Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Conflictele de munca si greva. Greva functionarilor publici

Descriere

Examinarea relaţiilor de muncă şi definirea lor impune să se facă o analiză atentă şi asupra conflictelor de muncă, în general, şi asupra conflictelor de drepturi şi soluţionării acestora. Aşa cum am reţinut, conflictele de muncă au apărut odată cu creşterea gradului de organizare a sindicatelor şi cu iniţierea de către acestea a primelor acţiuni colective.

În ţara noastră prima reglementare modernă în domeniul conflictelor de muncă a fost cea din 1920. În literatura juridică de specialitate, atât din ţara noastră, cât şi din unele ţări europene, s-a vorbit despre acţiuni comune ale salariaţilor, ale sindicatelor pentru apărarea intereselor lor şi pentru promovarea şi susţinerea revendicărilor lor, precum şi despre greve şi alte forme de protest, acestea fiind denumite conflicte de muncă.

În prezent, Legea care reglementează soluţionarea conflictelor de muncă este Legea 168/1999 (aşa cum a fost modificată ulterior), care utilizează sintagma conflicte de muncă, plecând de la premisa că pentru definirea conflictelor de muncă nu este important numărul participanţilor, ci obiectul conflictului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

CONFLICTELE DE MUNCA SI GREVA. GREVA FUNCTIONARILOR PUBLICI

- CUPRINS -

 

CAPITOLUL I: CONSIDERATII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUTIA CONFLICTELOR DE MUNCA

1.1. NOTIUNE

1.2. SCURT ISTORIC PRIVIND CONFLICTELE DE MUNCA

1.3. TIPURI DE CONFLICTE

1.4. PARTILE CONFLICTELOR DE MUNCA

 

CAPITOLUL II: MODALITATI DE SOLUTIONARE A CONFLICTELOR DE INTERESE

2.1. CONCILIEREA

2.2. MEDIEREA

2.3. ARBITRAJUL

2.4. LOCK-OUT-UL

 

CAPITOLUL III: GREVA

3.1. NOTIUNE

3.2. EXERCITIUL DREPTULUI LA GREVA 

    3.2.1. Dreptul la greva – corolarul juridic al grevei 

    3.2.2. Tipuri de greve

    3.2.3. Declararea grevei 

    3.2.4. Desfasurarea grevei

    3.2.5. Încetarea grevei

 

CAPITOLUL IV: GREVA FUNCTIONARILOR PUBLICI

4.1. DREPTUL LA GREVA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI

4.2. DREPTUL LA GREVA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI ÎN EUROPA

4.3. RESPECTAREA PRINCIPIULUI CONTINUITATII

4.4. REGIMUL JURIDIC AL GREVEI FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

CAPITOLUL V: CONFLICTELE DE DREPTURI

5.1. NOTIUNEA CONFLICTELOR DE DREPTURI. REGLEMENTARE LEGALA SI CLASIFICARE

5.2. PARTILE CONFLICTELOR DE DREPTURI

 

CAPITOLUL VI: STUDIU PRIVIND CONFLICTELE DE MUNCA SI GREVA ÎN ALTE STATE

 

CAPITOLUL VII: STUDIU DE CAZ PRIVIND RASPUNDEREA JURIDICA PENTRU NERESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE
PRIVIND DECLANSAREA, DESFASURAREA SI ÎNCETAREA CONFLICTELOR DE MUNCA

 

CAPITOLUL VIII: CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

 

- BIBLIOGRAFIE SELECTIVA -


 

 

- ALEXANDRU TICLEA, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2006

- ANDREI POPESCU, NICOLAE VOICULESCU, “Drept social european”, Editura Fundatiei „Europa de Mâine”, Bucuresti, 2003.

- ION TRAIAN STEFANESCU, „Modificarile Codului Muncii - comentate. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 65/2005”, Bucuresti, Editura Lumina Lex, 2005.

- ALEXANDRU TICLEA, ANDREI POPESCU, CONSTANTIN TUFAN, MARIOARA TICHINDELEAN, OVIDIU TINCA, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004;

- ALEXANDRU TICLEA, „Contractul individual de munca”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.

- ALEXANDRU TICLEA, CONSTANTIN TUFAN, „Dreptul securitatii sociale”, Editura Global Lex, Bucuresti, 2003.

- ION TRAIAN STEFANESCU, „Tratat de dreptul muncii”, VOL. I si II, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003;

- ION TRAIAN STEFANESCU, SERBAN BELIGRADEANU, „Codul muncii”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003;

- ALEXANDRU TICLEA, „Acte normative noi - Codul muncii”, în Revista Româna de Dreptul Muncii nr. 1/2003.

- ION TRAIAN STEFANESCU, SERBAN BELIGRADEANU, „Prezentarea de ansamblu si observatii critice asupra noului Cod al muncii”, în Revista Dreptul, nr. 4/2003;

- SERBAN BELIGRADEANU, „Legislatia muncii, comentata”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.

- VASILE POPA, ONDINA PANA, „Dreptul muncii comparat”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.

- NICOLAE VOICULESCU, „Dreptul muncii. Reglementari interne si comunitare”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.

- ALEXANDRU TICLEA, „Solutii si propuneri privind interpretarea si aplicarea unor dispozitii din Codul muncii”, în Revista Româna de Dreptul Muncii nr. 2/2003

- ALEXANDRU TICLEA, „Dreptul muncii. Culegere de practica judiciara”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2001

- SANDA GHIMPU, ION TRAIAN STEFANESCU, SERBAN BELIGRADEANU, GHEORGHE MOHANU, „Dreptul muncii. Tratat”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Vol. III, Bucuresti, 1979;

- A. TICLEA, „Competenta instantelor judecatoresti de a solutiona conflictele de drepturi”, în Revista Româna de Dreptul Muncii nr. 2/2002

- S. BELIGRADEANU „Examen de ansamblu asupra Legii nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca” în Revista Dreptul nr. 1/2000

- I. T. STEFANESCU, „Conflictele de munca”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000

- NICOLAE VOICULESCU, „Dreptul muncii, Reglementari interne si comunitare”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2003

- CONSTANTA CALINOIU „Jurisdictia muncii”, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1998

- C. CALINOIU, Jurisdictia muncii - aspecte teoretice si practice, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998,

- CLARA BALANUTA,VIOREL POPESCU, „Competenta materiala”, în Revista Dreptul nr. 2/2005

- CONSTANTIN BELU, Introducere în jurisdictia muncii, Editura Europa, Craiova, 1996;

- D.P. POPA, C.N. POPA, Consideratii privind jurisdictia muncii în lumina noului Codul muncii, în Revista Româna de Dreptul Muncii nr. 1/2003

- ALEXANDRU TICLEA, CONSTANTIN TUFAN, „Solutionarea conflictelor de munca”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000

- MONA-LISA BELU MAGDO, „Conflicte colective si individuale de munca”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001.

- AURELIA COTUTIU, Competenta de solutionare a litigiilor privind functionarii publici, în Revista Curierul judiciar nr. 6/2005

- ANDREI POPESCU, “Dreptul international al muncii”, Editura Holding Reporter, Bucuresti, 1998.

- VIOREL MIHAI CIOBANU, GABRIEL BOROI, „Drept procesual civil”, editia a II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2003

- CIOBANU VIOREL MIHAI, BOROI GABRIEL, NICOLAE MARIAN, Modificarile aduse Codului de procedura civila prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 138/2000, II, în „Dreptul” nr. 2/2001.

- MIHAELA TABÂRCA, „Drept procesual civil”, Vol. II, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005

- IOAN LES, „Tratat de drept procesual civil”, editia a III-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2005

- ION DELEANU, Tratat de procedura civila, Vol. 1 si 2, Editia a IV-a, Editura Servo-Sat, Arad, 2004.

- IOAN LES, Comentariile codului de procedura civila, Editura All Beck, 2001, Vol. 1 si 2.

- G. BOROI, D. RADESCU, „Codul de procedura comentat si adnotat”, Editura All, Bucuresti, 1994.

- V. M. CIOBANU, „Modificarile aduse Codului de procedura civila în materia cailor de atac prin Legea nr. 59/1993” (II), în Revista Dreptul nr. 3/1994.

- Constitutia României din anul 2003, revizuita prin Legea nr. 429/2003, aprobata prin Referendumul national din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotarârea Curtii Constitutionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constitutiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

- Codul muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 75 din 5 februarie 2003, modificat prin O.U.G. nr. 65/205 si O.U.G. nr. 55/2006.

- Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010.

- Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, publicata în Monitorul Oficial din 29 noiembrie 1999.

- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara din 28/06/2004, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 29/06/2004.

- „Codul de procedura civila cu modificarile aduse prin Legea nr. 219/06.07.2005 de aprobare a O.U.G. nr. 138/2000”, editie îngrijita de Carmen Pavel, Editura Morosan, Editura Nicora M, Bucuresti, 2005

- Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 173/29 iulie 1997

- Ordonanta nr. 12 din 21 ianuarie 2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 98/28 ianuarie 2005.

- Legea nr. 52 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 235/21 martie 2005

- Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata în Monitorul Oficial nr. 653/22.07.2005.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Conflictele de munca si greva. Greva functionarilor publici
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 84
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker