Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Rezerva succesorala a sotului supravietuitor

Descriere

De-a lungul timpului, specialiştii în domeniu au încercat mai multe definiţii privind rezerva succesorală.

Astfel, într-o opinie s-a arătat că rezerva este „un drept de familie care constă în aceea că o persoană oarecare găsită în legătură de rudenie cu o alta, este în drept să ceară de la aceasta din urmă ca din avere să lase ceva, astfel încât să nu poată dărui între vii sau prin testament peste o măsură oarecare” (CONSTANTIN NACU) .

Într-o altă opinie rezerva este definită ca fiind „o parte din succesiunea ab intestat, garantată în folosul unor moştenitori, numiţi rezervatari, în contra liberalităţilor lui de cujus” (DIMITRIE ALEXANDRESCO).

De asemenea, rezerva succesorală a mai fost definită ca fiind „acea parte din moştenire care se cuvine, în puterea legii, moştenitorilor rezervatari şi de care cel care lasă moştenirea nu poate dispune prin liberalităţi”.

Ceea ce trebuie reţinut însă este că, în concepţia Codului civil român, rezerva este o parte din moştenirea legală pars hereditatis pe care legea o deferă unei anumite categorii de moştenitori şi nu un drept de creanţă asupra moştenirii (pars bonorurn), fapt ce implică o limitare a dreptului lui de cujus de a dispune cu titlu gratuit de o parte din averea sa. Această parte se constituie într-o masă de bunuri pe care dispoziţiile legale o transmit erezilor rezervatari cu titlu de moştenire legală.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

REZERVA SUCCESORALA A SOTULUI SUPRAVIETUITOR

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE PRIVIND REZERVA SUCCESORALĂ

SECŢIUNEA I: PRECIZĂRI NOŢIONALE

§ 1. NOŢIUNEA ŞI NATURA JURIDICĂ A REZERVEI SUCCESORALE

§ 2. NOŢIUNEA DE COTITATE DISPONIBILĂ

SECŢIUNEA A II-A: CARACTERELE JURIDICE ALE REZERVEI SUCCESORALE

 

CAPITOLUL II: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

SECŢIUNEA I: SEDIUL MATERIEI

SECŢIUNEA A II-A: SCURT ISTORIC

SECŢIUNEA A III-A: CONDIŢIILE CERUTE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR PENTRU A PUTEA MOŞTENI

§ 1. CONDIŢIILE GENERALE PENTRU A PUTEA MOŞTENI

§ 2. CONDIŢIILE SPECIALE CERUTE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR PENTRU A PUTEA MOŞTENI. CALITATEA DE SOŢ

SECŢIUNEA A IV-A: CORELAŢIA DINTRE DREPTUL DE MOŞTENIRE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ŞI COMUNITATEA DE BUNURI A SOŢILOR

 

CAPITOLUL III: REZERVA SUCCESORALĂ A SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

SECŢIUNEA I: CADRUL LEGAL

SECŢIUNEA A II-A: CALCULUL REZERVEI SUCCESORALE ŞI A COTITĂŢII DISPONIBILE

§ 1. DETERMINAREA MASEI SUCCESORALE

§ 2. STABILIREA VALORII BUNURILOR CE COMPUN MASA SUCCESORALĂ

§ 3. DEDUCEREA PASIVULUI SUCCESORAL

§ 4. REUNIREA FICTIVĂ A VALORII BUNURILOR DONATE

SECŢIUNEA A III-A: IMPUTAREA REZERVEI SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

SECŢIUNEA A IV-A: STABILIREA REZERVEI SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ÎN CONCURS CU ALTE CATEGORII DE MOŞTENITORI LEGALI

 

CAPITOLUL IV: REDUCŢIUNEA LIBERALITĂŢILOR EXCESIVE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE REDUCŢIUNE A LIBERALITĂŢILOR EXCESIVE

SECŢIUNEA A II-A: PERSOANELE CARE POT INVOCA REDUCŢIUNEA

SECŢIUNEA A III-A: REGULI PRIVIND DONAŢIILE ÎNTRE SOŢI

SECŢIUNEA A IV-A: PROCEDURA PROPRIU-ZISĂ A REDUCŢIUNII LIBERALITĂŢILOR EXCESIVE

§ 1. CĂILE PROCEDURALE DE REALIZARE A REDUCŢIUNII

§ 2. ORDINEA REDUCŢIUNII LIBERALITĂŢILOR EXCESIVE

§ 3. EFECTELE REDUCŢIUNII

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

 

B I B L I O G R A F I E

 

BIBLIOGRAFIE   SELECTIVĂ    -    REZERVA SUCCESORALA A SOTULUI SUPRAVIETUITOR

 

- Alexandresco Dimitrie „Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român”, Iaşi, 1890.

- Beleiu Gheorghe,“Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, Casa de Editură şi Presă “Şansa“ S.R.L.

- Cantacuzino M. B. „Elementele dreptului civil”, Bucureşti, 1921.

- Chirică Dan „Drept civil - Succesiuni”, Editura Lumina Lex, 1999.

- Chirică Dan „Drept civil - Succesiuni”, Editura Lumina Lex, 1996.

- Deak Francisc „Tratat de drept succesoral”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

- Costin Mircea „Marile instituţii ale dreptului civil român”, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca 1982.

- Deak Francisc “Drept civil. Moştenirea legală”, Editura Actami, Bucureşti, 1996.

- Deak Francisc (coordonator), Camelia Toader, Liviu Stănciulescu, R. Popescu, V. Stoica, „Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii,” Editura Proarcadia, Bucureşti, 1993.

- Francisc Deak „Tratat de drept succesoral”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

- Ghiceanu Gheroghe, „Dreptul de moştenire. Rezerva succesorală”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998.

- Hamangiu C-tin, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, „Tratat de drept civil român”, Bucureşti, 1998.

- Eliescu Mihai „Curs de succesiuni”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.

- Eliescu Mihai „Moştenirea şi devoluţiunea în dreptul R.S.R.,”, Editura Academiei, Bucureşti, 1966.

- Fildermann W, “La nature juridique de la tranmissions par deces”.

- Ghiceanu Gheorghe, „Dreptul de moştenire, Rezerva succesorală”, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1998.

- Ionaşcu Traian, Brădeanu S. „Drepturile reale principale în R.S.R.”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1978.

- Macovei Dumitru, “Drept civil. Succesiuni”, Editura Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi, 1992.

- Molcuţ Emil, Dan Oancea, “Drept Roman”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1993.

- Molcuţ Emil, Cernea Emil, “Istoria statului şi dreptului românesc”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994.

- Mourlou F., “Rèpètitions ecrites sur le Code Civil”, tome deuxieme, Garnier-Treres, Librairies-Éditeurs Paris, 1881.

- R. Petrescu, V. Scherer, Gh. Ni¬chita, „Probleme teoretice şi practice de drept civil”, Scrisul Românesc, Craiova, 1987.

- Planiol Marcel, “Traite elementaire de droit civil”, tome troisième, Librairie Generale de Droit & de Jurisprudence, Paris 1905.

- Popa Marin, “Drept civil. Succesiuni”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1995.

- Safta-Romano Eugeniu, “Dreptul de moştenire”, Editura Grafix, Iaşi, 1995.

- Stănciulescu Liviu „Drept civil – Dreptul de moştenire”, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1996.

- Sâmbrian Teodor, “Drept Roman. Principii, instituţii şi texte celebre”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L., 1994.

- Turianu Cristiana, Turianu Corneliu, „Moştenirea şi împărţeala ei – practică judiciară adnotată,” Casa de Editură şi Presă „-Sansa S.R.L.”, Bucureşti. 1998. II. STUDII, ARTICOLE ŞI ALTE PUBLICAŢII

- Boroi Elena, Boroi Gheorghe, „Corelaţia între prevederile articolului 939 din Codul civil şi Decretul Lege nr 319/1944”.

- Deak Francisc „În legătură cu dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice”, în R.R.D. nr. 11/1988.

- Deak Francisc „Stabilirea drepturilor succesorale ale ascendenţilor privilegiaţi şi colateralilor privilegiaţi în concurs cu soţul supravieţuitor, în R.R.D. nr. 4/1989.

- Gherman Vasile, Notă la sentinţa civilă nr. 866/1957 a Trib. Pop. rai. Vatra Dornei, în Legalitate Populară nr. 3/1959.

- Toader Camelia, Popescu Radu „Consideraţii în legătură cu aplicarea principiului aparenţei în drept în materia moştenirii”, în Dreptul nr. 9/1993.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Rezerva succesorala a sotului supravietuitor
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tiparit + CD, format Word
Termen de livrare: Cca. 24-72 ore

by [Administrator Lucrari.ro], 30 Nov 2010

Lucrarea este foarte bine documentata insa a fost elaborata in anul 2003 si ar mai avea nevoie de cateva actualizari ale legislatiei si in special a bibliografiei in domeniu. Modificari de fond nu sunt foarte multe pentru ca, asa cum probabil stiti majoritatea dintre voi, asupra Codului civil nu au intervenit modificari substantiale in ultima perioada. In cazul in care se solicita, lucrarea poate fi actualizata de echipa noastra, insa se vor aplica costuri suplimentare. Pentru orice alte informatii ne puteti contacta telefonic sau prin email!

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Rezerva succesorala a sotului supravietuitor

Rezerva succesorala a sotului supravietuitor

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker