Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Politica Europeana de Securitate

Descriere

Politica externă şi de securitate comună la nivel european constituie una din modalităţile de realizare a relaţiilor externe ale Uniunii Europene. Reglementarea sa juridică a fost realizată relativ târziu faţă de restul construcţiei europene, având în vedere natura sensibilă a acestei politici care în continuare se regăseşte în sfera competenţelor statelor membre.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

POLITICA EUROPEANĂ DE SECURITATE

C U P R I N S 

ABREVIERI 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EVOLUŢIA IDEILOR DE SECURITATE ŞI APĂRARE LA NIVELUL EUROPEI
COMUNITARE

SECŢIUNEA I: COMUNITĂŢILE EUROPENE

    § 1. Continentul european înaintea primelor Comunităţi

    § 2. Constituirea Comunităţilor Europene

SECŢIUNEA A II-A: PLANURILE DE UNIUNE POLITICĂ. INSUCCESUL COMUNITĂŢII EUROPENE DE APĂRARE ŞI A COMUNITĂŢII POLITICE EUROPENE

    § 1. Proiectul comunităţii europene de apărare (CED)

    § 2. Proiectul Comunităţii Politice Europene (CPE)

SECŢIUNEA A III-A: EXPLICAREA UNOR TERMENI ŞI EXPRESII UZUALE

    § 1. Uniunea Europeană (UE) şi Uniunea Europei Occidentale (UEO)

    § 2. Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC) şi Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA)

SECŢIUNEA A IV-A: NECESITATEA UNEI POLITICI DE SECURITATE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

 

CAPITOLUL II: CADRUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE COMUNĂ POTRIVIT TRATATULUI DE LA MAASTRICHT

SECŢIUNEA I: TRATATUL DE LA MAASTRICHT – PREZENTARE GENERALĂ

SECŢIUNEA A II-A: OBIECTIVELE P.E.S.C. ŞI MIJLOACELE DE ACŢIUNE

    § 1. Aspecte generale

    § 2. Obiectivele P.E.S.C.

    § 3. Mijloacele de acţiune pentru realizarea obiectivelor

SECŢIUNEA A II-A: PUNEREA ÎN APLICARE A P.E.S.C.

SECŢIUNEA A III-A: REPREZENTAREA EXTERNĂ ŞI RĂSPUNDEREA PUNERII ÎN APLICARE A ACŢIUNILOR

SECŢIUNEA A IV-A: COMPETENŢE ŞI PROCEDURI

    § 1. Procedura generală şi procedura de urgenţă

    § 2. Rolul instituţiilor comunitare în domeniul P.E.S.C.

    § 3. Dispoziţiile tratatului comunităţii europene cu aplicabilitate în ceea ce priveşte Politica Externă şi de Securitate Comună

SECŢIUNEA A V-A: CLAUZA DE REVIZUIRE

 

CAPITOLUL III: SECURITATEA EUROPEANĂ POTRIVIT TRATATELOR DE LA AMSTERDAM ŞI NISA

SECŢIUNEA I: TRATATUL DE LA AMSTERDAM

Secţiunea a II-a: tratatul de la Nisa

Secţiunea a III-a: alte evoluţii privind securitatea şi apărarea europeană. constituirea forţei europene de reacţie rapidă

 

CAPITOLUL IV: UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI UNIUNEA EUROPEI OCCIDENTALE

SECŢIUNEA I: CONSTITUIREA U.E.O. – ASPECTE GENERALE

SECŢIUNEA A II-A: RAPORTURILE U.E./U.E.O.

SECŢIUNEA A III-A: EVOLUŢII RECENTE ÎN CADRUL U.E.O. – DECLARAŢIA DE LA PETERSBERG

SECŢIUNEA A IV-A: STRUCTURILE MILITARE ALE U.E.O.

    § 1. Eurocorpul

    § 2. Euroforţa

    § 3. Euromarfor

    § 4. Grupul aerian franco-britanic

    § 5. Divizia multinaţională de trupe speciale

 

CAPITOLUL V: ROMÂNIA ŞI SECURITATEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA I: RELAŢIILE ROMÂNIEI CU U.E. ŞI U.E.O.

SECŢIUNEA A II-A: ROMÂNIA - FACTOR DE STABILITATE ÎN EUROPA DE EST

SECŢIUNEA A III-A: NEGOCIERILE ÎN DOMENIUL P.E.S.C.

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII

- Iordan Gheorghe Bărbulescu, „Uniunea Europeană – aprofundare şi extindere. De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană”, Editura Trei, Bucureşti, 2001.

- Cezar Bîrzea, “Politicile şi instituţiile Uniunii Europene”, Editura Corint, Bucureşti, 2001.

- Walter Cairns, „Introducere în legislaţia Uniunii Europene”, Editura Universal Dalsi, Marea Britanie (Londra), 2001.

- Louis Cartou, „Comunaututés Européennes”, Dalloz, 1991.

- Nicoleta Diaconu, „Sistemul instituţional al Uniunii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- David A. O. Edward, Robert C. Lane, “European Community Law”, Edinburgh, 1991.

- Gilles Ferréol, „Dicţionarul Uniunii Europene”, Editura Polirom, Iaşi, 2001.

- Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

- Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.

- Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004.

- Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.

- Augustin Fuerea, „Drept comunitar. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.

- Florian Gârz, „Expansiunea spre est a NATO: Bătălia pentru Europa”, Editura Pavel Coruţ, Bucureşti, 1997.

- Florian Gârz, „Renaşterea Europei. De la Atlantic la Urali”, Casa editorială ODEON, Bucureşti, 1999.

- Grigore Geamănu, “Drept internaţional contemporan”, Vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.

- Jackie Gower, John Redmond, „Lărgirea Uniunii Europene. Perspective”, Editura Club Europa, 2001.

- Ion Jinga, „Uniunea Europeană. Realităţi şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

- Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea europeană. Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

- Andrei Popescu, Ion Jinga, „Organizaţii europene şi euroatlantice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- Octavian Manolache, „Drept comunitar. Instituţii comunitare”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.

- Viorel Marcu, „Drept instituţional comunitar european”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

- Dumitru Mazilu, „Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- Marian Mihăilă, Carmen Suciu, Dan Stan, “Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

- Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.

- Roxana Munteanu, „Drept european. Evoluţie – Instituţii – Ordine Juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.

- Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, „Introducere în realităţile europene”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

- Theodor Tudoroiu, „Tratatul Uniunii Europene”, Editura Lucretius, Bucureşti, 1999.

- Theodor Tudoroiu, „Tratatul de la Amsterdam”, Editura Lucretius, Bucureşti, 1999.

- Ovidiu Ţinca, „Drept Comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.

- Vasile Vese, Adrian Ivan, „Tratatul de la Nisa”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.

- Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană. Trecut. Prezent. Viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.

 

II. STUDII, ARTICOLE ŞI REVISTE DE SPECIALITATE

- Ladislau Gyemant, „Istoria Europei”, Cursul nr. I, publicat pe Internet la adresa: http://idd.euro.ubbcluj.ro

- Nicu Popescu, „Republica Moldova în sistemul de securitate european”, studiu publicat la 9 septembrie 2002, pe site-ul www.europa.yam.ro

- Mihai Mătieş, Dorina Năstase, „Viitorul sistemului de securitate al Uniunii Europene şi contribuţia României la acest capitol”.

- „Forţa de pace în Balcani şi-a început primele aplicaţii”, Mediafax, 24 septembrie 2000.

- „Coordonatorul Pactului de Stabilitate anunţă începerea lucrărilor la primele proiecte de infrastructură propuse de România”, Mediafax, 26 octombrie 2000.

- „Un concept românesc al Europei Federale III” – studiu realizat de Preşedintele Adunării Parlamentare a OSCE Adrian Severin şi cunoscutul politolog Gabriel Andreescu, recompensat recent cu premiul I de către Open Society Foundation – în Ziarul „Ziua” din 7 iunie 2001.

- Conference of the reepresentatives of the Governments of the Member States, Bruxelles, 22 decembrie 2000, Doc. SN/533/1/00, Treaty of Nice, Provisional text aproved by the Interngovernmental Conference on institutional reform –
www.adobe.com

- Victor Duculescu, „Tratatul de la Nisa şi reforma instituţională a Uniunii Europene ”, în Revista de Drept Comercial nr. 3/2001.

- Victor Duculescu, Integrarea europeană cu două viteze, fenomen discriminatoriu sau cerinţă obiectivă?, în Revista de Drept Comercial nr. 9/2000.

- Viorica Marin, Europa după Nisa, în Cronica Română, nr. 2410/2000.

- Cristiana Terenche, Uniunea Europeană a pus bazele extinderii, în România Liberă nr. 3264/2000.

- Emil Neacşu, Parlamentul European contestă Tratatul de la Nisa, articol în Azi, nr. 2427/2000.

- Lionel Jospin: „Opinii privind viitorul Uniunii Europene extinse” - Extrase din discursul premierului francez, Lionel Jospin, difuzat de site-ul MAE din Franţa, la 28 mai 2001 - http://euroinfo.cdimm.org/Nisa.html.

- „Ratification processes of the Treaty on European Union” în „European Law Review”, vol. 18, nr. 3/1993.

- „Raport general: activităţile U.E. în 1995” în „Dialog European”, supliment nr. 1/1996, p. 8.

- „U.E. ar trebui să examineze dimensiunea socială a lărgirii” în „Dialog European”, nr. 3/1997.

- Victor Duculescu, „Noi elemente de integrare europeană în Tratatul de la Amsterdam”, în „Analele Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza”, anul VI, Bucureşti, 1998.

- Revista de Drept comercial pe anii 1999-2002.

- „Uniunea Europeană - vecinul tău”, Office for Official Publications of the European Comunities, Luxemburg, 1995.

 

III. LEGISLAŢIE

- Tratatul de la Roma, 1957.

- Actul Unic European, 1987.

- Tratatului de la Maastricht, 1993.

- Tratatul de la Amsterdam, 1997.

- Tratatul de la Nisa, 2000.

- European Commission – „Agenda 2000: For a stringer and wider Europe”, Presse Release IP/97/660, Buxelles, iulie, 1997.

- Convenţia de la Lomé din 1990. 

IV. INTERNET

 • - http://www.infoeuropa.ro
 • - http://www.mie.ro
 • - http://www.mae.ro
 • - http://www.europa.eu.int
 • - http://domino.kappa.ro/mae/politica.nsf/Organizatii
 • - http://europe.org.ro
 • - http://idd.euro.ubbcluj.ro
 • - http://www.cotidianul.ro
 • - http://www.presidency.ro
 • - http://www.ziua.ro
 • - http://euroinfo.cdimm.org/Nisa.html
 • - http://www.romanialibera.com
 • - http://adevarul.kappa.ro
 • - http://www.europa.yam.ro

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Politica Europeana de Securitate
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 72
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Politica Europeana de Securitate

Politica Europeana de Securitate

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker