Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Procedura partajului

Descriere

Prin procedura împărţelilor judiciare se desemnează ansamblul regulilor prevăzute de lege care trebuie respectate cu prilejul soluţionării cererilor ce au ca obiect sistarea stării de indiviziune. Sintagma „procedura împărţelilor judiciare” este şi ea sinonimă cu aceea de procedură a partajului sau de procedură privind sistarea stării de indiviziune.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00
Cantitate:

PROCEDURA PARTAJULUI

 

CAPITOLUL I Consideratii generale asupra procedurilor speciale

Sectiunea I Notiunea si importanta procedurilor speciale

Sectiunea a II-a Reglementarea procedurilor speciale

Sectiunea a III-a Categorii de proceduri speciale

 

CAPITOLUL II Consideratii generale asupra procedurii împartelii judiciare

Sectiunea I Conceptul de indiviziune

Sectiunea a II-a Determinarea conceptului de împarteala

Sectiunea a III-a Reglementarea procedurii împartelilor judiciare

 

CAPITOLUL III Sesizarea instantei

Sectiunea I Competenta instantei

Sectiunea a II-a Dreptul la actiune în împarteala

Sectiunea a III-a Cererea de partaj

Sectiunea a IV-a Subiectele dreptului la actiunea în împarteala

Sectiunea a V-a Obiectul actiunii în împarteala

 

CAPITOLUL IV Judecarea cererii de partaj

Sectiunea I Reguli specifice procedurii partajului

Sectiunea a II-a Etapele partajului

Sectiunea a III-a Probele

 

CAPITOLUL V Hotarârea de partaj

Sectiunea I Efectul declarativ de drepturi

Sectiunea a II-a Exigentele hotarârii de partaj

Sectiunea a III-a Efectele hotarârii de partaj

Sectiunea a IV-a Caile de atac oferite de lege împotriva hotarârilor de prima instanta. Aspecte specifice privind încheierea de admitere în principiu

 

CAPITOLUL VI Concluzii si propuneri „de lege ferenda”

 

BIBLIOGRAFIE

 

A. Studii cu caracter general, tratate, cursuri, monografii

1. I. Adam „Drept civil, Teoria generala a drepturilor reale”, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1998

2. D. Alexandresco, „Explicatiunea teoretica si practica a dreptului civil român”, Tomul III, Atelierele grafice Socec & Co., Bucuresti, 1912

3. A. Bacaci, „Raporturile juridice patrimoniale în dreptul familiei”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986

4. A. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, „Dreptul familiei”, Editia a II-a, Bucuresti, 2001

5. G. Balasa, P. Coman, „Executarea silita. Reglementare. Doctrina”, editia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007

6. G. Boroi, D. Radescu, „Codul de procedura civila. Comentat si adnotat”, Editura All, Bucuresti, 1995

7. D. Buia, Curs de drept procesual civil, Vol. II, Proceduri speciale, Universitatea Cluj-Napoca, 1985

8. E. Chelaru „Curs de drept civil. Drepturile reale principale,” Editura All Beck, Bucuresti, 2000

9. D. Chirica, Drept civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999

10. V. M. Ciobanu, Tratat teoretic si practic de procedura civila. Teoria generala, Vol. I si 2, Editura National, Bucuresti, 1997

11. V. M. Ciobanu, G. Boroi, „Drept procesual civil”, editia a II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2003

12. Gh. Comanita, „Partajul judiciar”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002

13. M. N. Costin „Marile institutii ale dreptului civil român - Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale principale”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982

14. V. Daghie, Caile de atac de reformare în procesul civil, Editura National, Bucuresti, 1997

15. I. Deleanu, Tratat de procedura civila, Vol. I, Editura Servo-Sat, 1997

16. M. Eliescu, „Curs de succesiuni”, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997

17. M. Eliescu, Transmisiunea si împarteala mostenirii, Editura Academiei, Bucuresti, 1966

18. F. Emese, „Dreptul familiei ”, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003

19. I. P. Filipescu, A. I. Filipescu., „Dreptul familiei”, editia a IV-a, Bucuresti, 2001

20. D. C. Florescu, „Dreptul de proprietate”, Editura Universitatii „Titu Maiorescu”, Bucuresti, 2002

21. C. Hamangiu, I. Rosetti-Balanescu, Al. Baicoianu, “Tratat de drept civil român”, Vol. III, Editura All Beck, Bucuresti, 1998

22. C. Hamangiu, N. Georgean, Codul civil adnotat, Vol. VI, Editura Librariei „Universala”, Bucuresti, 1930

23. E. Herovanu, „Principiile procedurii judiciare”, Vol. II, Bucuresti, 1932

24. I. Les, „Proceduri civile speciale”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001

25. I. Les, „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001

26. D. Lupascu, „Legislatia taxei de timbru si a timbrului judiciar aplicabila la instantele judecatoresti si la birourile notarilor publici (comentata si adnotata), Editura All, Bucuresti, 1996

27. D. Lupulescu „Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti si aplicatiile sale practice”, Editura Stiintifica si Pedagogica, Bucuresti, 1973

28. D. Lupulescu, „Dreptul de proprietate comuna a sotilor”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1987

29. F. Magureanu, „Drept procesual civil”, editia a IX-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007

30. E. Oprina, „Executarea silita în procesul civil”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007

31. L. N. Pârvu, „Partile în procesul civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2002

32. L. Pop, „Drept civil. Drepturile reale principale”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006

33. L. Pop, L. M. Harosa, „Drept civil. Drepturile reale principale”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006

34. C. Statescu, „Drept civil. Persoana fizica. Persoana juridica. Drepturi reale”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1970

35. C. Statescu, C. Bârsan „Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale”, Universitatea din Bucuresti, 1988

36. I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil. Teoria generala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1977

37. V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale”, Editura Humanitas, Bucuresti, 2004

38. M. Tabârca, „Drept procesual civil”, Vol. 1 si Vol. 2, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005

39. M. Tabârca, Gh. Buta, „Codul de procedura civila. Comentat si adnotat cu legislatie, jurisprudenta si doctrina”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007

40. O. Ungureanu, „Drept civil. Drepturi reale”, editia a III-a, revazuta si adaugita, Editura Rosetti, Bucuresti, 2005

 

B. Articole si studii de specialitate

1. C. Bârsan, Regimul juridic al constructiilor edificate pe terenul proprietatea altei persoane, în Revista Româna de Drept nr. 5/1985

2. M. Chelaru, Gh. Chelaru, „Aspecte procesuale privind conventia partilor în partajul bunurilor comune”, în Revista Dreptul nr. 1-2/1990

3. D. Chirica, Natura juridica si valorificarea drepturilor constructorului pe ternul unui tert, în Revista Româna de Drept nr. 1/1987

4. V. M. Ciobanu, „Consideratii privind actiunea civila”,în Revista Studii si Cercetari Juridice, nr. 4/1985

5. V. M. Ciobanu, G. Boroi, M. Nicolae, „Modificarile aduse Codului de procedura civila prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 138/2000”, II, în Revista „Dreptul” nr. 2/2001

6. Fl. I. Ciobanu, C. Turianu, Probleme în legatura cu partajul succesoral în lumina prevederilor art. 12 din Legea nr. 18/1991, în Dreptul nr. 9/1993

7. Gh. Comanita, Dreptul de a cere partajul si titularii sai, în Revista Dreptul nr. 1/2000

8. Gh. Comanita, Unele aspecte privind participarea tertilor în cauzele de împarteala judecatoreasca, în Revista Dreptul nr. 12/1998

9. N. Craciun, Partajul judiciar din perspectiva modificarilor aduse Codului de procedura civila, în Revista Pandectele Române, nr. 1/2003

10. Gh. Dobrican, În legatura cu valoarea juridica a adeverintelor de proprietate eliberate de comisiile pentru aplicarea Legii nr. 18/1991, în Dreptul nr. 7/1994

11. D.M. Fruth-Oprisan, “Examen teoretic al practicii Tribunalului Suprem în materia partajului”, în Revista Româna de Drept nr. 7/1988

12. A. Ivanov, „În legatura cu prescriptibilitatea cererii formulate în cadrul procedurii de partaj-privind lichidarea pretentiilor dintre comostenitori referitoare la cheltuielile de înmormântare”, în R.R.D. nr. 8/1986

13. L. Mihai, În legatura cu obiectul partajului succesoral, în Revista Româna de Drept nr. 2/1987

14. Gh. Nedelschi, „Cu privire la împartirea bunurilor comune ale sotilor”, în „Legalitatea Populara” nr. 3/1955

15. B. Papadopol, „Aprecieri pe marginea modificarilor aduse Codului de procedura civila prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2003”, în Revista Dreptul nr. 11/2003

16. R. Petrescu, Consideratii asupra regimului juridic al unor bunuri, în „Studii si Cercetari Juridice” nr. 1/1983

17. T. Punga, Regimul juridic al locurilor de înhumare si al lucrarilor funerare, R.R.D. nr. 7/1983

18. E. Safta-Romano, Consideratii teoretice si practice referitoare la regimul juridic al fructelor, în „Studii si Cercetari Juridice” nr. 3/1989

19. A. Sitaru, În legatura cu obligatia aducerii fructelor la masa bunurilor partajabile, în Revista Româna de Drept nr. 10/1977

20. A. Sitaru, D. Sitaru, Aspecte din practica judiciara în legatura cu partajarea bunurilor, în Revista Româna de Drept nr. 7/1982

21. C. Statescu, În legatura cu practica judiciara privind partajul unor constructii cladite fara autorizatie legala, în Revista Româna de Drept nr. 12/1982

22. V. Stoica, Momentul în care se naste dreptul de accesiune imobiliara artificiala, în R.R.D. nr. 9/1987

23. C. Turianu, V. Stoica, Partajul bunurilor care formeaza obiect de executare silita sau asupra carora au fost luate masuri asiguratorii, în Revista Româna de Drept nr. 3/1985

 

C. Materiale de practica judiciara

1. Curtea Constitutionala, Decizia nr. 143 din 23 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 728 din Codul civil, publicata în Monitorul Oficial nr. 265 din 23 martie 2006

2. Curtea Constitutionala, Decizia nr. 498 din 4 octombrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7201 alin. 1 din Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 3 noiembrie 2005

3. Curtea Constitutionala, Decizia nr. 335 din 16 septembrie 2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004

4. Curtea Constitutionala, Decizia nr. 182 din 8 mai 2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 iunie 2003

5. Curtea Constitutionala, Decizia nr. 52 din 6 februarie 2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 10 martie 2003

6. Curtea Constitutionala, Decizia nr. 138 din 23 aprilie 2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2002

 

D. Note de practica judiciara

1. V. M. Ciobanu, G. Boroi, M. Nicolae, nota la dec. nr. VIII din 21 decembrie 2000 a C.S.J.- Sectiile Unite, Dreptul nr. 5/2001

2. T. Punga, nota la decizia civila nr. 119 din 18 ianuarie 2000 a Curtii de Apel Suceava, în Revista Dreptul nr. 2/2001

3. D. Chirica, nota la decizia Trib. jud. Cluj, dec. civ. nr. 392/1992, în Revista Dreptul, nr. 8/1993

 

E. Legislatie

1. Ordonanta Guvernului nr. 59 din 25 aprilie 2001 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 217 din 27 aprilie 2001

2. Ordonanta de Urgenta nr. 58 din 25/06/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 28/06/2003

3. Lege nr. 195 /2004 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de Procedura Civila publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 26/05/2004

4. Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004

5. Legea nr. 304 din 28.06.2004 privind organizarea judiciara a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 29.06.2004

6. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicata în Monitorul Oficial nr. 599/2.07.2004

7. Legea nr. 219 din 6 iulie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 609 din 14 iulie 2005

8. Legea nr. 459 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial nr. 994 din 13 decembrie 2006

 

F. Surse Internet

1. www.scj.ro (site-ul oficial al instantei supreme - Înalta Curte de Casatie si Justitie)

2. www.ccr.ro (site-ul oficial al Curtii Constitutionale)

3. www.just.ro (site-ul oficial al Ministerului Justitie)

4. www.mpublic.ro (site-ul oficial al Ministerului Public)

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Procedura partajului
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 85
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Procedura partajului

Procedura partajului

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker