Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Noul Cod civil comentat si adnotat. Art. 2.557-2.664

Descriere

 

Titlul lucrării: NOUL COD CIVIL COMENTAT SI ADNOTAT (Art. 2.557-2.664). Cartea a VII-a: Dispoziţii de Drept Internaţional Privat

Autor / Coordonator: Avocat Eduard Dragomir

Colectie: Codul civil al României

Producător: Editura Nomina Lex, Info-Consulting Agency

ISBN: 978-606-8153-32-2

Numar de pagini: 623

Format: 148 X 215

Interior: cusut

Coperta: cartonată, tare, lucioasa

Data lansării: 3 Martie 2012

Disponibilitate: Pe stoc

 

Prezentare pe scurt: Lucrarea de faţă reprezintă prima publicaţie ce abordează dispozitiile Noului Cod civil al României în materia Dreptului Internaţional Privat. Totodată, pentru întâia oară sunt prezentate şi comentate toate articolele în materie; pentru prima dată, sub fiecare articol s-au introdus note ce cuprind trimiteri la legislaţia conexă cu articolul în cauză (atât din dreptul intern, cât şi din dreptul internaţional), trimiteri de natură a veni în sprijinul avocaţilor şi celorlalte categorii de profesionişti ai dreptului; pentru prima dată în acest domeniu sunt reproduse toate articolele corespondente din reglementarea anterioară, pentru ca oricine să poată analiza schimbările intervenite comparand de sine însuşi noul si vechiul cadru legal; sunt reproduse ad literram dispoziţiile Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Noului Cod civil; sunt reproduse în citat definiţii doctrinare, acolo unde s-a considerat util; sunt prezentate elemente de drept comparat atât din statele membre ale Uniunii Europene, cât şi din alte state; sunt prezentate în extras şi câteva elemente de jurisprudenţă, atât din dreptul intern, cât şi european; legislaţia Uniunii Europene incidentă în cazul anumitor articole este reprodusă integral. Şi, în final, lucrarea se încheie cu un glosar de termeni şi expresii juridice şi un tabel general de observaţii, corespondenţe şi corelaţii.

  

 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 55.20
Cantitate:

Pret intreg: 69.00 Lei (RON)

Pretul nostru: 55.20 Lei (RON)

Reducere: 20.00%.

 

 

CUPRINS

Noul Cod civil Comentat si Adnotat.

Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

 

Lucrarea debutează cu o prefaţă cuprinzătoare, de cca. 7 pagini, unde se prezintă succint principalele elemente de noutate aduse de legiuitorul Noului Cod civil în materia dreptului internaţional privat.

 

Extras din prefaţă:

"Fiecare Carte a noului Cod civil aduce elemente de noutate în raport cu reglementările anterioare, adaptând normele civile realităţilor de astăzi şi tendinţelor legislative reformatoare manifestate în alte sisteme de drept.

Referitor la Cartea a VII-a – „Dispoziţii de Drept Internaţional Privat”, aceasta a avut menirea de a integra prevederile Legii nr. 105/1992, revizuite însă, pentru a fi puse în acord cu noua concepţie în materia dreptului familiei, cuprinsă în cod, şi cu instrumentele Uniunii Europene şi internaţionale în domeniul dreptului internaţional privat."

(...).

"Dintre principalele schimbări şi elemente de noutate pe care le observăm în Noul Cod civil, sub aspectul dispoziţiilor de drept internaţional privat, putem aminti, exemplificativ:

- accentul pus pe noţiunea de „reşedinţă obişnuită”, ca punct de legătură, în diferite materii (noţiunea de reşedinţă obişnuită este frecvent utilizată în dreptul comparat, în convenţiile internaţionale şi în dreptul comunitar, în locul noţiunii de domiciliu);
- Noul Cod civil reglementează, ca instituţie nouă, „înlăturarea excepţională a legii aplicabile”, care permite judecătorului să stabilească legea aplicabilă cea mai adecvată în speţă, independent de norma conflictuală în materie; astfel, în cazul în care, în mod excepţional, aplicarea legii determinate este înlăturată întrucât, având în vedere circumstanţele cauzei, raportul juridic are o legătură foarte îndepărtată cu această lege, se aplică legea cu care raportul juridic prezintă cele mai strânse legături (totuşi aceste dispoziţii nu sunt aplicabile în cazul legilor privind starea civilă sau capacitatea persoanei, precum şi atunci când părţile au ales legea aplicabilă); 
- se prevede aplicarea legii române în acele cazuri în care nu se pot aplica celelalte criterii care să asigure previzibilitatea soluţiei în această materie, urmând, în acest sens, soluţiile cuprinse în reglementările europene (de exemplu, cele statuate în Regulamentul (CE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp – „Roma III”); 
- referitor la ocrotirea persoanei fizice, spre deosebire de vechea reglementare (art. 36-39 din Legea nr. 105/1992), Noul Cod civil distinge între ocrotirea minorului şi ocrotirea majorului. Referitor la ocrotirea majorului, dispoziţiile din Noul Cod civil sunt inspirate din Convenţia de la Haga din 13 ianuarie 2000 privind protecţia internaţională a adulţilor (cu toate că România nu este parte la această convenţie, acest instrument internaţional cuprinde soluţii moderne, preluate şi de reglementări din alte state). În ceea ce priveşte ocrotirea minorului, vor fi aplicabile prevederile Convenţiei de Haga din 19 octombrie 1996 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea în materia responsabilităţii părinteşti şi a măsurilor de protecţie a copiilor, semnată de România la 15 noiembrie 2006 şi care a fost ratificată prin Legea nr. 361/2007);
- dispoziţiile din Noul Cod civil consacră autonomia de voinţă a soţilor, în sensul posibilităţii de a alege, în anumite limite, legea aplicabilă regimului matrimonial, reflectându-se, astfel, principiul instituit prin Convenţia de la Haga din 1978 cu privire la legea aplicabilă regimurilor matrimoniale, în Cartea verde a Comisiei Europene privind elaborarea unui Regulament european referitor la conflictele de legi în materia regimurilor matrimoniale, competenţa şi recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi reafirmat în Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale (16.03.2011);
- în materia divorţului, legea aplicabilă este, în principal, legea reşedinţei obişnuite comune, iar, în lipsă, legea cetăţeniei comune a soţilor. În reglementarea materiei divorţului legiuitorul nostru a avut în vedere documentele elaborate în cadrul Uniunii Europene în acest domeniu, şi anume: Cartea verde privind legea aplicabilă şi competenţa în materia divorţului, lansată de Comisia europeană la 14 martie 2005, care a vizat o unificare a normelor conflictuale la nivelul Uniunii Europene, pornind de la premisa necesităţii de a asigura o mai mare securitate şi previzibilitate în ceea ce priveşte legea aplicabilă divorţului, în condiţiile creşterii semnificative a numărului divorţurilor cu elemente de extraneitate în cadrul Uniunii Europene şi Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp („Roma III”);"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFAŢĂ

Noul Cod civil Comentat si Adnotat.

Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

 

După prefaţă, în cadrul secţiunii "Explicaţii introductive", lucrarea prezintă conceptul de "Drept internaţional privat" şi evoluţia istorică a acestei ramuri de drept, urmărindu-se astfel clarificarea, încă de la început, a unor elemente ce ar putea crea confuzii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICAŢII INTRODUCTIVE

Noul Cod civil Comentat si Adnotat.

Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

 

 

Fiecare articol este explicat detaliat în cadrul secţiunii "Comentarii".

 

Extras din comentariul de sub art. 2.560 NCC:

"Faţă de reglementarea anterioară legiuitorul Noului Cod Civil român a adăugat o teză finală, ca aplicaţie a metodei proper law, pentru situaţiile în care sistemul legislativ străin nu cuprinde reguli pentru determinarea legii aplicabile. Soluţia propusă, în sensul aplicării sistemului legislativ din acel stat care prezintă cele mai strânse legături cu raportul juridic, se regăseşte şi în dreptul comparat (art. 3077 CCQ, art. 17 din legea belgiană; art. 18 din legea italiană, art. 4 alin. 3 din legea germană)."

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARII & CORELAŢII

Noul Cod civil Comentat si Adnotat.

Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIU LA ART. 2.560 NCC

Noul Cod civil Comentat si Adnotat.

Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

 

 

Acolo unde s-a simţit nevoia explicării anumitor concepte, unor articole li s-a adăugat secţiunea "Explicaţii complementare".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICAŢII COMPLEMENTARE LA ART. 2.560 NCC

Noul Cod civil Comentat si Adnotat.

Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

  

Atunci când am considerat util, am reprodus în extras soluţii din practica judiciară date pe vechiul cadru legal.

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENŢĂ SUB ART. 2.561 NCC

Noul Cod civil Comentat si Adnotat.

Cartea VII: Dispozitii de Drept Internaţional Privat

 

 

.


© Prezentarea literară a acestei cărţi, modul grafic de prezentare şi implementarea soluţiilor tehnice informatice  au fost realizate de Eduard Dragomir.
 
Este permisă preluarea unor pasaje din această pagină, în limitele legale, doar cu link către sursă, respectiv: http://www.librariejuridica.ro/product.php?ProductID=73
 
Este interzisă preluarea în totalitate a informaţiilor de pe  această pagină fără acordul scris al autorului!
Autor: Eduard Dragomir
Titlul cartii: Noul Cod civil comentat si adnotat. Art. 2.557-2.664. Cartea a VII-a: Dispozitii de drept international privat
Producator: Editura Nomina Lex
Data aparitiei: 3 martie 2012
ISBN: 978-606-8153-32-2
Numar de pagini: 623
Format: 148 X 215
Mod de legare (Coperta): Coperta cartonată, tare, lucioasa; Interior cusut

by Administrator Lucrari.ro, 03 Mar 2012

Prin formatul de prezentare îngrijit, coperta frumos cartonată şi interiorul cusut, lucrarea de față, care a văzut lumina tiparului în martie 2012, se adresează în primul rând acelui segment al utilizatorilor care zilnic, prin prisma profesiei, au nevoie de noul cod civil ca şi instrument de birou.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker