Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Efectele lipsei plangerii prealabile sau a retragerii acesteia

Descriere

Realizarea ordinii de drept în general, ca şi a ordinii de drept penal presupune din partea tuturor destinatarilor legii, o conduită conformă cu dispoziţiile legii, pentru normala desfăşurare a relaţiilor sociale. Realizarea ordinii de drept penal are loc prin respectarea de către marea majoritate a destinatarilor legii penale a dispoziţiilor sale, în cadrul raporturilor de conformare. Pentru cei care nu-şi conformează conduita dispoziţiilor normelor penale săvârşind faptele interzise, restabilirea ordinii de drept încălcate şi realizarea implicit a ordinii de drept are loc prin constrângere în cadrul unui raport juridic penal de conflict .

În teoria dreptului penal noţiunea de răspundere penală are mai multe sensuri. Într-un sens restrâns, prin răspundere penală se înţelege obligaţia infractorului de a executa pedeapsa sau consecinţa penală a săvârşirii unei infracţiuni.

În acest sens, noţiunea de răspundere penală echivalează cu o parte a conţinutului raportului juridic penal şi anume, cu acea parte care constă în obligaţia infractorului de a suporta o pedeapsă ca urmare a încălcării unei norme penale, respectiv a săvârşirii unei infracţiunii.

Astfel, când se spune că infractorului îi revine răspunderea penală prin aceasta se înţelege că îi revine obligaţia de a suporta o sancţiune de drept penal pentru infracţiunea săvârşită.

Ca şi în cazul celorlalte forme de răspundere juridică, unde fiecărei obligaţii îi corespunde un drept, care revine unei alte persoane, tot aşa este şi în cazul răspunderii penale, obligaţiei de a suporta o sancţiune de drept penal îi corespunde un drept, anume dreptul de a trage la răspundere penală, dreptul de a pedepsi care revine statului, care-l exercită prin organele de judecată . În această accepţiune, noţiunea de răspundere penală poate fi definită în sens larg. În acest sens, noţiunea de răspundere penală „coincide cu conţinutul raportului juridic penal, mai mult, cu însuşi raportul juridic penal’’ .

Astfel, răspunderea penală este un drept şi o obligaţie, conform cărora statul are dreptul de a trage la răspundere penală (de a pedepsi), iar infractorul are obligaţia de a răspunde penaliceşte, de a suporta pedeapsa. Când spunem că infracţiunea este temeiul răspunderii penale tocmai acest lucru se înţelege adică naşterea şi existenţa dreptului statului de a pedepsi şi a obligaţiei infractorului de a suporta pedeapsa, cu alte cuvinte, naşterea şi existenţa raportului juridic penal.

În doctrina penală răspunderea penală este definită ca fiind „raportul juridic penal de constrângere, născut ca urmare a săvârşirii infracţiunii între stat, pe de o parte, şi infractor pe de altă parte, raport complex al cărui conţinut îl formează dreptul statului, ca reprezentant al societăţii, de a trage la răspundere pe infractor, de a-i aplica sancţiunea prevăzută pentru infracţiunea săvârşită şi de a-l constrânge să o execute precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate, în vederea restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii legii” .

Formele de sancţionare în cazul săvârşirii infracţiunii pot fi: privarea de libertate, amendă penală, interzicerea unor drepturi ( ridicarea dreptului de a exercita o anumită profesie, decăderea din drepturile părinteşti, etc.), confiscării etc.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

- C U P R I N S -

 

CAPITOLUL I: CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ

1.1. CONSIDERAŢII PRELIMINARII PRIVIND INSTITUŢIA RĂSPUNDERII PENALE

1.2. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ

 

CAPITOLUL II: LIPSA PLÂNGERII PREALABILE

2.1. NOŢIUNE ŞI CARACTERE JURIDICE

2.2. NATURA JURIDICĂ A PLÂNGERII PREALABILE

2.3. TEMEIURILE SOCIAL-JURIDICE ALE PLÂNGERII PREALABILE

2.4. NECESITATEA PLÂNGERII PREALABILE

2.4.1. Să fie vorba de infracţiuni pentru care legea prevede că acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate

2.4.2. Plângerea prealabilă trebuie să fie făcută de persoana vătămată

2.4.3. Plângerea prealabilă trebuie să fie făcută cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

A. Condiţiile plângerii prealabile

B. Locul introducerii plângerii prealabile

C. Termenul de introducere a plângerii prealabile

2.5. CONSECINŢELE LIPSEI PLÂNGERII PREALABILE

 

CAPITOLUL III: RETRAGEREA PLÂNGERII PREALABILE ŞI ÎMPĂCAREA PĂRŢILOR

3.1. RETRAGEREA PLÂNGERII PREALABILE

3.2. ÎMPĂCAREA PĂRŢILOR

3.2.1. Noţiune şi aspecte caracteristice

3.2.2. Felurile împăcării: împăcarea explicită şi împăcarea implicită

3.2.3. Condiţiile pentru ca împăcarea să opereze

A. Împăcarea produce efecte numai pentru infracţiunile anume prevăzute de lege

B. Împăcarea nu operează decât dacă a avut loc până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată.

C. Împăcarea produce efecte numai faţă de acei participanţi la infracţiunea cu care partea vătămată s-a împăcat

D. Pentru persoanele lipsite de capacitatea de exerciţiu, împăcarea se face numai de reprezentanţii lor legali, iar cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca numai cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege

E. Împăcarea trebuie să fie totală şi necondiţionată

 

CAPITOLUL IV: ASPECTE DE PRACTICĂ JUDICIRĂ PRIVIND LIPSA PLÂNGERII PREALABILE ŞI RETRAGEREA ACESTEIA

B I B L I O G R A F I E 

- B I B L I O G R A F I E -
 
 • TRAIAN DIMA, “Drept penal. Partea generală. Curs”, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
 • ŞTEFAN DANEŞ, “Drept penal. Partea generală”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001;
 • C. BULAI, “Drept penal român. Partea generală”, Editura Şansa, Bucureşti, 1994;
 • C. BULAI, „Drept penal român. Partea generală”,Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1992.
 • CONSTANTIN MITRACHE, „Drept penal, român. Partea generală”, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1995;
 • MATEI BASARAB, “Drept penal. Partea generală”, Bucureşti, 1983;
 • I. OANCEA, “Tratat de drept penal. Partea generală”, Editura All, Bucureşti, 1994;
 • GH. NISTOREANU, VASILE DOBRINOIU, Drept penal. Partea generală, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997;
 • GH. NISTOREANU şi colectiv, „Manual de drept procesual penal”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999;
 • GEORGE ANTONIU, „Vinovăţia penală”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995.
 • GH. DIACONU, Pedeapsa în dreptul penal”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 • A. UNGUREANU, “Drept penal. Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.
 • O. LOGHIN, „Raportul juridic şi răspunderea penală”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii A.I. Cuza, Tomul XXIV/1978;
 • M. KETTY GUIU, „Noţiunea şi temeiul răspunderii juridice”, în Revista Dreptul nr. 10-11/19994, p. 74.
 • LIDIA BARAC, “Răspunderea şi sancţiunea juridică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997;
 • LIDIA BARAC, “Câteva consideraţii cu privire la definirea răspunderii juridice”, în Revista Dreptul nr. 4/1994.
 • VINTILĂ DONGOROZ, SIEGFIED KAHANE, I. OANCEA şi alţii, „Explicaţii teoretice ale codului penal român. Partea generală”,vol. I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1969;
 • CONSTANTIN BUTIUC, „Despre o eventuală răspundere penală a persoanelor juridice”, în Dreptul, Anul V, Seria a III-a, nr. 10-11/1994;
 • LUCIAN MIHU, „Discuţie cu privire la o eventuală răspundere penală a persoanelor juridice”, în Dreptul, Anul VI, Seria a III a, nr. 8/1995.
 • F. STREŢEANU, „Răspunderea penală a persoanelor juridice în legislaţie şi doctrină. Examen de drept comparat”în Revista de Drept Comercial nr. 3/1997.
 • C. SIMA, Codul penal adnotat cui practică judiciară 1969-2000”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
 • S. CRIŞU, E.D. CRIŞU, Codul penal adnotat cu practică judiciară 1989-1999”,Editura Argessis Print, Bucureşti;
 • V. DONGOROZ, S. KAHANE, G. ANTONIU, C. BULAI, N. ILIESCU, R. STĂNOIU „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, Partea Specială”, Vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1976.
 • NICOLAE VOLONCIU „Tratat de procedură penală”, Partea generală, Vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996
 • TRAIAN POP „Drept procesual penal”, Vol, IV, Partea specială, Tipografia Naţională Cluj, 1948.
 • ION NEAGU „Drept procesual penal”, Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002
 • CARMEN SILVA PARASCHIV, „Drept procesual penal”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • ADRIAN ŞTEFAN TULBURE, ANGELA MARIA TATU, „Tratat de drept procesual penal”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
 • GR. THEODORU, T. PLĂEŞU „Drept procesual penal. Partea generală”, Tipografia Univ. „A. I. Cuza”, Iaşi, 1986.
 • ION NEAGU ŞI LUCIA MOLDOVAN, „Drept procesual penal - Îndreptar de practică judiciară”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
 • MIHAI APETREI „Drept procesual penal”, Partea Specială, vol. II, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
 • ION IONESCU-DOLJ, „Curs de procedură penală român”, Editura Socec, 1937.
 • G. PARASCHIV, „Drept procesual penal. Partea generală şi partea specială”,Editura Prismam, Râmnicu Vâlcea, 2002.
 • GEORGE ANTONIU şi colectiv, Practica Judiciară Penală, vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993.
 • ION PITULESCU, EMIL DERŞIDAN, PAVEL ABRAHAM, ION RANETE, „Dicţionar explicativ şi practic de drept penal şi procesual penal”, Colecţia Juridica, Editura Naţional, 1997.
 • ION GORGĂNEANU, „Acţiunea penală”, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • P. GAŢU „Plângerea prealabilă şi punerea în mişcare din oficiu, a acţiunii penale atunci când persoana vătămată este un minor cu capacitate de exerciţiu restrânsă”, în R.R.D. nr. 11/1983.
 • NICOLAE BONCHIŞ, „Cauzele care înlătură răspunderea penală”, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 1999.
 • ILIE A. MUNTEANU „În legătură cu termenul în care poate fi formulată plângerea prealabilă în cazul schimbării încadrării juridice a faptei”, în R.R.D. nr. 5/1977.
 • ŞTEFAN SICLODI, Despre cauzele care înlătură răspunderea penală, R.R.D. nr.2/1970

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Efectele lipsei plangerii prealabile sau a retragerii acesteia
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 79
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker