Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Infractiuni si fraude in domeniul informatic

Descriere

Noua civilizaţie informatică se bazează pe disponibilitatea şi accesibilitatea informaţiei. După cum se arată în unele studii producţia de informaţie reprezintă în prezent mai mult decât echivalentul fabricilor de ieri, pentru că informaţia nu se epuizează. Astăzi, sute de milioane de computere sunt interconectate între ele prin reţele complexe terestre sau prin satelit şi economii în valoare de sute de milioane de dolari depind de corectitudinea şi rapiditatea operaţiilor făcute între ele.

Din datele date publicităţii rezultă că exporturile mondiale de servicii şi proprietăţi intelectuale le-au egalat pe cele de automobile şi electronice. Aceste rezultate sunt, de altfel, şi normale dacă avem în vedere că informaţia a devenit de o importanţă vitală în orice domeniu. Astfel dacă nu este protejată poate fi cucerită sau distrusă.

Drept consecinţă, protejarea informaţiei a devenit problema numărul unu la acest început de mileniu. Toate aceste realităţi, dar şi caracterul de noutate pe care îl prezintă această parte a dreptului care se află la interferenţa cu domeniul informatic, ne-au motivat în alegerea temei prezentei lucrări.

În realizarea unei cât mai complete abordări am structurat lucrarea de faţă pe parcursul a patru capitole astfel:

 un capitol introductiv în care am avut în vedere atât o secţiune referitoare la cele mai importante noţiuni folosite în limbajul informatic cât şi trei secţiuni privind criminalitatea în domeniul informatic – noţiunea de criminalitate informatică, amploarea fenomenului şi caracterul transfrontalier al acesteia;

 în capitolul II al lucrării, intitulat sugestiv „Infracţiuni şi fraude săvârşite prin sau cu ajutorul calculatorului” am avut în vedere clasificarea acestui tip de infracţiuni atât potrivit normelor internaţionale în domeniu, în special cele elaborate în cadrulş Consiliului Europei, dar şi cadrul legal actual din România, inclusiv mult aşteptata Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003, cea mai recentă lege în domeniu, şi de altfel, şi singura care reglementează acest tip de infracţionalitate în România;

 având în vedere vertiginoasa dezvoltare a reţelei INTERNET, atât la nivel mondial cât şi în ţara noastră, dacă avem în vedere ultimii 2-3 ani, din lucrare nu putea lipsi şi un capitol dedicat infracţiunilor şi fraudelor comise prin Internet. Astfel acestei problematici i-am dedicat capitolul III al lucrării, capitol din care nu puteau lipsi unele explicaţii de natură tehnică a celor mai importante cuvinte şi expresii uzitate în acest domeniu (ex.: Internet, www – World Wide Web, e-mail etc.) pentru ca apoi să ne oprim la criminalitatea în acest domeniu cu numeroase exemple care susţin explicaţiile de natură teoretică;

 pentru o cât mai completă abordare a temei propuse spre analiză un capitol foarte important la rândul său este şi cel dedicat prevenirii infracţiunilor informatice şi mijloacelor de securitate a mediului informatic (Capitolul IV).

În concluzie, în lucrarea de faţă am încercat să abordăm dacă nu toate, atunci măcar cele mai importante probleme ridicate în domeniu, încercând o sistematizare cât mai corectă a materialelor pe care le-am avut la dispoziţie şi venind cu o multitudine de exemple care să de-a lucrării şi o notă practică, nu numai teoretică.

De altfel, aspectele practice pun în evidenţă gravitatea şi amploarea fenomenului criminal în domeniul informatic, şi, se pare că toate acestea au motivat şi legiuitorul nostru în a reglementa acest tip de infracţiuni, într-adevăr ceva cam târziu, însă binevenit.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

C U P R I N S

- INFRACŢIUNI ŞI FRAUDE ÎN DOMENIUL INFORMATIC -

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA ÎN DOMENIUL INFORMATIC

SECŢIUNEA I: NOŢIUNI GENERALE PRIVIND LIMBAJUL INFORMATIC

SECŢIUNEA A II-A: NOŢIUNEA DE „CRIMINALITATE INFORMATICĂ”

SECŢIUNEA A III-A: AMPLOAREA FENOMENULUI CRIMINAL

SECŢIUNEA A IV-A: CARACTERUL TRANSFRONTALIER AL CRIMINALITĂŢII INFORMATICE

 

CAPITOLUL II: INFRACŢIUNI ŞI FRAUDE SĂVÂRŞITE PRIN SAU CU AJUTORUL CALCULATORULUI

SECŢIUNEA I: NORME INTERNAŢIONALE DE REGLEMENTARE A INFRACŢIUNILOR INFORMATICE

§ 1. Prezentare generală

§ 2. Clasificarea Infracţiunilor informatice potrivit listelor elaborate în cadrul Consiliului Europei

SECŢIUNEA A II-A: CADRUL NORMATIV INTERN APLICABIL ÎN MATERIA INFRACŢIUNILOR INFORMATICE

 

CAPITOLUL III: INFRACŢIUNI ŞI FRAUDE PRIN INTERMEDIUL REŢELEI INTERNET

SECŢIUNEA I: EXPLICAREA UNOR TERMENI ŞI EXPRESII UZUALE

§ 1. INTERNET-ul – definiţie şi caracterizare

§ 2. Alte noţiuni şi expresii uzuale

SECŢIUNEA A II-A: INFRACŢIONALITATEA PRIN INTERNET

§ 1. Activităţi criminale prin Internet. Prezentare generală

§ 2. Defăimarea prin reţeaua Internet

§ 3. Răspândirea de materiale obscene prin Internet

SECŢIUNEA A III-A: EXEMPLE DE INFRACŢIUNI. CAZUISTICĂ

 

CAPITOLUL IV: PREVENIREA INFRACŢIUNILOR INFORMATICE ŞI MIJLOACE DE SECURITATE INFORMATICĂ

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

B i b l i o g r a f i e
 
-      G. Antoniu, „Infracţiuni în legătură cu folosirea calculatoarelor”, Revista „Studii de Drept Românesc”.
-      Vladimir Hanga, „Dreptul şi calculatoarele”, Editura Academiei, Bucureşti, 1991.
-      Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, „Infracţionalitatea în domeniul informaticii”, Revista „Dreptul” , nr. 10-11/1994.
-      Ioana Vasiu, „Infracţiui săvârşite cu ajutorul calculatorului”, Revista Română de Drept Penal, nr. 2/1996.
-      Ioana Vasiu, „Implicaţii legale şi etice ale folosirii INTERNET”, Revista Română de Drept Penal, nr. 4/1996.
-      Gh. Bica, Gh. Mihail, „Infracţiuni săvârşite prin calculator”, Revista Română de Drept Penal, nr. 4/1996.
-      C. Bulai, „Drept penal român. Partea generală”, Casa de Editură şi Presă Şansa SRL, Bucureşti, 1992.
-      Peter Norton, „Secrete PC”, Editura Teora, Bucureşti, 1996.
-      Alvin Tofler, „Powershift”, Editura Antet, Bucureşti, 1995.
-      R. Mârşanu, „Sisteme de calcul”, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995.
-      L. C. Christie, J. Christie, „The encyclopedia of Microcomputer Terminology”, Pretice Hall, SUA, 1984.
-      L. Vasiu, I. Vasiu, „Internet – ghid de navigare”, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 1996.
-      L. Vasiu, I. Vasiu, „Informatică juridică şi drept informatic”, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 1997.
-      Ioana Vasiu, „Criminalitatea informatică”, Editura Nemira, Bucureşti, 1998.
-      Ion Eugen Sandu, Florin Sandu, Gheorghe-Iulian Ioniţă, „Criminologie”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001.
-      L. Vasiu, I. Vasiu, „Informatică juridică şi drept informatic”, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 1997.
-      Ion Stoian, Emilia Dragne, Mihai Stoian, „Comerţ internaţional. Tehnici, strategii, elemente de bază ale comerţului electronic”, Vol. II, Editura Caraiman, 2001.
-      Obscene Publications Act”, 1959.
-      G. Marcov, „Criterii de delimitare a formei agravate de forma simplă a infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice”, Revista Română de Drept, nr. 10/1971.
-      Wendy Grossman, „Secret Service”, în „The Daily Telegraph”, 30 aprilie 1996.
-      E. Rotaru, „Nevoia de comunicare”, Supliment PC – Report, nr. 26, noiembrie 1994.
-      V. V. Patriciu, „Criptografia în Cyberspace”, BYTE-România, octombrie 1995.
-      „Demontări, spar­geri, performanţă - isprăvi notorii ale hackerilor”, BYTE-România, octombrie 1995.
-      „20 de contribuţii aduse societăţii”, BYTE România, octombrie, 1995.
-      „De la Pearl Harbour-ul electronic la dispozitivul francez”, „Planeta Internet”, nr. 2/1997.
-      Leonida Pastor în „Revista Română de Drept penal”, nr. 2/1994.
-      D. Rădoiu, „Noua ordine informaţională”, BYTE România, octombrie, 1995.
-      Raportul privind „Criminalitatea informatică”, Strasbourg, 1990.
-      www.mcti.ro - site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
-      www.internet-legi.ro
-      www.fbi.gov

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Infractiuni si fraude in domeniul informatic
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 51
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Infractiuni si fraude in domeniul informatic

Infractiuni si fraude in domeniul informatic

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker