Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Evolutia reglementarilor cu privire la contenciosul administrativ roman

Descriere

Actul normativ care reglementează contenciosul administrativ în prezent este Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit legii, contenciosul administrativ reprezintă activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul legii, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Interpretând normele Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească acţiunea introdusă în contenciosul administrative sunt următoarele: actul atacat în justiţie să fie un act administrativ sau asimilat; vătămarea unui drept recunoscut de lege sau un interes legitim; actul administrativ (sau asimilat) să provină de la o autoritate publică; în cazurile când este obligatorie, să fie îndeplinită procedura administrativă prealabilă; condiţia introducerii acţiunii în termenul prevăzut de lege; actul atacat în contenciosul administrativ să nu facă parte din categoria celor exceptate de la acest control.

Particularităţile contenciosului administrativ reglementat în Legea nr. 554/2004 se regăsesc şi în specificul efectelor juridice pe care le au hotărârile judecătoreşti pronunţate în acţiunile supuse prevederilor acestei legi. Acţiunea în contencios administrativ fiind condiţionată de existenţa vătămării unui drept subiectiv recunoscut de lege în favoarea reclamantului şi în sarcina administraţiei pârâte de a realiza acest drept, hotărârea va produce efecte juridice faţă de părţile în litigiu (reclamant şi autoritatea publică pârâtă, eventual funcţionarul vinovat şi superiorul ierarhic chemat în garanţie).

După ce au rămas definitive şi irevocabile hotărârile pronunţate de instanţele de contencios administrativ urmează să-şi producă efectele juridice, în sensul că autoritatea publică pârâtă are obligaţia de a lua măsurile ce se impun pentru realizarea drepturilor ce se cuvin reclamantului, aşa cum rezultă ele din hotărârea judecătorească.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 330.00
Cantitate:

CUPRINS

 EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR CU PRIVIRE LA CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN

 

CAPITOLUL I: APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ROMÂN

1. Evoluţia reglementărilor privind contenciosul administrativ până în anul 1990

1.1. Contenciosul administrativ în perioada 1864-1866

1.2. Contenciosul administrativ în perioada 1866-1905

1.3. Contenciosul administrativ în perioada1905-1925

1.4. Contenciosul administrativ în perioada 1925-1948

1.5. Contenciosul administrativ în perioada 1948-1990

2. Reglementarea contenciosului administrativ după anul 1990

2.1. Trăsăturile contenciosul administrativ potrivit Legii nr. 29/1990

2.2. Cadrul legal actual privind instituţia contenciosului administrativ român - Legea nr. 554/2004, modificată şi completată

 

CAPITOLUL II: NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, CONDIŢIILE ŞI JUDECAREA ACŢIUNILOR ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV, POTRIVIT LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE

1. Necesitatea, definiţia şi formele contenciosului administrativ român

2. Trăsăturile contenciosului administrativ

3. Condiţiile acţiunii în contenciosul administrativ

4. Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ, în primă instanţă

4.1. Obiectul acţiunii

4.2. Competenţa instanţei de judecată

4.3. Judecarea cererilor. Soluţiile instanţei de judecată

5. Căile de atac în contenciosul administrativ

5.1. Aspecte introductive privind căile de atac

5.2. Recursul

5.3. Căile extraordinare de atac

 

CAPITOLUL III: EVOLUŢIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ÎN DREPTUL COMPARAT

1. Contenciosul administrativ în dreptul francez

2. Contenciosul administrativ în dreptul italian

3. Evoluţia reglementărilor în alte sisteme de drept

3.1. Germania

3.2. Marea Britanie

3.3. Belgia

3.4. Olanda

3.5. Danemarca

3.6. Spania

3.7. Luxemburg

3.8. Grecia

 

CAPITOLUL IV: PRACTICĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

1. I.C.C.J., secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1047 din 25 februarie 2009

2. I.C.C.J. , secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 856 din 4 martie 2008

3. I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 939 din 7 martie 2008

4. I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1571 din 10 aprilie 2008

5. I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1672 din 10 aprilie 2008

6. I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3621 din 22 octombrie 2008

7. I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3026 din 23 septembrie 2008

8. I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 519 din 12 februarie 2008

9. I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 341 din 30 ianuarie 2008

10. I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3039 din 23 septembrie 2008

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

 

 

BIBLIOGRAFIE
 
-   I. Popescu Slăniceanu, Contencios administrativ, Editura Universitară Danubius, 2008;
־   A. Iorgovan, L. Vişan, A. S. Ciobanu, D. I. Pasăre, Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008
־   E. Albu, Dreptul contenciosului administrativ, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
־   O. Puie, Executarea hotărârilor judecătoreşti în contenciosul administrativ, Conform Legii nr. 262/2007, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
־   L. Giurgiu, C. Giurgiu Zaharie, Contenciosul administrativ. Curs universitar, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008
־   G. Bogasiu, Legea contenciosului administrativ comentată şi adnotată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
־   V. Vedinaş, Drept administrativ, ediţia a IV-a, revăzută şi actualizată, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2009
־   Anton Trăilescu, Drept administrativ, ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
־   D. C. Dragoş, Legea contenciosului administrativ, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, 2009;
־   A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ. Geneză, explicaţie şi jurisprudenţă, ediţia a II-a, Editura Kullusys, Bucureşti, 2006;
־   V. Vedinaş, A. Trăilescu, Studiu comparativ asupra formelor contenciosului administrativ, în Revista Dreptul, nr. 3/2006
־   N. Scutea, M. Popa, Unele controverse doctrinare privind Legea contenciosului administrativ la un an de la intrarea în vigoare (II), În Revista de Drept Public nr. 2/2006
־   I. Alexandru, Administraţia publică. Teorii. Realităţi. Perspective, ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007
־   Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Sorin Bucur, Drept administrativ, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007
־   Corneliu Manda, Drept administrativ. Tratat elementar, Ediţia a V-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008
־   C. Petronela, Reflectarea dispoziţiilor constituţionale privind instituţia contenciosului administrativ în reglementarea legală actuală, în Revista de Drept public nr. 2/2006
־   O. Puie, Aspecte privind instituţia contencio­sului administrativ potrivit Constituţiei revizuite şi a Legii nr. 554/2004, C.J. nr. 5/2005
־   V. I. Prisăcaru, Contenciosul administrativ român, Editura Naţional, Bucureşti, 2003
־   L. Giurgiu, Hotărârile pronunţate de instanţele de contencios administrativ şi executarea lor. Aspecte de jurisprudenţă, în Curierul Juridic nr. 7-8/2004
־   D. C. Dragoş, Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi explicaţii, Editura All Beck, 2005
־   T. Mrejeru, Controlul administrativ. Doctrină. Jurisprudenţă, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
־   A. Negoiţă, „Contenciosul administrativ român şi elemente de drept administrativ”, Editura Lumina Lex, 1992
־   C. L. Popescu, Contenciosul administrativ potrivit dispoziţiilor constituţionale revizuite, în Revista Dreptul nr. 2/2004
־   V. Vedinaş, Unele consideraţii teoretice şi implicaţii practice privind noua Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004, în Revista Dreptul nr. 5/2005
־   V. Vedinaş, Drept administrativ român, ediţia a III-a, revăzută şi actualizată, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2007
־   Dana Apostol Tofan Drept administrativ, Vol. II, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
־   Eugen Popa, Contenciosul administrativ obiectiv, Editura Servo-Sat, Arad, 1999
־   Verginia Vedinaş, „Introducere în dreptul contenciosului administrativ”, Editura Fundaţiei "România de Mâine", Bucureşti
־   Valentin I Prisăcaru, „Contenciosul administrativ român”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998
־   R.A. Lazăr, Legalitatea actului administrativ. Drept românesc şi drept comparat, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
־   Dana Apostol Tofan, Instituţii administrative europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
־   M. Lasno, Marile sisteme juridice. Introducere în dreptul European şi extra-european, coordonator, traducere şi îngrijire ediţie, M.C. Eremia, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
־   Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004
־   Legea nr. 262 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 30 iulie 2007
־   Legea nr. 97 din 14 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 294 din 15 aprilie 2008, a modificat art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ
־   Legea nr. 100 din 9 mai 2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 375 din data de 16 mai 2008

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Evolutia reglementarilor cu privire la contenciosul administrativ roman
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 113
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker