Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul de vanzare in noul Cod civil | Autor: Monna-Lisa Belu Magdo

Descriere

 Lucrarea de fata prezinta contractul de vanzare-cumparare, cel mai uzitat contract, pe care orice persoana il incheie zi de zi, de la cele mai marunte tranzactii pana la cele mai complexe. Pe langa dispozitiile noului Cod civil in materie, sunt aduse in atentie si prevederile Conventiei de la Viena (1980) privind vanzarile internationale de marfuri.

Astfel, sunt tratate caracteristicile, conditiile de valabilitate si efectele contractului, obligatiile vanzatorului si cele ale cumparatorului, garantia pentru evictiune si vicii ascunse, alte garantii pentru buna functionare a bunului cumparat, conformitatea bunului din perspectiva legislatiei consumatorului, riscul in contractul de vanzare, precum si diferitele varietati ale vanzarii.

Nu in ultimul rand, sunt supuse analizei si „sanctiunile” intervenite in caz de nerespectare a regulilor relevate: rezolutiunea in noua sa reglementare, fie ca opereaza prin intermediul instantei, fie prin declaratia de rezolutiune (avandu-se in vedere si dreptul de optiune al creditorului), restituirea prestatiilor si, eventual, plata de daune-interese.Lucrarea de fata prezinta contractul de vanzare-cumparare, cel mai uzitat contract, pe care orice persoana il incheie zi de zi, de la cele mai marunte tranzactii pana la cele mai complexe. Pe langa dispozitiile noului Cod civil in materie, sunt aduse in atentie si prevederile Conventiei de la Viena (1980) privind vanzarile internationale de marfuri.

Astfel, sunt tratate caracteristicile, conditiile de valabilitate si efectele contractului, obligatiile vanzatorului si cele ale cumparatorului, garantia pentru evictiune si vicii ascunse, alte garantii pentru buna functionare a bunului cumparat, conformitatea bunului din perspectiva legislatiei consumatorului, riscul in contractul de vanzare, precum si diferitele varietati ale vanzarii.

Nu in ultimul rand, sunt supuse analizei si „sanctiunile” intervenite in caz de nerespectare a regulilor relevate: rezolutiunea in noua sa reglementare, fie ca opereaza prin intermediul instantei, fie prin declaratia de rezolutiune (avandu-se in vedere si dreptul de optiune al creditorului), restituirea prestatiilor si, eventual, plata de daune-interese.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 55.00
Cantitate:

 Cuprins

Capitolul I. Reglementarea naţională, comunitară şi internaţională, aplicabilă vânzării

Capitolul al II-lea. Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare şi caracterele acestuia

Secţiunea 1. Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea a 2-a. Caracterele contractului de vânzare-cumpărare

Capitolul al III-lea. Delimitarea contractului de vânzare-cumpărare de alte contracte cu care se aseamănă

Secţiunea 1. Delimitarea contractului de vânzare-cumpărare de contractul de schimb

Secţiunea a 2-a. Delimitarea contractului de vânzare-cumpărare de contractul de report

Secţiunea a 3-a. Delimitarea contractului de vânzare-cumpărare de contractul de furnizare

Secţiunea a 4-a. Delimitarea contractului de vânzare-cumpărare de cesiunea de creanţă

Secţiunea a 5-a. Delimitarea contractului de vânzare-cumpărare de contractul de antrepriză

Capitolul al IV-lea. Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea 1. Capacitatea încheierii contractului de vânzare-cumpărare şi excepţiile legale

Secţiunea a 2-a. Incapacităţile şi interdicţiile de a vinde şi de a cumpăra

1. Incapacităţile 28

2. Interdicţiile 32

Secţiunea a 3-a. Consimţământul

1. Eroarea 

2. Dolul 

3. Violenţa 

4. Leziunea

Secţiunea a 4-a. Mecanismul realizării acordului de voinţă

1. Generalităţi 48

2. Importanţa determinării momentului şi locului încheierii contractului

3. Contractul încheiat între prezenţi 51

4. Contractele încheiate la distanţă prin corespondenţă 51

4.1. Oferta 52

4.2. Condiţiile ofertei 52

4.3. Exteriorizarea ofertei 54

4.4. Emitentul şi destinatarul ofertei 55

4.5. Forţa juridică a ofertei 55

4.6. Temeiul juridic al răspunderii ofertantului 57

4.7. Caducitatea ofertei 59

4.8. Acceptarea ofertei 60

4.8.1. Noţiune 60

4.8.2. Condiţiile de validitate ale acceptării 60

4.8.3. Exteriorizarea acceptării 62

4.9. Comunicarea acceptării ofertei şi revocării 63

4.10. Momentul şi locul încheierii contractului 64

4.10.1. Momentul şi locul încheierii contractului între prezenţi 64

4.10.2. Momentul încheierii contractului la distanţă 64

4.10.3. Locul încheierii contractului la distanţă 67

5. Reguli aplicabile contractelor la distanţă la nivel comunitar şi naţional 69

6. Obligaţia de informare a consumatorului în contractele încheiate la distanţă 74

6.1. Reglementările incidente obligaţiei de informare a consumatorului în legislaţia română 77

6.2. Negocierile contractuale şi protecţia consimţământului prin obligaţia de informare precontractuală

6.2.1. Coordonatele negocierii precontractuale 84

6.2.2. Dreptul de refl ecţie 87

6.2.3. Dreptul de retractare 88

6.2.4. Negocierea clauzelor standard neuzuale şi externe 91

Secţiunea a 5-a. Contractele anticipative vânzării-cumpărării

1. Contractul-cadru 96

2. Pactul de opţiune 98

3. Promisiunea unilaterală de vânzare-cumpărare 102

4. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare 105

5. Formele dreptului de prioritate la cumpărare 113

5.1. Pactul de preferinţă 113

5.2. Dreptul de preempţiune legală şi convenţională 115

5.3. Dreptul de preempţiune prevăzut în legi speciale 118

6. Promisiunea faptei altuia 120

Secţiunea a 6-a. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare

1. Noţiunea de obiect al contractului şi obiect al obligaţiei 122

1.1. Condiţiile obiectului derivat al contractului de vânzare-cumpărare 123

2. Lucrul vândut 123

2.1. Lucrul vândut trebuie să fi e posibil 123

2.2. Lucrul vândut trebuie să existe sau să poată exista în viitor 124

2.3. Lucrul vândut să nu fi e afectat de o clauză de inalienabilitate 127

2.4. Lucrul vândut trebuie să fi e în circuitul civil 128

2.5. Lucrul vândut trebuie să fi e determinat sau determinabil 130

2.6. Lucrul vândut trebuie să fi e proprietatea vânzătorului 132

3. Preţul vânzării 136

3.1. Noţiunea de preţ în dreptul civil

3.2. Condiţiile preţului 137

3.2.1. Preţul trebuie să fi e stabilit în bani 137

3.2.2. Preţul trebuie să fi e determinat sau determinabil 138

3.2.3. Preţul trebuie să fi e real şi serios 143

3.2.4. Preţul nu trebuie să fi e lezionar 144

3.3. Sancţiunea leziunii 148

4. Instrumentele internaţionale şi preţul 150

Secţiunea a 7-a. Cauza contractului de vânzare-cumpărare

1. Cauza obligaţiei şi cauza contractului 153

2. Condiţiile de validitate ale cauzei 155

2.1. Cauza trebuie să existe 155

2.2. Cauza trebuie să fi e licită şi morală 157

3. Proba cauzei 159

Secţiunea a 8-a. Condiţiile de formă ale contractului de vânzare-cumpărare

1. Consensualismul şi nevoia unui formalism echilibrat 161

1.1. Formalismul contractual 162

1.2. Formalismul substanţial pentru validitatea actelor juridice 163

1.3. Condiţiile cerinţei de formă ad validitatem ale contractului 166

1.4. Caracterele formei cerute pentru validitatea contractului 166

1.5. Înscrisul sub semnătură privată – cerinţă pentru validitatea contractului 167

1.6. Solemnitatea constând în tradiţiunea bunurilor, în cazul contractelor reale 170

2. Forma ad probationem 171

3. Cerinţa de formă a contractului de vânzare-cumpărare pentru opozabilitatea faţă de terţi 177

Secţiunea a 9-a. Interpretarea şi califi carea contractului  

1. Interpretarea contractului 182

2. Califi carea contractului

3. Principiile UNIDROIT de interpretare 193

Capitolul al V-lea. Efectele contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea 1. Obligaţiile vânzătorului

1. Obligaţia vânzătorului de a transmite proprietatea bunului sau, după caz, dreptul vândut 196

1.1. Vânzarea bunurilor de gen 198

1.2. Vânzarea bunurilor viitoare 199

1.3. Vânzarea bunului altuia 201

1.4. Transferul dreptului de proprietate cu clauza de rezervă a proprietăţii 207

1.5. Transferul dreptului de creanţă 208

1.5.1. Transferul dreptului în cazul cesiunii de creanţă 208

1.5.2. Efectele cesiunii 211

1.5.3. Cesiunea creanţelor constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purtător 213

1.5.4. Operaţiuni ce implică cesiunea creanţelor 215

2. Obligaţia vânzătorului de predare a bunului 220

2.1. Modalitatea de executare a obligaţiei de predare 221

2.2. Predarea specifi că raporturilor comerciale 222

2.3. Momentul predării 222

2.4. Întinderea obligaţiei de predare 223

2.5. Obligaţia vânzătorului de conservare a bunului 224

2.6. Starea bunului vândut la predare 225

2.7. Predarea terenurilor 226

2.8. Locul executării obligaţiei de predare a bunului 230

2.9. Cheltuielile de predare 231

2.10. Obligaţia vânzătorului de informare a cumpărătorului cu ocazia executării de către vânzător a obligaţiei de predare a bunului 231

2.11. Sancţiunea neexecutării obligaţiei de predare a bunului 

2.12. Obligaţia vânzătorului de predare a mărfurilor potrivit Convenţiei de la Viena 235

3. Obligaţia de garanţie a vânzătorului 240

3.1. Generalităţi 240

3.2. Garanţia vânzătorului pentru evicţiune 240

3.2.1. Caracterele obligaţiei de garanţie pentru evicţiune a vânzătorului 241

3.2.2. Obligaţia de garanţie pentru evicţiune a vânzătorului, generată de faptele personale ale acestuia 242

3.2.3. Garanţia contra evicţiunii provenind din fapta unui terţ 245

3.2.3.1. Condiţiile răspunderii vânzătorului pentru evicţiunea cauzată de terţi 245

3.2.4. Clauze referitoare la garanţia faptului personal al vânzătorului 251

3.2.5. Aspecte de ordin procedural legate de funcţionarea garanţiei vânzătorului pentru evicţiune

3.2.6. Garanţia legală a cesiunii de creanţă

3.2.7. Efectele obligaţiei garanţiei de drept a vânzătorului, în cazul evicţiunii consumate 257 

3.2.8. Reglementările Legii nr. 10/2001 şi ale Legii nr. 1/2009, în privinţa efectelor evicţiunii 261

3.2.9. Obligaţia de garanţie pentru evicţiune a vânzătorului în vânzarea internaţională de mărfuri, potrivit Convenţiei de la Viena 263

3.3. Obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru viciile lucrului vândut 265

3.3.1. Generalităţi 265

3.3.2. Elementele care condiţionează obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru viciile ascunse 267

3.3.3. Efectele răspunderii vânzătorului pentru vicii 270

3.3.3.1. Întinderea garanţiei

3.3.4. Obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru calitatea lucrului vândut 273

3.3.5. Conformitatea mărfurilor în vânzările internaţionale 274

3.3.6. Prescripţia dreptului la acţiune pentru viciile ascunse 276

3.3.7. Denunţarea viciilor în contractul de vânzare internaţională de mărfuri 279

3.3.8. Modifi cări convenţionale ale garanţiei pentru vicii 280

3.4. Alte obligaţii de garanţie a vânzătorului şi de protecţie a consumatorului 281

3.4.1. Garanţia pentru buna funcţionare a bunului vândut 281

3.4.2. Protecţia consumatorului şi garanţia calităţii bunului vândut 282

3.4.3. Garantarea consumatorului pentru conformitatea produselor cu specifi caţiile contractului de vânzare-cumpărare 289

3.4.4. Obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru securitatea generală a produselor 294

3.4.5. Măsurile comunitare privind securitatea generală a produselor 299

Secţiunea a 2-a. Obligaţiile cumpărătorului 

1. Obligaţia de plată a preţului 301

1.1. Momentul, locul şi termenul de plată a preţului 301

1.2. Dobânda preţului datorat 303

1.3. Suspendarea plăţii preţului 306

1.4. Garantarea creanţei preţului 307

1.5. Sancţiunea neplăţii preţului 309

2. Executarea directă a contractului de vânzare-cumpărare 316

2.1. Condiţiile executării directe 321

2.2. Excepţii de la executarea directă 322

3. Obligaţia cumpărătorului de preluare a bunului cumpărat

Capitolul al VI-lea. Rezoluţiunea judiciară şi convenţională a contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea 1. Generalităţi

1. Principiile rezoluţiunii/rezilierii contractului, decurgând din reglementările noului Cod civil 327

2. Dreptul de opţiune al creditorului 329

Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale rezoluţiunii

1. Reperele de apreciere a gravităţii neexecutării rezolutorii 334

2. Aspecte particulare ale neexecutării parţiale şi neînsemnate 339

Secţiunea a 3-a. Rolul pactelor comisorii în defi nirea neexecutării rezolutorii. Conţinutul, transparenţa şi cerinţele de acţiune ale pactelor comisorii

Secţiunea a 4-a. Imposibilitatea de executare

Secţiunea a 5-a. Cerinţele formale ale rezoluţiunii

1. Generalităţi 345

2. Condiţiile rezoluţiunii judiciare 347

3. Rezoluţiunea judiciară 356

Secţiunea a 6-a. Rezoluţiunea convenţională

1. Rezoluţiune unilaterală 359

2. Rezoluţiunea prin pactul comisoriu 363

Secţiunea a 7-a. Reglementări speciale ale rezoluţiunii anticipative

Secţiunea a 8-a. Persoanele legitimate să invoce rezoluţiunea

Secţiunea a 9-a. Cazuri speciale de neexecutare, care determină rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea a 10-a. Efectele rezoluţiunii

Secţiunea a 11-a. Daunele-interese

Capitolul al VII-lea. Riscul în contractul de vânzare-cumpărare

Secţiunea 1. Reglementarea Codului civil privind riscul în contractul de vânzare-cumpărare

Secţiunea a 2-a. Riscurile în contractele de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri

Secţiunea a 3-a. Elemente comparative între riscul contractului, rezoluţiune şi reziliere

Capitolul al VIII-lea. Varietăţi de vânzare

Secţiunea 1. Vânzarea moştenirii

1. Condiţiile vânzării 390

2. Efectele vânzării moştenirii 392

Secţiunea a 2-a. Vânzarea drepturilor litigioase şi retractul litigios

1. Condiţiile şi efectele vânzării drepturilor litigioase şi condiţiile retractului litigios 395

2. Efectele retractului litigios 402

Secţiunea a 3-a. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii

Secţiunea a 4-a. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare

1. Condiţiile vânzării cu opţiune de răscumpărare 404

2. Exercitarea opţiunii 407

3. Efectele exercitării opţiunii 409

Secţiunea a 5-a. Vânzarea cu arvună

Secţiunea a 6-a. Vânzarea în sistemul coproprietăţii, devălmăşiei şi proprietăţii periodice

1. Vânzarea în sistemul coproprietăţii 411

2. Vânzarea bunurilor făcând parte din devălmăşia matrimonială 420

3. Proprietatea periodică 424

Secţiunea a 7-a. Vânzarea unui imobil afl at în stadiul viitor de edifi care

1. Generalităţi 427

2. Efectele contractului 429

Secţiunea a 8-a. Vânzarea locuinţelor trecute în proprietatea statului, cu titlu sau fără titlu, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Secţiunea a 9-a. Vânzarea prin licitaţie

1. Ieşirea din indiviziune prin licitaţie 438

2. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului 441

3. Efectele vânzării la licitaţie 443

4. Executarea silită prin vânzarea bunurilor cu regim special 444

Secţiunea a 10-a. Vânzarea după mostră

Secţiunea a 11-a. Vânzarea după catalog

Secţiunea a 12-a. Vânzarea bunurilor de gen

Secţiunea a 13-a. Vânzarea în bloc a bunurilor

Secţiunea a 14-a. Vânzarea pe gustate

Secţiunea a 15-a. Vânzarea pe încercate

Bibliografie

Index 

Autor: Monna-Lisa Belu Magdo
Titlul cartii: Contractul de vanzare in noul Cod civi | Autor: Monna-Lisa Belu Magdol
Producator: Hamangiu
Data aparitiei: 25 Iunie 2014
ISBN: 978-606-678-916-5
Numar de pagini: 488
Format: Carte in format tiparit
Mod de legare (Coperta): Brosare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker