Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Neglijenta in pastrarea secretului de stat

Descriere

În primul rând trebuie să reţinem că în aprecierea caracterului de secret de stat care se atribuie unui document trebuie să se ţină seama de prevederile art. 150 alin. 1 din Codul penal, modificat şi completat prin Legea nr. 268/2006 , prin Legea nr. 337/2007 şi prin Legea nr. 58/2008. Potrivit acestui text de lege: „secrete de stat sunt documentele şi datele care prezintă în mod vădit acest caracter, precum şi cele declarate sau clasificate astfel prin hotărâre a Guvernului”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

CUPRINS
NEGLIJENTA ÎN PASTRAREA INFORMATIILOR SECRETE DE STAT


Capitolul 1: Notiuni introductive privind infractiunile de serviciu sau în legatura cu serviciul
Sectiunea 1.1. Cadrul de reglementare si incriminarea infractiunilor de serviciu sau în legatura cu serviciul
Sectiunea 1.2. Evolutia reglementarilor privind infractiunile de serviciu sau în legatura cu serviciul
Sectiunea 1.3. Aspecte de drept comparat
Sectiunea 1.4. Elemente comune infractiunilor de serviciu sau în legatura cu serviciul


Capitolul 2: Continutul juridic si caracterizarea infractiunii de neglijenta în pastrarea informatiilor secrete de stat
Sectiunea 1.1. Continutul juridic al infractiunii
Sectiunea 1.2. Delimitari conceptuale
    1.2.1. Notiunea de informatii secrete de stat
    1.2.2. Continutul notiunii de informatii clasificate
    1.2.3. Criterii de clasificare a informatiilor secrete de stat
Sectiunea 1.3. Conditii preexistente
    1.3.1. Obiectul juridic specific al infractiunii
    1.3.2. Obiectul material al infractiunii
Sectiunea 1.4. Subiectii infractiunii
    1.4.1. Subiectul activ al infractiunii
    1.4.2. Subiectul pasiv al infractiunii


Capitolul 3: Continutul constitutiv al infractiunii

Sectiunea 1.1. Latura obiectiva a infractiunii
    1.1.1. Elementul material
    1.1.2. Urmarea imediata
    1.1.3. Legatura de cauzalitate
Sectiunea 1.2. Latura subiectiva a infractiunii


Capitolul 4: Forme. Modalitati. Sanctiuni
Sectiunea 1.1. Formele infractiunii
Sectiunea 1.2. Modalitati normative
Sectiunea 1.3. Sanctiuni


Capitolul 5: Concluzii


Bibliografie

BIBLIOGRAFIE


I. LEGISLATIE

 Codul penal
 Legea nr. 278/2006, pentru modificarea si completarea Codului penal,
precum si pentru modificarea si completarea altor legi, Editura C.H. Beck,
actualizat la 15.07.2006, Bucuresti, 2006;
 Legea nr. 337 din 3 decembrie 2007 pentru completarea Codului penal,
publicata în Monitorul Oficial nr. 841 din data de 8 decembrie 2007;
 Legea nr. 58 din 19 martie 2008 pentru completarea Codului penal,
publicata în Monitorul Oficial nr. 228 din data de 25 martie 2008;
 Codul de procedura penala
 Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate,
publicata în Monitorul Oficial al României nr. 248 din 12 aprilie 2002;
 Ordonanta de Urgenta nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a
art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,
publicata în Monitorul Oficial al României nr. 205 din 10 martie 2005;
 Legea nr. 151 din 20 mai 2005 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 16/2005 publicata în Monitorul Oficial al României nr. 441
din 25 mai 2005;
 Legea nr. 268 din 1 octombrie 2007 pentru completarea art. 7 din Legea nr.
182/2002 privind protectia informatiilor clasificate publicata în Monitorul
Oficial al României nr. 678 din 4 octombrie 2007
 Hotarârea nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protectia informatiilor secrete
de serviciu, publicata în Monitorul Oficial nr. 575 din 5 august 2002
 Ordonanta de Urgenta nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea si
functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,
publicata în Monitorul Oficial nr. 826 din 15 noiembrie 2002
 Legea nr. 343 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si
functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,
publicata în Monitorul Oficial nr. 263 din 30 martie 2005
 Legea nr. 267 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre
România si Uniunea Europeana privind procedurile de securitate pentru
schimbul de informatii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005,
publicata în Monitorul Oficial al României nr. 903 din 10 octombrie 2005
 Legea nr. 423 din 25 octombrie 2004 privind aderarea României la Acordul
dintre partile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea
informatiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997, publicata în Monitorul
Oficial nr. 993 din 28 octombrie 2004
 Ordonanta Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea si desfasurarea
activitatii de curierat pentru materialele NATO clasificate publicata în
Monitorul Oficial nr. 793/31-08-2005
 Hotarârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor
nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, publicata în
Monitorul Oficial nr. 485 din 5 iulie 2002
 Hotarârea nr. 185 din 9 martie 2005 privind modificarea Standardelor
nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin
Hotarârea Guvernului nr. 585/2002, publicata în Monitorul Oficial nr. 247
din 24 martie 2005
 Legea nr. 51 din 29 iulie 1991 privind siguranta nationala a României,
publicata în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991
 Legea nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul
la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie
în probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, publicata în
Monitorul Oficial nr. 224 din 22 mai 2000
 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European si al
Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele
Parlamentului European, ale Consiliului si ale Comisiei, publicat în JO/L
145 din 31.5.2001


II. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII
 Alexandru Boroi, „Drept penal. Partea speciala” (conform Legii nr.
278/2006), Editura All Beck, Bucuresti, 2006
 V. Lazar, “Dreptul penal. Partea speciala (Infractiuni prevazute în Codul
Penal Român în vigoare, cu modificarile si completarile la zi”, Editura
Universitara, Bucuresti, 2006;
 Alexandru Boroi, Gh. Nistoreanu, „Drept penal. Partea speciala”, Editura
All Beck, Bucuresti, 2005.
 Valerica Lazar, Ilie Pascu, „Drept penal. Partea speciala. Infractiuni
prevazute în Codul penal român”(cuprinde modificarile si modificarile
Codului penal pâna la 30 martie 2003), Editura Lumina Lex, Bucuresti,
2003.
 Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, „Drept penal. Partea speciala”, Vol. II
„Teorie si practica judiciara. Infractiuni prevazute în legi speciale”, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 Vasile Dobrinoiu, „Drept penal. Partea speciala”, Vol. I - „Teorie si
practica”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, Ioan Molnar, V. Dobrinoiu, Ilie Pascu, Valerica
Lazar, Drept penal Partea speciala, Editie revazuta si adaugita, Editura
Europa Nova, Bucuresti, 1999.
 Theodor Mrejeru, Dumitru Petre Andreiu Florescu, Dan Safta, Marieta
Safta, „Infractiunile de coruptie, Aspecte teoretice si practice”, Editura All
Beck, Bucuresti, 2000.
 Gh, Diaconescu, „Infractiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print,
Bucuresti, 1997.
 Octavian Loghin, Tudorel Toader, „Drept penal român. Partea speciala”,
Casa de editura si presa Sansa SRL, Bucuresti, 1996.
 Antonio Segreto, Gaetano de Luca, „Delictele comise de functionarii
publici împotriva administratiei publice”, Editura Giuffre, Milano, 1991.
 Aneta Grigorovici, „Infractiuni de serviciu sau în legatura cu serviciul”,
Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti 1976.
 Vintila Dongoroz, Gheorghe Darâna, Siegfried Kahane, Dumitru
Lucinescu, Aurel Nemes, Mihai Popovici, Petre Sârbulescu, Vasile
Stoican, „Noul cod penal si Codul penal anterior, prezentare comparativa”,
Editura Politica, Bucuresti, 1968.
 V. Dobrinoiu, „Traficarea functiei si a influentei în dreptul penal”, Editura
Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1983.
 G. Antoniu, Marin Popa, St. Danes, „Codul penal pe întelesul tuturor”,
Editura Politica, Bucuresti, 1988.
 George Antoniu, Constantin Bulai, Gh. Chivulescu, „Dictionar juridic
penal”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1976.
 O. A. Stoica, „Drept penal. Partea speciala”, Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1976.
 Radu Lupascu, „Infractiunile de luare de mita, primire de foloase
necuvenite si trafic de influenta”, în Revista Dreptul nr. 5-6/1994 si Revista
Pro-lege nr. 1/1994.
 Vasile Dobrinoiu, „Coruptia în dreptul penal român”, Bucuresti, 1995.
 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Fodor, n. Iliescu, C. Bulai, R. Stanoiu, V.
Rosca „Explicatiile teoretice ale Codului penal român”, Vol. IV, Editura
Academiei Române, Bucuresti, 1972.
 Oliviu Augustin Stoica „Drept penal. Partea speciala”, Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1996.
 D. Ciuncan, „Criterii distinctive la unele infractiuni de serviciu sau în
legatura cu serviciul”, RRD 1/1987.
 Gh. Darînga, I. Peteu, „Despre infractiunea de abuz în serviciu”, Revista
Justitia Noua 2/1962.
 N. Hogas, „Despre caracterul subsidiar al infractiunii de abuz în serviciu”,
în Revista Legalitatea Populara nr. 4/1960.
 L. Moldovan, „Consideratii privitoare la infractiunea de abuz în serviciu”,
AUC, 1998.
 D. Pavel, „Consideratii teoretice privind infractiunile de serviciu”, în RRD
nr. 10/1967.
 Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stanoiu
R., Rosca V., „Explicatii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III,
Partea speciala, Editura Academiei, Bucuresti, 1971.
 Gheorghiu-Bradet Ion, „Drept penal român – partea speciala”, vol. I,
Editura Europa Nova, Bucuresti, 1994.
 Loghin Octavian, Filipas Avram, „Drept penal român. Partea speciala”,
Casa de editura si presa „Sansa” SRL, Bucuresti, 1992.
 Loghin Octavian, Toader Tudorel, „Drept penal român, partea speciala”,
Editura Sansa S.R.L., Bucuresti, 1997.
 Sima Constantin, „Codul penal adnotat cu practica judiciara 1969-2000”,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 Vasiliu T., Pavel D., Antoniu G., Lucinescu D., Papadopol V., Ramureanu
V., „Codul penal al R.S.R. comentat si adnotat”, Editura Stiintifica si
enciclopedica, Bucuresti, 1975.
 G. Antoniu, „Reforma penala si principiile fundamentale ale dreptului
penal român”, în R.D.P. nr. 3/1996.
 Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practica
judiciara penala pe anul 1998”, Editura All Beck, Bucuresti, 1999.
 Augustin Ungureanu, „Curtea de Apel Bacau. Jurisprudenta penala pe anul
1997”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998;
 Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practica
judiciara pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucuresti, 1998.
 Vasile Papadopol, Mihai Popovici, „Repertoriu alfabetic de practica
judiciara în materie penala pe anii 1969-1975”, Editura Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1977.
 Augustin Ungureanu, „Consideratii în legatura cu aplicarea unor dispozitii
ale Legii nr. 140/1996, pentru modificarea si completarea Codul penal”, în
Revista Dreptul nr. 4/1997

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Neglijenta in pastrarea secretului de stat
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 74
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Neglijenta in pastrarea secretului de stat

Neglijenta in pastrarea secretului de stat

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker