Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Infractiuni in domeniul proprietatii intelectuale

Descriere

Noua lege a dreptului de autor – Legea nr. 8/1996 – a adus noutăţi numeroase şi de esenţă în ceea ce priveşte reglementarea drepturilor de autor. Astfel, sunt introduse pentru prima dată, drepturile conexe, ca drepturi recunoscute persoanelor fizice şi juridice prin a căror contribuţie creatoare operele propriu-zise sunt comunicate publicului în diverse modalităţi, fie prin interpretare, execuţie, recitare etc., fie prin fixare în înregistrări sonore, transmitere prin radio, televiziune etc.

În ceea ce priveşte răspunderea penală, una dintre noutăţile aduse de Legea nr. 8/1996 o constituie prevederile cu caracter sancţionator împotriva faptelor prin care se aduce atingere drepturilor de autor şi drepturilor conexe.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

INFRACTIUNILE ÎN DOMENIUL PROPRIETATII INTELECTUALE
- PLANUL LUCRARII -


CAPITOLUL I: DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI NECESITATEA PROTECTIEI ACESTORA.
SECTIUNEA I: PROPRIETATEA INTELECTUALA - INSTITUTIE JURIDICA COMPLEXA
SECTIUNEA A II-A: PROTECTIA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA PE PLAN INTERN SI INTERNATIONAL.


CAPITOLUL II: INFRACTIUNILE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR DE AUTOR.
SECTIUNEA I: REGLEMENTARE LEGALA.
SECTIUNEA A II-A: INFRACTIUNI PREVAZUTE DE LEGEA NR. 8/1996.
     § 1. INFRACTIUNEA DE REALIZARE, FARA DREPT, A UNEI OPERE DERIVATE
     § 2. INFRACTIUNEA DE REPRODUCERE, FARA DREPT, A UNEI OPERE
     § 3. INFRACTIUNEA DE REPRODUCERE, FARA DREPT, A PRESTATIEI UNUI ARTIST INTERPRET SAU EXECUTANT.
     § 4. INFRACTIUNEA DE REPRODUCERE, FARA DREPT, A ÎNREGISTRARILOR SONORE ALE UNUI PRODUCATOR.
     § 5. INFRACTIUNEA DE REPRODUCERE, FARA DREPT, A PROGRAMELOR DE RADIO SAU DE TELEVIZIUNE, FIXATE PE ORICE FEL DE SUPORT


CAPITOLUL III: INFRACTIUNILE ÎN MATERIE DE INVENTII.
SECTIUNEA I: REGLEMENTARE LEGALA: CODUL PENALSI LEGEA NR. 64/1991
     § 1. GENERALITATI.
     § 2. CADRUL LEGAL
SECTIUNEA A II-A: CONTRAFACEREA INVENTIILOR.
SECTIUNEA A III-A: SITUATII ÎN CARE FOLOSIREA UNEI INVENTII NU CONSTITUIE INFRACTIUNE.
     § 1. LIMITARI CU CARACTER GENERAL
     § 2. LIMITARI CU CARACTER SPECIAL.
SECTIUNEA A IV-A: PROTECTIA TRANZITORIE.


CAPITOLUL IV: CONTRAFACEREA MODELELOR SI DESENELOR INDUSTRIALE
SECTIUNEA I: SISTEME DE PROTECTIE A DESENELOR SI MODELELOR INDUSTRIALE.
     § 1. SISTEMUL CUMULULUI DE PROTECTIE
     § 2. SISTEMUL CUMULULUI PARTIAL
     § 3. SISTEMUL PROTECTIEI SPECIFICE
SECTIUNEA A II-A: CADRUL LEGAL.
SECTIUNEA A III-A: EXERCITAREA ACTIUNII ÎN CONTRAFACERE SI ANALIZA INFRACTIUNII DE CONTRAFACERE.
     § 1. CONDITIILE EXERCITARII ACTIUNII ÎN CONTRAFACERE
     § 2. INFRACTIUNEA DE CONTRAFACERE


CAPITOLUL V: INFRACTIUNILE ÎN DOMENIUL MARCILOR SI INDICATIILOR GEOGRAFICE
SECTIUNEA I: INFRACTIUNI PRIVIND MARCILE
     § 1. REGLEMENTARE LEGALA
     § 2. CONDITIILE EXERCITARII ACTIUNII ÎN CONTRAFACERE.
     § 3. INFRACTIUNILE DE CONTRAFACERE.
           3.1. Contrafacerea propriu-zisa
           3.2. Imitarea frauduloasa a marcii altuia
           3.3. Folosirea marcii contrafacute sau imitate fraudulos
           3.4. Folosirea fara drept a marcii altuia
           3.5. Alte acte de încalcare a dreptului la marca, asimilate contrafacerii
SECTIUNEA A II-A: PROTECTIA INDICATIILOR GEOGRAFICE.
     § 1. NOTIUNE SI REGLEMENTARE LEGALA.
     § 2. PROTECTIA INDICATIILOR GEOGRAFICE. INFRACTIUNI.


CAPITOLUL VI: INFRACTIUNILE PRIVIND NOILE SOIURI DE PLANTE SI TOPOGRAFIILE CIRCUITELOR INTEGRATE
SECTIUNEA I: INFRACTIUNILE RELATIVE LA NOILE SOIURI DE PLANTE SI PROTECTIA PROVIZORIE
     § 1. NOTIUNE, REGLEMENTARE LEGALA, INFRACTIUNI
     § 2. PROTECTIA PROVIZORIE
SECTIUNEA A II-A: PROTECTIA TOPOGRAFIILOR CIRCUITELOR INTEGRATE
     § 1. NOTIUNE SI REGLEMENTARE LEGALA
     § 2. INFRACTIUNI


CAPITOLUL VII: CRIMINALITATEA INFORMATICA
SECTIUNEA I: NOTIUNEA DE CRIMINALITATE INFORMATICA SI AMPLOAREA FENOMENULUI.
SECTIUNEA A II-A: INFRACTIUNILE SAVÂRSITE CU AJUTORUL COMPUTERULUI. CLASIFICARE.
SECTIUNEA A III-A: CARACTERUL TRANSFRONTALIER AL CRIMINALITATII INFORMATICE
SECTIUNEA A IV-A: CRIMINALITATEA PRIN INTERNET.
SECTIUNEA A V-A: PREVENIREA INFRACTIUNILOR INFORMATICE SI MIJLOACE DE SECURITATE INFORMATICA


CAPITOLUL VIII: PROPUNERI DE LEGE FERENDA.


CAPITOLUL IX: CONCLUZII

B I B L I O G R A F I E  S E L E C T I V A


LITERATURA JURIDICA

 Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst, „Droit de la propriété industrielle”, Editia a 4-
a, Dalloz, 1993.
 G.Antoniu, ’’La criminalite informatique’’, Strasbourg ,1990
 Maria Coca Cozma, „Infractiuni economice prevazute în Codul penal, Editura
Stiintifica, Bucuresti, 1974.
 Gheorghe Diaconescu, „Infractiunile în legi speciale si legi extrapenale”,
Editura ALL, Bucuresti, 1996.
 Turianu Corneliu , „Raspunderea juridica pentru faptele penale savarsite de
minori”Editura Continent XXI ,Bucuresti,1995.
 Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Valeriu Predescu, Pavel Abraham, „Infractiuni
prevazute în legile speciale”, Serviciul editorial si cinematografic, Bucuresti, 1983.
 Yolanda Eminescu, „Dreptul de inventator în România”, Editura Academiei Române,
1969.
 Yolanda Eminescu, „Dreptul de autor”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1994.
 Yolanda Eminescu, „Legea brevetelor de inventie. Comentariu”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 1993.
 Yolanda Eminescu, „Dreptul de autor – armonizarea europeana – directive
europene”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1995.
 Florea Bujorel,’ Dreptul proprietatii intelectuale’ Editura Fundatiei Romania de
maine, Bucuresti,2003.
 I. Fodor, „Contrafacerea obiectului unei inventii”, comentariu în V. Dongoroz, S.
Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. M. Stanoiu, V. Rosca,
„Explicatii teoretice ale Codului penal român – partea speciala”, Vol. IV, Editura
Academiei Române, Bucuresti, 1971.
 Wendy Grossman, „Secret Service”, în „The Daily Telegraph”, 30 aprilie 1996.
 Valerica Lazar, „Infractiuni contra drepturilor de proprietate intelectuala”,
Editura ALL Beck, Bucuresti, 1999.
 Constantin Mitrache, Drept penal român, Editura Sansa, Bucuresti, 1994.
 Constanta Moisescu, în articolul „Protectia drepturilor de autor”, din Ziarul „Palatul
de Justitie”, nr. 3-4/1997.
 Ada Petrescu, Lucian Mihai, „Drept de proprietate industriala. Introducere în
dreptul de proprietate industriala. Inventia, inovatia”, Bucuresti, 1987.
 Aurelian Posdarie, „Masura de siguranta a confiscarii speciale”, Editura
WALDPRESS, Timisoara, 2000.
 Virgil Ramureanu si colab., „Codul penal comentat si adnotat - partea speciala”, vol
II, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1977.
 Viorel Ros, „Dreptul proprietatii intelectuale”, Editura Global Lex, Bucuresti, 2001.
 Ion Eugen Sandu, Florin Sandu, Gheorghe-Iulian Ionita, Criminologie, Editura
Sylvi, Bucuresti, 2001.
 Oliviu Augustin Stoica, “Drept penal. Partea speciala”, Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1976.
 Augustin Ungureanu, „Protectia penala a inventiilor, potrivit Legii nr. 64/1991”, în
Revista de Drept comercial, Serie noua, nr. 4/1991.
 Augustin Ungureanu, Aurel Ciopraga, „Dispozitii penale din legi speciale
române – comentate si adnotate cu jurisprudenta si doctrina”, Vol. V, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 1996.
 Ioana Vasiu, „Criminalitatea informatica”, Editura Nemira, Bucuresti, 1998.
 Romul Petru Vonica, „Drept comercial – partea generala”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2000.
 „Dictionarul explicativ al limbii române ”, Editura Academiei Române, Institutul de
Lingvistica Iorgu Iordan ,Bucuresti, 1998.


LEGISLATIE
 Codul Penal , Editura All Beck, Bucuresti, 2003 .
 Codul Civil , Editura All Beck, Bucuresti, 2002.
 Codul de procedura penala, Editura All Beck, Bucuresti, 2003.
 Codul de procedura civila , Editura All Beck, Bucuresti, 2003.
 Legea nr. 62/1974, publicata în Buletinul Oficial nr. 137 din 2 noiembrie 1974 .
 Legea nr. 64/1991, publicata în Monitorul Oficial nr. 212 din 21 octombrie
 Legea nr.11/1991, publicata în Monitorul Oficial nr. 24 din 30.01.1991.
 Legea nr. 129/1992, publicata în Monitorul Oficial nr. 8 din 8 ianuarie 1993.
 Legea nr. 16/1995, publicata în Monitorul Oficial nr.45 din 9 martie 1995.
 Legea nr.8 /1996 , publicata în Monitorul Oficial nr.60 din 26 martie 1996.
 Legea nr.84/1998 ,publicata în Monitorul Oficial nr.161 din 23 aprilie 1998.
 Legea nr. 93/1998, publicata în Monitorul Oficial nr. 186 din 20 mai 1998.
 Legea nr. 255/ 1998 ,publicata în Monitorul Oficial nr.525 din 31 decembrie 1998.
 Legea nr. 197/2000, publicata în Monitorul Oficial din 13 noiembrie 2000.
 Legea nr. 585/ 2002, publicata în Monitorul Oficial nr. 810 din 7 noiembrie 2002.
 Legea nr. 203/2002, pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 publicata
în Monitorul Oficial nr. 340 din 22 mai 2002.
 Legea nr. 365 / 2002, , publicata în Monitorul Oficial nr.483 din 5 iulie 2002.
 Proiectul de lege privind prevenirea si combaterea criminalitatii informatice
aprobat de Guvernul României la data de 27 noiembrie 2002.


JURISPRUDENTA
 Culegere de decizii, 1962;
 Culegere de decizii, 1969;
 Revista româna de drept, nr.3/1970;
 Revista româna de drept, nr.4/1972;
 Culegere de decizii, 1973;
 Culegere de decizii, 1977;
 Revista româna de drept, nr.6/1980;
 Culegere de decizii, 1981;
 Revista româna de drept, nr.4/1984;
 Dreptul, nr.7/1992;
 Dreptul, nr.11/1997;
 Dreptul, nr.8/2000;
 Dreptul ,nr.2/2002;


ALTE SURSE
 Regulamente,decizii,directive,acte si tratate de aderare la Comunitatile europene
 Site-uri
• www. crie. ro
• www. law-consel.com
• www.indaco. ro
• www. mcti. ro
• www. osim. ro
• www. internet-legi .ro
• www. europa. eu.int
• www. uniuneaeuropeana. go. ro
• www. infoeuropa. ro
• www. legi-internet. ro
• www. juris . ro

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Infractiuni in domeniul proprietatii intelectuale
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 107
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Infractiuni in domeniul proprietatii intelectuale

Infractiuni in domeniul proprietatii intelectuale

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker