Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Concurenta neloiala in Romania

Descriere

În primul rând trebuie să precizăm că prin „dreptul concurenţei comerciale” se înţelege ansamblul de reglementări destinate să asigure, în raporturile de piaţă interne şi internaţionale, existenţa şi exerciţiul normal al competiţiei dintre agenţii economici, în lupta pentru câştigarea, extinderea şi păstrarea concurenţei.

Din această definiţie rezultă sintetic componentele principale ale dreptului concurenţei comerciale şi anume:

 un complex de reglementări specifice, care îi formează cadrul legal;

 ambianţă economică adecvată, constând într-o piaţă liberă;

 existenţa şi modalităţile de exercitare a competiţiei economice;

 relaţiile de concurenţă dintre agenţii economici, care se confruntă spre a-şi câştiga şi consolida o clientelă proprie.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

- C U P R I N S -

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CONCURENŢA

SECŢIUNEA I: LIBERTATEA COMERŢULUI ŞI A CONCURENŢEI

SECŢIUNEA A II-A: REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVIND CONCURENŢA

§ 1. REGLEMENTĂRI PE PLAN INTERN

§ 2. CADRUL LEGAL INTERNAŢIONAL

SECŢIUNEA A III-A: STRUCTURI INSTITUŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A CONCURENŢEI

§ 1. CONSILIUL CONCURENŢEI

§ 2. CONSILIILE LOCALE ALE COMUNELOR ŞI ORAŞELOR.

§ 3. CAMERELE DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE.

§ 4. INSTITUŢIA AVOCATUL POPORULUI.

§ 5. OFICIUL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR.

 

CAPITOLUL II: CONCURENŢA LOIALĂ ŞI CONCURENŢA NELOIALĂ

SECŢIUNEA I: CONCURENŢA LOIALĂ – NOŢIUNE ŞI OBIECT

§ 1. NOŢIUNE

§ 2. SEMNIFICAŢIA ECONOMICĂ A CONCURENŢEI. COMPETIŢIA PE PIAŢĂ

§ 3. OBIECTIVELE CONCURENŢEI LOIALE

§ 4. FUNCŢIILE CONCURENŢEI

§ 5. CONDIŢIILE NECESARE EXERCITĂRII CONCURENŢEI LIBERE.

 SECŢIUNEA A II-A: CONCURENŢA NELOIALĂ – NOŢIUNE ŞI FORME DE MANIFESTARE

§ 1. NOŢIUNEA ŞI CONDIŢIILE CONCURENŢEI NELOIALE

§ 2. REGLEMENTARE LEGALĂ

§ 3. CLASIFICAREA ACTELOR DE CONCURENŢĂ NELOIALĂ

§ 4. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA PRACTICILOR NTICONCURENŢIALE ŞI A CONCENTRĂRILOR ECONOMICE

§ 5. SANCŢIONAREA PRACTICILOR ANTICONCURENŢIALE ŞI A ÎNCĂLCĂRII LIMITELOR LEGALE ALE CONCENTRĂRII ECONOMICE

 

CAPITOLUL III: CONCURENŢA NELOIALĂ ÎN REGLEMENTAREA CODULUI PENAL ROMÂN

SECŢIUNEA I: ELEMENTE COMUNE INFRACŢIUNILOR ECONOMICE PREVĂZUTE DE CODUL PENAL ROMÂN

§ 1. OBIECTUL INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

§ 2. SUBIECŢII INFRACŢIUNILOR

§ 3. LATURA OBIECTIVĂ ŞI LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACŢIUNILOR ECONOMICE.

§ 4. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

SECŢIUNEA A II-A: CONŢINUTUL LEGAL AL INFRACŢIUNII DE CONCURENŢĂ NELOIALĂ

SECŢIUNEA A III-A: CONDIŢII PREEXISTENTE

§ 1. OBIECTUL INFRACŢIUNII

A. Obiectul juridic special.

B. Obiectul material.

§ 2. SUBIECŢII INFRACŢIUNII

 A. Subiectul activ

B. Subiectul pasiv.

 SECŢIUNEA A IV-A: CONŢINUTUL CONSTITUTIV

§ 1. LATURA OBIECTIVĂ

A. Elementul material.

B. Urmarea imediată.

C. Raportul de cauzalitate.

§ 2. LATURA SUBIECTIVĂ

§ 3. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

A. Forme.

B. Modalităţi.

 

CAPITOLUL IV: ANALIZA FAPTELOR DE CONCURENŢĂ NELOIALĂ POTRIVIT LEGISLAŢIEI SECUNDARE

 SECŢIUNEA I: EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND FAPTELE DE CONCURENŢĂ NELOIALĂ

SECŢIUNEA A II-A: CLASIFICAREA FAPTELOR DE CONCURENŢĂ NELOIALĂ POTRIVIT LEGII NR. 11/1991, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

B I B L I O G R A F I E  S E L E C T I V Ă

 

 
   B I B L I O G R A F I E  
 
 
-     Valerică Lazăr, Infracţiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
-     Valerică Lazăr, Ilie Pascu, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni prevăzute în Codul penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
-     Valerică Lazăr, Infracţiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală, Editura ALL Beck, Bucureşti, 1999.
-     George Antoniu, Marin Popa, Ştefan Daneş, “Codul penal pe înţelesul tuturor”,Bucureşti, 1976.
-     Mihai Apetrei, Drept procesual penal, Editura Victor, Bucureşti, 2001.
-     Vasile Bercheşan, Ion N. Dumitraşcu, "Probele şi mijloacele de probă", Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1994.
-     Vasile Bercheşan, „Cercetarea penală (Criminalistica – teorie şi practică). Îndrumar complet de cercetare penală”, Editura ICAR, Bucureşti, 2002.
-     Valeriu Bogdănescu, ş.a. "Probleme de drept din deciziile curţii Supreme de Justiţie (1990-1992)", Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1995.
-     Coca-Cozma Maria, “Infracţiuni economice prevăzute în Codul penal”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.
-     Ştefan Daneş, “Repertoriu de practică judiciară în materie penală”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1989.
-     Gheorghe Diaconescu, “Infracţiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
-     V. Dobrinoiu, G. Nistoreanu, “Drept penal, partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997.
-     V. Dobrinoiu, N. Conea, „Drept penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
-     Vintilă Dongoroz, “Curs de procedură penală”, ediţia a II-a, Bucureşti, 1942.
-     Vintilă Dongoroz ş. a. "Explicaţii teoretice ale Codului penal român", vol. III, Editura Academiei, Bucureşti, 1974.
-     V. Dongoroz ş.a., Explicaţii ale Codului de procedură penală român, Vol. I, Partea generală, Editura Academiei, Bucureşti, 1975.
-     V. Dongoroz, S. Kahane, I.Oancea, I.Fodor, T.Petrovici, “Infracţiuni contra avutului obştesc”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1963.
-     S. A. Golunski, „Criminalistica”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
-     Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, I. Molnar, V. Dobrinoiu, I. Pascu, V. Lazăr, „Drept penal – partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
-     Gh. Nistoreanu, I. Pascu, V. Dobrinoiu, I. Molnar, A. Boroi, V. Lazăr, “Drept penal –curs selectiv pentru examenul de licenţă”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 2001.
-     Traian Pop, "Drept procesul penal, partea generală", vol. III, Tipografia Naţională Cluj, 1947.
-     Oliviu Augustin Stoica, “Drept penal, partea specială”, Editura Ştinţinfică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975.
-     M.S. Strogovici, “Procesul penal sovietic”, Editura de Stat, 1950.
-     Camil Suciu, “Criminalistica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 
-     Gr. Theodoru, L. Moldovan, "Drept procesual penal", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.
-     T. Vasiliu ş.a., „Codul penal al României comentat şi adnotat”, Partea specială, Vol. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
-     Nicolae Volonciu, "Tratat de procedură penală”, partea generală", vol. I şi II, Editura Paideia, Bucureşti, 1995.
-     „Practica judiciară penală”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei Române, 1992.

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Concurenta neloiala in Romania
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 70
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Concurenta neloiala in Romania

Concurenta neloiala in Romania

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker