Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Greva. Notiunea si exercitiul dreptului la greva

Descriere

Sub aspect structural, lucrarea va debuta cu unele scurte consideraţii introductive privind conflictele de muncă. Astfel, în primul capitol se va avea în vedere dezvoltarea noţiunii de „conflict de muncă”, subliniind şi numeroasele clasificări făcute atât în literatura de specialitate, cât şi în actualul cadru legal, respectiv Legea nr. 62/2011 privind dialogul social. Totodată, în cadrul aceluiaşi capitol va fi prezentată şi evoluţia istorică a reglementărilor conflictelor de muncă în România.

 

În capitolul 2 se începe efectiv dezvoltarea temei, insistând îndeaproape asupra problemelor esenţiale pe care le presupune greva şi dreptul la grevă. Pe lângă aspectele de ordin conceptual sunt subliniate şi cele privind etapele prin care trece un asemenea conflict. Pentru a percepe cât mai exact termenii în care poate fi declanşată o grevă, mai întâi este definită greva şi sunt remarcate trăsăturile acesteia. În contextul de faţă, trebuie amintit că dreptul la grevă şi libertatea grevei este reglementat în numeroase acte normative, de unde rezultă importanţa şi totodată necesitatea esenţială a recunoaşterii şi respectării unui asemenea drept. Dar pentru că nu trebuie să existe o anarhie totală, legea a stabilit şi condiţiile în care poate fi declanşată o grevă, arătând totodată şi interdicţiile peste care nu se poate trece. 
De asemenea, anumite categorii nu personal nu pot declara grevă, iar altele o pot declanşa numai cu condiţia asigurării serviciilor esenţiale. De aici rezultă preocuparea legiuitorului de a înlătura nu total, dar cel puţin parţial o încetare totală a muncii, la un moment dat, într-un sector de activitate.
 
În continuare, capitolul 3 dezvoltă unele aspecte privind declararea grevei, desfăşurarea acesteia sau suspendarea şi încetarea ei iar capitolul 4 încheie studiul de faţă reamintind cele mai importante aspecte ce am considerat că trebuie reţinute în legătură cu noţiunea şi exerciţiul dreptului la grevă. 
În finalul lucrării se va regăsi bibliografia utilizată în elaborarea acestui studiu, mai întâi doctrina, cu enumerarea lucrărilor consultate, în ordine alfabetică după numele autorilor, iar ulterior partea de legislaţie, unde am enumerat principalele acte normative, cu precizarea că au fost avute în vedere toate modificările legislative în domeniu, intervenite în special în anii 2011-2012 (Codul muncii republicat în 2011, Legea dialogului social nr. 62/2011 etc.).
 

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

 

 GREVA. NOŢIUNEA ŞI EXERCIŢIUL DREPTULUI LA GREVĂ

 
- Cuprins -
 
 
 
INTRODUCERE 
 
 
Capitolul 1.  CONFLICTELE DE MUNCĂ. NOŢIUNE ŞI CLASIFICARE
1.1. Noţiunea conflictelor de muncă
1.2. Clasificarea conflictelor de muncă
1.3. Scurt istoric privind reglementarea conflictelor de muncă în România
 
 
Capitolul 2. GREVA ŞI DREPTUL LA GREVĂ
2.1. Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale grevei
2.2. Dreptul la grevă
2.3. Categorii de greve
2.3.1. Aspecte generale
2.3.2. Greva de avertisment
2.3.3. Greva de solidaritate
2.3.4. Greva propriu-zisă
2.3.5. Greva politică
 
 
Capitolul 3.  DECLARAREA, DESFĂŞURAREA ŞI ÎNCETAREA GREVEI
3.1. Declararea grevei şi hotărârea de declarare a grevei
3.2. Categorii de persoane ce nu pot declara grevă
3.3. Limitări privind declararea şi participarea la grevă
3.4. Suspendarea începerii sau continuării grevei
3.5. Desfăşurarea grevei
3.6. Continuarea activităţii salariaţilor care nu participă la grevă
3.7. Obligaţii pentru organizatorii grevei şi conducerea unităţii pe durata desfăşurării grevei
3.8. Încetarea grevei şi răspunderea juridică pentru nerespectarea normelor legale cu privire la grevă
 
 
Capitolul 4.  CONCLUZII
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
DOCTRINĂ
 
Bălan Emil, „Drept administrativ”, Ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
Beligrădeanu Şerban, Ştefănescu Ion Traian, „Dicţionar de drept al muncii”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997
Belu Magdo Mona-Lisa, „Conflictele colective şi individuale de muncă”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
Corsiuc Olia-Maria, „Soluţionarea conflictelor de muncă”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
Dimitriu Raluca, „Soluţionarea conflictelor de muncă prin conciliere şi mediere”, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 2/2004; 
Dimitriu Raluca, „Dreptul la muncă în legislaţia românească actuală”, în Revista Dreptul nr. 10/1997; 
Firoiu Dumitru V., „Dreptul muncii şi securităţii sociale”, vol. II, Editura Junimea, Iaşi, 1996.
Gidro Romulus, „Considerente privind tipologia grevelor”, în Revista Pro Jure, nr. 1/1995;
Moroianu Gheorghe, „Statutul profesiilor liberale”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
Prisăcaru Valentin, „Funcţionarii publici”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
Ştefănescu Ion Traian, „Conflictele de muncă”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
Ştefănescu Ion Traian, „Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
Ţiclea Alexandru, “Tratat de dreptul muncii”, ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
Ţiclea Alexandru, “Tratat de dreptul muncii”, ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
Uluitu Aurelian-Gabriel, „Consideraţii referitoare la regimul juridic al grevei”, în Revista Dreptul nr. 10/2004;
Uluitu Aurelian Gabriel, „Greva”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008;
Vedinaş Verginia, „Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările ulterioare, republicată. Comentată”, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
Vedinaş Verginia, Călinoiu Constanţa, „Statutul funcţionarului public european”, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
Voiculescu Nicolae, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare”, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007;
Volonciu Magda, „Limitele exercitării dreptului la grevă”, în “Studii de drept românesc” nr. 3-4/1996.
 
LEGISLAŢIE
 
Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial nr. 345 din data de 18 mai 2011, în baza modificărilor survenite prin Legea nr. 40 din 31 martie 2011;
Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 10 mai 2011;
Lege nr. 200/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale publicată în Monitorul Oficial nr.  725 din 27.10.2008;
Legea nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 582 din data de 29 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele intervenite prin Legea nr. 62/2011.
 

Titlul lucrarii: Greva. Notiunea si exercitiul dreptului la greva, lucrare de licenta, lucrare de disertatie, lucrare de diploma, referate, ebook, librarie, carte, manual
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 61
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00
Cronicile din Narnia - colectia

Cronicile din Narnia - colectia

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.00
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50

Recent vizualizate

Greva. Notiunea si exercitiul dreptului la greva

Greva. Notiunea si exercitiul dreptului la greva

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker