Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractele si acordurile colective de munca

Descriere

 Aşa cum am reţinut pe parcursul acestui studiu, dreptul muncii se bazează pe trei piloni determinanţi: legea, contractul colectiv de muncă şi contractul individual de muncă. Dacă legea este aceea care stabileşte cadrul general al raporturilor de muncă, contractul colectiv de muncă încheiat la diferite niveluri este acela care particularizează şi diferenţiază normele care guvernează raporturile de muncă la specificul fiecărui domeniu, fiecărei activităţi.

Cei doi parteneri sociali, angajatorii şi salariaţii, în urma negocierii, prin intermediul contractului colectiv de muncă, îşi reglementează raporturile dintre ei, stabilesc condiţiile de muncă. Contractele colective de muncă au o contribuţie esenţială la democratizarea relaţiilor profesionale prin transferul deciziei normative în competenţa partenerilor sociali; stabilirea, în cea mai mare măsură, a statutului juridic al salariaţilor prin acordul partenerilor sociali; adaptarea relaţiilor profesionale la specificul fiecărei unităţi; protejarea salariaţilor împotriva eventualelor abuzuri patronale. 
Prin intermediul convenţiilor colective de muncă se realizează nu numai o reglementare negociată a drepturilor şi obligaţiilor părţilor, dar şi armonizarea intereselor salariaţilor cu cele ale patronilor, precum şi cu interesul general al societăţii, urmărindu-se, promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

CUPRINS

 
CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ    // pag. 4
Secţiunea 1. Scurt istoric al reglementărilor în materie    // pag. 4
Secţiunea 2:  Noţiunea şi caracterele contractului colectiv de muncă    // pag. 12
Secţiunea 3: Natura juridică a contractului colectiv de muncă    // pag. 16
Secţiunea 4: Contractele colective de muncă - izvoare convenţionale de drept al muncii    // pag. 18
Secţiunea 5: Contractele colective de muncă. Tipologie    // pag. 19
 
CAPITOLUL II: ÎNCHEIEREA ŞI EFECTELE CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCĂ    // pag. 22
Secţiunea 1: Conţinutul contractelor colective de muncă    // pag. 22
1.1. Clauze generale, comune tuturor contractelor colective de muncă    // pag. 22
1.2. Conţinutul contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional    // pag. 39
1.3. Conţinutul contractelor colective de muncă de la celelalte niveluri    // pag. 41
Secţiunea 2: Încheierea contractului colectiv de muncă    // pag. 42
2.1. Noţiunea şi funcţiile negocierii colective    // pag. 42
2.2. Părţile contractului colectiv de muncă şi reprezentarea lor    // pag. 44
2.3. Procedura încheierii contractelor colective de muncă    // pag. 49
2.3.1. Durata contractului colectiv de muncă    // pag. 50
2.3.2. Forma contractului colectiv de muncă    // pag. 51
2.4. Înregistrarea şi publicitatea contractului colectiv de muncă    // pag. 53
Secţiunea 3: Efectele şi executarea contractului colectiv de muncă    // pag. 61
Secţiunea 4: Modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor colective de muncă     // pag. 64

CAPITOLUL III: ACORDURILE COLECTIVE DE MUNCĂ    // pag. 70
Secţiunea 1: Cadrul reglementărilor în materie    // pag. 70
Secţiunea 2: Noţiunea acordurilor colective    // pag. 79
Secţiunea 3: Negocierea acordurilor colective    // pag. 80
Secţiunea 4: Conţinutul acordurilor colective    // pag. 81
Secţiunea 5: Executarea acordurilor colective    // pag. 82
Secţiunea 6: Modificarea, suspendarea şi încetarea acordurilor colective    // pag. 81
Secţiunea 7: Rolul comisiilor paritare    // pag. 84
7.1. Constituirea şi componenţa comisiilor paritare    // pag. 84
7.2. Atribuţiile comisiilor paritare    // pag. 86
7.3. Funcţionarea comisiilor paritare    // pag. 88
7.4. Încetarea şi suspendarea calităţii de membru al comisiei paritare    // pag. 89
 
CAPITOLUL IV: CONCLUZII    // pag. 92

BIBLIOGRAFIE    // pag. 96
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
 
- Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009.
- Andrei Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
- Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008;
- T. Tunsoiu, Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, comentat şi adnotat, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2008
- Ion Traian Ştefănescu, Aurelian-Gabriel Uluitu, Acordul colectiv dintre autorităţile sau instituţiile publice şi funcţionarii publici, în Revista Dreptul nr. 1/2008
- M. Isac Reprezentarea salariaţilor la negocierea contractului colectiv de muncă pe unitate, în Revista română de dreptul muncii nr. 3/2005.
- Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007
- Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Cazan Oana Ileana, Codul muncii. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
- Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
- Codul muncii, cu modificările şi completările intervenite prin: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, aprobată prin Legea nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 1147 din 19 decembrie 2005; Ordonanţa de Urgenţă nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 788 din 18 septembrie 2006; Legea nr. 94 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 19 aprilie 2007; Legea nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 497 din 25 iulie 2007; Legea nr. 200/2008 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial nr.  725 din 27.10.2008; Ordonanţa de Urgenţă nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial  nr. 765 din 13.11.2008.
- Legea nr. 130 din 16 octombrie 1996 privind contractul colectiv de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 259 din 24 octombrie 1996;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 9 din 18 martie 2004 pentru completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 246 din 19 martie 2004;
- Legea nr. 218 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2004 pentru completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 7 iunie 2004
- Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010 încheiat potrivit art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 2895/29.11.2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5cc din 29 ianuarie 2007
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, republicată în anul 2007;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 229 din 30 decembrie 2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 3 din data de 5 ianuarie 2009; 
- O.U.G. nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din data de 11 februarie 2009.
- Hotărârea nr. 833 din 25 iulie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, publicată în Monitorul Oficial nr. 565 din 16.08.2007;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 11 aprilie 2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial nr. 249 din data de 14 aprilie 2009
- Hotărârea nr. 11 din 16 ianuarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 41 din data de 23 ianuarie 2009; 
- Hotărârea nr. 174 din 25 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 118 din data de 26 februarie 2009.
 
 
Titlul lucrarii: Contractele si acordurile colective de munca
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 97
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Recent vizualizate

Contractele si acordurile colective de munca

Contractele si acordurile colective de munca

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker