Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Politica de mediu a Uniunii Europene

Descriere

În cadrul procesului de elaborare şi aplicare a reglementărilor comunitare privind protecţia mediului s-au cristalizat şi se afirmă sub diferite forme o serie de principii generale. Menţionate iniţial în programele periodice de acţiune, acestea şi-au găsit expresia juridică în prevederile art. 130.R.3 al Tratatului Comunităţii Europene, introdus prin Actul Unic European în 1987, care le-a conferit o aplicare obligatorie. Astfel, paragraful 2 al articolului stabileşte că acţiunea Comunităţii în materie trebuie să se fondeze pe trei principii: acţiunile preventive, corecţia poluării la sursă şi principiul poluatorul plăteşte. Desigur, nu este vorba de noi principii, întrucât acestea fuseseră definite în cel de-al doilea şi al treilea program de acţiune în domeniul mediului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

POLITICA DE MEDIU A UNIUNII EUROPENE

C U P R I N S 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: ORIGINILE UNIUNII EUROPENE DE ASTĂZI

§ 1. IDEEA UNEI UNITĂŢI EUROPENE

§ 2. PRIMA CONFLAGRAŢIE MONDIALĂ ŞI EFECTELE SALE ASUPRA CONTINENTULUI EUROPEAN

SECŢIUNEA A II-A: APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

§ 1. APARIŢIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

§ 2. COMUNITĂŢILE EUROPENE – ORGANIZAŢII REGIONALE DESCHISE

SECŢIUNEA A II-A: DELIMITĂRI CONCEPTUALE

§ 1. CONCEPTUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ

§ 2. POLITICILE COMUNE

§ 3. POLITICA DE MEDIU (POLITICA ECOLOGICĂ) 

CAPITOLUL II: IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR AL MEDIULUI

SECŢIUNEA I: TRATATELE COMUNITARE

§ 1. TRATATUL DE LA PARIS (TRATATUL C.E.C.A.)

§ 2. TRATATELE DE LA ROMA

A. ASPECTE GENERALE PRIVIND TRATATELE DE LA ROMA

B. TRATATELE DE LA ROMA ŞI POLITICA DE MEDIU A COMUNITĂŢILOR

§ 3. ACTUL UNIC EUROPEAN

A. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTUL UNIC EUROPEAN

B. ACTUL UNIC EUROPEAN ŞI PROBLEMATICA MEDIULUI

§ 4. TRATATUL DE LA MAASTRICHT

§ 5. TRATATUL DE LA AMSTERDAM

SECŢIUNEA A II-A: DREPTUL COMUNITAR DERIVAT AL MEDIULUI

SECŢIUNEA A III-A: DREPTUL REZULTAT DIN ANGAJAMENTELE EXTERNE ALE UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA A IV-A: IZVOARELE NESCRISE ALE DREPTULUI COMUNITAR

SECŢIUNEA A V-A: JURISPRUDENŢA – IZVOR AL DREPTULUI COMUNITAR AL MEDIULUI 

CAPITOLUL III: PRINCIPIILE DREPTULUI COMUNITAR AL MEDIULUI

SECŢIUNEA I: PRINCIPIUL PREVENIRII DEGRADĂRII MEDIULUI

SECŢIUNEA A II-A: PRINCIPIUL DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA POLUĂRII PRIN ACŢIUNI ASUPRA SURSELOR ACESTEIA

SECŢIUNEA A III-A: PRINCIPIUL POLUATORUL PLĂTEŞTE

SECŢIUNEA A IV-A: PRINCIPIUL INTEGRĂRII CONSIDERAŢIILOR ECOLOGICE ÎN TOATE POLITICILE COMUNITARE

CAPITOLUL IV: POLITICA COMUNITARĂ EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIULUI

SECŢIUNEA I: NECESITATEA UNEI POLITICI ÎN DOMENIUL MEDIULUI

SECŢIUNEA A II-A: RAŢIUNILE LEGISLATIVE ALE POLITICII UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL MEDIULUI

SECŢIUNEA A III-A: RAŢIUNILE ECONOMICE ALE POLITICII UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL MEDIULUI

SECŢIUNEA A IV-A: RAŢIUNILE SOCIO-POLITICE ALE POLITICII UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL MEDIULUI

SECŢIUNEA A V-A: CONTURAREA POLITICII UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. PROGRAMELE DE ACŢIUNE ECOLOGICĂ

CAPITOLUL V: MIJLOACE ŞI MODALITĂŢI DE REALIZARE A PROTECŢIEI MEDIULUI

SECŢIUNEA I: AGENŢIA EUROPEANĂ PENTRU MEDIU ŞI ROLUL EI ÎN PROTECŢIA MEDIULUI

§ 1. PREZENTARE GENERALĂ A E.E.A

§ 2. CONDUCEREA AGENŢIEI EUROPENE PENTRU MEDIU

SECŢIUNEA A II-A: DEZVOLTAREA INDUSTRIALĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

§ 1. COMPETITIVITATEA INDUSTRIALĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

§ 2. ECO-INDUSTRIILE

CAPITOLUL VI: PÂRGHII ECONOMICE ŞI FISCALE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

SECŢIUNEA I: SCHEMA DE MANAGEMENT ŞI AUDIT ECOLOGIC - SMAE

SECŢIUNEA A II-A: MARCA „VERDE” (ECO-LABEL)

SECŢIUNEA A III-A: INSTRUMENTELE ECONOMICE ŞI FISCALE DESTINATE PROTECŢIEI MEDIULUI

§ 1. PRINCIPALELE INSTRUMENTE ECONOMICE ŞI FISCALE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

§ 2. ECO-TAXELE ÎN DIFERITE ŢĂRI EUROPENE

CAPITOLUL VII: ROMÂNIA ŞI ACQUIS-UL COMUNITAR ÎN DOMENIUL MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

SECŢIUNEA I: ÎNCEPUTURILE PROCESULUI DE ADERARE. SITUAŢIA ACTUALĂ A NEGOCIERILOR

SECŢIUNEA A II-A: STADIUL ACTUAL AL ARMONIZĂRII LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI

§ 1. DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ

§ 2. ARMONIZAREA LEGISLATIVĂ

CAPITOLUL VIII: PERSPECTIVE ÎN DEZVOLTAREA DREPTULUI COMUNITAR AL MEDIULUI

CAPITOLUL IX: CONSIDERAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE 

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

 • - P. Barnes, “Integrating Industrial and Environmental Policy. Objectives to Policy”, Paper given at King College, London, 25 martie 1994.
 • - Cezar Bîrzea, “Politicile şi instituţiile Uniunii Europene”, Editura Corint, Bucureşti, 2001.
 • - G. Berr, “Development of judicial Control of the European Communities”, La Haye, Boston, Londres, 1981.
 • - Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, “Drept internaţional contemporan”, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 1995.
 • - J. H. Bonello, J.M. Fédida, “Les contentieux de l’environnement”, P.U.F., Paris, 1994.
 • - I. P. Borde, J. B. Opschoor, “From Stick to Carrot in the Environment”, OECD Observer, 1994, nr. 186.
 • - J. Boulois, R.M. Chevalier, „Grands arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes”, Tome 1, 5e éd., Editura Dalloz, Paris, 1991.
 • - Andrew Brociner, „Europa Monetară”, Institutul European, Iaşi, 1999.
 • - Walter Cairns, „Introducere în legislaţia Uniunii Europene”, Editura Universal Dalsi, Marea Britanie (Londra), 2001.
 • - Louis Cartou, „Comunaututés Européennes”, Dalloz, 1991.
 • - V. Constantinesco, „L’article 5 CEE, de la bonne foi à la loyauté communautaire”, în „Du droit international au droit de l’intégration”, Liber Amicorum Pierre Pescatore, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1987.
 • - Nicolae Dănilă, „Euro. Bipolarizarea monetară”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • - Nicoleta Diaconu, „Sistemul instituţional al Uniunii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • - Mircea Duţu, “Dreptul internaţional şi comunitar al mediului”, Editura Economică, Bucureşti, 1995.
 • - Mircea Duţu, “Dreptul comunitar al mediului”, Editura Economică, Bucureşti, 1997.
 • - Mircea Duţu, “Dreptul mediului. Tratat”, Vol. II – “Dreptul internaţional al mediului. Dreptul comunitar al mediului”, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
 • - David A. O. Edward, Robert C. Lane, “European Community Law”, Edinburgh, 1991.
 • - Gilles Ferréol, „Dicţionarul Uniunii Europene”, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
 • - Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • - Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • - Grigore Geamănu, “Drept internaţional contemporan”, Vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • - Jackie Gower, John Redmond, „Lărgirea Uniunii Europene. Perspective”, Editura Club Europa, 2001.
 • - Ion Jinga, „Uniunea Europeană. Realităţi şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • - Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea europeană. Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • - P. Manin, „Les communautes et l’Union Europeenne”, Paris, 1993.
 • - Octavian Manolache, „Drept comunitar. Instituţii omunitare”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
 • - Dan Manoleli, “Aplicarea în România a principiului <<Poluatorul Plăteşte>>”, Editura ARS DOCENDI, Bucureşti, 2000.
 • - Viorel Marcu, “Drept instituţional comunitar”, Editura Nora, 1994.
 • - Viorel Marcu, „Drept instituţional comunitar european”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • - Dumitru Mazilu, „Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • - Marian Mihăilă, Carmen Suciu, Dan Stan, “Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • - Dumitru Miron, Gabriela Drăgan, Laura Păun, Florin Ilie, Mihaela Cibian, “Economia Integrării Europene”, Editura A.S.E., Bucureşti, 2002.
 • - Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.
 • - Roxana Munteanu, „Drept european. Evoluţie – Instituţii – Ordine Juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • - G. Orsini, „La Cour de comptes des CE”, Economica, Paris, 1983.
 • - Gabriela Carmen Pascariu, „Uniunea Europeană. Politici şi pieţe agricole”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • - Michel Prieur, „Droit de l’environnement”, Ed. Dalloz, Paris 1991.
 • - Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, „Introducere în realităţile europene”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • - Marcel R. Reinhard, André Armengaud, Jacques Dupaquier, “Histoire générale de la population mondiale”, Paris, 1968.
 • - I.Saizu, Al. Tacu, “Europa economică interbelică”, Institutul European, Iaşi, 1997.
 • - Robert Schuman, “Pour l’Europa”, Paris, Negel, 1963.
 • - Dan Drosu Şaguna, Tratat de drept financiar-fiscal, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
 • - Theodor Tudoroiu, „Tratatul de la Amsterdam”, Editura Lucretius, Bucureşti, 1999.
 • - Ovidiu Ţinca, „Drept Comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.
 • - Iulian Văcărel, „Relaţii financiare internaţionale”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995.
 • - Victor Dan Zlătescu, “Drept privat comparat”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
 • - Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană. Trecut. Prezent. Viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.

 

II. REVISTE DE SPECIALITATE

 • - G. Heraud, „Observations sur la nature juridique de la Communauté economique européenne”, în „Revue Générale de Droit International Public” (RGDIP), nr. 1/1958.
 • - L.J. Constantinesco, „La spécificité du droit communautaire”, în „Revue trimestrielle de droit européen”, nr. 1/1966.
 • - K. Mortelmans, “Les lacunes en droit communautaire”, în Cahiers de droit européen, nr. 2/1971.
 • - J. Mertens de Wilmars, “Les méthodes d’interpretation de la Cour de Justice”, în Cahiers de droit européen, n01, 1986.
 • - R. Anold, „La Loi fondamentale de la RFA et l’Union européenne. Le nouvel article 23 de la Loi fondamentale”, în „Revue Internationale de Droit Comparé”, nr. 3/1993.
 • - „Ratification processes of the Treaty on European Union” în „European Law Review”, vol. 18, nr. 3/1993.
 • - I. Murphy, A. Gouldson, “The Missing Dimension in EU Environmental Technology Policy”, 1995, European Environment, Vol. 5.
 •  
 • - „Raport general: activităţile U.E. în 1995” în „Dialog European”, supliment nr. 1/1996, p. 8.
 • - Ioana Marinache, „Politica Uniunii Europene în domeniul mediului”, în revista „Drepturile omului”, nr. 2/1997.
 • - „U.E. ar trebui să examineze dimensiunea socială a lărgirii” în „Dialog European”, nr. 3/1997.
 • - Victor Duculescu, „Noi elemente de integrare europeană în Tratatul de la Amsterdam”, în „Analele Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza”, anul VI, Bucureşti, 1998.
 • - Revista de Drept comercial pe anii 1999-2002.
 • - General Report on the activities of the EC-1994, Commission of the European Communities, Luxemburg, 1995.
 • - Victor Duculescu, „Noi elemente de integrare europeană în Tratatul de la Amsterdam”, în „Analele Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza”, anul VI, Bucureşti, 1998.
 • - „Uniunea Europeană - vecinul tău”, Office for Official Publications of the European Comunities, Luxemburg, 1995.
 • - “Semnale de mediu 2002” – http://reports.eea.eu.int/environmental_assessment_ report2002_9/.

III. LEGISLAŢIE

 • - Tratatul de la Roma, 1957.
 • - Actul Unic European, 1987.
 • - Tratatului de la Maastricht, 1993.
 • - Tratatul de la Amsterdam, 1997.
 • - Tratatul de la Nisa, 2000.
 • - European Commission – „Agenda 2000: For a stringer and wider Europe”,Presse Release IP/97/660, Buxelles, iulie, 1997.
 • - Convenţia de la Lomé din 1990.
 • - Legea nr. 316 din 18 iunie 2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 362 din 5 iulie 2001.

IV. ALTE SURSE

 • - Comisia Comunităţii Europene, “Industrial Competitiveness and Prottection of Environment”, SEC (92) 1986 final Bruxelles.
 • - „Declaraţia lui Robert Schuman pentru o Înaltă Autoritate Europeană a Cărbunelui şi Oţelului” - 9 mai 1950.
 • - Mircea Cosma, Teofil Ispas, „Integrarea României în structurile europene şi euro-atlantice”, publicată pe site-ul www. actrus.ro.
 • - Site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe – www.mae.ro.
 • - Site-ul oficial al Ministerului Integrării Europene – www.mie.ro.
 • - www.uniuneaeuropeană.go.ro. - informaţii cu privire la Uniunea Europeană
 • - Ana-Maria Vasile, Meda Borcescu, „Începutul anului 2000 a fost dominat de revoluţia monetară europeană”, Ziarul „Ziua”, 8 ianuarie 2002.
 • - A.M., „Numai Euro!”, articol publicat în „Evenimentul Zilei” din 1 martie 2002 – www.expres.ro
 • - Adina Sadeanu, „Euro devine cu adevărat o monedă unică”, Ziarul „Adevărul”, 1 martie 2002 – www.adevarulonline.ro.
 • - Agenţia Reuters - 26.02.2002; EUObserver - 18-26.02.2002; AFP - 25,26, 27.02.2002. „El Pais” - 27.02.2002); extrase din Buletinul Integrare Europeană editat de Agenţia Naţională de Presă ROMPRES.
 • - www.euinfo.fiman.ro. - informaţii privind Uniunea Europeană
 • - Centrul de Informare al Comisiei Europene în România – www.infoeuropa.ro.
 • - „Convenţia privind viitorul Europei se deschide azi la Bruxelles”, Cotidianul „Ziua”, 28 februarie 2002.
 • - “Financial Times” din 3 martie 1994.
 • - OECD: “Economic Instruments for Environmental Protection”, Paris, 1989.
 • - E. Kok, H. Saint Bris, “Voluntary Environmental Initiatives in Industry: What Role for EMAS?”, European Environment, 1994, vol. 4.
 • - D. Fleming, “Eco-labelling”, European Environment, 1992, Vol. 2.
 • - I. Salzmon, “Green Labels for Consumers”, OECD Observer nr. 169/1991.
 • - P. Barnes, “Industrial Competitiveness and the Environment: The Need for E.U. Policy Integration”, 1993, European Environment, Vol. 3.
 • - ECOTEC – “Sustainability, Empoyment and Growth”; Birmingham, 1995.
 • - M. Waelbrock, în Commentaire Megret, “Le droit de la Communauté économique européenne”, Vol. 10.
 • - “Aderarea la Uniunea Europeană şi mediul înconjurător: o introduicere”, publicaţie realizată de Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, cu sprijinul financiar acordat de Comisia Europeană, DG Environment şi AIDRom.
 • - Pagina de prezentare a EEA pe Internet - http://www.eea.eu.int.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Politica de mediu a Uniunii Europene
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 104
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Politica de mediu a Uniunii Europene

Politica de mediu a Uniunii Europene

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker