Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Omorul simplu

Descriere

În sistemul nostru de drept omul ocupă primul loc în ierarhia de valori şi deci viaţa şi integritatea sa sunt apărate şi garantate de către stat.

În ţara noastră dreptul la viaţă a fost consacrat şi garantat constituţional de art. 22 din Constituţia României revizuită în anul 2003, potrivit cu care: "(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate. (...) (3) Pedeapsa cu moartea este interzisă".

Dispoziţiile constituţionale care garantează dreptul la viaţă sunt completate de normele dreptului penal. În acest sens, aşa cum am subliniat pe parcursul studiului de faţă, infracţiunile contra vieţii, reunite de Codul penal într-o secţiune distinctă, denumită "Omuciderea", sunt cele mai grave infracţiuni contra persoanei, deoarece, prin săvârşirea lor, i se răpeşte omului bunul cel mai de preţ: viaţa. De aceea, faptele îndreptate împotriva vieţii omului au fost incriminate din cele mai îndepărtate timpuri, fiind întotdeauna sancţionate cu mare severitate.

Aceste infracţiuni prezintă multe aspecte comune, cum sunt cele referitoare la obiectul juridic special (relaţiile sociale care privesc dreptul la viaţă al persoanei), obiectul material (corpul persoanei), subiecţii infracţiunii (necircumstanţiaţi de text, cu câteva excepţii), latura obiectivă (realizată în majoritatea cazurilor printr-o acţiune) şi latura subiectivă (exprimată, de regulă, prin intenţie).

Prin urmare, potrivit art. 174 din Codul penal, omorul constă în uciderea unei persoane. Acest mod de exprimare nu reprezintă altceva decât o explicare mai precisă a denumirii marginale a infracţiunii (omorul), fără a reprezenta o descriere explicită a tuturor elementelor constitutive ale infracţiunii. Pedeapsa pentru infracţiunea de omor este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseşte.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

Omorul simplu: Planul lucrarii


Capitolul I: Prezentarea generala a infractiunii de omor
1.1. Caracterizare de ansamblu a infractiunii de omor
    1.1.1. Ocrotirea dreptului la viata prin reglementari internationale
    1.1.2. Ocrotirea dreptului la viata pe plan intern
             A. Dispozitiile Legii Fundamentale cu privire la ocrotirea dreptului la viata
             B. Protectia dreptului la viata prin mijloace de dreptt penal
1.2. Evolutie istorica a infractiunii de omor
1.3. Elemente de drept comparat cu privire la infractiunea de omor
1.4. Aspecte crimnologice


Capitolul II: Infractiuni contra vietii: Omuciderea
1.1. Prezentarea generala a infractiunilor contra vietii
1.2. Obiectul infractiunilor contra vietii
1.3. Subiectii infractiunilor contra vietii
    1.3.1. Subiectul activ
    1.3.2. Subiectul pasiv
1.4. Latura obiectiva a infractiunilor contra vietii
1.5. Latura obiectiva a infractiunilor contra vietii


Capitolul III: Omorul simplu: infractiunea cea mai grrava contra vietii persoanei
1.1. Cadrul legal al infractiunii de omor si caracterizare generala
1.2. Obiectul infractiunii de omor
    1.2.1. Obiectul juridic generic
    1.2.2. Obiectul juridic special
    1.2.3. Obiectul juridic material
1.3. Subiecti infractiunii
    1.3.1. Subiectul activ al infractiunii de omor
             A. Coautoratul la infractiunea de omor
             B. Instigarea la infractiunea de omor
             C. Complicitatea la omor
    1.3.2. Subiectul pasiv
1.4. Continutul constitutiv al infractiunii
    1.4.1. Latura obiectiva
             A. Elementul material
             B. Urmarea imediata
             C. Legatura de cauzalitate
    1.4.2. Latura subiectiva
             1.4.2.1. Aberratio ictus
             1.4.2.2 Scopul si mobilul infractiuni
1.5. Forme. Modalittati. Sanctiuni
    1.5.1. Formele infractiunii de omor
             A. Actele preparatorii
             B. Tentativa la infractiunea de omor
             C. Consumarea infractiunii de omor
    1.5.2. Modalitatile infractiunii de omor
    1.5.3. Sanctiuni


Capitolul IV: Asemanari si deosebiri între infractiunea de omor si alte infractiuni
1.1. Infractiunea de omor si infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte
1.2. Infractiunea de omor si infractiunea de ucidere din culpa
1.3. Infractiunea de omor si infractiunea de pruncucidere
1.4. Infractiunea de omor si infractiuni calificatte în raport de rezultat ((violul ce are ca urrmarre moartea victimei)
1.5. Infractiunea de omor si determinarea sau înlesnirea sinuciderii


Capitolul V: Concluzii


Bibliografie

Bibliografie


1. V. Lazar, “Dreptul penal. Partea speciala (Infractiuni prevazute în Codul Penal
Român în vigoare, cu modificarile si completarile la zi”, Editura Universitara,
Bucuresti, 2006;
2. A. Boroi, “Drept penal. Partea speciala” (conform Legii nr. 278/2006), Editura All
Beck, Bucuresti, 2006
3. C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, „Institutii de Drept Penal”, Editura Trei,
Bucuresti, 2006;
4. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea speciala”, Editura Lumina Lex, Bucuresti,
2004.
5. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea speciala”, Vol. I – „Teorie si practica”, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
6. Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, A. Boroi, I. Molnar, I. Pascu, V. Lazar, „Drept
penal. Partea speciala”, Editura Europa Nova, Bucuresti, 2000;
7. A. Boroi, Gh. Nistoreanu, „Drept penal. Partea speciala”, Editura All Beck,
Bucuresti, 2005;
8. V. Lazar, I. Molnar, „Drept penal. Partea speciala”, Editura Europa Nova,
Bucuresti, 2000.
9. V. Lazar, I. Pascu, „Drept penal. Partea speciala. Infractiuni prevazute în Codul
penal român”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003;
10. Gh. Diaconescu, „Infractiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print,
Bucuresti, 1997.
11. V. Dongoroz, Gh. Darânga, S. Kahane, L. Dumitru, N. A. Popovici Mihai, P.
Sârbulescu, V. Stoican, „Noul Cod penal si Codul penal anterior, prezentare
comparativa”, Editura Politica, Bucuresti, 1968.
12. V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stanoiu, V.
Rosca, „Explicatii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea speciala,
Editura Academiei, Bucuresti, 1971.
13. O. Loghin, F. Avram, „Drept penal român. Partea speciala”, Casa de editura si
presa „Sansa” SRL, Bucuresti, 1992.
14. O. Loghin, T. Toader, „Drept penal român. Partea speciala”, Casa de Editura si
Presa „Sansa” S.R.L., Bucuresti, 2001;
15. Gh. Nistoreanu, A. Boroi, “Drept penal. Partea speciala”, Editura All Beck,
Bucuresti, 2002.
16. I.M. Balasoiu, „Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte” în Revista de Drept
penal nr. 2/1996,
17. George Antoniu, “Ocrotirea penala a vietii persoanei”, în Revista de Drept Penal,
nr. 1/2002
18. Lorand Hecster, „Eutanasia. Reflectii medicale si socio-juridice”, în Revista de
Drept Penal, nr. 11/2001
19. Vintila Dongoroz, „Drept penal”, reeditarea editiei din anul 1939, Asociatia
Româna de Stiinte Penale, 2000
20. George Antoniu, “Tentativa (doctrina, jurisprudenta, drept comparat)”, Editura
Societatii Tempus, Bucuresti, 1996
21. Avram Filipas, „Despre convertirea faptului putativ în tentativa în materia
infractiunii de omor”, în Revista de Drept Penal nr. 2/1994
22. Gheorghita Mateut, „Unele probleme privind tentativa la omor”, în Revista
Dreptul nr. 10/2000
23. Gh. Scripcaru, M. Terbencea, “Patologie medico-legala”, Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1978
24. Vladimir Belis, „Tratat de medicina legala”, Vol. I, Editura Medicala, Bucuresti,
1991.
25. Alexandru Boroi, „Aspecte teoretice si practice privind infractiunile de omor si
loviturile sau vatamarile cauzatoare de moarte”, Editura Ministerului de Interne,
Bucuresti, 1991,
26. I. Dobrinescu, „Infractiuni contra persoanei”, Editura Academiei Române,
Bucuresti, 1987
27. I. Tanasescu, „Deosebirile dintre infractiunile de omor si infractiunile de lovire
sau vatamare cauzatoare de moarte”, în Revista Dreptul, Nr. 10-11/1995
28. Horia Diaconescu, “Consideratii cu privire la momentul consumarii infractiunii
de omor”, op. cit., D. nr.3/2003, p. 145..
29. Horia Diaconescu , “Drept penal. Partea speciala”,, Vol. I, Editura Themis,
Fundatia Titulescu, Craiova, 2000, p. 122.
30. C. Sima, „Codul penal adnotat cu practica judiciara 1969-2000”, Editura Lumina
Lex, Bucuresti, 2000.
31. T. Toader, „Drept penal special”, Editura All Beck, Bucuresti, 2002
32. R. Stanoiu, “Infractiuni de pruncucidere. Concept. Propuneri de perfectionare a
reglementarii”, în SDR nr. 2/1990, p. 168.
33. V. Margineanu, “L. Popa, Introducere în teoria si practica medico-legala”, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1979.
34. Vladimir Belis, „Medicina legala. Curs pentru facultatile de Stiinte Juridice”,
Casa Editoriala Odeon, Bucuresti, 1999.
35. V. Dragan, „Pruncuciderea din punct de vedere juridic si medico-legal”,
Timisoara, 1932.
36. Milan Dressler, „Patologie medico-legala perinatala si neonatala”, în
37. Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, „Psihologie Judiciara”, Casa
de Editura si Presa Sansa S.R.L., Bucuresti, 1994.
38. Ion Oancea, „Probleme de criminologie”, Editura ALL, Bucuresti, 1998.
39. V. Papadopol, Nota în RRD nr. 2/1977.
40. Sorin M. Radulescu, „Sociologia deviantei”, Editura Victor, 1998.
41. Ion Neagu, „Drept procesual penal. Partea generala (Tratat)”, Editura Global Lex,
Bucuresti, 2006;
42. N. Jidovu, Drept procesual penal, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006;
43. Al. Vasiliu, „Teoria actelor de procedura penala”, All Beck, Bucuresti, 2003;
44. Crisu, Drept procesual penal, Edtura All Beck, Bucuresti, 2005;
45. Mihai Apetrei, “Drept procesual penal”, Editura Victor, Bucuresti, 2004
46. Ion Neagu, Anastasiu Crisu, „Codul de procedura penala”, Editia 2003
47. Vasile Pavalenu „Drept procesual penal. Partea speciala”, Editura Lumina Lex,
2002
48. Tulbure, A. M. Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, 2001.
49. Alexandru Puitea „Drept procesual penal”, Editia revizuita, Editura Lumina Lex,
2002;
50. Alexandru Boroi, Stefan G. Ungureanu, N. Jidovu, I. Magureanu „Drept
procesual penal”, Editura All Beck, 2003;
51. Dan Lupascu, „Codul de procedura penala” (Editie actualizata, 29.10.2003, cu
modificarile aduse prin Legea nr. 281/2003, O.U.G. nr. 66/2003; O.U.G. nr.
109/2003), Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.
52. Alexandru Tuculeanu, „Noi reglementari privind ocrotirea libertatii persoanei”,
Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, Bucuresti, 2004;
53. Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucuresti, 2002.
54. Carmen Silva Paraschiv, „Drept procesual penal”, Editura Lumina Lex, Bucuresti,
2002;
55. Nicolae Anghel Nicolae, „Drept penal. Partea generala”, Vol. II, Editura „Titu
Maiorescu”, Bucuresti, 2005.
56. C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, „Institutii de Drept Penal”, Editura Trei,
Bucuresti, 2006;
57. C. Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Parte generala”, Universul
Juridic, Bucuresti, 2004.
58. V. Dobrinoiu, W. Brânza, “Drept penal. Partea generala”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2003;
59. St. Danes, V. Papadopol, “Individualizarea judiciara a pedepselor”, Editura
Juridica, Bucuresti, 2004;
60. V. Pasca, „Drept penal”, Vol. I-II, Editura World Teach, 2006
61. Traian Dima, „Drept penal. Partea generala. Infractiunea”, Vol. I, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 2004
62. Ilie Pascu, Vasile Draghici, „Drept penal. Partea generala. Examinarea
institutiilor fundamentale ale dreptului penal, potrivit dispozitiilor Codului penal
în vigoare si ale noului Cod penal”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004.
63. G. Antoniu, „Partea generala a Codului penal într-o viziune europeana”, în
Revista de Drept Penal nr. 1 din 2004;
64. V. Dongoroz, „Drept penal” (reeditarea editiei din 1939), Asociatia Româna de
stiinte Penale, Bucuresti, 2000;
65. Vasile Pavaleanu, „Drept penal. Partea generala. Legea penala si infractiunea”,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.
66. G. Antoniu, N. Volonciu, I. Neagu, V. Stoica, D. Popescu, V. Papadopol,
„Practica judiciara penala”, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucuresti, 1993.
67. D. Cornoiu, V. Dumitru, „Curtea de Apel Pitesti. Culegere de practica judiciara în
materie penala pe anul 2000”, Bucuresti, 2002
68. Dan Lupascu, „Culegere de Practica judiciara în materie penala 2000. Curtea de
Apel Bucuresti”, Editura Wolterskluwer, Bucuresti, 2002;
69. Dan Lupascu, An. Nedelcu, I. Matei, „Curtea De Apel Bucuresti. Culegere de
practica judiciara 2005 în materie penala”, Editura Universul Juridic, Bucuresti,
2006
70. V. Papadopol, M. Popovici, "Repertoriu alfabetic de practica judiciara în materie
penala pe anii 1976-1980" Editura Stiintifica si Enciclopedica Bucuresti 1982.
71. *** Curtea de Apel Brasov, Culegere de practica judiciara în materie penala 2003 -
2004, Editura C.H. Beck, 2004;
72. *** Curtea de Apel Bucuresti, Culegere de practica judiciara în materie penala 1999,
Editura Teora, Bucuresti, 2000;
73. Codul penal
74. Codul de procedura penala
75. Legea nr. 278/2006, pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si
pentru modificarea si completarea altor legi, Editura C.H. Beck, actualizat la
15.07.2006, Bucuresti, 2006.
76. Codul de procedura penala, cu modificarile la zi (inclusiv cele aduse prin Legea
nr. 356/2006).
77. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 822 din 8 februarie 2006
78. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 1597 din 13 martie 2006
79.
80. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 5931 din 21 octombrie
2005
81. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 4582 din 3 august 2005
82. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 6567 din 8 decembrie
2004
83. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 5991 din 25 octombrie
2005
84. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 361 din 18 ianuarie 2005
85. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 3570 din 8 iunie 2005
86. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 4038 din 1 iulie 2005
87. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 2740 din 20 mai 2004.
88. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 3665 din 1 iulie 2004
89. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 1671 din 25 martie 2004.
90. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 6279 din 25 noiembrie
2004
91. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 5532 din 27 octombrie
2004
92. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 1639 din 1 aprilie 2003
93. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 1305 din 14 martie 2003
94. Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, decizia nr. 66 din 9 ianuarie 2003.
95. Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, decizia nr. 907 din 21 februarie 2003
96. Curtea Suprema de justitie, sectia penala, decizia nr. 811 din 13 februarie 2002

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Omorul simplu
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 87
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Omorul simplu

Omorul simplu

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker