Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul individual de munca pe durata determinata si alte tipuri speciale de contracte de munca

Descriere

Pe parcursul acestui proiect am detaliat aspectele legate în mod particular de contractul individual de muncă pe durată determinată. (Regula în materie o constituie, potrivit art. 12 alin. 1 din Codul muncii, încheierea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, însă, prin excepţie legiuitorul permite încheierea contractului de muncă şi pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege (art. 12 alin. 2 din Codul muncii). 

 
În finalul studiului am avut în vedere şi alte formă de muncă. Astfel, telemunca, flextime, flexmunca, outsourcind sau chiar freelancer, sunt concepte care nu au existat în ultimii zece ani în vocabularul uzual, însă, în virtutea unor cerinţe specifice, foarte multe companii încep să recurgă la servicii de muncă temporară sau outsourcing, care le oferă flexibilitate. 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

CUPRINS

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ ŞI ALTE TIPURI SPECIALE DE CONTRACTE DE MUNCĂ
 
 
 
CAPITOLUL I: ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN GENERAL
1. Noţiunea şi sediul normativ cu privire la contractul individual de muncă
2. Elementele contractului individual de muncă
3. Trăsăturile contractului individual de muncă
4. Condiţiile de validitate ale contractului individual de muncă
4.1. Capacitatea juridică a părţilor contractului de muncă
4.2. Consimţământul părţilor la încheierea contractului individual de muncă
4.3. Obiectul contractului
4.4. Cauza contractului
5. Condiţii speciale la încheierea contractului individual de muncă
 
 
CAPITOLUL II: CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ 
1.  Reglementarea, noţiunea şi condiţiile contractului individual de muncă pe durată determinată 
2. Cazurile în care se poate încheia contractul individual de muncă pe durată determinată
3. Perioada de probă şi condiţiile de muncă
4. Contractul  individual de muncă pe durată determinată în reglementările Uniunii Europene 
4.1. Directiva 1999/70/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată
4.2. Directiva 91/383/CEE de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă cu durată determinată sau un raport de muncă temporară
 
 
CAPITOLUL III: ALTE TIPURI SPECIALE DE CONTRACTE DE MUNCĂ
1. Munca prin agent de muncă temporară
1.1. Reglementare, noţiune şi condiţii
1.2. Munca prin agent de muncă temporară în reglementările Uniunii Europene - Directiva 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă temporară
2. Contractul individual de muncă cu timp parţial
2.1. Reglementare internă, noţiune şi trăsături
2.2. Contractul individual de muncă cu timp parţial în reglementările Uniunii Europene - Directiva CE nr. 97/81 privind acordul cadru asupra muncii cu timp parţial
3. Munca la domiciliu
4. Alte forme de muncă 
 
CAPITOLUL IV: CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat în anul 2011 (ca urmare a adoptării Legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003).
- Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediţia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Alexandru Ţiclea, Tratat de jurisprudenţă în materia dreptului muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
- Ion Traian Ştefănescu, Tratat teoretic si practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Alexandru Ţiclea, Codul muncii comentat, Vol. I şi II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
- C. Gîlcă, Codul muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- Andrei Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- Ovidiu Ţinca, Observaţii referitoare la unele clauze specifice din contractul individual de muncă, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2008;
- A. Cioriciu Ştefănescu, Condiţiile speciale privind încheierea contractului de munca la domiciliu - elemente de drept comparat, în Revista română de dreptul muncii nr. 2/2008;
- A. Cioriciu Ştefănescu, Forme de prestare a muncii la domiciliu, în Revista română de dreptul muncii, nr. 3/2008.
- A. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan - Codul muncii. Comentariu pe articole, Vol. I, Editura C.H. Beck, 2007;
- Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare”, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007;
- Laura Maieran, Vârsta minimă de încadrare în muncă în legislaţia altor state, în Revista română de dreptul muncii nr. 2/2005;
- A. Athanasiu, L. Dima, Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
- Şerban Beligrădeanu, Studii de drept român al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
- Alexandru Ţiclea, „Contractul individual de muncă”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
- Alexandru Ţiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara Ţichindelean, Ovidiu Ţinca, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;
- Sanda Ghimpu, Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii, ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
- Ion Traian Ştefănescu, Durata şi conţinutul contractului individual de muncă, în Raporturi de muncă nr. 6/1997;
- O. Ţinca, Protecţia datelor cu caracter personal în raportul de muncă, în Revista Română de dreptul muncii nr. 1/2004;
- O. Ţinca, Poziţia angajatorului în raport cu salariatul său în contractul individual de muncă, în Revista Română de dreptul muncii nr. 2/2004;
- Ovidiu Ţinca, Clauza de mobilitate din contractul individual de muncă, în Revista Dreptul nr. 11/2003;
- Ovidiu Ţinca, Unele clauze specifice contractului individual de muncă, în Revista de Drept Comercial nr. 6/2003.
 
Titlul lucrarii: Contractul individual de munca pe durata determinata si alte tipuri speciale de contracte de munca
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 70
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Anna Karenina vol 1, 2

Anna Karenina vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 85.00
CUORE (inima de copil)

CUORE (inima de copil)

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker