Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Recursul

Descriere

Astfel, potrivit noii reglementări, recursul este calea de atac prin care partea interesată sau procurorul solicită, în condiţiile şi pentru motivele prevăzute de lege, desfiinţarea unei hotărâri date fără drept de apel, în apel sau de un organ cu activitate jurisdicţională, urmărindu-se în principiu să se dispună o rejudecare a fondului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00
Cantitate:

- RECURSUL -

Planul lucrarii

 

CAPITOLUL I: CONSIDERATII INTRODUCTIVE

§ 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL CIVIL

§ 2. NOTIUNEA, IMPORTANTA SI EVOLUTIA ISTORICA A CAILOR DE ATAC

§ 3. CLASIFICAREA CAILOR DE ATAC

3.1. Cai de atac ordinare si cai de atac extraordinare.

3.2. Cai de atac suspensive si cai de atac nesuspensive de executare

3.3. Cai de atac de reformare si cai de atac de retractare

3.4. Cai de atac devolutive si cai de atac nedevolutive.

3.5. Cai de atac comune si cai de atac speciale

§ 4. COMPARATIE ÎNTRE CONTROLUL JUDICIAR SI CONTROLUL JUDECATORESC ÎN PROCESUL CIVIL.

§ 5. REGULI COMUNE PRIVIND INSTITUIREA SI EXERCITAREA CAILOR DE ATAC

5.1 Existenta unei hotarâri judecatoresti pe care legea sa o declare susceptibila de a fi atacata si manifestarea de vointa a partii interesate de a exercita calea de atac

5.2. Legalitatea cailor de atac

5.3. Ierarhia cailor de atac

5.4. Unicitatea dreptului de a exercita o cale de atac.

5.5. Neagravarea situatiei partii în propria cale de atac.

 

CAPITOLUL II: NOTIUNI GENERALE PRIVIND RECURSUL

§ 1. SEDIUL MATERIEI SI FORMELE RECURSULUI

§ 2. OBIECTUL RECURSULUI

2.1. Hotarârile date fara drept de apel

2.2. Hotarârile altor organe cu activitate jurisdicttionala

2.3. Încheierile premergatoare

§ 3. SUBIECTELE RECURSULUI

 

CAPITOLUL III: MOTIVELE DE RECURS

§ 1. INSTANTA NU A FOST ALCATUITA POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE (ART. 304 PCT. 1 C. PROC. CIV.).

§ 2. HOTARÂREA S-A DAT DE ALTI JUDECATORI DECÂT CEI CARE AU LUAT PARTE LA DEZBATEREA ÎN FOND A
PRICINII (ART. 304 PCT. 2 C. PROC. CIV.).

§ 3. HOTARÂREA S-A DAT CU ÎNCALCAREA COMPETENTEI ALTEI INSTANTE (ART. 304 PCT. 3 C. PROC. CIV.).

§ 4. INSTANTA A DEPASIT ATRIBUTIILE PUTERII JUDECATORESTI (ART. 304 PCT. 4 C. PROC. CIV.)

§ 5. PRIN HOTARÂREA DATA INSTANTA A ÎNCALCAT FORMELE DE PROCEDURA PREVAZUTE (ART. 304 PCT. 5
C. PROC. CIV.).

§ 6. INSTANTA NU S-A PRONUNTAT ASUPRA UNUI CAPAT DE CERERE, A ACORDAT MAI MULT DECÂT S-A CERUT, ORI CEEA CE NU S-A CERUT (ART. 304 PCT. 6).

§ 7. HOTARÂREA NU CUPRINDE MOTIVELE PE CARE SE SPRIJINA SAU CUPRINDE MOTIVE CONTRADICTORII ORI STRAINE DE NATURA PRICINII (ART. 304 PCT. 7 C. PROC. CIV.)

§ 8. IPOTEZA ÎN CARE INSTANTA INTERPRETÂND GRESIT ACTUL JURIDIC DEDUS JUDECATII, A SCHIMBAT NATURA ORII ÎÎNTELESUL LAMURIIT SII VADIIT NEÎÎNDOIIELNIIC AL ACESTUIA ART. 304 PCT. 8 C. PROC. CIV.

§ 9. SITUATIA ÎN CARE HOTARÂREA ATACATA ESTE LIPSITA DE TEMEI LEGAL, ORI A FOST DATA CU ÎNCALCAREA SAU APLICAREA GRESITA A LEGII (ART. 304 PCT. 9 C. PROC. CIV.).

§ 10. IPOTEZA ÎN CARE INSTANTA NU S-A PRONUNTAT ASUPRA UNUI MIJLOC DE APARARE SAU ASUPRA UNEI DOVEZI ADMINISTRATE, CARE ERAU HOTARÂTOARE PENTRU DEZLEGAREA PRICINII (ART. 304 PCT. 10 C. PROC. CIV.).

 

CAPITOLUL IV: SESIZAREA INSTANTEI DE RECURS

§ 1. INSTANTA COMPETENTA

§ 2. TERMENUL DE RECURS

2.1. Termenul de recurs de drept comun

2.2. Termene speciale

2.3. Termenul de recurs pentru procuror

2.4. Prelungirea termenului de recurs

2.5. Întreruperea termenului de recurs

2.6. Sanctiunea nerespectarii termenului de recurs

§ 3. CEREREA DE RECURS

3.1. Elementele cererii de recurs

3.2. Timbrarea recursului

3.3. Depunerea cererii de recurs

3.4. Efectele cererii de recurs

 

CAPITOLUL V:: PROCEDURA DE JUDECATA A RECURSULUI

§ 1. PROCEDURA PREALABILA LA INSTANTA DE RECURS

§ 2. ÎNTÂMPINAREA

§ .3. JUDECAREA RECURSULUI

3.1. Compunerea completului de judecata

3.2. Reguli privind judecarea recursului

§ 4. SOLUTIILE PE CARE LE POATE PRONUNTA INSTANTA

4.1. Admiterea recursului

4.2. Respingerea recursului

4.3. Anularea recursului

4.4. Perimarea recursului

4.5. Restituirea dosarului

 

- BIBLIOGRAFIE -

I. Legislatie

II. Literatura de specialitate

 

- BIBLIOGRAFIE -


I. Legislatie

 

- „Codul de procedura civila cu modificarile aduse prin Legea nr. 219/06.07.2005 de aprobare a O.U.G. nr. 138/2000”, editie îngrijita de Carmen Pavel, Editura Morosan, Editura NICORA M, Bucuresti, 2005.

- Legea nr. 459 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul
Oficial nr. 994 dn 13 decembrie 2006 ;

- Ordonanta de Urgenta nr. 58 din 25/06/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 28/06/2003.

- Lege nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de Procedura Civila publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 26/05/2004

- Ordonanta Guvernului nr. 59 din 25 aprilie 2001 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 217 din 27 aprilie 2001

- Codul de procedura civila, cu modificarile aduse prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 138/2000, Editura All Beck, Bucuresti, 2000.

- Legea nr. 304 din 28.06.2004 privind organizarea judiciara a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 29.06.2004.

- Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004;

- Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicata în Monitorul Oficial nr. 599/2.07.2004.

 

II. Literatura de specialitate

 

- Viorel Mihai Ciobanu, Boroi Gabriel, Nicolae Marian, „Modificarile aduse Codului de procedura civila prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 138/2000”, II, în Revista „Dreptul” nr. 2/2001.

- V. M. Ciobanu, G. Boroi, „Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grila”, Editura C.H. Beck, editia a III-a, revazuta si adaugita, 2005

- Mihaela Tabârca, „Drept procesual penal”, Vol. I si Vol. II, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005;

- Mihaela Tabârca, „Drept procesual penal”, Vol. I si vol. II, Editura Global Lex, Bucuresti, 2004;

- Florea Magureanu, „Drept procesual civil”, editia a VIII-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006;

- Maria Fodor, “Drept procesual civil”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006

- Danila Ligia, „Drept procesual civil”, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006

- Ioan Les, „Tratat de drept procesual civil”, editia a III-a, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2005

- Mihaela Tabârca, „Exceptiile procesuale în procesul civil”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2001;

- M. Tabârca, „Codul de procedura civila comentat si adnotat cu legislatie, jurisprudenta si doctrina”, Editura Rosetti, 2004

- Forea Magureanu, „Drept procesual civil”, Editia a VII-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2004.

- Viorel M. Ciobanu, „Tratat teoretic si practic de procedura civila”, Vol. II, Editura National, Bucuresti, 1997.

- Gabriel Boroi, „Codul de Procedura Civila Comentat si Adnotat,” Editura All Beck, Bucuresti, 2001.

- G. Boroi, D. Radescu, „Codul de procedura civila comentat si adnotat”, Editura All, Bucuresti, 1995.

- I. Deleanu, „Aderarea la apel în procesul civil”, în Revista Dreptul nr. 2/2001

- V. M. Ciobanu, „Modificarile aduse Codului de procedura civila în materia cailor de atac prin Legea nr. 59/1993” (II), în Revista
Dreptul nr. 3/1994.

- Ioan Les, „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001.

- I. Les, „Consideratii privitoare la modificarea si completarea Codului de procedura civila”, în Revista „Juridica” nr. 9/2000

- I. Deleanu, „Tratat de procedura civila”, Editura Servo-Sat, 2000 .

- Liviu Narcis Pârvu, „Partile în procesul civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2002.

- Stoenescu, Gh. Porumb, „Drept procesual civil român”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1966

- V. Negru, D. Radu, „Drept procesual civil”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.

- E. Herovanu, “Curs de procedura civila”, Bucuresti, 1929;

- V. Ciobanu, „Consideratii generale cu privire la caile de atac devolutive în legislatia procesuala civila”, A.U.B., 1977.

- V. M. Ciobanu, „Controlul judiciar în procesul civil. Teza de doctorat”, Universitatea din Bucuresti, 1980;

- E. Herovanu, „Principiile procedurii judiciare”, Vol. I, Institutul de Arte Grafice, Lupta, Bucuresti, 1932;

- P. Vasilescu, „Tratat teoretic si practic de procedura civila”, Vol. I, Bucuresti, 1943;

- S. Zilberstein, D. Florescu, „Apararea legalitatii socialiste în procesul civil român prin mijlocirea controlului judiciar”, Analele
Universitatii Bucuresti, nr. 2/1969;

- Stoenescu, S. Zilberstein, „Drept procesual civil. Caile de atac si procedurile speciale”, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1981;

- V. Patulea, „Reflectii în legatura cu regimul juridic al cailor de atac în materia contraventiilor si consecintele stabilirii impozitului de catre organul de control financiar, cu ocazia constatarii contraventiilor în aceasta materie, sub aspectul exercitarii cailor de atac”, în Revista Dreptul nr. 4/1996

- M. Enescu, „Aplicarea principiului “non reformatio in pejus” în procesul civil”, în Revista Studii si Cercetari Juridice,. nr. 3/1965,

- I. Stoenescu, „Corelatia între actiune si caile de atac si între unele din caile de atac în procesul civil”, Tipografia Universitatii
Bucuresti, nr. 1/1972.

- I. Stoenescu, „Corelatia dintre caile de atac în procesul civil în lumina legislatiei în vigoare si în perspectiva viitoarei  reglementari în materie”, în Revista Româna de Drept nr. 8/1972.

- S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, „Corelatia dintre recurs si caile extraordinare de atac”, în Revista de Studii si Cercetari Juridice nr. 1/1985.

- B. Diamant, „Mecanismul de aplicare a prevederilor art. 297 alin. 1 din Codul de procedura civila. Daca instanta de apel pronunta una sau doua hotarâri si exercitarea recursului”, în Revista Dreptul nr. 9/2003

- P. Perju, „Probleme de drept civil si procesual-civil din practica sectiei civile a Curtii Supreme de Justitie”, în Revista Dreptul nr. 5/2003

- M. Hâncu, „În legatura cu nulitatea apelului si recursului prevazute de art. 288 alin. 2 si de art. 302 din Codul de procedura civila”, în Revista Dreptul nr. 8/1997

- G. C. Frentiu, „Consecintele neplatii taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar asupra termenului de exercitare a apelului si/sau recursului”, în Revista Dreptul nr. 2/2004

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Recursul
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 97
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Recursul

Recursul

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker