Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Cutuma - izvor de drept

Descriere

Lucrarea de faţă va încerca o prezentare analitică asupra locului şi rolului cutumei (obiceiului juridic) ca izvor de drept, punând în lumină în mod corect procesul de formare, creştere şi descreştere a rolului cutumei în ierarhizarea izvoarelor dreptului.

Pornind de la aceste precizări, se va încerca şi o analiză aprofundată a curentelor care s-au afirmat în literatura de specialitate, cu privire la rolul pe care l-a avut obiceiul juridic în diferite sisteme de drept.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

CUTUMA – IZVOR DE DREPT

 

CAPITOLUL I: SISTEMUL IZVOARELOR DREPTULUI ROMÂNESC

1.1. NOŢIUNEA DE IZVOR DE DREPT

1.2. SISTEMUL ŞI CARACTERISTICILE IZVOARELOR DREPTULUI

1.3. RAPORTURILE DINTRE DIFERITELE IZVOARE DE DREPT

1.3. IZVOARELE DREPTULUI ROMÂNESC DIN PERSPECTIVĂ ISTORICĂ

1.4. IZVOARELE MATERIALE ŞI IZVOARELE FORMALE ALE DREPTULUI

 

CAPITOLUL II: CUTUMA – IZVOR AL DREPTULUI ROMÂNESC

4.1. NOŢIUNEA, IMPORTANŢA ŞI TRĂSĂTURILE OBICEIULUI JURIDIC (CUTUMEI)

4.2. DELIMITĂRI ŞI CATEGORII: CUTUMA PRAETER LEGEM, CUTUMA SECUNDUM LEGEM; ŞI CUTUMA CONTRA LEGEM.

4.3. POZIŢIA OBICEIULUI ÎN SISTEMUL ACTUAL AL IZVOARELOR DREPTULUI

    A. Cutuma şi legea

    B. Relaţia dintre obiceiul juridic şi doctrina juridică

    C. Relaţia dintre obiceiul juridic şi practica judiciară

 

CAPITOLUL III: CUTUMA INTERNAŢIONALĂ ŞI CUTUMA PE PLAN EUROPEAN

5.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PRINCIPALELE IZVOARE DIN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC

5.2. DEFINIŢIA CUTUMEI INTERNAŢIONALE

5.3. CARACTERISTICILE CUTUMEI INTERNAŢIONALE

5.4. ROLUL CREATOR ŞI ÎNSEMNĂTATEA CUTUMEI ÎN PROCESUL NORMATIV INTERNAŢIONAL

5.5. CUTUMA ÎN UNELE STATE EUROPENE

 

CAPITOLUL IV: CONCLUZII

Bibliografie

 

B I L I O G R A F I E

 •  
 • - I. Vida, „Legistică formală. Introducere în tehnica şi procedura legislativă”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006.
 • - Ion T. Amuza, Obiceiul juridic la români, Editura Silvy, Bucureşti, 2001;
 • - Dogaru, D.C. Dănişor, Gh. Dănişor, Teoria generală a dreptului, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1999;
 • - Ion Craiovan, Teoria generală a dreptului, Editura Militară, Bucureşti, 1997.
 • - Costică Voicu, Teoria generală a dreptului, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001
 • - S. Popescu, Teoria generală a dreptului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
 • - M. Luburici, Teoria generală a dreptului, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998;
 • - D. Mazilu, Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
 • - Nicola Popa, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Dan Claudiu Dănişor, „Filosofia dreptului. Marile curente”, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2002;
 • - Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1997;
 • - N. Popa, I. Dogaru, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1996.
 • - N. Popa, Teoria generală a dreptului, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1992;
 • - Nicolae Popa, Teoria dreptului în sistemul ştiinţelor juridice, Analele Universităţii din Bucureşti, 1991.
 • - Maria Marbădă, Introducere în drept, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2002;
 • - Alexandru Amititeloaie, Teoria generală a dreptului. Curs introductiv în studiul dreptului, Editura Candy, Iaşi, 2000;
 • - Adam Popescu, Teoria dreptului, Editura Fundaţiei, „România de mâine”, Bucureşti, 1999;
 • - D. Condurachi, Formarea vechiului drept românesc, Bucureşti, 1935
 • - Rosetti-Bălnescu, O. Sachelarie, N. Nedelcu, Principiile dreptului civil român, Bucureşti, 1947
 • - Dobrinescu, Dreptatea şi valorile culturii, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992;
 • - E. Cernea. E. Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, 2003;
 • - R.P. Vonica, Introducere generală în drept, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999;
 • - M. Luburici, I. Ceterchi, Teoria generală a dreptului, Editura Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 1991.
 • - Ceterchi, M. Luburici, Introducere în studiul dreptului, Editura All, Bucureşti, 2000;
 • - Santai, Introducere în teoria generală a dreptului, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2000;
 • - Szabo Imre, Interpretarea normelor juridice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964;
 • - Dumitru Firoiu, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976;
 • - Vladimir Hanga, Istoria dreptului românesc, Editura Academiei, Bucureşti, 1987;
 • - G. Vrabie, Teoria generală a dreptului, Editura Ştefan Procopiu, Iaşi, 1995;
 • - Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Editura Ştefan Procopiu, Iaşi, 1995;
 • - L.P. Marcu, Introducere în studiul dreptului, Enciclopedia Juridică, Tipografia Universităţii Ecologice, Bucureşti, 1993;
 • - D. Ciobanu, Introducere în studiul dreptului, Editura Hyperion, Bucureşti, 1992;
 • - Gh. Boboş, Teoria generală a dreptului, Editura Argonaut, 1999;
 • - O. Craiovan, Teoria generală a dreptului, Editura Militară, Bucureşti, 1997.
 • - Grigore Geamănu, Drept internaţional public, Vol. l, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981;
 • - Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Drept internaţional contemporan, Institutul Român de Studii Internaţionale, Regia Autonomă, Monitorul Oficial, Bucureşti, 1995;
 • - Raluca Miga-Meşteliu, Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public, Editura All, Bucureşti, 1998
 • - Florian Coman, Drept internaţional public, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999;
 • - Gh. Moca, Noţiunea şi însemnătatea cutumei internaţionale în procesul înfăptuirii unor noi relaţii între state, R.R.S.I, 1975
 • - Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Editura Actami, Bucureşti, 2006.
 • - Octavian Manolache, Drept comunitar. Instituţii comunitare, ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
 • - Marian Mihăilă, Carmen Suciu, Dan Stan, Drept instituţional comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • - Aurel Bonciog, Drept diplomatic, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2000;
 • - Constituţia României din anul 2003 - forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
Titlul lucrarii: Cutuma - izvor de drept
Autor: www.infolucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 82
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Cutuma - izvor de drept

Cutuma - izvor de drept

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker