Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Conflictele de munca. Notiune si clasificare

Descriere

Este de reţinut că Legea nr. 62/2011 utilizează sintagma conflicte de muncă, plecând de la premisa că pentru definirea conflictelor de muncă nu este important numărul participanţilor, ci obiectul conflictului: Conflictele dintre salariaţi şi unităţile la care sunt încadraţi, cu privire la interesele cu caracter profesional, social sau economic ori la drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă, sunt conflicte de muncă. Salariaţii şi unităţile au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin bună înţelegere sau prin procedurile stabilite de lege. 

 

În aceeaşi ordine de idei, Noul Cod al muncii republicat în 2011 arată: Conflictul de muncă reprezintă orice dezacord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de muncă. 
 
Art. 1 din Legea nr. 62/2011 defineşte conflictul de muncă ca fiind: conflictul dintre angajaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă sau de serviciu. Aceeaşi definiţie se regăseşte şi în art. 231 din Codul muncii, republicat în 2011.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

 CONFLICTELE DE MUNCĂ. NOŢIUNE ŞI CLASIFICARE

- Cuprins -
 
 
INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND CONFLICTELE DE MUNCĂ
 
1.1. Scurt istoric al reglementărilor
1.2. Cadrul legal actual cu privire la conflictele de muncă
1.3. Noţiunea şi elementele caracteristice conflictelor de muncă
1.4. Scopul principal al procedurilor de reglementare a conflictelor de muncă 
1.5. Clasificarea conflictelor de muncă. Scurtă prezentare
1.6. Normele internaţionale ale muncii şi conflictele de muncă
 
CAPITOLUL 2: CONFLICTELE COLECTIVE DE MUNCĂ
 
2.1. Noţiunea conflictelor colective de muncă
2.2. Obiectul conflictelor colective de muncă
2.3. Declanşarea conflictelor colective de muncă
2.4. Modalităţi de soluţionare a conflictelor colective de muncă
2.4.1. Concilierea conflictelor de interese
2.4.2. Medierea şi arbitrajul conflictelor colective de muncă
2.5. Greva
2.5.1. Noţiune
2.5.2. Declanşare şi desfăşurare
 
CAPITOLUL 3: CONFLICTELE INDIVIDUALE DE MUNCĂ
 
3.1. Noţiunea conflictelor individuale de muncă
3.2. Clasificarea conflictelor individuale de muncă
3.3. Procedura de soluţionare a conflictelor de individuale de muncă
 
CONCLUZII
 
BIBLIOGRAFIE
 
 
 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 
1. LEGISLAŢIE
 
־ Legea nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 582 din data de 29 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele intervenite prin Legea nr. 62/2011;
־ Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial nr. 345 din data de 18 mai 2011, în baza modificărilor survenite prin Legea nr. 40 din 31 martie 2011;
־ Lege nr. 200/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale publicată în Monitorul Oficial nr.  725 din 27.10.2008;
־ Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 10 mai 2011.
 
2. LITERATURĂ DE SPECIALITATE
 
־ Athanasiu Alexandru, Dima Luminiţa, Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
־ Beligrădeanu Şerban, Ştefănescu Ion Traian, Dicţionar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997;
־ Belu Adriana, Godeanu Narcis, Tită Cezar, Drumea Mihnea, Relaţii colective de muncă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008;
־ Belu Magdo Mona Lisa, Conflictele colective şi individuale de muncă, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
־ Brehoi Gherghe, Popescu Andrei, Conflictul colectiv de muncă şi greva, Editura Forum, Bucureşti, 1991;
־ Dima Luminiţa, Conflictele de interese - conflicte colective de muncă. Studiu comparat al reglementărilor din legislaţia română şi din legislaţia altor state, în Analele Universităţii din Bucureştii, nr. 2/2003;
־ Dimitriu Raluca, Conflictele de muncă şi soluţionarea lor, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2006;
־ Dimitriu Raluca, Legea pentru soluţionarea conflictelor de muncă. Comentarii şi explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
־ Gîlcă Costel, Codul muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
־ Popescu Andrei, Dreptul internaţional şi european al muncii, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
־ Ştefănescu Ion Traian, Conflictele de muncă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
־ Ştefănescu Ion Traian, Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008;
־ Ştefănescu Ion Traian, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
־ Ţiclea Alexandru, Tufan Constantin, Soluţionarea conflictelor de muncă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
־ Ţiclea Alexandru, Popescu Andrei, Tufan Constantin, Ţichindelean Marioara, Ţinca Ovidiu, Dreptul muncii, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;
־ Ţiclea Alexandru, Tratat de dreptul muncii, ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
־ Ţiclea Alexandru, Tratat de dreptul muncii, Editia a VI-a, revăzută şi adăugită, „Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
־ Uluitu Aurelian Gabriel, Greva, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008;
־ Voiculescu Nicolae, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
 
 
III. ARTICOLE ŞI REVISTE DE SPECIALITATE
 
־ Beligrădeanu Şerban, Examen de ansamblu asupra Legii nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, în Revista Dreptul nr. 1/2000;
־ Baias Flavius, Belegante V., Medierea - o altfel de justiţie, în Revista de drept comercial nr. 7-8/2002;
־ Corsiuc O. M., Procedura soluţionării conflictelor de interese (I), în Revista de drept comercial nr. 12/2007;
־ Dimitriu Raluca, Dreptul la muncă în legislaţia românească actuală, în Revista Dreptul nr. 10/1997;
־ Dimitriu Raluca, Soluţionarea conflictelor de muncă prin conciliere şi mediere, în Revista română de dreptul muncii nr. 2/2004;
־ Leţu M.C., Duţescu C., O altă abordare a suspendării grevei, în „Revista română de Dreptul muncii” nr. 3/2003;
־ Ştefănescu Ion Traian, Reglementări recente referitoare la contractele colective de muncă şi la grevă, în Revista română de dreptul muncii nr. 1/2006;
- Ţiclea Alexandru, Competenţa instanţelor judecătoreşti de a soluţiona conflictele de drepturi, în Revista română de dreptul muncii nr. 1/2002;
־ Uluitu Aurelian-Gabriel, Consideraţii referitoare la regimul juridic al grevei, în Revista Dreptul nr. 10/2004.
 
Titlul lucrarii: Conflictele de munca. Notiune si clasificare
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 64
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00

Recent vizualizate

Conflictele de munca. Notiune si clasificare

Conflictele de munca. Notiune si clasificare

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker