Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Omorul deosebit de grav

Descriere

Omorul deosebit de grav, ca şi omorul calificat (art. 175), presupune săvârşirea omorului în prezenţa unor circumstanţe agravante. Aceste circumstanţe, cu un efect mai agravant decât cele din art. 175, au fost prevăzute într-un text distinct, sub denumirea de „Omor deosebit de grav”.

Schema (construcţia) juridică a acestei infracţiuni (ca şi a aceleia de omor calificat) este identică cu aceea a infracţiunii de referinţă - omorul simplu - întrucât o acţiune de ucidere (independent de cine, de cum o concepe şi execută, precum şi împotriva cărei persoane este îndreptată), nu modifică structura, substanţialitatea faptei, ci, această acţiune, constituie, în ultimă analiză, suportul faptic tot al unui omor.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

- CUPRINS -
Omorull deosebiitt de grav


CAPITOLUL I: CONSIDERATII INTRODUCTIVE
SECTIUNEA I: Viata ca valoare sociala ocrotita de legea penala
SECTIUNEA A II-A: Aspecte istorice privind ocrotirea dreptului la viata
SECTIUNEA A III-A: Locul infractiunii de omor deosebit de grav în actualul sistem juridic
    §. 1. Dreptul la viata. Consacrare constitutionala
    §. 2. Dreptull la viata. Ocrotire prin mijloace de dreptt penal


CAPITOLUL II: ASPECTE COMUNE INFRACTIUNIILOR DE OMUCIDERE
SECTIUNEA I: Notiune
SECTIUNEA A II-A: Obiectul juridic
SECTIUNEA A III-A: Subiectii infractiunilor
SECTIUNEA A IV-A: Latura obiectiva
SECTIUNEA A V-A: Latura subiectiva
SECTIUNEA A VI-A: Tentativa si consumarea
SECTIUNEA A VII-A: Sanctiuni
SECTIUNEA A VIII-A:: Forme agravante


CAPIIOLUL III: ANALIZA JURIDICA A OMORULUI DEOSEBIT DE GRAV
SECTIUNEA I: Cadrul legal
    §. 1. Reglementarea omorului deosebit de grav potrivit Codului penal în vigoare
    §. 2. Reglementarea infractiuniiii de omor deosebit de grav în legislatia altor state
SECTIUNEA A II-A: Obiectul juridic si obiectul material
    § 1. Obiectul juridic
    § 2. Obiectul material
SECTIUNEA A III-A: Subiectii infractiunii
    § 1. Subiectul activ
    § 2. Subiectul pasiv
SECTIUNEA A IV-A: Latura obiectiva
    1. Elementul material
    2. Urmarea imediata.
    3. Legatura de cauzalitate.
SECTIUNEA A V-A: Latura subiectiva


CAPITOLUL IV: ELEMENTELE CIRCUMSTANTIALE ALE INFRACTIUNII DE OMOR DEOSEBIT DE GRAV
SECTIUNEA I: Omorul savârsit prin cruzimi
SECTIUNEA A II-A: Omorul savârsit asupra a doua sau mai multe persoane
SECTIUNEA A III-A: Omorul savârsit de o persoana care a mai savârsit un omor
SECTIUNEA A IV-: Omorul savârsit pentru a comite sau ascunde savârsirea unei tâlharii sau piraterii
SECTIUNEA A V-A: Omorul savârsit asupra unei femei gravide
SECTIUNEA A VI-A: Omorul savârsit asupra unui magistrat, politist, jandarrm ori asupra unui militar în timpul sau în legatura cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora
SECTIUNEA A VII-A: Omorul savârsit de catre un judecatorr sau procuror, politist, jandarm sau militar în timpul sau în legatura cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora


CAPITOLUL V: FORME, MODALITATI SI SANCTIUNI
SECTIUNEA I: Formele infractiunii
    §. 1. Actele preparatorii
    §. 2. Tentativa
    §. 3. Consumarrea
SECTIUNEA A II-A: Modalitatile infractiunii
SECTIUNEA A III-A: Sanctiuni


CAPITOLUL VI: ASPECTE CRIMINOLOGICE SI PROCESUAL-PENALE
SECTIUNEA I: Aspecte criminologice
SECTIUNEA A II-A: Aspecte procesuale


- BIBLIOGRAFIE -

Bibliografie


I. Tratate. Cursuri. Monografii

1. V. Lazar, “Dreptul penal. Partea speciala (Infractiuni prevazute în
Codul Penal Român în vigoare, cu modificarile si completarile la zi”,
Editura Universitara, Bucuresti, 2006;
2. A. Boroi, “Drept penal. Partea speciala” (conform Legii nr. 278/2006),
Editura All Beck, Bucuresti, 2006
3. C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, „Institutii de Drept Penal”, Editura
Trei, Bucuresti, 2006;
4. A. Boroi, Gh. Nistoreanu, „Drept penal. Partea speciala”, Editura All
Beck, Bucuresti, 2005;
5. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea speciala”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2004.
6. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea speciala”, Vol. I – „Teorie si
practica”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
7. Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, A. Boroi, I. Molnar, I. Pascu, V.
Lazar, „Drept penal. Partea speciala”, Editura Europa Nova, Bucuresti,
2000;
8. V. Lazar, I. Molnar, „Drept penal. Partea speciala”, Editura Europa
Nova, Bucuresti, 2000.
9. V. Lazar, I. Pascu, „Drept penal. Partea speciala. Infractiuni
prevazute în Codul penal român”, Editura Lumina Lex, Bucuresti,
2003;
10. I. Tanasescu, „Deosebirile dintre infractiunile de omor si infractiunile
de lovire sau vatamare cauzatoare de moarte”, în Revista Dreptul, Nr.
10-11/1995
11. Horia Diaconescu, “Consideratii cu privire la momentul consumarii
infractiunii de omor”, în Revista Dreptul nr. 3/2003.
12. Gh. Diaconescu, „Infractiunile în Codul penal român”, Editura Oscar
Print, Bucuresti, 1997.
13. V. Dongoroz, Gh. Darânga, S. Kahane, L. Dumitru, N. A. Popovici
Mihai, P. Sârbulescu, V. Stoican, „Noul Cod penal si Codul penal
anterior, prezentare comparativa”, Editura Politica, Bucuresti, 1968.
14. V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R.
Stanoiu, V. Rosca, „Explicatii teoretice ale Codului penal român”,
Vol. III, Partea speciala, Editura Academiei, Bucuresti, 1971.
15. O. Loghin, F. Avram, „Drept penal român. Partea speciala”, Casa de
editura si presa „Sansa” SRL, Bucuresti, 1992.
16. O. Loghin, T. Toader, „Drept penal român. Partea speciala”, Casa de
Editura si Presa „Sansa” S.R.L., Bucuresti, 2001;
17. Gh. Nistoreanu, A. Boroi, “Drept penal. Partea speciala”, Editura All
Beck, Bucuresti, 2002.
18. C. Sima, „Codul penal adnotat cu practica judiciara 1969-2000”,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
19. T. Toader, „Drept penal special”, Editura All Beck, Bucuresti, 2003;
20. Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru, „Competenta penala. aspecte
teoretice si jurisprudenta în materie” , Editura Universul Juridic,
Bucuresti, 2006
21. Traian Dima, „Drept penal. Partea generala. Infractiunea”, Vol. I,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004
22. Ilie Pascu, Vasile Draghici, „Drept penal. Partea generala.
Examinarea institutiilor fundamentale ale dreptului penal, potrivit
dispozitiilor Codului penal în vigoare si ale noului Cod penal”, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 2004.
23. G. Antoniu, „Partea generala a Codului penal într-o viziune
europeana”, în Revista de Drept Penal nr. 1 din 2004;
24. V. Dongoroz, „Drept penal” (reeditarea editiei din 1939), Asociatia
Româna de stiinte Penale, Bucuresti, 2000;
25. Vasile Pavaleanu, „Drept penal. Partea generala. Legea penala si
infractiunea”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.
26. Ion Neagu, „Drept procesual penal. Partea generala (Tratat)”, Editura
Global Lex, Bucuresti, 2006;
27. N. Jidovu, Drept procesual penal, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006;
28. St. Danes, V. Papadopol, “Individualizarea judiciara a pedepselor”,
Editura Juridica, Bucuresti, 2004;
29. Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, „Psihologie
Judiciara”, Casa de Editura si Presa Sansa S.R.L., Bucuresti, 1994.
30. Ion Oancea, „Probleme de criminologie”, Editura All, Bucuresti, 1998.


II. Materiale de practica judiciara
31. G. Antoniu, N. Volonciu, I. Neagu, V. Stoica, D. Popescu, V.
Papadopol, „Practica judiciara penala”, Vol. IV, Editura Academiei
Române, Bucuresti, 1993.
32. D. Cornoiu, V. Dumitru, „Curtea de Apel Pitesti. Culegere de practica
judiciara în materie penala pe anul 2000”, Bucuresti, 2002
33. Dan Lupascu, „Culegere de Practica judiciara în materie penala 2000.
Curtea de Apel Bucuresti”, Editura Wolterskluwer, Bucuresti, 2002;
34. Dan Lupascu, An. Nedelcu, I. Matei, „Curtea De Apel Bucuresti.
Culegere de practica judiciara 2005 în materie penala”, Editura
Universul Juridic, Bucuresti, 2006
35. V. Papadopol, M. Popovici, "Repertoriu alfabetic de practica judiciara
în materie penala pe anii 1976-1980" Editura Stiintifica si
Enciclopedica Bucuresti 1982.


III. Legislatie
36. Codul penal
37. Codul de procedura penala
38. Legea nr. 278/2006, pentru modificarea si completarea Codului penal,
precum si pentru modificarea si completarea altor legi, Editura C.H.
Beck, actualizat la 15.07.2006, Bucuresti, 2006.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Omorul deosebit de grav
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 88
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Omorul deosebit de grav

Omorul deosebit de grav

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker