Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Caracteristicile contenciosului administrativ

Descriere

Contenciosul administrativ poate fi definit în sens larg ca fiind totalitatea litigiilor dintre administraţia publică şi cei administraţi, indiferent de natura juridică a litigiilor.

În sens restrâns, noţiunea de contencios administrativ se referă doar la acele litigii în care autorităţile administraţiei publice şi alte organizaţii folosesc regimul juridic administrativ, în baza competenţei pe care le-o conferă legea.

Pentru respectarea legii în cadrul activităţii executive există mai multe instrumente juridice de control, însă unul dintre cele mai importante controale asupra administraţiei publice este controlul jurisdicţional al legalităţii activităţii administraţiei publice.

Importanţa acestui tip de control a fost rezultă în primul rând din dispoziţiile art. 52 din Constituţia României, revizuită în anul 2003, care prevede că: „persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CARACTERISTICILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV INSTITUIT PRIN LEGEA NR. 554/2004

 

CAPITOLUL I: Noţiunea, formele contenciosului administrativ, scurt istoric şi cadrul actual de reglementare

1. Evoluţia contenciosului administrativ

1.1. Cadrul reglementărilor contenciosului administrativ până la apariţia Legii nr. 554/2004

1.2. Contenciosul administrativ instituit prin Legea nr. 554/2004

2. Noţiunea de contencios administrativ

3. Formele contenciosului administrativ

3.1. Contenciosul administrativ subiectiv şi contenciosul administrativ obiectiv

3.2. Contenciosul administrativ în anulare şi contenciosul administrativ de plină jurisdicţie

 

CAPITOLUL II: Caracteristicile contenciosului administrativ instituit prin Legea nr. 554/2004

1. Trăsăturile contenciosului administrativ rezultate din obiectul litigiilor

2. Calitatea părţilor în litigiu

3. Contenciosul instituit de Legea nr. 554/2004 – contencios de plină jurisdicţie

 4. Caracterul obligatoriu al plângerii administrative prealabile – trăsătură a contenciosului administrativ

5. Dublul grad de jurisdicţie

6. Atacarea în justiţie şi a actelor cu caracter jurisdicţional

7. Acţiunea poate fi exercitată şi împotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea sau încheierea actului

8. Existenţa în materia contenciosului administrativ a garanţiilor procesuale pentru judecarea acţiunilor şi punerea în executare a hotărârii pronunţate în contenciosul administrativ

 

CAPITOLUL III: Condiţiile admiterii acţiunii în contenciosul administrativ în baza Legii nr. 554/2004

1. Actul atacat să fie un act administrativ sau asimilat

2. Actul administrativ să emane de la o autoritate publică

3. Să fi fost vătămat un drept recunoscut de lege sau un interes legitim

4. Acţiunea să fie introdusă în termenul prevăzut de lege

5. Să fie îndeplinită procedura prealabilă în cazurile prevăzute de lege

6. Actul atacat să nu fie exceptat de la controlul pe calea contenciosului administrativ

 

CAPITOLUL IV: Procedura soluţionării acţiunii în contenciosul administrativ în primă instanţă

1. Părţile în contenciosul administrativ

2. Instanţa de contencios administrativ competentă

3. Formularea acţiunii în contenciosul administrativ

4. Soluţiile adoptate de instanţa de contencios administrativ

5. Hotărârea judecătorească pronunţată în contenciosul administrativ şi efectele sale

 

CAPITOLUL V: Căile de atac în contenciosul administrativ

1. Calea de atac a recursului

2.Alte căi extraordinare de atac

 

CAPITOLUL VI: Caracteristicile contenciosului administrativ în alte state

1. Franţa

2. Germania

3. Marea Britanie

4. Italia

 

 CAPITOLUL VII: Practică judiciară în materia contenciosului administrativ

 

CAPITOLUL VIII: Concluzii şi propuneri

BIBLIOGRAFIE

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. Legislaţie

־ Constituţia României, revizuită în anul 2003;

־ Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004

־ Legea nr. 262 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 30 iulie 2007

־ Legea nr. 97 din 14 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 294 din 15 aprilie 2008, a modificat art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ

־ Legea nr. 100 din 9 mai 2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 375 din data de 16 mai 2008

 

 II.Doctrină

־ E. Albu, Dreptul contenciosului administrativ, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

־ I. Alexandru, Tratat de administraţiei publică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

־Dana Apostol-Tofan, Modificările esenţiale aduse instituţiei contenciosului administrativ prin noua lege cadru în materie (I), în Curierul Judiciar nr. 3/2005;

־ Apostol-Tofan Modificările esenţiale aduse instituţiei contenciosului administrativ prin noua lege cadru în materie (II), în Curierul Judiciar nr. 4/2005;

־ G. Bogasiu, Legea contenciosului administrativ comentată şi adnotată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

־ L. Giurgiu, Hotărârile pronunţate de instanţele de contencios administrativ şi executarea lor. Aspecte de jurisprudenţă, în Curierul Juridic nr. 7-8/2004;

־ L. Giurgiu, C. Giurgiu Zaharie, Contenciosul administrativ. Curs universitar, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008

־ A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ. Geneză, explicaţie şi jurisprudenţă, ediţia a II-a, Editura Kullusys, Bucureşti, 2006;

־ A. Iorgovan, Comentariu privind unele puncte de vedere referitoare la Proiectul Legii contenciosului administrativ, în Revista de drept public nr. 3/2004;

־ A. Iorgovan, L. Vişan, A. S. Ciobanu, D. I. Pasăre, Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008

־ T. Mrejeru, Procedura contenciosului administrativ, Editura Tribuna Economică, Bucureşti 1999

־ A. Negoiţă, „Contenciosul administrativ român şi elemente de drept administrativ”, Editura Lumina Lex, 1992;

־ C. L. Popescu, Contenciosul administrativ potrivit dispoziţiilor constituţionale revizuite, în Revista Dreptul nr. 2/2004

־ I. Popescu-Slăniceanu, A. Puşcă, C. I. Enescu, D. M. Petrovszki, Drept administrativ, Vol. II, Editura Universitară DANUBIUS, Galaţi, 2009;

־V. I. Prisăcaru, Contenciosul administrativ român, Editura Naţional, Bucureşti, 2003

־ V. Prisăcaru, Tratat de drept administrativ român. Partea Generală, ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002

־ O. Puie, Executarea hotărârilor judecătoreşti în contenciosul administrativ, Conform Legii nr. 262/2007, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008

־ O. Puie, Aspecte privind instituţia contenciosului administrativ potrivit Constituţiei revizuite şi a Legii nr. 554/2004, C.J. nr. 5/2005;

־ O. Puie, Răspunderea autorităţilor publice şi a persoanelor fizice pentru prejudiciile cauzate în materia contenciosului administrativ, precum si aspecte privind răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare, în Revista Dreptul nr. 2/2007

־ C. Rarincescu, Contenciosul administrativ român, editura Universală Alcalay & Co., Bucureşti, 1936;

־ I. Rîciu, Examen teoretic al practicii judiciare cu privire la acţiunile introduse la instanţa de contencios administrativ de către autoritatea publică ce a emis actul administrativ nelegal, Revista de drept public nr. 1/2008;

־ N. Scutea, M. Popa, Unele controverse doctrinare privind Legea contenciosului administrativ la un an de la intrarea în vigoare (II), În Revista de Drept Public nr. 2/2006

־ V. Vedinaş, Unele consideraţii teoretice şi implicaţii practice privind noua Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004, în Revista Dreptul nr. 5/2005

־ V. Vedinaş, A. Trăilescu, Studiu comparativ asupra formelor contenciosului administrativ, în Revista Dreptul, nr. 3/2006

־ Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a IV-a, revăzută şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

־ V. Vedinaş, Introducere în dreptul contenciosului administrativ, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 1999

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Caracteristicile contenciosului administrativ
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2010
Numar de pagini: 86
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Caracteristicile contenciosului administrativ

Caracteristicile contenciosului administrativ

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker