Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Declaratiile martorilor in procesul penal

Descriere

 Aşa cum am arătat şi reţinut pe parcursul lucrării, activitatea organelor judiciare, pentru constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, este complexă şi uneori de durată şi, între momentul sesizării organelor de cercetare sau a instanţei de judecată, şi până la adoptarea unei hotărâri penale definitive cuprinde, în principal, operaţiuni de descoperire, administrare şi evaluare a probelor.

Se poate spune că întreg procesul penal se bazează pe activitatea de probaţiune pentru că de o corectă stabilire a adevărului depinde o corectă încadrare a faptei. Adevărul poate fi aflat de organele judiciare din diferite surse, cum ar fi: denunţuri anonime, zvonuri, mijloace mass media sau prin mijloace iraţionale. Acestea nu sunt o garanţie pentru stabilirea cu certitudine a adevărului şi, în consecinţă, nu pot sta la baza unei hotărâri de condamnare pentru că s-ar încălca grav prezumţia de nevinovăţie. Aceasta impune ca: sarcina probaţiunii să revină organelor judiciare, adevărul să fie stabilit de organele judiciare abilitate pe bază de probe, probele să fie raţionale, umane şi să nu lezeze dreptul la integritatea fizică sau psihică a sursei şi vinovăţia să fie stabilită cu certitudine. 
În aceste condiţii legea stabileşte mijloacele ce pot fi folosite pentru stabilirea adevărului. Activitatea prin care se constată faptele care interesează procesul penal se numeşte probaţiune iar organele judiciare se servesc de probe obţinute prin mijloacele de probă. 
Probele sunt elemente de fapt care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei; astfel, dacă o faptă penală a fost săvârşită faţă de martori, aceştia vor constitui probe pentru ceea ce au văzut.
Aceste probe ajung la cunoştinţa organelor judiciare prin intermediul mijloacelor de probă. Legiuitorul a ales între aceste mijloace de probă pe cele care prezintă încredere şi nu lezează integritatea fizică şi psihică a sursei.
Aşa cum am arătat, aceste mijloace de probă sunt: declaraţiile învinuitului sau inculpatului, declaraţiile părţii vătămate, ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente, declaraţiile martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de probă, constatările tehnico-ştiinţifice, constatările medico-legale şi expertizele.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

CUPRINS

 
 
- CAPITOLUL I - NOŢIUNEA, IMPORTANŢA ŞI CLASIFICAREA PROBELOR
1. INTRODUCERE ÎN DREPTUL PROCESUAL PENAL. 
2. NOŢIUNILE DE „PROBĂ” ŞI „MIJLOACE DE PROBĂ”  ÎN PROCESUL PENAL
a. Noţiunea de „probă”
b. Mijloacele de probă
3. IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL PENAL
4. CLASIFICAREA PROBELOR
 
- CAPITOLUL II - OBIECTUL PROBAŢIUNII
1. NOŢIUNEA DE OBIECT AL PROBAŢIUNII
2. FAPTELE ŞI ÎMPREJURĂRILE CARE FORMEAZĂ OBIECTUL PROBAŢIUNII
3. FAPTELE SIMILARE, AUXILIARE ŞI NEGATIVE
4. FAPTELE ŞI ÎMPREJURĂRILE CARE NU TREBUIE DOVEDITE.
5. PERTINENŢA, CONCLUDENŢA ŞI UTILITATEA PROBELOR
 
- CAPITOLUL III - DECLARAŢIILE MARTORILOR CA MIJLOACE DE PROBĂ
1. SCURT ISTORIC PRIVIND PROBA CU MARTORI
2. REGLEMENTARE LEGALĂ ŞI NOŢIUNE
3. PERSOANELE CARE NU POT FI ASCULTATE CA MARTORI
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MARTORILOR
5. PROCEDURA DE ASCULTARE A MARTORILOR
6. PROTECŢIA DATELOR DE IDENTIFICARE A MARTORULUI
 
 
- CAPITOLUL IV - ASCULTAREA MARTORILOR MINORI ŞI A ALTOR CATEGORII DE MARTORI
1. PARTICULARITĂŢI ÎN ASCULTAREA MINORILOR
1.1. Generalităţi
1.2. Pregătirea ascultării
1.3. Audierea minorilor
1.4. Particularităţi tactice în ascultarea minorilor
1.5. Comportarea organului judiciar în timpul ascultării
2. ASCULTAREA ALTOR CATEGORII DE MARTORI
2.1. Ascultarea vârstnicilor
2.2. Ascultarea martorilor cu handicap
2.2.1. Ascultarea surdo-muţilor
2.2.2. Ascultarea martorilor nevăzători
2.2.3. Ascultarea handicapaţilor psihic
2.3. Ascultarea persoanelor care nu cunosc limba română.
 
- CAPITOLUL V - METODE TEHNICE DE FIXARE ŞI CONSEMNARE A DECLARAŢIILOR MARTORILOR
1. CONSEMNAREA ÎN PROCESUL VERBAL A DECLARAŢIILOR MARTORILOR
2. FIXAREA DECLARAŢIILOR PRIN ALTE PROCEDEE TEHNICE 
 
- CAPITOLUL VI - VALOAREA PROBANTĂ A DECLARAŢIILOR MARTORILOR

- CAPITOLUL VII – CONCLUZII ŞI APRECIERI GENERALE
 
BIBLIOGRAFIE
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
 
Codul penal şi codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv Legea nr. 278/2006, respectiv Legea nr. 356/2006 şi O.U.G. nr. 60/2006
ION NEAGU, Curs de drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002;
CARMEN SILVA PARASCHIV, „Drept procesual penal”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
ADRIAN ŞTEFAN TULBURE, ANGELA MARIA TATU, „Tratat de drept procesual penal”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
HORIA DIACONESCU, „Este procurorul parte în procesul penal”? în Revista Dreptul, Anul VI, Seria a III-a, nr. 12/1995;
NICOLAE VOLONCIU, „Tratat de procedură penală. Partea generală”, Vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1999.
VASILE PAPADOPOL, „Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară penală pe anul 1998”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
VASILE PAPADOPOL, „Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară penală pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1996.
CONSTANTIN BUTIUC, „Despre o eventuală răspundere penală a persoanelor juridice”, în Dreptul, Anul V, Seria a III-a, nr. 10-11/1994;
GH. NISTOREANU şi colectiv, „Manual de Drept Procesual Penal”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999;
LUCIAN MIHU, „Discuţie cu privire la o eventuală răspundere penală a persoanelor juridice”, în Dreptul, Anul VI, Seria a III a, nr. 8/1995.
F. STREŢEANU, „Răspunderea penală a persoanelor juridice în legislaţie şi doctrină. Examen de drept comparat” în Revista de Drept Comercial nr. 3/1997.
VINTILĂ DONGOROZ şi col., „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, Partea generală”, Vol. I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1976;
S. KAHANE,” Dreptul procesual penal”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963;
T. POP, „Drept procesual penal”, Vol. II, Cluj, Tipografia Naţională, 1946;
GEORGE ANTONIU, NICOLAE VOLONCIU, ION NEAGU, VALERIU STOICA, DANA POPESCU, VASILE PAPADOPOL, „Practică judiciară penală”, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993.
VASILE PAPADOPOL, VASILE DOBRINOIU, MIHAI APETREI, „Codul de procedură penală, adnotat. Partea generală”, Vol. I, Editura Albastră, Bucureşti, 1996;
IOAN ALBU, „Consideraţii în legătură cu revenirea jurisprudenţei române la practica reparării băneşti a daunelor morale”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 8/1996;
M. BOAR, „Repararea bănească a daunelor morale în dreptul unor state vest-europene”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 8/1996;
C. TURIANU, „Răspunderea civilă pentru daune morale”, în Revista Dreptul, Anul IV, Seria a III-a, nr. 4/1993;
M. BOAR, „Metode şi criterii de evaluare a despăgubirilor băneşti pentru daune morale”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 10/1996; 
T. POP, „Propuneri de lege ferenda privind sfera noţiunii departe în procesul penal”, în Revista Română de Drept, nr. 8/1980; 
AUGUSTIN UNGUREANU, „Curtea de Apel Bacău. Jurisprudenţa penală pe anul 1997”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
VASILE PAPADOPOL, „Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1998.
GHEORGHIŢĂ MATEUŢ, „Unele probleme în legătură cu procedura constituirii de parte civilă în procesul penal”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 9/1996;
V. PAPADOPOL, „Culegere de practică judiciară penală pe anul 1992”, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1993.
GEORGETA GEORGE, „Calitatea de parte civilă în procesul penal, cu privire specială la cauzele în care paguba a fost produsă avutului public”, în Revista Română de Drept, nr. 2/1985. 
V. DONGOROZ, GH. DĂRÎNGĂ, S. KAHANE, D. LUCINESCU, A. NEMEŞ, N. POPOVICI, P. SÎRBULESCU, V. STOIAN, „Noul Cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior”, Editura Politică, Bucureşti, 1969.
ION NEAGU, „Reflecţii pe marginea dispoziţiilor legale privind actele premergătoare urmăririi penale”, în Revista Studii şi Cercetări Juridice, nr. 2/1976;
ION NEAGU, „Cu privire la posibilitatea efectuării percheziţiei în cadrul actelor premergătoare urmăririi penale”, în Analele Universităţii Bucureşti, 1980.
G. GHEORGHE, „Calitatea de parte civilă în procesul penal”, în Revista Română de Drept nr. 2/1985.
J. PRADEL, „Droit pénal comparé”, Editura Dalloz, Paris, 1995;
GHEORGHE ELIAN, „Persoana vătămată în procesul penal”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
GRIGORE GR. THEODORU, L. MOLDOVAN, „Drept procesual penal. Partea specială”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979;
VASILE PAPADOPOL, MIHAI POPOVICI, „Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
VINTILĂ DONGOROZ, SIEGFRIED KAHANE, GEORGE ANTONIU, CONSTANTIN BULAI, NICOLETA ILIESCU, RODICA STĂNOIU, „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală”, Vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1975.
VINTILĂ DONGOROZ, „Codul de procedură penală”, ediţia a II-a, 1942.
VASILE PAPADOPOL, MIHAI POPOVICI, „Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982; 
„Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977;
„Culegere de practică penală pe anul 1992”, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L, Bucureşti, 1992;
V. PAPADOPOL, „Curtea de Apel şi a T.M. Bucureşti, Culegere de practică judiciară penală pe anul 1993”, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L., Bucureşti.
VASILE PAPADOPOL, VASILE DOBRINOIU, MIHAI APETREI, „Codul de procedură penală, adnotat. Partea generală”, Vol. I, Editura Albastră, Bucureşti, 1996.
 
Titlul lucrarii: Declaratiile martorilor in procesul penal
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00

Recent vizualizate

Declaratiile martorilor in procesul penal

Declaratiile martorilor in procesul penal

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker