Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raspunderea disciplinara a salariatilor si a functionarilor publici

Descriere

Pornind de la constanta că disciplina muncii se constituie într-un sistem de norme juridice care reglementează comportarea salariaţilor în desfăşurarea procesului muncii, putem sublinia că disciplina muncii poate fi considerată un principiu esenţial al reglementării relaţiilor de muncă, fie că vorbim de raporturile de muncă ale salariaţilor, fie că sunt avute în vedere raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici.

Şi pentru salariaţi şi pentru funcţionarii publici, disciplina în muncă reprezintă o obligaţie juridică de sinteză, care însumează şi rezumă, în esenţă, totalitatea obligaţiilor asumate prin încheierea contractului de muncă. Pe parcursul proiectului „Răspunderea disciplinară a salariaţilor şi a funcţionarilor publici”, structurat pe parcursul a cinci capitole am avut în vedere o prezentare exhaustivă a problematicii răspunderii juridice a salariaţilor şi a funcţionarilor publici, cu privire specială asupra răspunderii disciplinare.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 340.00
Cantitate:

Răspunderea disciplinară a salariaţilor şi a funcţionarilor publici
CUPRINS:


CAPITOLUL I: Instituţia răspunderii disciplinare
Secţiunea 1.1. Noţiunea răspunderii disciplinare. Răspunderea disciplinară în dreptul muncii
Secţiunea 1.2. Răspunderea disciplinară potrivit Statutului funcţionarilor publici
Secţiunea 1.3. Condiţiile răspunderii disciplinare


CAPITOLUL II: Răspunderea disciplinară în dreptul muncii
Secţiunea 1.1. Aspecte normative
Secţiunea 1.2. Disciplina în muncă - condiţie esenţială a raportului de muncă
Secţiunea 1.3. Sancţiunile disciplinare în dreptul muncii
Secţiunea 1.4. Reguli procedurale de aplicare a sancţiunilor disciplinare
    1.4.1. Cercetarea prealabilă
    1.4.2. Competenţa stabilirii sancţiunilor disciplinare
    1.4.3. Contestarea deciziei de sancţionare


CAPITOLUL III: Răspunderea disciplinară potrivit Statutului funcţionarilor publici
Secţiunea 1.1. Aspecte normative
Secţiunea 1.2. Noţiunea de abaterea disciplinară potrivit Statutului funcţionarilor publici
Secţiunea 1.3. Abaterile disciplinare. Analiză şi aspecte caracteristice
Secţiunea 1.4. Sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici
Secţiunea 1.5. Reguli procedurale
    1.5.1. Cercetarea disciplinară prealabilă
    1.5.2. Decizia de sancţionare
    1.5.3. Căi de atac împotriva dispoziţiei de sancţionare
Secţiunea 1.6. Cazierul administrativ
Secţiunea 1.7. Radierea sancţiunilor disciplinare


CAPITOLUL IV: Principalele elemente de diferenţiere între răspunderea disciplinară a salariaţilor şi răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici


CAPITOLUL V: Consideraţii şi observaţii finale


BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE


I. Legislaţie

1. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65 din 29 iunie 2005 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, aprobată
prin Legea nr. 371 din 13 decembrie 2005 (Monitorul Oficial nr. 1147
din 19 decembrie 2005)
3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul
Oficial nr. 788 din 18 septembrie 2006.
4. Legea nr. 94 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 19
aprilie 2007
5. Legea nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului (1) al
articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în
Monitorul Oficial nr. 497 din 25 iulie 2007
6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată în
M. Of. Partea I, nr. 365/2007.
7. Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a
comisiilor de disciplină a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
768 din 13.11.2007 şi a intrat în vigoare de la 13 ianuarie 2008.
8. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar,
publicată în Monitorul oficial al României nr. 35 din 16 ianuarie 2006.
9. Legea nr. 181 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
340/2004 privind instituţia prefectului, publicată în Monitorul Oficial nr.
450 din 24 mai 2006
10. Legea nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în
Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2006.
11. Legea nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul
Oficial nr. 969 din 4 decembrie 2006.
12. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, a fost
publicată în Monitorul Oficial nr. 1142 din 16 decembrie 2005.
13. O.U.G. nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri
necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul
Oficial nr. 1179/28 decembrie 2005.
14. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004.
15. Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2004 din 21/04/2004 privind creşterea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice,
precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei a
fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 27/04/2004
16. Legea nr. 340 din 12 iulie 2004 privind instituţia prefectului a fost
publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 21 iulie 2004.
17. Legea 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din
autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează
încălcări ale legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 1214 din data de 17
decembrie 2004
18. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003 (modificată).


II. Literatură de specialitate

1. Alexandru Ţiclea, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2007.
2. Ion Traian Ştefănescu, „Dreptul muncii”, Editura Wolterskluwer,
Bucureşti, 2007
3. Ion Traian Ştefănescu, „Modificările Codului muncii - comentate”, Ed.
Lumina Lex, Bucureşti, 2006.
4. Gh. Filip, C. Badea, „Consideraţii asupra noţiunii de ordine interioară”,
în Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 1/2002
5. Ion Traian Ştefănescu, „Modificările Codului Muncii - comentate.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2005”, Bucureşti, Editura
Lumina Lex, 2005.
6. A. Ţiclea (coordonator), “Codul muncii. Adnotat şi comentat”, Ediţia a
II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006
7. Alexandru Ţiclea, „Acte normative noi - Codul muncii”, în Revista
Română de Dreptul Muncii nr. 1/2003.
8. Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, „Codul muncii”, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
9. Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, „Prezentarea de ansamblu
şi observaţii critice asupra noului Cod al muncii”, în Revista Dreptul,
nr. 4/2003;
10. Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, “Dreptul muncii”, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005.
11. Andrei Popescu, „Dreptul internaţional al muncii”, Editura All Beck,
Bucureşti, 2006.
12. Andrei Popescu, „Reglementarea relaţiilor de muncă. Practică
europeană”, Bucureşti, Editura Tribuna economică, 1998;
13. Andrei Popescu, Nicolae Voiculescu, Dreptul social european”,
Bucureşti, Editura Fundaţiei “România de mâine”, 2003;
14. Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi
comunitare”, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007
15. Alexandru Ţiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara
Ţichindelean, Ovidiu Ţinca, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti,
Bucureşti, 2004;
16. Sanda Ghimpu, „Câteva aspecte ale desfacerii disciplinare a
contractului de muncă în lumina Legii organizării şi disciplinei muncii
în unităţile de stat”, în Revista Română de Drept, nr. 7/1976
17. Sanda Ghimpu, “Câteva aspecte ale desfacerii disciplinare a
contractului de muncă în lumina legii organizării şi disciplinei muncii în
unităţile socialiste de stat”, în Revista Română de Drept nr. 7/1970
18. V. Pop, “Răspunderea disciplinară a magistraţilor”, în Studii de Drept
Românesc nr. 1-2/1996
19. Ion Traian Ştefănescu, “Infirmitatea - cauză de nerăspundere
disciplinară”, în Revista Dreptul nr. 12/2002
20. Gheorghe Brehoi, „Executarea sancţiunilor disciplinare”, în Revista
Dreptul nr. 1-2/1990.
21. D. V. Firoiu, „Inadmisibilitatea aplicării unei alte sancţiuni disciplinare
de către organul de jurisdicţie a muncii investit cu soluţionarea
contestaţiei împotriva sancţiunii disciplinare dispuse de către unitate”,
în Revista Dreptul nr. 2/1994;
22. Şerban Beligrădeanu, „În legătură cu modul de soluţionare al
plângerilor făcute împotriva sancţiunilor disciplinare”, în Revista
Română de Drept nr. 12/1971
23. Gheorghe Cristescu, „În legătură cu modul de soluţionare al plângerilor
făcute împotriva sancţiunilor disciplinare”, (1) în Revista Română de
Drept nr. 12/1971;
24. Sabău Duicu, “Posibilitatea aplicării unei alte sancţiuni disciplinare de
către organele de jurisdicţie a muncii învestite în soluţionarea
contestaţiei împotriva sancţiunii desfacerii disciplinare a contractului de
muncă”, în Revista Dreptul nr. 10-11/1994.
25. Şerban Beligrădeanu, „Legislaţia muncii, comentată”, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2003.
26. Vasile Popa, Ondina Pană, „Dreptul muncii comparat”, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2003.
27. Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, “Regimul juridic al raporturilor
de muncă în reglementarea noului Cod al muncii”, Partea IV-a, în
Revista Pandectele Române nr. 6/2003.
28. Ioan Alexandru, „Administraţia publică”, ediţia a IV-a, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2007
29. Ioan Alexandru, Drept administrativ în Uniunea Europeană. Drept
administrativ comparat. Drept administrativ al Uniunii Europene,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006
30. Verginia Vedinaş, Drept administrativ român, ediţia a III-a, revăzută şi
actualizată, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2007
31. Mircea Preda, Benonica Vasilescu, Drept administrativ. Partea specială
(cu sinteze tematice), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007
32. Verginia Vedinaş, „Drept administrativ”, Ediţia a II-A revăzută şi
actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006
33. Ion Popescu-Slăniceanu, „Funcţia publică”, Infodial, Bucureşti, 2000
34. Valerică Dabu, „Răspunderea juridică a funcţionarului public. Curs
universitar”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2000
35. Verginia Vedinaş, Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, republicată,
comentată, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2004;
36. Verginia Vedinas, Consideraţii referitoare la modificările şi
completările aduse Statutului funcţionarilor publici prin Legea nr.
1612003, în Revista Dreptul nr. 10/2003;
37. V. Vedinaş S. Cristea, Structura funcţiei publice din România. Studiul
comparat cu Franţa, în Revista de Drept Public, Ianuarie - Martie 2003;
38. A. Iorgovan, “Tratat de drept administrativ”, Ediţia a IV-a, All Beck,
2005
39. S. Ivan, Răspunderea juridică a poliţistului, Editura Hyperion, Cluj-
Napoca, 1997
40. Ş. Beligrădeanu, Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, în “Dreptul” nr.
2/2000;
41. L. Kund, Deontologia şi statutul funcţionarilor din administraţia
publică, Universitatea „Dunărea de jos”, Galaţi, 2003;
42. I. Popescu Slăniceanu, „Teoria funcţiei publice”, Editura Evrika, Brăila,
1989;
43. R.P. Postelnicu, Elemente de analiză comparată a Codului de conduită
al funcţionarilor publici şi a Codului de conduită al salariaţilor din
autorităţile şi instituţiile publice, în Revista română de Dreptul muncii”
nr. 4/2005
44. M. Preda, G. Stecoza, „Unele consideraţii şi observaţii critice asupra
statutului funcţionarilor publici”, în Revista Dreptul, nr. 8/2000.
45. V. Prisăcaru, Funcţionarii publici, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;
46. M. Profiroiu, A. Parlagi, E. Crai, Etică şi corupţie în administraţia
publică, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
47. D. Tofan, Drept administrativ, Vol. II, Editura All Beck, Bucureşti 2004,
48. C. Călinoiu, V. Vedinaş, „Teoria funcţiei publice comunitare”, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 1999
49. S. Cristea, Libertatea de opinie a funcţionarilor publici din România.
Studiu comparat cu Franţa, în „Curierul judiciar” nr. 12/2003;
50. M.N. Dimitriu, Adoptarea unui cod de conduită pentru funcţionarii
publici - prioritate pentru România, în Revista de drept public nr.
3/2003;
51. L. Giurgiu, C. Giuseppe Zaharie, Drept administrativ. Introducere în
studiul dreptului administrativ, Curs Universitar, Volumul I, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti, 2006
52. L. Giurgiu, C. Giuseppe Zaharie, Drept administrativ. Curs Universitar,
ediţia a VI-a, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006
53. V. Negoiţă, Drept Administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Raspunderea disciplinara a salariatilor si a functionarilor publici
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 85
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker