Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Romania si Organizatia Internationala a Muncii

Descriere

Am incercat, pe parcursul acestei lucrări, pornind de la aspectele de ordin istoric şi până la problemele actuale cu care se confruntă O.I.M., să atingem cele mai importante probleme ce privesc Organizaţia Internaţională a Muncii, astfel încât să se poată forma cu uşurinţă o imagine de ansamblu asupra acestei instituţii a O.N.U. şi asupra dreptului internaţional al muncii, în general.

Nu vor trebui neglijate nici evoluţiile recente, O.I.M. afirmând că în ultima perioadă scopul primar al Organizaţiei Internaţionale a Muncii este de a promova pentru femei şi bărbaţi oportunităţi egale de angajare în muncă decentă şi productivă în condiţii de libertate, echitate, securitate şi demnitate umană.
În contextul crizei economice şi financiare din 2009-2012, mai trebuie precizat în această scurtă introducere că O.I.M. a apreciat că „această recesiune, nu numai că a fost dramatică pentru milioane de oameni, care şi-au pierdut locul de muncă, ci, de asemenea, i-a afectat şi pe acei care şi-au păstrat locul de muncă, fiind redus, în mod dramatic PPC şi bunăstarea generală a acestora” - Juan Somavia, Directorul General al O.I.M.
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00
Cantitate:

ROMÂNIA ŞI ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII

- CUPRINS -

 

 

 

INTRODUCERE   // pag. 4


CAPITOLUL 1. Generalităţi   // pag. 7

1.1. Noţiuni şi concepte   // pag. 7

1.1.1. Conceptul de „tripartitism”   // pag. 7

1.1.2. Conceptul de „discriminare”    // pag. 7

1.1.3. Noţiunea de „acquis social”    // pag. 8

1.1.4. Noţiunea de „spaţiu social european”   // pag. 8

1.2. Constituirea Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi primele relaţii ale României cu O.I.M.    // pag. 9

1.3. Scurt istoric privind înfiinţarea O.I.M.   // pag. 10

1.4. Relaţiile României cu O.I.M. de la înfiinţare şi până în 1989   // pag. 15

1.4.1. Relaţiile României cu O.I.M. în perioada 1919-1942    // pag. 15

1.4.2. Relaţiile României cu O.I.M. între anii 1956-1989   // pag. 17

 

CAPITOLUL 2. România şi O.I.M. în perioada 1989-2012   // pag. 20

2.1. Evoluţii generale privind relaţiile României cu O.I.M. după 1989   // pag. 20

2.2. Raportul dintre dreptul internaţional al muncii creat de O.I.M. şi dreptul intern al României. Implicaţiile Constituţiei României (revizuită în 2003) şi Noului Cod civil (intrat în vigoare la 1 octombrie 2011)    // pag. 22

 

CAPITOLUL 3. Organizarea şi funcţionarea O.I.M.   // pag. 26

3.1. Aspecte generale privind competenţa O.I.M.   // pag. 26

3.2. Structura tripartită a O.I.M. şi tripartitismul    // pag. 27

3.2.1. Structura tripartită a O.I.M.   // pag. 27

a. Componenţa O.I.M.   // pag. 27

b. Organele de lucru ale O.I.M.   // pag. 28

1. Conferinţa internaţională a muncii    // pag. 28

2. Consiliul de administraţie   // pag. 30

3. Biroul internaţional al muncii   // pag. 31

4. Conferinţele regionale   // pag. 32

5. Comisiile şi reuniunile tehnice   // pag. 32

3.2.2. Principiul tripartitismului şi O.I.M.   // pag. 33

3.3. Activitatea de elaborare a documentelor şi instrumentelor internaţionale în cadrul O.I.M.    // pag. 34

3.3.1. Prezentare generală   // pag. 34

3.3.2 Elaborarea, adoptarea şi controlul aplicării instrumentelor O.I.M.    // pag. 36

a. Elaborarea convenţiilor   // pag. 36

b. Adoptarea convenţiilor   // pag. 37

c. Aplicarea convenţiilor   // pag. 38

 

CAPITOLUL 4. Analiză comparativă din perspectiva dreptului muncii. Studiu de caz: Portugalia    // pag. 41

4.1. Prezentare generală   // pag. 41

4.1.1. Regimul politic   // pag. 41

4.1.2. Portugalia, stat membru al Uniunii Europene   // pag. 42

4.1.3. Legislaţia muncii şi drepturile sociale   // pag. 42

4.2. Drepturile fundamentale ale omului din perspectiva dreptului muncii   // pag. 43

4.3. Ocuparea forţei de muncă şi resursele umane   // pag. 44

4.4. Sistemul de salarizare   // pag. 45

4.5. Durata muncii. Timpul de muncă şi timpul de odihnă   // pag. 45

4.6. Inspecţia muncii   // pag. 46

4.7. Sănătate şi securitate în muncă   // pag. 47

4.7.1. Sistemul naţional de securitate socială   // pag. 47

4.7.2. Asigurarea de şomaj   // pag. 48

4.7.3. Asigurarea de boală   // pag. 49

4.7.4. Prestaţii compensatorii ale concediilor plătite, de crăciun şi altele   // pag. 50

4.7.5. Prestaţii familiale şi asigurarea de maternitate   // pag. 51

4.7.6. Pensiile   // pag. 52

4.7.7. Accidente şi boli profesionale   // pag. 53

 

CAPITOLUL 5. Concluzii, perspective, propuneri   // pag. 55


BIBLIOGRAFIE   // pag. 59

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

- Andrei Popescu, “Dreptul internaţional al muncii”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;

- Andrei Popescu, “Dreptul internaţional al muncii”, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1998;

- Andrei Popescu, “România la Organizaţia Internaţională a Muncii”, Editura Junimea, Iaşi, 1980;

- Andrei Popescu, “Drept social european”, Suport de curs SNSPA.

- Alexandru Ţiclea, „Tratat de dreptul muncii”, ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

- Ion Traian Ştefănescu, “Tratat teoretic şi practic de drept al muncii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;

- Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare”, Editura Wolters Kluver România, 2007.

- Florescu, “Consideraţii despre O.I.M. cu specială privire la convenţiile acestei organizaţii”, în Studii şi Cercetări Juridice nr. 3/1969;

- Sanda Ghimpu, Alexandru Ţiclea, “Dreptul muncii”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;

- Maxim, “Organizaţia Internaţională a Muncii la semicentenar” în RRSI nr. 2/1969;

- Teodor Meleşcanu, “Organizaţia Internaţională a Muncii”, Editura Politică, Bucureşti, 1974;

- Raluca Miga-Beşteliu, „Organizaţii internaţionale interguvernamentale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;

- Adrian Năstase, “Acordurile internaţionale încheiate de România sau la care a devenit parte”, Editura Atelierele Tipografice Metropol, Bucureşti, 1995;

- Dan Ţop, “Elemente de dreptul muncii”, Editura Daniel, Târgovişte, 2000;

- Codul muncii, republicat în Monitorul Oficial nr. 345/2011;

- Noul Cod civil, republicat în 2011, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2011;

- Legea dialogului social nr. 62/2011;

- www.ilo.org – Site-ul oficial al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (Internaţional Labour Organization);

- www.indaco.ro – Baza de date legislativă;

- www.cdep.ro – Arhiva „Repertoriul legislativ”;

- www.studiijuridice.ro – Studii, analize şi comentarii în domeniul juridic;

- www.europainfo.ro – Acte normative şi jurisprudenţa Uniunii Europene.

 

Titlul lucrarii: Romania si Organizatia Internationala a Muncii
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Recent vizualizate

Romania si Organizatia Internationala a Muncii

Romania si Organizatia Internationala a Muncii

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker