGII PENALE ROMÂNE ÎN TIMP

§ 1. Principiul activităţii legii penale

§ 2. Concursul legilor penale

§ 3. Neretroactivitatea legii penale

§ 4. Extraactivitatea legii penale

§ 5. Retroactivitatea legii penale

§ 6. Ultraactivitatea legii penale temporare

§ 7. Principiul legii penale mai favorabile

7.1. Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul infracţiunilor care nu au fost judecate definitiv

7.2. Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive

7.3. Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive

§ 8. Dispoziţii privind aplicarea în timp a legii penale cuprinse în proiectul legii pentru punerea în aplicare a noului Cod penal

8.1. Dispoziţii generale privind aplicarea în timp a legii penale

8.2. Dispoziţii finale şi tranzitorii

8.3. Alte dispoziţii cuprinse în proiectul legii de punere în aplicare a noului Cod penal

CAPITOLUL VI. APLICAREA LEGII PENALE ÎN SPAŢIU

§ 1. Teritorialitatea legii penale române

§ 2. Personalitatea legii penale

§ 3. Realitatea legii penale

§ 4. Universalitatea legii penale

§ 5. Excepţii de la aplicarea legii penale în spaţiu .

§ 6. Extrădarea

6.1. Consideraţii generale şi sediul materiei

6.2. Condiţiile extrădării din România

6.3. Condiţiile necesare pentru solicitarea extrădării de către România

§ 7. Mandatul european de arestare

CAPITOLUL VII. INFRACŢIUNEA. DEFINIŢIA, TRĂSĂTURILE ESENŢIALE, STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL INFRACŢIUNII

§ 1. Definiţia infracţiunii

§ 2. Trăsăturile esenţiale şi generale ale infracţiunii

2.1. Pericolul social al infracţiunii .

§ 3. Structura sau elementele infracţiunii

3.1. Obiectul infracţiunii

3.2. Subiectul infracţiunii

3.3. Latura obiectivă a infracţiunii

3.4. Latura subiectivă a infracţiunii

3.4.1.1. Intenţia

3.4.1.2. Culpa

3.4.1.3. Intenţia depăşită sau praeterintenţia

3.4.1.4. Mobilul şi scopul – subelemente secundare ale laturii subiective

3.4.1.5. Aspecte specifice ale acţiunii sau inacţiunii comise din culpă

§ 4. Conţinutul infracţiunii

4.1. Felurile conţinuturilor legale ale infracţiunilor

CAPITOLUL VIII. FORMELE INFRACŢIUNII INTENŢIONATE ÎN FUNCŢIE DE FAZELE EI DE DESFĂŞURARE

§ 1. Etapa internă

§ 2. Etapa externă

2.1. Faza actelor de pregătire (actele preparatorii)

2.2. Tentativa sau începerea executării acţiunii

2.3. Infracţiunea consumată

2.4. Delimitarea tentativei de actele preparatorii şi de infracţiunea consumată

CAPITOLUL IX. PLURALITATEA DE INFRACTORI

§ 1. Participaţia penală

1.1. Condiţiile participaţiei

1.2. Autoratul şi coautoratul

1.3. Instigarea

1.4. Complicitatea

1.5. Participaţia improprie

1.6. Pedeapsa în caz de participaţie

CAPITOLUL X. PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI

§ 1. Concursul de infracţiuni

1.1. Concursul real sau material de infracţiuni .

1.2. Concursul ideal (formal) de infracţiuni

1.3. Pedeapsa în caz de concurs de infracţiuni

1.4. Pedepsele complementare şi măsurile de siguranţă în caz de concurs de infracţiuni

1.5. Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente săvârşite de persoana fizică şi de persoana juridică

1.6. Pedeapsa în cazul pluralităţii de infracţiuni săvârşite de persoana juridică, aşa cum este reglementată de noul Cod penal

§ 2. Recidiva

2.1. Recidiva mare postcondamnatorie

2.2. Recidiva mare postexecutorie

2.3. Mica recidivă

2.4. Recidiva în cazul persoanei juridice

2.5. Recidiva în noul Cod penal

2.6. Recidiva internaţională

§ 3. Condamnările care nu atrag starea de recidivă

§ 4. Pedepsirea recidivei conform actualului Cod penal

§ 5. Pedepsirea recidivei potrivit noului Cod penal .

§ 6. Pluralitatea intermediară

CAPITOLUL XI. UNITATEA DE INFRACŢIUNE

§ 1. Unitatea naturală de infracţiune

§ 2. Unitatea legală de infracţiune

2.1. Infracţiunea continuată

2.2. Infracţiunea complexă

2.3. Infracţiunea de obicei

2.4. Infracţiunea progresivă

CAPITOLUL XII. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

§ 1. Noţiuni generale şi clasificarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei

1.1. Noţiuni generale

1.2. Clasificarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei

1.3. Concepţia noului Cod penal cu privire la delimitarea cauzelor justificative de cauzele de neimputabilitate

1.4. Succintă prezentare a cauzelor justificative introduse de noul Cod penal

§ 2. Legitima apărare

2.1. Definiţia legitimei apărări

2.2. Condiţiile atacului

2.4. Depăşirea limitelor legitimei apărări

2.5. Prezumţia de legitimă apărare

2.6. Dispoziţiile noului Cod penal. Definiţia legală şi prezentare comparativă

§ 3. Starea de necesitate

3.1. Definiţia stării de necesitate

3.2. Condiţii privitoare la pericol

3.3. Condiţii privind acţiunea de salvare

3.4. Dispoziţiile noului Cod penal. Definiţia legală şi prezentare comparativă

§ 4. Constrângerea fizică şi constrângerea morală

4.1. Constrângerea fizică

4.2. Constrângerea morală

§ 5. Cazul fortuit

5.1. Definiţia cazului fortuit

5.2. Condiţiile cazului fortuit

§ 6. Iresponsabilitatea

6.1. Definiţia iresponsabilităţii

6.2. Condiţiile iresponsabilităţii

§ 7. Beţia accidentală complet

7. 1. Noţiuni generale. Aspectele beţiei

7.2. Definiţia beţiei accidentale complete

7.3. Condiţiile beţiei accidentale complete

7.4. Beţia voluntară completă – circumstanţă atenuantă sau agravantă, după caz

7.5. Dispoziţiile noului Cod penal. Definiţia legală şi prezentare comparativă

§ 8. Minoritatea făptuitorului

8.1. Noţiuni generale

8.2. Definiţia minorităţii făptuitorului

8.3. Condiţiile minorităţii

8.4. Dispoziţiile noului Cod penal. Definiţia legală şi prezentare comparativă

§ 9. Eroarea de fapt

9.1. Noţiuni generale despre eroare

9.2. Definiţia erorii de fapt

9.3. Condiţiile erorii de fapt

9.4. Eroarea de fapt asupra circumstanţei agravante

9.5. Eroarea de fapt cu privire la infracţiunile din culpă

9.6. Eroarea de drept

9.7. Dispoziţiile noului Cod penal. Definiţia legală şi prezentare comparativă

§ 10. Excesul neimputabil – cauză de neimputabilitate reglementată de noul Cod penal

CAPITOLUL XIII. SANCŢIUNILE DE DREPT PENAL

§ 1. Consideraţii generale. Definiţie, trăsături caracteristice, categorii de sancţiuni şi principii specifice

§ 2. Pedepsele

2.1. Definiţia, scopul şi funcţiile pedepsei

2.2. Categoriile şi limitele generale ale pedepselor aplicabile persoanei fizice

2.3. Felurile pedepselor aplicabile persoanei juridice

2.4. Conţinutul pedepselor aplicabile persoanei juridice

2.5. Dispoziţiile noului Cod penal. Definiţia legală şi prezentare comparativă

2.6. Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice conform noului Cod penal .

2.7. Dispoziţii speciale prevăzute în noul Cod penal privind răspunderea persoanei juridice

2.8. Dispoziţii privind aplicarea şi executarea sancţiunilor penale extrase din proiectul legii pentru punerea în aplicare a noului Cod penal

§ 3. Măsurile educative şi pedepsele aplicabile minorilor.

3.1. Consideraţii generale

3.2. Dispoziţiile noului Cod penal. Definiţia legală şi prezentare comparativă

3.3. Măsurile educative – conform actualei reglementări

3.4. Pedepsele pentru minori - conform actualei reglementări

3.5. Regimul măsurilor educative conform noului Cod penal

3.6. Dispoziţii speciale prevăzute în noul Cod penal privind răspunderea penală a minorului

3.7. Dispoziţii speciale privind regimul sancţionator aplicabil minorilor extrase din proiectul legii pentru punerea în aplicare a noului Cod penal

§ 4. Măsurile de siguranţă

4.1. Dispoziţii generale

CAPITOLUL XIV. APLICAREA ŞI EXECUTAREA PEDEPSELOR

§ 1. Noţiuni generale privind individualizarea pedepselor

§ 2. Noţiuni generale privind individualizarea executării pedepselor principale aplicate persoanei fizice şi persoanei juridice, conform dispoziţiilor noului Cod penal şi a proiectului de lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

2.1. Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate. Dispoziţii generale

2.2. Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate

2.3. Tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate

2.4. Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate

2.5. Aplicarea provizorie a regimului de executare

2.6. Regimul de maximă siguranţă

2.7. Categorii de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă siguranţă

2.8. Regimul închis

2.9. Regimul semideschis

2.10. Regimul deschis

2.11. Stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate

2.12. Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate

2.13. Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate

2.14. Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în cazul tinerilor

§ 3. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

3.1. Condiţiile de acordare a suspendării condiţionate a executării pedepsei

3.2. Termenul de încercare

3.3. Efectele suspendării condiţionate a executării pedepsei

3.4. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei

3.5. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei

3.6. Cazuri speciale de suspendare condiţionată a executării pedepsei

§ 4. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

4.1. Condiţiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere

4.2. Termenul de încercare

4.3. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile condamnatului

4.4. Efectele suspendării pedepsei sub supraveghere

4.5. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

4.6. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

4.7. Dispoziţiile noului Cod penal. Definiţia legală şi prezentare comparativă

§ 5. Executarea pedepsei la locul de muncă

5.1. Condiţiile în care se poate dispune executarea pedepsei la locul de muncă

5.2. Modul de executare a pedepsei închisorii la locul de muncă

5.3. Revocarea executării pedepsei la locul de muncă

5.4. Anularea executării pedepsei la locul de muncă

5.5. Încetarea executării pedepsei la locul de muncă

§ 6. Executarea detenţiunii pe viaţă

6.1. Regimul detenţiunii pe viaţă

6.2. Calculul pedepsei în caz de comutare sau înlocuire

§ 7. Regimul de executare a pedepselor principale privative de libertate

7.1. Reguli generale ale executării pedepselor principale privative de libertate.

7.2. Liberarea condiţionată

7.3. Dispoziţiile noului Cod penal. Definiţia legală şi prezentare comparativă

7.4. Serviciile de probaţiune

§ 8. Executarea pedepsei într-o închisoare militară

§ 9. Executarea pedepsei amenzii

§ 10. Renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării pedepsei, conform prevederilor noului Cod penal

10.1. Renunţarea la aplicarea pedepsei

10.2. Amânarea aplicării pedepsei

§ 11. Calculul pedepselor

11.1. Durata executării

11.2. Computarea reţinerii şi a arestării preventive

11.3. Computarea privaţiunii de libertate executată în afara ţării

11.4. Dispoziţiile noului Cod penal. Definiţia legală şi prezentare comparativă

CAPITOLUL XV. RĂSPUNDEREA PENALĂ

§ 1. Principiile răspunderii penale

§ 2. Criteriile generale de individualizare judiciară a răspunderii penale şi a pedepsei

§ 3. Circumstanţele atenuante şi agravante

3.1. Circumstanţele atenuante

3.2. Circumstanţele agravante

§ 4. Înlocuirea răspunderii penale

CAPITOLUL XVI. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINŢELE CONDAMNĂRII .

§ 1. Amnistia

§ 2. Graţierea

§ 3. Prescripţia

3.1. Prescripţia răspunderii penale

3.2. Prescripţia executării pedepsei pentru persoana fizică

§ 4. Lipsa plângerii prealabile, retragerea acesteia, împăcarea părţilor, medierea şi cauzele de impunitate (nepedepsire)

4.1. Lipsa plângerii prealabile şi retragerea acesteia

4.3. Instituţia medierii

4.4. Cauzele de nepedepsire (impunitate) .

4.5. Dispoziţiile noului Cod penal referitoare la lipsa plângerii prealabile, retragerea acesteia şi împăcarea părţilor

§ 5. Reabilitarea în concepţia actualului Cod penal

5.1. Reabilitarea de drept

5.2. Reabilitarea judecătorească

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

Autor: Valentin Mirisan
Titlul cartii: Drept penal. Partea generala. Editia a III-a (Nov. 2011)
Producator: Editura Universul Juridic
Data aparitiei: Nov. 2011
ISBN: 978-973-127-613-7
Numar de pagini: 360
Format: Academic

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00
Cronicile din Narnia - colectia

Cronicile din Narnia - colectia

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.00
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker