Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Bugetul public

Descriere

Referitor la bugetul public, trebuie reţinut că, dacă nici o gestiune sau economie privată nu se poate conduce fără un act de echilibrare a cheltuielilor cu veniturile, cu atât mai mult economia publică, nefiind un scop în sine, ci un mijloc pentru satisfacerea trebuinţelor colective, are nevoie de un program care să prevadă veniturile necesare pentru satisfacerea nevoilor colective. În acest sens în cadrul finanţelor publice ale statului, ansamblul obligaţiilor pecuniare pretinse cetăţenilor ca impozite şi taxe este limitat la trebuinţele de cheltuieli publice, cu ajutorul procedeului financiar al bugetului statului. Aceasta demonstrează necesitatea şi însemnătatea bugetului statului ca procedeu tehnico-financiar de stabilire şi coordonare a veniturilor cu cheltuielile din fiecare an sau perioadă de timp programată.

 

Concomitent şi îmbinat cu punctul de vedere tehnico-financiar în cadrul şi ansamblul finanţelor publice, bugetul este necesar - aşa cum rezultă din caracterizarea lui legală - ca act de autorizare a veniturilor şi cheltuielilor anuale ale statului şi prin aceasta ca act de conducere statală a economiei financiare sau a gestiunii financiare publice de stat.
 
Caracterul autorizator al bugetului statului pentru veniturile şi cheltuielile publice anuale este relevant din punct de vedere juridic şi în consecinţă este consacrat în legislaţiile bugetare ale majorităţii statelor moderne, atât în Europa, cât şi pe plan mondial.
 
Rolul bugetului statului ca act de conducere statală este demonstrat de implicaţiile economice, sociale şi politice ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare de stat. Acest rol se apreciază atât în contextul importanţei economico-social-politice a finanţelor publice, a opţiunilor politice de orientare a ansamblului finanţelor publice din fiecare stat, cât şi cu raportările specifice veniturilor şi cheltuielilor stabilite şi autorizate prin bugetele anuale de stat.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

BUGETUL PUBLIC

CUPRINS
 
CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND FINANŢELE PUBLICE / pag. 4
§ 1. Evoluţia istorică a conceptului de „finanţe publice”   / pag. 4
§ 2. Noţiuni generale privind bugetul de stat   /pag. 8
 
CAPITOLUL 2. BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL. ELEMENTE DEFINITORII  / pag. 13
 
§ 1. Conceptul de buget public naţional. Evoluţii legislative   / pag. 13
§ 2. Natura juridică a bugetului public naţional    / pag. 16
§ 3. Conţinutul bugetului public naţional   / pag. 19
§ 4. Cuprinsul bugetului public naţional   / pag. 20
§ 5. Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar    / pag. 22
§ 6. Proceduri privind elaborarea bugetelor. Structura bugetelor    / pag. 26
§ 7. Elemente de drept comparat    / pag. 28
 
 
CAPITOLUL 3. BUGETELE LOCALE   /pag. 32
 
§ 1. Cadrul juridic    / pag. 32
§ 2. Elaborarea şi aprobarea bugetelor locale    / pag. 40
§ 3. Execuţia şi încheierea bugetelor locale    / pag. 46
 
 
CAPITOLUL 4. BUGETELE INSTITUŢIILOR PUBLICE  / pag. 53

CONCLUZII   / pag. 56

BIBLIOGRAFIE   / pag.59
I. Tratate, cursuri, monografii    / pag. 59
II. Legislaţie    / pag. 60
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
 
- Dumitru Andreiu Petre Florescu, Gabriel Balasa, Paul Coman, „Fiscalitatea în România. Reglementare. Doctrină. Jurisprudenţă”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
- Gabriela Anghelache, Gh. D. Bistriceanu, Tatiana Moştneanu, Florian Bercea, Maria Bodnar, Florin Georgescu, „Finanţe publice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000;
- Cosmin Flavius Costas, Mircea Stefan Minea, Dreptul finanţelor publice, Vol. I – Drept financiar, ediţia a 2-a, revizuită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
- Claudia Diana Sabau Popa, Bugetul Uniunii Europene şi fondurile comunitare, Editura Economică, Bucureşti, 2011;
- Aurel Neagu, Drept financiar public, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
- Vasile Tabără, Finanţele publice şi controlul financiar în administraţia publică locală, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2009;
- Viorel Roş, Drept financiar. Sistemul bugetar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Iulian Văcărel, Gh. Bistriceanu, Florian Bercea ş.a, Finanţe publice, ediţia a VI-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007;
- Dan Drosu Şaguna, Mihaela Tofan, Drept fiscal, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2010;
- Dan Drosu Şaguna, Drept financiar public, ediţia 3, Editura C.H. Bucureşti, 2009;
- Paul C. Olcescu, Toader Toma, „Tratat de drept financiar şi fiscal”, Editura Cantes, Iaşi, 2000;
- Ioan Condor, Radu Stancu, „Drept financiar şi fiscal român”, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002;
- Ioan Condor, Radu Stancu, „Drept financiar şi fiscal român”, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002;
- Iulian Văcărel, Relaţii financiare internaţionale, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995;
- Tatiana Moşteanu, Sorin Dinu, Reforma sistemului fiscal în România, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999; 
- Juraj Nemec, Glen Wright,  Finanţe publice Teorie şi practică în tranziţia central-europeană, Editura Ars Longa, Bratislava, 2000;
- Emil Bălan, Drept financiar, ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
- Adrian Fanu-Moca, Contenciosul fiscal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
- Ioan Condor, Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002;
- Teodora Vâşcu Barbu, Bugetul statului şi agenţii economici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997;
- Gabriela Anghelache, Gh. D. Bistriceanu, Tatiana Moştneanu, Florian Bercea, Maria Bodnar, Florin Georgescu, Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000;
- Maria Costache, „Proces bugetar şi fiscalitate comunitară”, Suport de curs SNSPA;
- Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, „Fiscalitatea în Europa la începutul Mileniului III”, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2006;
- Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
- Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu, „Drept Constituţional European”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008;
 
II. LEGISLAŢIE
 
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în M. Of. nr. 597 din 13 august 2002, modificată şi completată prin:
- O.U.G. nr. nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice (aprobată prin Legea nr. 22/2010); 
- O.U.G. nr. 63 din 29 iunie 2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în M. Of. nr. 460 din 30 iunie 2011.
- Legea nr. 22 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în M. Of. nr. 28 din 13 ianuarie 2012.
- Legea bugetului de stat pe anul 2012 – legea nr. 293 din 21 decembrie 2011, publicată în M. Of. nr. 914 din 22 decembrie 2011.
- Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 252 din 20 aprilie 2010.
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, modificată şi completată prin:
- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 450 din 2 iulie 2010;
- Legea nr. 13 din 7 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare publicată în Monitorul Oficial nr. 179 din 14 martie 2011;
- O.U.G. nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în M. Of. nr. 854 din 2 decembrie 2011.
- Strategia fiscal-bugetară pe perioada 2012-2014.
- Baza de date legislativă INDACO, www.indaco.ro.
 

 

Titlul lucrarii: Bugetul public
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00
Cronicile din Narnia - colectia

Cronicile din Narnia - colectia

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.00
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50

Recent vizualizate

Bugetul public

Bugetul public

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker