Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Sistemul de salarizare in Romania

Descriere

Alături de felul muncii şi de locul muncii, salariul este un element esenţial al contractului individual de muncă, o parte componentă a obligaţiilor asumate de angajator şi a cauzei juridice a obligaţiei persoanei angajate; el constituie totalitatea drepturilor băneşti cuvenite pentru munca prestată.

În afara termenului de salariu , se mai utilizează şi termenii de remuneraţie sau retribuţie, precum şi termenul de indemnizaţie, echivalent el remunerării demnitarilor aleşi ori numiţi, a judecătorilor sau procurorilor .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

SISTEMUL DE SALARIZARE
ÎN ROMÂNIA
- Cuprins -


CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
§ 1. EVOLUŢII ISTORICE PRIVIND SISTEMUL ROMÂNESC DE SALARIZARE
§ 2. PROBLEMATICA SALARIZĂRII POTRIVIT UNOR REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE. NORME EUROPENE ÎN MATERIE
§ 3. DEFINIREA UNOR NOŢIUNI ŞI CONCEPTE UZUALE


CAPITOLUL II: PRINCIPIILE SISTEMULUI DE SALARIZARE
§ 1. PRINCIPIUL DESCENTRALIZĂRII SALARIZĂRII ŞI AL LIBERALIZĂRII SALARIULUI
§ 2. PRINCIPIUL NEGOCIERII SALARIULUI
§ 3. PRINCIPIUL EGALITĂŢII DE TRATAMENT ÎN STABILIREA SALARIULUI (LA MUNCĂ EGALĂ, SALARIU EGAL)
§ 4. PRINCIPIUL SALARIZĂRII ÎN FUNCŢIE DE POSIBILITĂŢILE FINANCIARE ALE ANGAJATORULUI
§ 5. PRINCIPIUL SALARIZĂRII ÎN RAPORT CU PREGĂTIREA, CALIFICAREA ŞI COMPETENŢA PROFESIONALĂ
§ 6. PRINCIPIUL SALARIZĂRII DUPĂ IMPORTANŢA MUNCII ŞI COMPLEXITATEA LUCRĂRILOR EFECTUATE
§ 7. PRINCIPIUL SALARIZĂRII DUPĂ REZULTATELE MUNCII
§ 8. PRINCIPIUL SALARIZĂRII DIFERENŢIATĂ DUPĂ CONDIŢIILE DE MUNCĂ
§ 9. PRINCIPIUL SALARIZĂRII ÎN CONDIŢII DE PROTECŢIE SOCIALĂ
§ 10. PRINCIPIUL CONFIDENŢIALITĂŢII


CAPITOLUL III: FORME ŞI MODALITĂŢI DE SALARIZARE
§ 1. FORME DE SALARIZARE
    1.1. Noţiunea şi clasificarea formelor de salarizare
    1.2. Salarizarea în funcţie de rezultatele muncii (în acord)
    1.3. Salarizarea după timp (în regie)
§ 2. REGIMURI (MODALITĂŢI) DE SALARIZARE
    2.1. Consideraţii de ordin noţional
    2.2. Salarizarea prin negociere.
    2.3. Salarizarea personalului regiilor autonome cu specific deosebit
    2.4. Salarizarea personalului autorităţilor publice aparţinând de puterea legislativă şi cea executivă
    2.5. Salarizarea personalului din organele autorităţii judecătoreşti


CAPITOLUL IV: PLATA SALARIILOR
§ 1. CARACTERUL SINALAGMATIC AL OBLIGAŢIEI DE PLATĂ AL SALARIULUI
§ 2. PERIODICITATEA PLĂŢII SALARIULUI…
§ 3. SALARIUL SE PLĂTEŞTE ÎN BANI
§ 4. PERSOANA CĂREIA I SE FACE PLATA SALARIULUI. INTRANSMISIBILITATEA SALARIULUI PRIN ACTE ÎNTRE VII
§ 5. FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE


CAPITOLUL V: REGLEMENTARI ALE UNIUNII EUROPENE INCIDENTE ÎN DOMENIUL SALARIZĂRII
§ 1. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
§ 2. EGALITATEA ÎNTRE BĂRBAŢI ŞI FEMEI
§ 3. PROTECŢIA TINERILOR ÎN MUNCĂ


CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ


r Alexandru Ţiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara
Ţichindelean, Ovidiu Ţinca, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti,
2004.
r Alexandru Ţiclea, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti,
2006.
r Andrei Popescu, „Dreptul Internaţional al muncii”, Editura Holding Reporter,
Bucureşti, 1998.
r Gheorghe Brehoi, Andrei Popescu, „Noul sistem de salarizare. Actele
normative în vigoare şi comentariul lor”, Editura Scripta, Bucureşti, 1991.
r Valer Dorneanu, „Sistemul de salarizare în România”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1999.
r Alexandru Athanasiu, „Negocierea colectivă. Drept comparat”,
Universitatea Bucureşti, 1992.
r Alexandru Athanasiu, „Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de
muncă”, în „Dreptul” nr. 3/1997.
r Alexandru Athanasiu, Claudia Ana Moarcăş, „Dreptul muncii. Muncitorul şi
legea”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
r Gh. Bădică, A. Popescu, „Contractul colectiv de muncă. Salarizarea şi
impozitarea”, Editura Forum, 1991.
r Şerban Beligrădeanu, Ion Traian Ştefănescu, „Dicţionar de drept al
muncii”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
r Şerban Beligrădeanu, „Codul muncii”, Ediţia a VI-a, Editura “Calistrat Hogaş”,
Bucureşti, 1997.
r Şerban Beligrădeanu, „Examen critic de ansamblu asupra Legii nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de
demnitate publică”, în „Dreptul” nr. 9/1998.
r Şerban Beligrădeanu, „Consideraţii de ansamblu şi critice - referitoare la
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul
bugetar”, în „Dreptul” nr. 6/2000.
r Petre Burloiu, „Economia muncii. Probleme actuale”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1993.
r Constanţa Călinoiu, „Jurisdicţia muncii – aspecte teoretice şi practice”,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
r Dumitru V. Firoiu, „Dreptul muncii şi securităţii sociale”, vol. II, Editura
Junimea, Iaşi, 1996.
r D.V. Firoiu, „Soluţionarea litigiilor născute în legătură cu salariul şi alte
drepturi aferente acestuia”, în revista “Dreptul”, nr. 2/1995.
r Sanda Ghimpu, Gheorghe Mohanu, „Litigiul de muncă”, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1975.
r Sanda Ghimpu, Alexandru Ţiclea, „Dreptul muncii”, Casa de editură şi presă
„Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1997.
r Sanda Ghimpu, Gheorghe Brehoi, Gheorghe Mohanu, Andrei Popescu,
Iosif Urs, „Dicţionar juridic”, Editura Albatros, Bucureşti, 1985.
r C. Hamangiu, „Codul general al României”, vol. XVIII.
r B. Hess - Falben, A. M. Simon, „Droit du travail et legislation social”, Sirey,
Paris, 1990.
r Dumitru Mazilu, „Drepturile omului – concept, exigenţe şi realităţi
contemporane”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
r Mircea Preda, „Drept administrativ – partea generală”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2000.
r Valentin I. Prisacaru, „Tratat de drept administrativ român – partea
generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
r Ion Traian Ştefănescu, „Dreptul muncii”, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2000.
r Ion Traian Ştefănescu, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003.
r Alexandru Ţiclea, „Codul muncii – Decizii ale Curţii Constituţionale. Decizii ale
Curţii Supreme de Justiţie”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2000.
r Alexandru Ţiclea, Constantin Tufan, „Dreptul muncii – curs pentru uzul
studenţilor”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2001.
r *** Codul muncii, modificat prin O.U.G. nr. 55/2006.
r *** Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Sistemul de salarizare in Romania
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 97
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Sistemul de salarizare in Romania

Sistemul de salarizare in Romania

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker