Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Aplicabilitatea imediata a dreptului comunitar european

Descriere

Aplicabilitatea imediată a tratatelor comunitare (dreptul comunitar primar – Tratatul de la Paris din 1951 instituind CECO, cele două Tratate de la Roma intrate în vigoare în 1958, instituind CEE şi Euratom, Tratatul de fuziune de la Bruxelles din 1965, Actul Unic European din 1986, Tratatul de la Maastricht din 1992, Tratatul de la Amsterdam din 1997, Tratatul de la Nisa semnat la 26 februarie 2001) se referă nu atât la admiterea formală a normelor cuprinse în tratate, cât la neutralitatea efectelor sale. Prin aceasta se interzice judecătorilor dintr-o ţară consecventă sistemului dualist să invoce neîndeplinirea procedurilor de admitere a tratatelor internaţionale prevăzute de Constituţie, pentru a eluda aplicarea unui tratat comunitar ratificat cu regularitate.

În ceea ce priveşte aplicabilitatea imediată a dreptului comunitar derivat, înlăturarea dualismului îşi relevă pregnant semnificaţia. Dreptul rezultat din activitatea normativă a instituţiilor se impune în ordinea juridică aplicabilă în statele membre fără transformare, receptare, ordin de executare şi nici chiar publicare de către autorităţile naţionale .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

APLICABILITATEA IMEDIATĂ A DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE

SECŢIUNEA I: ISTORICUL CONSTITUIRII COMUNITĂŢILOR EUROPENE 

    § 1. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO)

    § 2. Comunitatea Economică Europeană (CEE) 

    § 3. Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA)

SECŢIUNEA A II-A: DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

    § 1. Izvoarele primare ale dreptului comunitar. Tratatele constitutive şi modificatoare

    § 2. Izvoarele derivate ale dreptului comunitar

 

CAPITOLUL II: ORDINEA JURIDICĂ COMUNITARĂ

SECŢIUNEA I: ORDINEA JURIDICĂ COMUNITARĂ – O NOUĂ ORDINE JURIDICĂ

SECŢIUNEA A II-A: RAPORTUL DINTRE DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI DREPTUL INTERN AL STATELOR MEMBRE

SECŢIUNEA A III-A: RAPORTUL DINTRE DREPTUL COMUNITAR ŞI DREPTUL INTERN AL STATELOR MEMBRE

 

CAPITOLUL III: APLICABILITATEA IMEDIATĂ A DREPTULUI COMUNITAR ÎN FUNCŢIE DE IZVOARELE SALE

SECŢIUNEA I: APLICABILITATEA TRATATELOR COMUNITARE

SECŢIUNEA A II-A: APLICABILITATEA DREPTULUI DERIVAT (SECUNDAR) 

    § 1. Aplicabilitatea imediată a regulamentelor

    § 2. Aspecte privind aplicabilitatea imediată a directivelor şi deciziilor ce emană de la instituţiile comunitare

SECŢIUNEA A III-A: APLICABILITATEA NORMELOR CARE PROVIN DIN ANGAJAMENTELE EXTERNE ALE COMUNITĂŢILOR EUROPENE

 

CAPITOLUL IV: APLICABILITATEA DIRECTĂ A DREPTULUI COMUNITAR

SECŢIUNEA I: PRINCIPIUL EFECTULUI DIRECT AL DREPTULUI COMUNITAR

SECŢIUNEA A II-A: CRITERIILE DE APLICABILITATE DIRECTĂ

SECŢIUNEA A III-A: APLICABILITATEA DIRECTĂ A DIFERITELOR CATEGORII DE NORME COMUNITARE

 

CAPITOLUL V: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE. PRINCIPIUL PRIORITĂŢII DREPTULUI COMUNITAR

    § 1. Generalităţi

    § 2. Principiul priorităţii dreptului comunitar

SECŢIUNEA A II-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN FRANŢA

SECŢIUNEA A III-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN GERMANIA

SECŢIUNEA A IV-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN BELGIA

SECŢIUNEA A V-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN OLANDA

SECŢIUNEA A VI-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN LUXEMBURG

SECŢIUNEA A VII-A:APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN ITALIA

SECŢIUNEA A VIII-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN MAREA BRITANIE

SECŢIUNEA A IX-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN DANEMARCA

SECŢIUNEA A X-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN IRLANDA

SECŢIUNEA A XI-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN GRECIA

SECŢIUNEA A XII-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN PORTUGALIA

SECŢIUNEA A XIII-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN SPANIA

SECŢIUNEA A XIV-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN AUSTRIA

SECŢIUNEA A XV-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN FINLANDA

SECŢIUNEA A XVI-A: APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN SUEDIA


 

CAPITOLUL VI: SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN ALTE STATE

SECŢIUNEA I: ASPECTE PRIVIND APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR ÎN UNELE STATE CANDIDATE LA ADERAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

    § 1. Generalităţi

    § 2. Aderarea la Uniunea Europeană

SECŢIUNEA A II-A: ASPECTE PRIVIND APLICABILITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN ROMÂNIA

§ 1. Ordinea internă şi tratatele internaţionale

§ 2. România şi Uniunea Europeană 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII  

BIBLIOGRAFIE

CUPRINS  

LISTĂ BIBLIOGRAFICĂ

 

TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII:

 • - Ion M. Anghel, “Dreptul tratatelor”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
 • - D. Anziloti, „Corso di dirito internationale”, Padova, 1955.
 • - Thribaut de Berranger, “Constitutions nationales des Communautés européemnnes”, Paris, Montchrestien, 1997.
 • - Michel Debré, “Project de Pacte pour une Union d’Etats Européennes”, Editura Negel, Paris, 1950.
 • - A. V. Dicey, “The law of the Constitution”, E.C.S. Wade, London, 1959.
 • - Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, georgeta Duculescu, “Drept constituţional comparat”, Vol. I şi II, Editura Lumina Lex,
 • Bucureşti, 1999.
 • - Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, “Drept instituţional comunitar european”, ediţia a II-a, Editura Actami, Bucureşti, 1996.
 • - Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, “Drept instituţional comunitar european”, ediţia a V-a, Editura Actami, Bucureşti, 2000.
 • - Augustin Fuerea, “Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • - Augustin Fuerea, “Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Univesrul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • - Walter Hallstein, “European Parliament debates”, 17 iunie 1965.
 • - Guy Isaac, “Droit communautaire general”, 3ed., Editura Masson, Paris, 1990.
 • - H. Kelsen, „Les rapports se systeme entre le droit interne et le droit international public”, Editura Rcadi, vol. IV, 1926.
 • - I.V. Louis, “L’ordre juridique communautaire”, 1990, OPOCE.
 • - J. V. Louis, “The Community legal order”, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1995.
 • - Octavian Manolache, “Drept comunitar”, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 • - Dumitru Mazilu, “Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene. Curs”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • - Marian Mihăilă, Carmen Suciu, Dan Stan, „Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • - Gh. Moca, „Drept internaţional public”, Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1992.
 • - Roxana Munteanu, “Drept european”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • - Joël Rideau, “Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes”, Paris, PUF, 1995.
 • - Octavian C. Tăslăuanu, “Obsesia Europeană. Studii politice”, Editura Scripta, Bucureşti, 1996.
 • - H. Triepel, „Les raports entre le droit interne et le droit international”, Editura Rcadi, vol. I, 1923.
 • - Ovidiu Ţinca, „Drept comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.
 • - N. Sorensen, “Compétences supranationales et pouvoirs constitutionnels en droit danois”, Melanges Ganshof van des
 • Mcersch.
 • - A. Stephanou, “Les constitutions nationales a l’épreuve de l’Europe”, Documentation française, 1993.
 • - Nicolae Sută, „Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane”, Editura Eficient, Bucureşti, 2000.

 

REVISTE DE SPECIALITATE:

 • - E. Denza, “La ratication du traité de Maastricht par Royome-Umi”, Revue de Marché Commune nr. 376, 1994.
 • - N. Gangsted-Rasmussen, Revue Trimestrielle de Droit Europeen, 1975.
 • - G. Heraud, „L'interetatique, le supranational et le federal” în "Archives de philosophie de droit", 1961.
 • - J. M. Sobrino Hereida, “La réception et la place dans l’ordre juridique éspagnol des normes conventionneles et des actes
 • normatifs des organizations internationalles”, Revue Française du Droit Administratif, 1990.
 • - H. von Holstein, “Le droit communautaire dans le systeme juridique danois”, Revue française du Droit Administratif, nr.
 • 6/1990.
 • - J. Miranda, “La Constitution portugaise et le traité de Maastricht”, Revue Française de Droit Constitutionnel, 1992.
 • - Joël Rideau, Revue Française de Droit Constitutionnel, nr. 3/1990.
 • - F. Rubio – Llorente, “La Constitution éspagnole et le traité de Maastricht”, Revue Française de Droit Constitutionnel, 1992.
 • - M. Thill, Revue Française du Droit Administratif, 1990.
 • - A.Weber, “Les constitutions nationales a l’épreuve de l’Europe”, Documentation française, 1993.

 

LEGISLAŢIE:

 • - Tratatul de la Paris (1952) Instituind C.E.C.O.
 • - Tratatele de la Roma (1958), instituind C.E.E. şi C.E.E.A.
 • - Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene, intrat în vigoare în 1993.
 • - Tratatul de la Amsterdam intrat în vigoare în 1999.
 • - Tratatul de la Nisa, semnat la 26 februarie 2001.

 

INTERNET:

 • - Site-ul oficial al Ministerului Integrării Europene – www.mie.ro
 • - Site-ul Delaţiei Comisiei Europene la Bucureşti – www.infoeuropa.ro
 • - “Concluziile summit-ului de la Copenhaga” – publicate pe site-ul www.uniuneaeuropeană.go.ro
 • - Mircea Cosma, Teofil Ispas, „Integrarea României în structurile europene şi euro-atlantice” - www.actrus.ro.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Aplicabilitatea imediata a dreptului comunitar european
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 95
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker