Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Sistemul de salarizare din Romania

Descriere

Din punct de vedere social, salariul reprezintă o sursă, un mijloc esenţial de existenţă. În acest sens salariul are un caracter alimentar, deoarece constituie pentru majoritatea salariaţilor venitul esenţial prin periodicitatea şi regularitatea sa. Punând forţa de muncă la dispoziţia altuia, persoana se angajează în acest fel pe sine însăşi şi trebuie să primească, în schimb, mijloacele necesare pentru a duce o viaţă demnă.

Din punct de vedere juridic, prestarea muncii şi salarizarea muncii sunt obligaţiile principale care rezultă pentru salariat şi, respectiv, pentru angajator, din încheierea contractului individual de muncă sau din existenţa raportului de serviciu (în cazul funcţionarilor publici). Obligaţia de a munci (licită, posibilă, determinată sau determinabilă şi personală) se caracterizează şi prin faptul că are caracter patrimonial, putându-se evalua economic (în bani).

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 330.00
Cantitate:

CUPRINS
SISTEMUL DE SALARIZARE ÎN ROMÂNIA


CAPITOLUL I: CONSIDERENTE GENERALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE SALARIZARE ÎN ROMÂNIA
Secţiunea 1: Evoluţia reglementărilor şi sediul normativ cu privire la sistemul de salarizare în România
Secţiunea 2: Noţiunea şi elementele salariului
Secţiunea 3: Formele salariului
Secţiunea 4: Noţiunea şi principiile sistemului de salarizare
Secţiunea 5: Clasificarea formelor de salarizare
Secţiunea 6: Modalităţi de salarizare
    6.1. Salarizarea în sectorul privat - salarizarea negociere
    6.2. Salarizarea în sectorul public - reglementarea salarizării personalului din autorităţile şi instituţiile publice
          6.2.1. Aspecte general introductive
          6.2.2. Sistemul de salarizare al funcţionarilor publici.
          6.2.3. Salarizarea personalului din unităţile sanitare publice
          6.2.4. Salarizarea judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
          6.2.5. Salarizarea personalului didactic


CAPITOLUL II: REGULI LEGALE ŞI PROCEDURALE PRIVIND PLATA SALARIILOR
Secţiunea 1: Condiţii privind plata salariului
Secţiunea 2: Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale
Secţiunea 3: Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale


CAPITOLUL III: ASPECTE PRIVIND SALARIZAREA POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE
A MUNCII ŞI REGLEMENTĂRILOR U.E.

Secţiunea 1: Aspecte introductive
Secţiunea 2: Cadrul reglementărilor internaţionale cu privire la salarizare
    2.1. Convenţia şi Recomandarea nr. 94/1949 asupra clauzelor de muncă în contractele încheiate de autorităţile publice
    2.2. Convenţia nr. 131/1970 privind metodele de fixare a salariilor minime
    2.3. Convenţia nr. 95/1949 privind protecţia salariului
    2.4. Convenţia nr. 173/192 asupra protecţiei creanţelor lucrătorilor în caz de insolvabilitate a patronului
Secţiunea 3: Salarizarea - domeniu exclus de la reglementările Uniunii Europene


CAPITOLUL IV: CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE

Bibliografie


1. Andrei Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Ediţia a 2-a, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2008
2. Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2008
3. Alexandru Ţiclea, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2007.
4. Ion Traian Ştefănescu, „Dreptul muncii”, Editura Wolterskluwer, Bucureşti,
2007
5. Alexandru Ţiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara Ţichindelean,
Ovidiu Ţinca, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;
6. Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare”,
Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007
7. Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, “Dreptul muncii”, Editura All Beck,
Bucureşti, 2005.
8. Ion Traian Ştefănescu, „Modificările Codului Muncii - comentate. Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 65/2005”, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2005.
9. Alexandru Ţiclea, „Contractul individual de muncă”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003.
10. Vasile Popa, Ondina Pană, „Dreptul muncii comparat”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003.
11. Alexandru Ţiclea, „Soluţii şi propuneri privind interpretarea şi aplicarea unor
dispoziţii din Codul muncii”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2003
12. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006
13. Ion Traian Ştefănescu, „Modificările Codului muncii - comentate”, Ed. Lumina
Lex, Bucureşti, 2006.
14. Alexandru Ţiclea, „Dreptul muncii. Culegere de practică judiciară”, Editura
Rosetti, Bucureşti, 2001
15. Ovidiu Tinca, Drept social comunitar - Drept comparat. Legislaţie română,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005
16. Valer Dorneanu, Gheorghe Bădică, „Dreptul muncii”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2002.
17. A. Ţiclea, Principiile Organizaţiei Internaţionale a muncii cu privire la negocierea
colectivă, în Revista de Drept Comercial nr. 3/2001; Al. Athanasiu, Drept social
comparat. Negocierea colectivă în ţările occidentale şi în România, Editura
Universităţii Bucureşti, 1992
18. T. Tunsoiu, Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-
2010, comentat şi adnotat, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2008
19. Şerban Beligrădeanu, Examen critic de ansamblu asupra Legii nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, în
Revista Dreptul nr. 9/1998
20. Şerban Beligrădeanu, Consideraţii de ansamblu şi critice - referitoare la
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, în Revista
Dreptul nr. 6/2000
21. Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
22. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea
şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, aprobată prin Legea nr. 371 din
13 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 1147 din 19 decembrie
2005
23. Ordonanţa de Urgenţă nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr.
788 din 18 septembrie 2006.
24. Legea nr. 94 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 19 aprilie 2007
25. Legea nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului
269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 497
din 25 iulie 2007
26. Lege nr. 200/2008 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 725 din 27.10.2008
27. O.U.G. nr. 148/2008 - Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Legii nr.
53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 765 din 13.11.2008
28. Legea nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de
garantare pentru plata creanţelor salariale, publicată în Monitorul Oficial nr. 453
din 25 mai 2006.
29. Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, încheiat
conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (în prezent Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse) cu nr. 2.895 din 21 din 29 decembrie 2006, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5cc din 29 ianuarie 2007.
30. O.U.G. nr. 221 din 23 decembrie 2208 pentru stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul
Oficial nr. 882 din 24 decembrie 2008
31. Hotărârea nr.1.051 din 10 septembrie 2008 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 649 din
data de 12 septembrie 2008
32. Ordonanţa nr. 6 din 24 ianuarie 2007 privind unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în
vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale
funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor
publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 66 din 29 ianuarie 2007
33. Legea nr. 232 din 6 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind
sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi
creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, publicată în
Monitorul Oficial nr. 474 din data de 16 iulie 2007
34. Ordonanţă nr. 9 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr. 6/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 80 din data de 1 februarie 2008
35. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul
Oficial nr. 600 din data de 8 decembrie 1999 (republicată în Monitorul Oficial nr.
356 din 29 martie 2007); Legea nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată
în Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2006; Legea nr. 442 din 27 noiembrie
2006 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din 4 decembrie 2006
36. Ordonanţa nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit
anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor
de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii
de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor
salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 79 din data de 1 februarie 2008
37. Ordonanţa de Urgenţă nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul
sanitar, publicată în Monitorul Oficial nr. 1138 din data de 2 decembrie 2004.
38. Ordonanţa de Urgenţă nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte
drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul
justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial
nr. 314 din data de 7 aprilie 2006.
39. Ordonanţa nr. 13 din 30 ianuarie 2008 privind creşterile salariale aplicabile
judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
pentru anul 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 81 din data de 1 februarie
2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 209/2008, publicată în Monitorul
Oficial nr. 736 din data de 30 octombrie 2008.
40. Ordonanţa nr. 8 din 24 ianuarie 2007 privind salarizarea personalului auxiliar din
cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi
din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 72
din data de 31 ianuarie 2007, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din
25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 825 din data de 8 decembrie
2008
41. Legea nr. 327 din 14 iulie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale
personalului din serviciile de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial nr.624
din data de 19 iulie 2006.
42. Legea nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, publicată
în Monitorul Oficial nr. 158 din 16 iulie 1997, modificată prin O.U.G. nr.
167/2008;
43. Ordonanţa de Urgenţă nr. 68 din 16 septembrie 2004 privind unele măsuri în
domeniul învăţământului, publicată în Monitorul Oficial nr. 875 din data de 24
septembrie 2004
44. Ordonanţa nr. 15 din 30 ianuarie 2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda
în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial nr. 82
din data de 1 februarie 2008.
45. Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 2 septembrie
2000, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 75 din 11 iunie 2008 privind
stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul
justiţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 462 din data de 20 iunie 2008
46. Legea nr. 130 din 16 octombrie 1996 privind contractul colectiv de muncă,
publicată în Monitorul Oficial nr. 259 din 24 octombrie 1996; Ordonanţa de
Urgenţă nr. 9 din 18 martie 2004 pentru completarea Legii nr. 130/1996 privind
contractul colectiv de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 246 din 19 martie
2004; Legea nr. 218 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2004 pentru completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul
colectiv de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 7 iunie 2004
47. Legea nr. 154 din 15 iulie 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de
demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 266 din data de 16 iulie
1998

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Sistemul de salarizare in Romania - 2009
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 77
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Sistemul de salarizare din Romania

Sistemul de salarizare din Romania

Pretul nostru: Lei (Ron) 330.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker