Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Controlul social prin drept

Descriere

Realizarea statului de drept şi a ordinii normative, întemeiate pe legitimitate, legalitate şi justiţie socială, presupun, în mod necesar, asigurarea diminuării treptate a fenomenelor antisociale, recuperarea şi integrarea persoanelor delincvente, concomitent cu elaborarea unor forme adecvate de prevenţie a actelor antisociale şi de stimulare şi recompensare a conduitelor dezirabile, de sancţionare a acestora.

Diversele aspecte ale consensului, ordinii sociale şi normative, ale controlului şi constrângerii sociale, ca şi cele referitoare la sfera sancţiunilor sociale au constituit o preocupare primordială a sociologilor şi juriştilor, interesaţi de cunoaşterea şi explicarea modelelor etice normative şi culturale, capabile să orienteze şi să modeleze conduitele individuale şi sociale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

C U P R I N S
CONTROLUL SOCIAL PRIN DREPT


I N T R O D U C E R E


CAPITOLUL I: CONCEPTUL DE CONTROL SOCIAL
SECŢIUNEA I: CARACTERISTICILE EXTERIOARE ALE CONTROLULUI SOCIAL (PRESIUNI, INFLUENŢE, CONSTRÂNGERI)
SECŢIUNEA A II-A: CARACTERISTICILE INTERIOARE ALE CONTROLULUI SOCIAL
SECŢIUNEA A III-A: DEFINIREA CONTROLULUI SOCIAL

CAPITOLUL II: CONTROLUL SOCIAL ÎN SOCIETĂŢILE DESCHISE (DEMOCRATICE) ŞI ÎNCHISE (TOTALITARE)
SECŢIUNEA I: ROLUL CONTROLULUI SOCIAL
SECŢIUNEA A II-A: MODALITĂŢI ALE CONTROLULUI SOCIAL ÎN SOCIETĂŢILE DEMOCRATICE
SECŢIUNEA A III-A: CONTROLUL SOCIAL ÎN SOCIETĂŢILE TOTALITARE (ÎNCHISE)
SECŢIUNEA A IV-A: ANOMIA SOCIALĂ ŞI CONTROLUL ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE

CAPITOLUL III: PUNCTE DE VEDERE PRIVIND ROLUL DREPTULUI CA INSTRUMENT DE CONTROL SOCIAL
SECŢIUNEA I: ORIENTĂRI PRIVIND RAPORTUL DINTRE DREPT ŞI CONTROLUL SOCIAL
SECŢIUNEA A II-A: FUNCŢIILE ŞI DISFUNCŢIILE DREPTULUI
SECŢIUNEA A III-A: FORME ALE CONTROLULUI SOCIAL
    §. 1. CONTROLUL SOCIAL POZITIV
    §. 2. CONTROLUL NEGATIV (COERCITIV)
    §. 3. CONTROLUL SOCIAL INSTITUŢIONALIZAT
    §. 4. CONTROLUL SOCIAL INFORMAL (NEINSTITUŢIONALIZAT)
    §. 5. ALTE FORME ALE CONTROLULUI SOCIAL
SECŢIUNEA A IV-A: MIJLOACELE CONTROLULUI SOCIAL
    §. 1. MIJLOACELE PSIHO-SOCIALE
    §. 2. MIJLOACE INSTITUŢIONALIZATE
    §. 3. MIJLOACE DE CONTROL NEINSTITUŢIONALIZATE
    §. 4. ALTE MIJLOACE ALE CONTROLULUI SOCIAL
SECŢIUNEA A V-A: AGENŢII CONTROLULUI SOCIAL

C O N C L U Z I I

B I B L I O G R A F I E

B I B L I O G R A F I E

 

 • - Dan Banciu, Control social şi sancţiuni sociale, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1992.
 • - Dan Banciu, Elemente de sociologie juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • - Jean Szezepanski, Noţiuni elementare de sociologie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică 1972.
 • - Maria Voinea, Sociologie generală şi juridică, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.
 • - Vasile Popa, Ion Drăgan, Lucian Lepădat, Psiho-sociologie juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • - Ion Vlăduţ, Introducere în sociologie juridică, Ediţia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • - Gilles Ferréol, Philippe Cauche, Jean-Marie Duprez, Nicolae Gadrey, Michel Simon, Dicţionar de sociologie, Editura Polirom, Bucureşti, 1998.
 • - Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăceanu, Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993.
 • - Lisette Coandă, Florin Curta, Mic dicţionar de sociologie, Editura All, Bucureşti, 1993,
 • - Dicţionar de sociologie (Larousse), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996.
 • - Olivia Clătici, Elemente de sociologie generală şi juridică, Bucureşti, 2001.
 • - Rolul şi funcţiile dreptului în făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate, Bucureşti, Editura Academiei, 1974.
 • - Sorin M. Rădulescu, Anomie, devianţă şi patologie socială, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1991.
 • - Ion Ungureanu, Noi teorii sociologice, vechi dileme ideologice, Bucureşti, Editura Politică, 1987.
 • - Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, T.U.B., 1992.
 • - Dan P. Banciu, Sorin M. Rădulescu, Marin Voicu, Introducere în sociologia devianţei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
 • - Jean Carbonnier, Ipoteza nondreptului, în Sociologia franceză contemporană, Editura Politică, Bucureşti, 1971.
 • - Ion Craiovan, Itinerar metodic în studiul dreptului, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1993.
 • - Ion Drăgan, Opinia publică, comunicarea de masă şi propaganda, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980.
 • - Andrei Stănoiu, Sociologie juridică, Editura Trei, Bucureşti.
 • - Roger Pinto, Madeleine Grawitz, Methodes dessciences sociales (deuxieme edition), Paris, Dalloz, 1967.
 • - Michael Banton, Law Enforcement and Social Control, în Sociology of Law (edited by Vilhelm Aubert), London, Penguin Books 1972.
 • - Basil Bernstein, Langage et classes sociales Codes sociolingvistigues et control social, Paris, Les Edition de Minuit, 1975.
 • - Georges Gurvitch, Le controle social, în La sociologie au XXe siécle, vol. I, poublié sous la direction de Georges Gurvitch en colaboration avec Wilbert E, Moore, Paris, Presses Universitaires de France, 1947.
 • - Edward Alsworth Ross, Social control. A survey of the foundations of order, The Macmillan Co., New York, 1901.
 • - Paul H. Landis, Social control. Social organization and disorganization in process, New York, 1939.
 • - Georges Gurvitch, Problemes de sociologie du droit, în Traité de sociologie, publié sous direction de Georges Gurvitch, Tome second, Press Universitairea de France, Paris, 1960.
 • - T. Parsons, The law and social control, în Law and sociology, New York, 1962.
 • - William Evan, Law and sociology, 1962.
 • - Niklas Luhmann, Rechtssoziologie, Hamburg, 1972.
 • - Lawrence M. Friedman, The legal sistem. A social science perspective, New York, 1975.
 • - Auguste Comte, Cours de philosophie positive, 1831-842, Ed. Anthropos, Paris, 1968.
 • - Vincenzo Ferrari, Funzioni del diritto. Saggio critico recontruttivo, Bari, 1987.
 • - Norberto Bobbio, Della strutura alla funzione. Nouvi studii di teoria del diritto, Ed. Comunita, Milano, 1977.
 • - Michel Alliot, L'acculturation juridique, în Ethnologie générale, Encyclopedie de la Pleiade, Paris, 1968.
 • - H.L.A. Hart, The concept of law, Oxford University Press, 1963.
 • - Henri-Pierre Cathala, Epoca dezinformării, Editura Militară, Bucureşti, 1999.
 • - Armand Cuvillier, Manuel de sociologie, tome I, P.U.F., Paris, 1983.
 • - Roger Pinto, Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Deuxiéme Edition, Dalloz, Paris, 1997.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Controlul social prin drept
Autor: www.infolucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 65
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Controlul social prin drept

Controlul social prin drept

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker