Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Caracteristicile Comunitatilor Europene ca entitati de drept international

Descriere

Pe scurt, Comunităţile Europene au fost caracterizate în doctrină prin trei trăsături fundamentale care corespund ideii creării lor, respectiv:

- Aceea de a institui organizaţii care, prin structura lor instituţională şi printr-o solidaritate concretă pe care ar genera-o, să atribuie Europei o identitate şi o personalitate pe care nici una dintre organizaţiile existente nu erau în măsură să i-o confere.

Din punct de vedere formal, crearea Comunităţilor nu putea fi rezolvată altfel decât prin singura tehnică pe care dreptul internaţional o punea la dispoziţie şi anume prin încheierea de tratate dând naştere unor organizaţii internaţionale, ceea ce şi sunt în primul rând Comunităţile.

- În al doilea rând, ceea ce caracterizează Comunităţile este o structură proprie, originală, care să le permită această gestiune comună.

- Conform strategiei de integrare care trebuia să le asigure o coeziune internă tot mai profundă, aceste organizaţii s-ar prezenta ca asociaţii economice, având sarcina constituirii şi gestiunii unei “pieţe comune”, noţiune ale cărei implicaţii ar depăşi acest singur obiect.

Din cele expuse anterior, dar şi având în vedere toate cele prezentate pe parcursul lucrării de faţă, rezultă specificitatea Comunităţilor europene, faţă de alte organizaţii internaţionale.

Ansamblul de norme care guvernează raporturile în care se găsesc Comunităţile europene, formează, lato sensu, ordinea juridică comunitară. Stricto sensu, această ordine reprezintă raporturile dintre Comunităţile europene şi statele membre, raporturile dintre persoanele fiice şi juridice aparţinătoare sau nu statelor membre, raporturile dintre Comunităţi şi alte organizaţii internaţionale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 200.00
Cantitate:

CARACTERISTICILE COMUNITATILOR EUROPENE CA ENTITĂŢI DE DREPT INTERNAŢIONAL

- CUPRINS -

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: IDEEA UNITĂŢII EUROPENE

SECŢIUNEA A II-A: PREMISELE CONSTRUCŢIEI EUROPENE ŞI CREAREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

SECŢIUNEA A III-A: DELIMITĂRI CONCEPTUALE

 

CAPITOLUL II: COMUNITĂŢILE EUROPENE – ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE

SECŢIUNEA A II-A: CAUZELE CARE GENEREAZĂ CARACTERUL DE ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE

SECŢIUNEA A III-A: SPECIFICUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE FAŢĂ DE ALTE ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

SECŢIUNEA A IV-A: CONSACRAREA ŞI REGLEMENTAREA PERSONALITĂŢII JURIDICE INTERNAŢIONALE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE ŞI UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA A V-A: ADERAREA LA COMUNITĂŢI

 

CAPITOLUL III: COMUNITĂŢILE EUROPENE – ASOCIAŢII ECONOMICE INTEGRATE

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE PRIVIND RELAŢIILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE ÎN CONDIŢIILE ACTUALE

SECŢIUNEA A II-A: ORGANIZAŢIILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE – NOŢIUNE ŞI FUNCŢII

SECŢIUNEA A III-A: CARACTERUL DE ORGANIZAŢII (ASOCIAŢII) ECONOMICE AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE

SECŢIUNEA A IV-A: OBIECTIVELE COMUNITĂŢILOR EUROPENE DIN PERSPECTIVĂ ECONOMICĂ

 

CAPITOLUL IV: STRUCTURA INSTITUŢIONALĂ PROPRIE, ORIGINALĂ A COMUNITĂŢILOR EUROPENE

SECŢIUNEA I: ASPECTE PRELIMINARII

SECŢIUNEA A II-A: SISTEMUL INSTITUŢIONAL AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE

SECŢIUNEA A III-A: ORDINEA JURIDICĂ COMUNITARĂ

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

B I B L I O G R A F I E

 


I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

A. LITERATURĂ ROMÂNĂ

- Bârsan Maria, „Integrarea economică europeană”, Vol. I, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1995.

- Filipescu Ion P., Fuerea Augustin, „Drept instituţional comunitar european”, Editura Actami, Bucureşti, 2000.

- Fuerea Augustin, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

- Fuerea Augustin, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.

- Fuerea Augustin, „Drept comunitar european. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.

- Fuerea Augustin, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003.

- Geamănu Grigore, „Drept internaţional contemporan”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975

- Jinga Ion, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

- Lefter Cornelia , „Fundamente ale dreptului comunitar institutional", Editura Economica , Bucuresti, 2003

- Leicu Corina, „Drept comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

- Leicu Corina, Leicu Ioan, „Instituţiile comunitare”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.

- Manolache Octavian, „Drept comunitar. Instituţii comunitare”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.

- Moroianu Zlătescu Irina, Demetrescu Radu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.

- Munteanu Roxana, „Drept european – Evoluţie - Instituţii - Ordine juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.

- Năstase Adrian, „Drept internaţional economic”, Vol. II, Editura „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1996.

- Popescu Andrei, Jinga ION, Organizaţii europene şi euroatlantice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

 

B. LITERATURĂ STRĂINĂ

- Cloos J. s.a., „Le Traité de Maastricht. Genese, Analyse, Commentaires”, Bruylant, Bruxelles, 1995;

- Constantinesco V., „Les Conseil des Ministres. Le Comité des Représeentants Permanents” (COREPER), în Juris-Classeurs Europe, 1993, Fasc. 220, nr. 46.;

- Constantinesco V., „ L´article 5 C.E.E., de la bonne foi à la loyauté communautaire", 1987 ;

- Constantinesco V. s.a., „Traité instituant la c.e.e., commentaire article par article “, Economica, Bruxelles, 1994;

- Corbett R., Jacobs f., Shackleton m., „The European Parliament”, 3-rd ed., Cartermill Publishing, 1995.;

- Favret J.M. „L’essentiel de l’Union Européenne et du droit communitaire“ , Gualino, Paris, 2000;

- Ferréol G. „Dictionarul uniunii europene“, Editura Polirom, Bucuresti , 2001.

- Guy Isaac, „Droit communautaire general”, Ed. Masson , 1998;

- Mathijsen P. „Compendiu de drept european“, Bucuresti, Club Europa, 2002.

- Simon D. , „Le système juridique communautaire”, PUF, Paris, 1997

- Tillotson J. „European community law, text, cases and materials”, second edition, Cavendish Publishing , London , 1996;

- Tsoukalis Loukas, „Noua Economie Europeană”, Editura Arc, Chişinău, 2000.

- Helen Walace, William Walace, Mark A. Pollak, “Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană”, Editura Institutului European din România, Bucureşti, 2005.

- Zorgbibe Charles „Construcţia europeană – trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998

 

II. ACTE NORMATIVE

- Tratatul de la Paris din 1951, instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).

- Tratatul de la Roma din 1957, instituind Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA).

- Actul Unic European din 1987.

- Tratatului de la Maastricht din 1993, asupra Uniunii Europene.

- Tratatul de la Amsterdam din 1997, intrat în vigoare în 1999.

- Tratatul de la Nisa, intrat în vigoare la 1 februarie 2003.

- Tratat instituind o Constituţie europeană, semnat în octombrie 2004

 

III. ALTE SURSE

- www.infoeuropa.ro - Site-ul Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti

- www.mie.ro - Site-ul oficial al Ministerului Integrării Europene

- www.europa.eu.int – site-ul oficial al Uniunii Europene .

- www.ier.ro - Site-ul Institutului European din România

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Caracteristicile Comunitatilor Europene ca entitati de drept international
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 78
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker