Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Noul Cod civil Vol. I | Comentarii. Doctrina. Jurisprudenta | Despre legea civila, Persoanele, Familia, Bunurile

Descriere

Primul volum al Noului Cod civil este consacrat Art. 1-952 - Despre legea civila, Persoanele, Familia, Bunurile, este realizat pe baza analizelor si solutiilor dezvoltate in timp de doctrina si jurisprudenta, dar sunt aduse si noi comentarii conforme noilor reglementari. Aceasta lucrare reprezinta un ghid indispensabil pentru juristi, avocati, studenti etc.; este elaborata intr-un mod sintetic si explicit, comentariile fiind realizate de o echipa de oameni profesionisti: judecatori, avocati, procurori si notari publici, cadre universitare etc.

 

VA RECOMANDAM SI:

VOL. II. Noul Cod civil | Vol. II. Art. 953- 1.649| Mosteniri si liberalitati. Obligatii

(CLICK AICI)

VOL. III. Noul Cod civil | Vol. III. Art. 1.650-2.664 | Contracte speciale. Privilegii si garantii. Prescriptia extinctiva. Drept international privat

(CLICK AICI)

= SAU =

 

Pachet 3 volume Noul Cod Civil | Comentarii, doctrina, jurisprudenta | Editura Hamangiu

 

 

Pret de lista: Lei (Ron) 170.00

Pretul nostru: Lei (Ron) 153.00

Discount: Lei (Ron) 17.00 (10.00%)

 

  • Cod: 978-606-522-730-9
  • Producator: Editura Hamangiu
  • Greutate: 0.000 Kgs
  • Evaluare: Evaluare: 08
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

 Pret de lista: Lei (Ron) 170.00

Pretul nostru: Lei (Ron) 153.00

Discount: Lei (Ron) 17.00 (10.00%)

CUPRINS

Titlul preliminar. Despre legea civilă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Aplicarea legii civile

Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice

CARTEA I. DESPRE PERSOANE

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Persoana fizică

Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fi zice

Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă

Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu

Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii

Capitolul II. Respectul datorat fi inţei umane şi drepturilor ei inerente

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fi zice

Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane

Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul său

Capitolul III. Idenificarea persoanei fizice

Secţiunea 1. Numele

Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa

Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Tutela minorului

Secţiunea 1. Deschiderea tutelei

Secţiunea a 2-a. Tutorele

Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie

Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei

§1. Dispoziţii generale

§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului

§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului

Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei

Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei

Capitolul III. Ocroi rea interzisului judecătoresc

Capitolul IV. Curatela

Titlul IV. Persoana juridică

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Înfi inţarea persoanei juridice

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice

Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice

Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice

Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice

Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice

§1. Capacitatea de exerciţiu

§2. Funcţionarea persoanei juridice

§3. Dispoziţii speciale

Capitolul IV. Idenifi carea persoanei juridice

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice

Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale

Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Căsătoria

Capitolul I. Logodna 

Capitolul II. Încheierea căsătoriei

Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei

Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei

Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei

Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei

Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei

Secţiunea a 2-a. Nulitatea relai vă a căsătoriei

Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei

Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor

Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

§1. Despre regimul matrimonial în general

§2. Locuinţa familiei

§3. Cheltuielile căsătoriei

§4. Alegerea regimului matrimonial

Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale

Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri

Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale

Secţiunea a 5-a. Modifi carea regimului matrimonial

§1. Modifi carea convenţională

§2. Modifi carea judiciară

Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei

Secţiunea 1. Cazurile de divorţ

§1. Dispoziţii generale

§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară

§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrai vă sau prin procedură notarială

§4. Divorţul din culpă

§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ _

Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului

§1. Data desfacerii căsătoriei

§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi

§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi

I. Efecte cu privire la regimul matrimonial

II. Dreptul la despăgubiri

III. Obligaţia de întreţinere între foşi i soţi

IV. Prestaţia compensatorie

§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori

Titlul III. Rudenia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Filiaţia

Secţiunea 1. Stabilirea fi liaţiei

§1. Dispoziţii generale

§2. Prezumţia de paternitate

§3. Recunoaşterea copilului

§4. Acţiuni privind fi liaţia

I. Contestarea fi liaţiei

II. Acţiunea în stabilirea fi liaţiei faţă de mamă

III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei

IV. Acţiuni privind fi liaţia faţă de tatăl din căsătorie

V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie

Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator _

Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului

Capitolul III. Adopţia

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei

§1. Persoanele care pot fi adoptate

§2. Persoanele care pot adopta

§3. Consimţământul la adopţie

Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei

Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei

Titlul IV. Autoritatea părintească

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşi

Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşi

Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşi

Titlul V. Obligaţia de întreţinere

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează

Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere

Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI

Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general

Capitolul I. Despre bunuri în general

Secţiunea 1. Despre disi ncţia bunurilor

Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor

Capitolul II. Drepturile reale în general

Titlul II. Proprietatea privată

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1. Conţinutul, îni nderea şi si ngerea dreptului de proprietate privată

Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate privată

Capitolul II. Accesiunea

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală

Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară arifi cială

§1. Dispoziţii comune

§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia

§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia

§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia

§5. Înţelesul unor termeni

§6. Dispoziţii speciale

Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

Secţiunea 1. Limite legale

§1. Dispoziţii comune

§2. Folosirea apelor

§3. Picătura streşinii

§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii

§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului

§6. Dreptul de trecere

§7. Alte limite legale

Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale

Secţiunea a 3-a. Limite judiciare

Capitolul IV. Proprietatea comună

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită

Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată

§1. Dispoziţii comune

§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente

I. Părţile comune

II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor

III. Asociaţia de proprietari

§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune

Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie

Secţiunea a 5-a. Partajul

Capitolul V. Proprietatea periodică

Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată

Capitolul I. Superficia

Capitolul II. Uzufructul

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

§3. Dispoziţii speciale

Secţiunea a 3-a. Si ngerea uzufructului

Capitolul III. Uzul şi abitaţia

Capitolul IV. Servituţile

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor

Secţiunea a 3-a. Si ngerea servituţilor

Titlul IV. Fiducia

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Formele de administrare

Secţiunea 1. Administrarea simplă

Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină

Capitolul III. Regimul juridic al administrării

Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de benefi ciar

Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale benefi ciarului în raporturile cu terţii

Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare

Secţiunea a 4-a. Administrarea coleci vă şi delegarea

Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure

Secţiunea a 6-a. Repariţia profi turilor şi a pierderilor

Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală

Capitolul IV. Încetarea administrării

Secţiunea 1. Cauzele de încetare

Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea bunurilor

Titlul VI. Proprietatea publică

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare

Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune

Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu i tlu gratuit

Titlul VII. Cartea funciară

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice

Capitolul IV. Recifi carea înscrierilor de carte funciară

Titlul VIII. Posesia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Viciile posesiei

Capitolul III. Efectele posesiei

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară

Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă

Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea

Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credinţă

Capitolul IV. Acţiunile posesorii

Bibliografie

Index

Autor: Madalina AFRASINIE, Dana CIGAN, Marius COSMA, Mirela CROITORU, Marius EFTIMIE, Eugenia FLORESCU, Cristina Gabriela FRENTIU, Lucia IRINESCU, Loreley MIREA, Florina MOROZAN, Mihaela PAPUREANU, Ovidiu PODARU, Ioan Popa, Eugen ROSIORU, Andreea Corina TARSIA
Titlul cartii: Noul Cod civil Vol. I | Comentarii. Doctrina. Jurisprudenta | Despre legea civila, Persoanele, Familia, Bunurile
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 2012
ISBN: 978-606-522-730-9
Numar de pagini: 1440
Mod de legare (Coperta): Cartonata

by vol1 ncc, 25 Feb 2013

Legislatia incidenta Sub fiecare articol al codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil. Am redat, de asemenea, si dispozitiile incidente din legea de punere in aplicare si am indicat, prin note de trimitere, conexiunile cu alte articole din cod sau din alte acte normative in legatura cu textul analizat.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker