Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Cursul prescriptiei extinctive

Descriere

De „lege lata”, prescripţia extinctivă este reglementată ca o instituţie juridică de ordine publică, destinată ocrotirii unui interes general, adică înlăturarea incertitudinii în raporturile juridice civile şi asigurarea stabilităţii lor.

Acest caracter al instituţiei rezultă şi din aceea că legea prevede, pe de o parte, inadmisibilitatea clauzelor care s-ar abate de la normele ce reglementează prescripţia extinctivă, deci părţile nu pot deroga, prin act juridic, de la normele juridice respective (art. 1 alin. final din Decretul nr. 167/1958, potrivit căruia, “orice clauză care se abate de la reglementarea legală a prescripţiei extinctive este nulă”) , iar, pe de altă parte, obligativitatea aplicării, din oficiu, de către organul de jurisdicţie a normelor juridice privind prescripţia extinctivă (art. 18 din Decretul nr. 167/1958).

Faţă de aceste aspecte, „de lege ferenda”, în literatura juridică de specialitate s-a propus să se revină la soluţia prevăzută de art. 1841 din Codul civil, în sensul că prescripţia să fie aplicată numai când partea interesată invocă aceasta, soluţie care ar fi cerută şi justificată de principiul disponibilităţii, aplicabil în dreptul civil.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

PLANUL LUCRĂRII

 - CURSUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE -  

CAPITOLUL 1: ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

1.1. NOŢIUNEA ŞI SEDIUL NORMATIV ÎN MATERIE DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ

1.2. NATURA JURIDICĂ A INSTITUŢIEI

1.3. DELIMITAREA PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE DE ALTE INSTITUŢII JURIDICE

1.3.1. Prescripţia extinctivă şi prescripţia achizitivă (uzucapiunea)

1.3.2. Prescripţia extinctivă şi decăderea

1.3.3. Prescripţia extinctivă şi termenul extinctiv

1.4. IMPORTANŢA PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

 

CAPITOLUL 2: ÎNCEPUTUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

2.1. ASPECTE PRIVIND TERMENELE PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

2.2. REGULA GENERALĂ PRIVIND ÎNCEPUTUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

2.3. REGULI SPECIALE PRIVIND ÎNCEPUTUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

 

CAPITOLUL 3: NOŢIUNEA, CAUZELE ŞI EFECTELE SUSPENDĂRII PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

3.1. NOŢIUNEA SUSPENDĂRII PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

3.2. CAUZELE DE SUSPENDARE A CURSULUI PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

3.3. EFECTELE SUSPENDĂRII

 

CAPITOLUL 4: ÎNTRERUPEREA PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

4.1. NOŢIUNEA DE ÎNTRERUPERE ŞI JUSTIFICARE

4.2. CAUZELE DE ÎNTRERUPERE

4.3. EFECTELE ÎNTRERUPERII

 

CAPITOLUL 5: REPUNEREA ÎN TERMENUL DE PRESCRIPŢIE

5.1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE LEGALĂ

5.2. CONDIŢIILE REPUNERII ÎN TERMENUL DE PRESCRIPŢIE

5.3. DOMENIUL DE APLICARE A REPUNERII ÎN TERMEN

5.4. TERMENUL PENTRU REPUNEREA ÎN TERMENUL DE PRESCRIPŢIE

5.5. EFECTUL REPUNERII ÎN TERMEN

 

CAPITOLUL 6: ÎMPLINIREA (CALCULUL) PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

- CONCLUZII -

- BIBLIOGRAFIE -

 

 

- BIBLIOGRAFIE -

 PETRICĂ TRUŞCĂ, „Drept civil român”, Curs Universitar, Editura Global lex, Bucureşti, 2002

 MARIAN NICOLAE, "Prescripţia extinctivă", Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;

 G. BOROI, „Drept civil. Partea generală”, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura All Beck, Bucureşti, 1999;

 GH. BELEIU, „Drept civil roman. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, ediţia a VI-a (revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă), Editura "Universul Juridic", Bucureşti, 2001

  V. D ZLĂTESCU, „Consideraţii în legătură cu instituţia prescripţiei”, în Revista Dreptul nr. 2/1999.

 GH. BELEIU, M. A. GRAMA, „Analiza interdisciplinară a prescripţiei extinctive”, în Revista „Studii şi Cercetări Juridice”, nr. 2/1989.

 EUGENIU SAFTA-ROMANO, „Probleme - teoretice şi practice - actuale din domeniul prescripţiei extinctive”, în Revista Dreptul nr. 9-12/1990;

 GH. BELEIU, „Probleme actuale în domeniul prescripţiei extinctive”, în Revista română de drept nr. 9/1983;

 GH. BELEIU, „Prescripţia extinctivă în dreptul român şi reglementările C.A.E.R.”, în Revista română de drept nr. 7/1986;

 GH. BELEIU, „Natura juridică a prescripţiei extinctive” (III), în Revista „Studii şi Cercetări Juridice”, nr. 4/1985.

 PAUL COSMOVICI, „Tratat de drept civil. Partea generală”, Vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1989;

 GABRIEL BOROI, „Drept civil. Partea generală”, Editura All, Bucureşti, 1997.

 ION DOGARU, „Drept civil. Tratat”, Vol. I, Editura Europa, Craiova, 1996;

 D. ALEXANDRESCO, „Principiile dreptului civil român”, vol. IV, Bucureşti, 1926;

 C. HAMANGIU, I. ROSETTI BĂTĂNESCU, AL. BĂICOIANU, „Tratat de drept civil român”, vol. II, Bucureşti, 1929;

 MIRCEA MUREŞAN, „Drept civil. Partea generală”, Editura Cordial-Lex, Cluj-Napoca, 1996.

 M. CANTACUZINO, „Elementele dreptului civil român”, Vol. II, Bucureşti, 1921;

 KESSLER, C. OPRIŞAN, „Prin prescripţia extinctivă nu se stinge oare însuşi dreptul subiectiv civil?”, în Revista Justiţia nouă, nr. 4/1961;

 J. MATEIAŞ, P. COSMOVICI, „Prescripţia extinctivă”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962.

 ANA BOAR, „Uzucapiunea. Prescripţia, posesia şi publicitatea drepturilor”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

 EUGEN CHELARU, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;

 IOAN ADAM, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1998.

 OVIDIU UNGUREANU, „Drept civil. introducere”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;

 ASPAZIA COJOCARU, „Drept civil. Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

 IOSIF R. URS, SMARANDA ANGHENI, „Drept civil. Partea generală. Persoanele”, Vol. I, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.

 S. BELIGRĂDEANU, „Texte de bază din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă rămase fără obiect”, în Revista Dreptul nr. 10-11/1991;

 S. BELIGRĂDEANU, „Modul în care urmează să fie interpretate - în prezent - dispoziţiile art. 3 alin. 1 şi art. 4 din Decretul nr. 167/1958, privitor la prescripţia extinctivă”, în Revista Dreptul nr. 7/1993.

 CRISTIANA TURIANU, „Drept civil. Partea generală. Practică judiciară comentată şi adnotată”, Editura Universitară, Bucureşti, 2001.

 GH. BELEIU, „Drept civil român”, Editura Şansa, Bucureşti, 1992.

 PROIU, „Despre prescripţia acţiunii în stabilirea paternităţii”, în Revista Justiţia Nouă, nr. 5/1966;

 M. POPA, „Cu privire la stabilirea prescripţiei extinctive la acţiunile pentru stabilirea paternităţii din afara căsătoriei”, în Revista Justiţia Nouă, nr. 3/1966.

 C. STĂTESCU, C. BÂRSAN, „Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Academiei, 1981.

 M. ELIESCU, „Răspunderea civilă delictuală”, Editura Academiei, 1972.

 M. NICOLAE, „Repunerea în termenul de prescripţie”, în Revista Dreptul nr. 11/1999;

 M. ELIESCU, „Unele probleme privitoare la prescripţia extinctivă în cadrul unei viitoare reglementări legale”, în Revista Studii şi Cercetări Juridice (S.C.J) nr. 1/1956;

 DELEANU, „Repunerea în termen în condiţiile art. 19 din Decretul nr. 167/1958”, în Revista Română de Drept nr. 9-12/1989.

 GH. BELEIU, „Repunerea în termen în condiţiile art. 19/1958”, în Revista Română de Drept nr. 9/12/1989.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Cursul prescriptiei extinctive
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 87
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Cursul prescriptiei extinctive

Cursul prescriptiei extinctive

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker