Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Actiunile in procesul penal

Descriere

Încălcarea oricărei dispoziţii incriminatoare din legea penală face să se nască un conflict, un raport juridic de drept penal, în baza căruia titularul dreptului încălcat va beneficia de protecţia legii penale. Pentru realizarea acestei protecţii, titularul valorii sociale lezate va putea sesiza organele competente, în formele prevăzute de lege, în vederea tragerii la răspundere penală a făptuitorului. În felul acesta, conflictul de drept penal care face obiectul raportului juridic penal, este adus în faţa organelor judiciare pentru a fi constatat şi a se stabili ordinea de drept încălcată.

În consecinţă, trebuie să se recurgă la justiţie, singura cale posibilă pentru aplicarea sancţiunii prevăzute de norma penală violată.

Mijlocul juridic creat de lege pentru realizarea ocrotirii penale în mod reactiv, prin aplicarea sancţiunii penale, este acţiunea în justiţie. Pe calea acestei acţiuni se valorifică dreptul privind valorile sociale ocrotite de norma juridică.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 32.00
Cantitate:

CUPRINS

 

ABREVIERI

 

CAPITOLUL I. Aspecte generale privind acţiunile în procesul penal

Secţiunea I. Acţiunea în justiţie

1. Noţiunea de acţiune în justiţie

2. Dreptul lezat şi acţiunea în justiţie

3. Dreptul la acţiune şi cererea în justiţie

4. Contraacţiunea în justiţie

5. Unitatea şi pluralitatea de acţiuni

6. Factorii acţiunii în justiţie

Secţiunea a II-a. Acţiunea penală - noţiune, obiect, subiecţi

1. Noţiunea de acţiune penală

2. Obiectul şi temeiul acţiunii penale

2.1. Obiectul acţiunii penale

2.2. Temeiul acţiunii penale

3. Subiecţii acţiunii penale

3.1. Subiecţii procesuali

3.1.1. Noţiune

3.1.2. Clasifi care

3.2. Subiecţii activi ai acţiunii penale

3.2.1. Statul ca titular general al acţiunii penale

3.2.2. Procurorul ca subiect al acţiunii penale

3.2.3. Partea vătămată ca subiect activ secundar al acţiunii penale

3.2.4. Alte organe şi persoane ca subiecţi ai acţiunii penale

3.3. Subiecţii pasivi ai acţiunii penale

3.3.1. Noţiune

3.3.2. Participanţii ca subiecţi pasivi ai acţiunii penale

3.3.3. Tăinuitorii şi favorizatorii ca subiecţi pasivi ai acţiunii penale

3.3.4. Subiecţii pasivi ai acţiunii penale în cazul măsurilor educative şi a măsurilor de siguranţă

3.4. Unitatea şi pluralitatea de subiecţi activi şi pasivi ai acţiunii penale

3.4.1. Acţiunea penală cu subiect procesual activ unic şi acţiunea penală cu pluralitate de subiecţi procesuali activi

3.4.2. Acţiunea penală cu subiect pasiv unic şi acţiunea penală cu pluralitate de subiecţi pasivi

4. Aptitudinea funcţională a acţiunii penale

5. Acţiunea penală este specifi că procesului penal

6. Raportul dintre acţiunea penală şi procesul penal

7. Unitatea şi pluralitatea de acţiuni penale

8. Acţiunea civilă alăturată acţiunii penale

 

CAPITOLUL II. Trăsăturile caracteristice ale acţiunii penale

 

CAPITOLUL III. Momentele desfăşurării acţiunii penale

Secţiunea I. Punerea în mişcare a acţiunii penale

1. Momentul în care poate fi pusă în mişcare acţiunea penală

2. Procedura de punere în mişcare a acţiunii penale

3. Actul prin care se pune în mişcare acţiunea penală

4. Aspectele procesuale şi procedurale ale punerii în mişcare a acţiunii penale în faza de urmărire penală

5. Aspectele procesuale şi procedurale ale punerii în mişcare a acţiunii penale în faza de judecată

6. Cauzele care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau care sting acţiunea penală

6.1. Consideraţii generale

6.2. Analiza cauzelor

6.3. Analiza cazurilor în care acţiunea penală se stinge

Secţiunea a II-a. Exercitarea acţiunii penale

Secţiunea a III-a. Epuizarea acţiunii penale

 

CAPITOLUL IV. Acţiunea penală pusă în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate

Secţiunea I. Plângerea prealabilă - noţiune, natură juridică

1. Noţiune

2. Natura juridică a plângerii prealabile

Secţiunea a II-a. Procedura plângerii prealabile

1. Infracţiunile supuse plângerii prealabile

2. Conţinutul şi condiţiile de valabilitate ale plângerii prealabile 

3. Termenul de introducere a plângerii prealabile

4. Organele cărora li se adresează plângerea prealabilă

5. Cazul infracţiunilor flagrante

6. Cazul infracţiunilor conexe sau indivizibile

7. Cazul schimbării încadrării juridice şi cazul plângerii greşit îndreptate

8. Atribuţiile procurorului în procedura plângerii prealabile

9. Epuizarea şi stingerea acţiunii penale în cadrul procedurii plângerii prealabile

 

CAPITOLUL V. Răspunderea părţilor în cadrul procesului penal

Secţiunea I. Introducere

Secţiunea a II-a. Răspunderea civilă delictuală. Condiţii de existenţă

Secţiunea a III-a. Corelaţia dintre răspunderea civilă delictuală şi răspunderea penală

Secţiunea a IV-a. Corelaţia dintre răspunderea civilă delictuală şi răspunderea materială a angajaţilor

Secţiunea a V-a. Răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală

Secţiunea a VI-a. Cumulul răspunderii civile delictuale cu răspunderea civilă contractuală

 

CAPITOLUL VI. Acţiunea civilă în procesul penal

Secţiunea I. Noţiunea acţiunii civile ca instituţie a dreptului procesual penal

Secţiunea a II-a. Temeiul de drept al acţiunii determină şi obiectul acesteia

Secţiunea a III-a. Obiectul acţiunii civile şi modalităţile prin care acesta se realizează

Secţiunea a IV-a. Prejudiciul

1. Caracterele prejudiciului

2. Prejudicii materiale şi prejudicii morale

Secţiunea a V-a. Subiecţii acţiunii civile

 

CAPITOLUL VII. Trăsăturile acţiunii civile în procesul penal

Secţiunea I. Caracterul accesoriu al acţiunii civile în procesul penal

Secţiunea a II-a. Disponibilitatea acţiunii civile

Secţiunea a III-a. Divizibilitatea acţiunii civile

Secţiunea a IV-a. Ofi cialitatea acţiunii civile

 

CAPITOLUL VIII. Momentele desfăşurării acţiunii civile în cadrul procesului penal

Secţiunea I. Dreptul de opţiune în exercitarea acţiunii civile

Secţiunea a II-a. Pornirea acţiunii civile

1. Condiţii premergătoare obligatorii de punere în mişcare a acţiunii civile

Secţiunea a III-a. Exercitarea acţiunii civile în procesul penal

1. Exercitarea acţiunii civile la instanţa penală

1.1. Exercitarea acţiunii civile de către partea civilă

1.2. Exercitarea acţiunii civile din ofi ciu

1.3. Rolul procurorului

2. Exercitarea acţiunii civile la instanţa civilă

Secţiunea a IV-a. Soluţionarea acţiunii civile în cadrul procesului penal

Secţiunea a V-a. Modalităţi de reparare a pagubei cauzate prin infracţiune

 

CAPITOLUL IX. Jurisprudenţa privind acţiunile în procesul penal

1. Recurs. Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. 1 pct. 12 C. proc. pen.

2. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Soluţii

3. Acţiune civilă în procesul penal. Constituirea ca parte civilă

4. Fals intelectual. Participaţie improprie. Fals în declaraţii. Fals privind identitatea. Elemente constitutive. Acţiune civilă

5. Luare de mită. Persoană care are atribuţii de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor

6. Trafi c de infl uenţă. Elemente constitutive

7. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate

8. Folosirea documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă. Contrabandă califi cată. Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Elemente constitutive

9. Recurs. Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. 1 pct. 18 C. proc. pen. Stabilirea în concret a gradului de pericol social al faptei

10. Favorizarea infractorului. Elemente constitutive. Complicitate la infracţiunea de luare de mită

11. Circumstanţe atenuante legale. Provocare. Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. 1 pct. 10 C. proc. pen. Condiţii

12. Schimbarea încadrării juridice. Nulitate relativă

13. Trafi c de infl uenţă. Elemente constitutive. Individualizarea pedepsei. Incompatibilitate. Judecător care şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţia ce ar putea fi dată în cauză. Omisiunea primei instanţe de a consemna verifi carea regularităţii actului de sesizare. Nulitate relativă

14. Recurs. Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. 1 pct. 10 C. proc. pen. Condiţii

15. Revizuire. Hotărâri judecătoreşti defi nitive care nu se pot concilia. Condiţii

16. Trafi c de droguri. Introducerea în ţară de droguri. Concurs de infracţiuni

17. Revizuire. Sesizarea instanţei direct prin cererea de revizuire. Soluţii. Căi de atac

18. Plângere împotriva măsurii asigurătorii. Inadmisibilitate

19. Plângere împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispoziţiilor date de acesta, altele decât rezoluţiile sau ordonanţele de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate

20. Strămutare. Efectele strămutării. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată

21. Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 386 lit. e) C. proc. pen.

22. Revizuire. Cerere de revizuire adresată direct instanţei

23. Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 386 lit. a) C. proc. pen.

24. Apel. Soluţii. Admiterea apelului, desfi inţarea sentinţei şi dispunerea rejudecării cauzei de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfi inţată

25. Recurs. Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. 1 pct. 9 C. proc. pen. Apel peste termen

26. Revocarea liberării provizorii. Încheiere pronunţată de instanţa de recurs. Recurs. Inadmisibilitate

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. I. Neagu, Tratat de procedură penală, Ed. Globalex, 2002;

2. N. Volonciu, Tratat de procedura penală, Ed. PRO, Bucureşti, 1997;

3. Th. Mrejeru, Drept procesual penal, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2009;

4. M. Basarab, Drept procesual penal, vol. 1, Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoca, 1973;

5. C. Stătescu, C. Bârsan, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All, Bucureşti, 1997;

6. Gr. Teodoru, L. Moldovan, Drept procesual penal, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1979;

7. N. Volonciu, G. Antoniu, N. Zaharia, Dicţionar de procedură penală, Ed. Ştiinţifi că Enciclopedică, Bucureşti, 1988;

8. Gr. Teodoru, Drept procesual penal român. Partea generală, Vol. 1, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 1988;

9. Tr. Ionaşcu, Curs de drept civil, anul II, licenţă, Teoria generală a obligaţiilor, Bucureşti, 1950/1951;

10. A. Velescu, Disponibilitatea în dreptul procesual civil român, R.R.D. nr. 9/1971;

11. Gr. Theodoru, Curs de drept procesual penal, partea generală, Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi, 1959;

12. M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei, Bucureşti, 1972;

13. M. Popovici, Din practica judiciară referitoare la condiţiile de exercitarea de către unităţile economice a acţiunii civile în procesul penal, R.R.D. nr. 8/1997;

14. C. Stătescu, Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane, Ed. Ştiinţifi că şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984;

15. T. Popescu, P. Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1968;

16. I. Anghel, Fr. Deak, M. Popa, Răspunderea civilă, Ed. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1970;

17. V. Dumbravă, Valorifi carea dreptului la despăgubiri în caz de împăcare a părţilor în procesul penal (R.R.D. nr. 8/1971);

18. A. Pătulea, Contribuţii la studiul răspunderii civile delictuale în cazul prejudiciilor rezultate din vătămarea integrităţii corporale (R.R.D. nr. 11/1970);

19. Gr. Teodoru, T. Plăeşu, Drept procedural penal, Partea generală, Editura Universităţii Al.I Cuza, Iaşi, 1986;

20. P. Cosmovici, Contribuţii la studiul culpei civile cu privire specială asupra culpei în contractele economice, Editura Ştiinţifi că, 1960;

21. Revista de drept penal, An VII nr. 1, ianuarie-martie, Bucureşti, 2000 - Acţiunea civilă în procesul penal. Particularităţi, Victor Nicolescu;

22. Practica judiciară penală vol. IV, Ed. Academiei, Bucureşti, 1995;

23. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 219 din 26 ianuarie 2009

24. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 178 din 20 ianuarie 2010

25. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 36 din 13 ianuarie 2009

26. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 541 din 17 februarie 2009

27. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 693 din 27 februarie 2009

28. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1083 din 25 martie 2009

29. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1331 din 9 aprilie 2009

30. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1601 din 30 aprilie 2009

31. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1455 din 17 aprilie 2009

32. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1978 din 27 mai 2009

33. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2342 din 22 iunie 2009

34. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2423 din 24 iunie 2009

35. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3363 din 21 octombrie 2009

36. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3919 din 25 noiembrie 2009

37. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 4043 din 3 decembrie 2009

38. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 4150 din 11 decembrie 2009

39. *** Î.C.C.J., secţia penală, sentinţa nr. 1489 din 14 septembrie 2009

40. *** Î.C.C.J., secţia penală, sentinţa nr. 522 din 16 martie 2009

41. *** Î.C.C.J., secţia penală, sentinţa nr. 1021 din 21 mai 2009

42. *** Î.C.C.J., secţia penală, încheierea nr. 1936 din 17 noiembrie 2009

43. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 190 din 21 ianuarie 2008

44. *** Î.C.C.J., secţia penală, sentinţa nr. 202 din 5 februarie 2008

45. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1045 din 21 martie 2008

46. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 4016 din 4 decembrie 2008

47. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 4120 din 11 decembrie 2008

48. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2111 din 11 iunie 2008

Autor: Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru
Titlul cartii: Actiunile in procesul penal
Producator: Editura Nomina Lex
Data aparitiei: 2010
ISBN: 978-606-8153-21-6
Numar de pagini: 394
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Carte brosata, Coperta laminata

by [Administrator lucrari.ro], 26 Oct 2010

Sub aspect procesual, actiunea penala este instrumentul juridic pus la dispozitia celor in drept, prin intermediul caruia poate fi dedus in fata organelor judiciare raportul juridic penal, pentru realizarea scopului legii penale.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Pretul nostru: Lei (Ron) 32.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker