Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Bugetul comunitar

Descriere

 Bugetul anual al Uniunii Europene reprezintă aproximativ 1% din produsul naţional al Uniunii, echivalentul a aproape 244 EUR per cetăţean al UE. Aceşti bani sunt utilizaţi în scopul îmbunătăţirii vieţii de zi cu zi a locuitorilor. Pentru studenţi, această îmbunătăţire poate lua forma oportunităţilor de a studia în străinătate; pentru întreprinderile mici, ea poate presupune facilitarea accesului la pieţe mai mari şi un mediu de afaceri echitabil. Pentru cercetători, aceasta poate însemna mai multe şanse de a-şi dezvolta ideile. Pentru viitorii angajaţi, ea poate reprezenta noi posibilităţi de instruire. Aşadar, direct sau indirect, toţi avem de câştigat de pe urma activităţilor finanţate de la bugetul UE, fie sub forma plajelor mai curate, a alimentelor mai sănătoase sau a drumurilor mai bune, fie a garantării respectării drepturilor noastre fundamentale.

Acţiunile şi proiectele finanţate de la bugetul UE reflectă priorităţile stabilite de către UE într-un anumit moment. Acestea sunt grupate în şase categorii principale de cheltuieli (numite „rubrici”) şi 31 de domenii de politică diferite.
Toate aceste aspecte legate de bugetul Uniunii Europene, structura acestuia sau legate de fondurile structurale şi sistemul de finanţare al Uniunii Europene, vor fi dezvoltate în continuare, pe parcursul lucrării de faţă. Nu înainte însă de a face o prezentare pe scurt asupra Uniunii Europene, prezentare ce va avea rolul de a înţelege mai bine subiectul în cauză.
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:
BUGETUL COMUNITAR
- CUPRINS -
 
 
INTRODUCERE 

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ

CAPITOLUL 2. BUGETUL UNIUNII EUROPENE. NOŢIUNI ŞI PRINCIPII DEFINITORII
2.1. Scurt istoric privind bugetul Uniunii Europene
2.2. Bugetul Uniunii Europene în prezent
2.3. Principiile bugetare
2.3.1. Principiul unităţii bugetare
2.3.2. Principiul universalităţii bugetare
2.3.3. Principiul elaborării anuale a bugetului
2.3.4. Principiul specializării bugetului
2.3.5. Principiul echilibrului bugetar
2.4. Procedura bugetară 
2.4.1. Procedura bugetară din perspectivă istorică 
2.4.2. Procedura bugetară în prezent, conform modificărilor făcute prin Tratatul de la Lisabona
2.5. Structura bugetului comunitar. Veniturile şi cheltuielile bugetare
2.5.1. Veniturile bugetare
2.5.2. Cheltuielile bugetare
2.6. Execuţia bugetului
 
CAPITOLUL 3. FONDURILE STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE
3.1. Caracteristici generale 
3.1.1. Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) 
3.1.2. Fondul Social European (FSE)
3.1.3. Fondul de coeziune. Coeziunea economică şi socială. Elemente de legătură între fondul de coeziune şi fondurile structurale
3.1.4. Fondul European de Solidaritate (FES) 
3.2. Programarea, implementarea şi evaluarea fondurilor structurale
3.2.1. Programarea fondurilor structurale
3.2.2. Implementarea fondurilor structurale
3.2.3. Beneficiarii fondurilor structurale pe perioada 2007-2013
3.2.4. Resursele financiare pentru perioada 2007-2013
3.3. Impactul fondurilor structurale asupra României
3.3.1. Cadrul legislativ şi instituţional
3.3.2. Planificarea şi programarea
3.3.3. Parteneriatul 
3.3.4. Alocări financiare 
3.3.5. Ce pot face în prezent administraţiile locale pentru accesarea fondurilor structurale? 
3.3.6. Etapele de urmat în obţinerea finanţării şi în implementarea proiectului 
3.3.7. Rambursarea cheltuielilor 
 
CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
1. Arvatu, Cristina (coord.), România şi Uniunea Europeană, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti, 2004;
2. Bal, Ana, Economii în tranziţie. Europa Centrală şi de Est, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997;
3. Breuss, Fritz, Macroeconomic effects of  EU Enlargement for old and new members, WIFO Working Paper Nr. 143(martie 2001);
4. Cojanu, Valentin (coord.), Cerinţe specifice ale gestionării instrumentelor structurale şi implicaţiile pentru Românie, I.E.R., Bucureşti, 2004;
5. Dăianu, Daniel; Vrânceanu, Radu, România şi Uniunea Europeană: inflaţie, balanţă de plăţi, creştere economică, Polirom, 2002;
6. Dinu, Marin, Economie contemporană. Ce este globalizarea?, Editura Economică, 2001;
7. Dinu, Marin, Economia României. Întreprinderile mici şi mijlocii. Cu ce ne integrăm?, Editura Economică, Bucureşti, 2002;
8. Dragomir Eduard, Niţă Dan, Tratatul de la Lisabona, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009;
9. Ferreol, Gilles, Dicţionarul Uniunii Europene, Editura Polirom, Iaşi, 2001
10. Folescu, Alexandru, Programe regionale de management şi dezvoltare (curs, partea I), Iaşi, 2004
11. Fuerea, Augustin, Manualul Uniunii Europene, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2006;
12. Gyula Fábián, Drept instituţional al Uniunii Europene, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
13. Grosu, Tudor; Socol, Cristian, Economia României: bătălia pentru tendinţă-integrarea în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2003;
14. Grabbe, Heather,  The Implications of EU Enlargement, London, Centre for European Reform, Chapter for Developments in Central and Eastern European Politics 3, 2003;
15. Grabbe, Heather, Barysch, Katinka, Who’s ready for EU enlargement?, London, Centre for European Reform, decembrie, 2002;
16. Hallet, Martin "National and Regional Development in Central and Eastern Europe: Implications for EU Structural Assistance", Directorate-General for Economic and Financial Affairs, The European Commission, Doc.II/39-EN/rev.2, 1997;
17. Kok, Wim, Extinderea Uniunii Europene. Realizări şi provocări (raport prezentat comisiei europene, 2003);
18. Mazilu, Dumitru, Integrarea Europeană, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
19. Miron, Dumitru; Drăgan, Gabriela; Păun, Laura; Ilie, Florin; Cibian, Mihaela - „Economia Integrării Europene”, Editura ASE, Bucureşti, 2002;
20. Pelkmans, Jacquues, Integrarea europeană. Metode şi analiză economică, I.E.R., Bucureşti, 2003;
21. Profiroiu Alina, Profiroiu Marius, Introducere în realităţile europene, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
22. Stănciulescu, Gabriela; Androniceanu, Armenia - Sisteme comparate de administraţie publică europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2001;
23. Şaguna Dan Drosu, Tratat de drept financiar-fiscal, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
24. Tudoroiu Theodor, Tratatul de la Amsterdam, Editura Lucretius, Bucureşti, 1999;
25. Tupy, Marian L., EU Enlargement-Costs, Benefits, and Strategies for Central and Eastern European, Policy Analysis nr. 489 (2003);
26. Ţinca, Ovidiu, Drept comunitar material, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
27. Ţinca Ovidiu, Drept Comunitar general, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999;
28. Văcărel Iulian, Relaţii financiare internaţionale, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995;
29. Walace, Helen; Wallace, William; Pollack, Mark A., „Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană”, ediţia a cincea, Institutul European din România, 2005;
30. Zorgbibe Charles, Construcţia europeană. Trecut. Prezent. Viitor, Editura Trei, Bucureşti, 1998;
31. *** Planul Naţional de Dezvoltare Regională 2007-2013;
32. ***„Fondurile structurale în UE. Ghidul actorilor dezvoltării regionale”, ghid editat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultura Constanţa, aprilie 2003.
33. *** Comisia Europeană, Real convergence in candidate countries – past performance and scenarios in the pre-accession economic programmes, (2001);
34. *** UNECE - Economic  Survey, 1998-2004;
35. *** Comisia Europeană, 2003 pre-accession economic programmes of acceding and other candidate countries: overview and assessment N°20 - Noiembrie 2003, http://europa.eu.int/comm/economy_finance
36. *** Comisia Europeana, Raportul de ţară (2003, 2004);
37. *** Delegaţia Comisiei Europeane, Raportul de monirorizare, 2005
38. *** www.europa.eu.int – Site-ul oficial al Uniunii Europene;
39. *** www.infoeuropa.ro – Site-ul Comisiei Europene la Bucureşti;
40. *** www.ier.ro – Site-ul Institutului European din România;
41. *** www.mie.ro – – Site-ul Ministerul Integrării Europene;
42. *** www.mae.ro –– Site-ul Ministerul Afacerilor Externe;
43. *** www.europeana.ro – Ştiri privind ultimele evoluţii la  nivelul Uniunii Europene;
44. ***www.csfinfo.com – portalul Irlandei de Nord pentru Planul Naţional de Dezvoltare
 
Titlul lucrarii: Bugetul comunitar
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 65
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Format electronic, CD, document in format word, editabil
Termen de livrare: 1-4 zile, in functie de modalitatea de expediere si adresa de livrare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Recent vizualizate

Bugetul comunitar

Bugetul comunitar

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker